Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo của trại Phú Sơn

Bảng 4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo của trại Phú Sơn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 5 Bảng kê chi phí thuốc thú y

Đơn giá

(VNĐ/1 liều)Tên sản phẩmVắc xinSố liều

LƠ ĐCLƠ TN2Circumvent®530 VNĐ7577Aftopor®500 VNĐ7274Vắc xin dịch tả heo nhược190 VNĐ7274BIO GENTA - TYLOSIN860 VNĐ14183PENSTREP LA1040 VNĐđộc chủng GPE-SWIVAC C

Thuốc

điều trịTổng chi phí thú y1

210.360164.130VNĐVNĐ(Ghi chú:Bảng kê này khơng bao gồm chi phí chất hỗ trợ: vitamin C, đường, ... )52PHỤ LỤC 3

1. Tỷ lệ tiêu chảy

1.1Tỷ lệ tiêu chảyChi-Square Test: SCTC; SCKTC

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SCTCSCKTC1542650,0030,000,3200,5332TotalTotal463450,0030,000,3200,533100608080160Chi-Sq = 1,707; DF = 1; P-Value = 0,1911.2Tỷ lệ ngày con tiêu chảyChi-Square Test: SNCTC; SNCKTC

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

SNCTC

12TotalSNCKTC1802556147,452588,557,1840,4091192693151,552660,456,9900,3982995249Total

273628125548Chi-Sq = 14,982; DF = 1; P-Value = 0,0002. Tỷ lệ nuôi sống

Chi-Square Test: LOẠI THẢI; SỐ CON NUÔI SỐNG

Expected counts are printed below observed counts

Chi-Square contributions are printed below expected counts

LOẠI THẢI

12SỐ CON NUÔI SỐNGTotal8727,0073,000,1430,0146747,00808073,00530,143

Total0,01414146160Chi-Sq = 0,313; DF = 1; P-Value = 0,5763. Tổng số E.coli trong phân

3.1 Tổng số E.coli tại thời điểm 27 ngày tuổi

Descriptive Statistics: Log E.coli27

VariableNN*MeanSE MeanStDevMinimumQ1MedianQ3Log E.coli2711206,3330,2220,7694,9545,6946,3807,04121206,6080,3101,0744,9545,4607,0417,507VariableMaximumLog E.coli2717,66328,041One-way ANOVA: Log E.coli27 versus LÔ

Source

DFSSMSFP0,520,47710,4560,456Error2219,1970,873Total2319,653S = 0,9341R-Sq = 2,32%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevLevelNMeanStDev1126,33270,76892126,60841,0743-----+---------+---------+---------+---(---------------*---------------)

(---------------*---------------)

-----+---------+---------+---------+---5,956,306,657,00Pooled StDev = 0,9341

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping2126,6084A1126,3327AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ

Individual confidence level = 95,00%

LÔ = 1 subtracted from:2LowerCenterUpper-0,51520,27571,0666------+---------+---------+---------+--(---------------*--------------)

------+---------+---------+---------+---0,500,00540,501,003.2 Tổng số E.coli tại thời điểm 65 ngày tuổi

Descriptive Statistics: Log E.coli65

VariableNN*MeanSE MeanStDevMinimumQ1MedianQ3Log E.coli6511205,5990,2650,9184,4774,5695,6126,57821205,3300,2310,8004,4774,5695,1615,885VariableMaximumLog E.coli6517,04127,041One-way ANOVA: Log E.coli65 versus LÔ

SourceDFSSMSFP10,4320,4320,580,453Error2216,3130,741Total2316,744S = 0,8611R-Sq = 2,58%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevLevelNMeanStDev1125,59880,91802125,33050,8002--+---------+---------+---------+------(--------------*--------------)

(-------------*--------------)

--+---------+---------+---------+------4,905,255,605,95Pooled StDev = 0,8611

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping1125,5988A2125,3305AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ

Individual confidence level = 95,00%

LÔ = 1 subtracted from:2LowerCenterUpper-0,9974-0,26830,4607+---------+---------+---------+--------(--------------*-------------)

+---------+---------+---------+---------1,00-0,50550,000,50Các chỉ tiêu về tăng trọng

4.1 Trọng lượng bình quân tại thời điểm 27 ngày tuổi

Descriptive Statistics: TLBQ27

VariableNN*MeanSE MeanStDevMinimumQ1MedianQ3TLBQ2718007,3020,1241,1085,2506,4007,2758,10028007,3240,1141,0185,5506,6007,2507,900Lô AMaximumVariable

TLBQ27110,000210,000One-way ANOVA: TLBQ27 versus Lô

SourceDFSSMSFP0,020,90010,020,02Error158178,711,13Total159178,73S = 1,064R-Sq = 0,01%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevLevelNMeanStDev---------+---------+---------+---------+1807,3021,108(---------------*--------------)2807,3241,018(--------------*---------------)

