Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng

Qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3.2 Lịch chủng ngừa cho gà

Ngày tuổiBệnhPhương pháp3Newcastle ( lần 1 ) + IBNhỏ mắt, mũi7Gumboro ( lần 1)Nhỏ miệng10Đậu gàTiêm da cánh14Gumboro (lần 2)Nhỏ miệng21Newcastle (lần 2)Nhỏ mắt, mũiTheo dõi phân, tình trạng lấy thức ăn cũng như những hoạt động khác của gà

để đánh giá sức khỏe và can thiệp kịp thời khi có sự cố.

 Thức ăn

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm được trộn 1 lần cho cả q trình (0-42

ngày tuổi) do cơng ty sản xuất thức ăn Thạnh Lộc sản xuất theo công thức có sẵn.

Thức ăn ở mỗi lơ sẽ được lấy mẫu, gửi mẫu đi phân tích để xác định thành phần hoá

học cơ bản.21Bảng 3.3 Thành phần nguyên liệu thức ăn khẩu phần cơ bản và giảm chuẩn sử dụng

trong thí nghiệm.

Nguyên liệu(%)Thức ăn giảm chuẩnThức ăn căn bảnCám gạo loại I42,7738,37Bắp vàng30,4531,37Khô dầu đậu nành 4610,428,939Bột cá 555,0005,000Bột huyết4,0004,000Bột thịt xương 503,4957,114Mỡ cá1,9703,875Bột đá vôi0,5060,000Ultracide0,4000,400Premix gà thịt0,2500,250Muối ăn0,2360,077DL-methionine0,2000,210Cholin Chloride 600,1000,100Sacox0,1000,100NaHCO30,0330,136BMD 10%0,0300,030Chất chống oxy hóa0,0200,020L-Lysin-HCl0,0000,00222Bảng 3.4 Thành phần hóa học thức ăn (theo tính tốn) của thức ăn căn bản và thức

ăn giảm chuẩn 4% dưỡng chất.

Chỉ tiêu dinh dưỡngThức ăn giảm chuẩnThức ăn căn bảnVCK (%)87,8488,28Protein thô (%)20,3021,00Béo thô (%)8,8010,55Xơ thô (%)4,674,25ME, gia cầm (kcal/kg)28803000Lysin (%)1,1721,200Methionin (%)0,5470,564Met + Cys (%)0,8540,870Threonin (%)0,8000,815Tryptophan (%)0,2370,233Isoleucin (%)0,6720,677Valin (%)1,1061,125Leucin (%)1,7351,765Arginin (%)1,2671,304Calci (%)1,0001,200Phospho tổng số (%)0,9871,084Phospho tiêu hóa (%)0,4200,521Sodium (%)0,2000,200Chloride (%)0,2970,236 Cơng tác vệ sinh thú y

Vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống hàng ngày.

Sát trùng giày ủng, thiết bị trước khi vào trại.

Phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh.

Xử lý xác gà chết, gà loại thải trong q trình ni.

Xử lý chất độn chuồng – thu dọn sạch sẽ, có thể đốt hoặc làm phân bón.

233.5 Các chỉ tiêu theo dõi

3.5.1 Tăng trọng

Trọng lượng sống

Cân gà chính xác ở các thời điểm: 0 ngày tuổi, 21 ngày tuổi, 42 ngày tuổi.

Lúc 0 ngày tuổi gà được cân chung theo từng ô chuồng. Các giai đoạn sau đó gà

được cân từng con và phân biệt gà trống, gà mái để xác định trọng lượng bình quân.

Tăng trọng của gà được xác định qua 2 chỉ tiêu

Tăng trọng tích lũy bình qn (g/con)

Là trọng lượng bình qn của gà ở từng lơ qua từng giai đoạn.

Tăng trưởng tuyệt đối (g/con/ngày)

Là số gam thể trọng tăng được trong giai đoạn thí nghiệm tính trên 1 đơn vị

thời gian.

3.5.2 Sử dụng thức ăn

Thức ăn tiêu thụ bình qn

Là tồn bộ lượng thức ăn mà gà ăn vào trong q trình ni và lượng thức

ăn rơi vãi trong quá trình lấy thức ăn. Được xác định bằng cách cân trọng lượng

thức ăn đầu kỳ khi phân bố vào các lơ và cân trọng lượng thức ăn còn lại ở mỗi lô

vào thời điểm 21 ngày và 42 ngày.

Thức ăn tiêu thụ bình quân = Pthức ăn đầu kỳ - Pthức ăn còn lại cuối kỳ

Hệ số chuyển biến thức ăn - FCR ( kg thức ăn/kg tăng trọng)

Là lượng thức ăn cần tiêu tốn để đạt được 1kg tăng trọng.

HSCBTA = Lượng thức ăn tiêu thụ bình qn / Lượng tăng trọng bình qn

3.5.3 Tỷ lệ ni sống (%)

Theo dõi hàng ngày, kịp thời phát hiện và loại thải những gà không phát

triển, gà bệnh dài ngày, gà chết. Được cân, ghi lại trọng lượng và ngày loại thải.

Tỷ lệ nuôi sống = (số gà cuối kỳ của lô / số gà đầu kỳ của lô) x 100

Số gà cuối kỳ của lô = số gà đầu kỳ của lô – (số gà chết + số gà loại thải)

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×