Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%)

Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tinh trùng kỳ hình (1), tinh trùng bình thường (2)SỨC KHÁNG TINH TRÙNG

Bảng 3.6: Sức kháng của tinh trùng (x10^3)

STT (Chim)Mean±SDMINMAX1 (n=9)45,78a±3,38340522 (n=7)52,57b±2,9924856Trung bình48,75±4,6694056Ghi chú: Các chữ cái a,b trong cùng một cột khác nhau biểu thị sự khác nhau của kết quả

ở mức ý nghĩa P<0,05, n là số mẫu.nghìn

60

52.575045.7840

30

20

10

012Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùngsttPHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×