---------+---------+---------+---------+

7,207,357,507,65Pooled StDev = 1,064

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping2807,324A1807,302AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of Lô

Individual confidence level = 95,00%

2= 1 subtracted from:

LowerCenterUpper-0,3110,0210,353-------+---------+---------+---------+-(----------------*----------------)

-------+---------+---------+---------+--0,200,00560,200,404.2 Trọng lượng bình qn tại thời điểm 65 ngày tuổi

Descriptive Statistics: TLBQ65

VariableNN*MeanSE MeanStDevMinimumQ1MedianQ3TLBQ65172020,0000,4073,45614,00017,12520,00021,850274019,8270,4073,50312,50017,00020,00022,050VariableMaximumTLBQ65128,400230,000One-way ANOVA: TLBQ65 versus Lô

SourceDFSSMSFP11,11,10,090,7641441743,512,1Lô C

Error

Total145S = 3,4801744,6

R-Sq = 0,06%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevLevelNMeanStDev17220,0003,45627419,8273,503---------+---------+---------+---------+

(---------------*---------------)

(---------------*---------------)

---------+---------+---------+---------+

19,5020,0020,5021,00Pooled StDev = 3,480

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping17220,000A27419,827AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of Lô C

Individual confidence level = 95,00%Lô C

2= 1 subtracted from:

LowerCenterUpper---------+---------+---------+---------+-1,311-0,1730,966(----------------*---------------)

---------+---------+---------+---------+

-0,70570,000,701,404.3 Tăng trọng bình quân và tăng trọng tuyệt đối

Tăng trọng bình quân

Descriptive Statistics: TTBQ 27 - 65 NT

VariableTTBQ 27 - 65 NTVariableNMeanSE MeanStDevMinimumQ1Median72012,6560,3482,9506,40010,75012,150274012,5110,3493,0004,70010,68812,525TTBQ 27 - 65 NTN*1Q3Maximum114,68820,400214,71219,800One-way ANOVA: TTBQ 27 - 65 NT versus LÔ

SourceDFSSMSFP10,770,770,090,768Error1441274,748,85Total1451275,51S = 2,975R-Sq = 0,06%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevNMeanStDev1Level7212,6562,95027412,5113,000----+---------+---------+---------+----(----------------*-----------------)

(----------------*----------------)

----+---------+---------+---------+----12,0012,4012,8013,20Pooled StDev = 2,975

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping17212,656A27412,511AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ 27 - 65

Individual confidence level = 95,00%LÔ 27 - 65 = 1 subtracted from:2LowerCenterUpper---------+---------+---------+---------+-1,119-0,1450,828(----------------*---------------)

---------+---------+---------+---------+

-0,60580,000,601,20Tăng trọng tuyệt đối

Descriptive Statistics: TTTĐ 27 - 65 NT

VariableTTTĐ 27 - 65 NTVariableNN*SE MeanStDevMinimumQ1Median1720333,069,1577,64168,42282,89319,742740329,239,1878,94123,68281,25329,61TTTĐ 27 - 65 NTMeanQ3Maximum1386,51536,832387,17521,05One-way ANOVA: TTTĐ 27 - 65 NT versus LÔ 27 - 65

SourceDFSSMSFP15345340,090,768Error1448827786130Total145883312S = 78,30R-Sq = 0,06%R-Sq(adj) = 0,00%

Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDevLevelNMeanStDev172333,0677,64274329,2378,94-+---------+---------+---------+-------(---------------*--------------)

(--------------*--------------)

-+---------+---------+---------+-------312324336348Pooled StDev = 78,30

Grouping Information Using Tukey Method

NMeanGrouping172333,06A274329,23AMeans that do not share a letter are significantly different.

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ 27 - 65

Individual confidence level = 95,00%LÔ = 1 subtracted from:2LowerCenterUpper+---------+---------+---------+----------29,44-3,8321,79(----------------*-----------------)

+---------+---------+---------+---------30-1559015Hệ số chuyển biến thức ăn

Descriptive Statistics: FCR

Variable

FCR

1

2N

2

2N*

0

0Mean

1,6450

1,5400SE Mean

0,0350

0,0200StDev

0,0495

0,0283Minimum

1,6100

1,5200Median

1,6450

1,5400Maximum

1,6800

1,5600One-way ANOVA: FCR versus LÔ

SourceError

TotalDF

1

2

3SS

0,01102

0,00325

0,01427S = 0,04031Level

1

2N

2

2MS

0,01102

0,00162R-Sq = 77,23%Mean

1,6450

1,5400F

6,78P

0,121R-Sq(adj) = 65,85%Individual 95% CIs For Mean Based on

Pooled StDev

--------+---------+---------+---------+(-----------*------------)

(-----------*-----------)

--------+---------+---------+---------+1,50

1,60

1,70

1,80StDev

0,0495

0,0283Pooled StDev = 0,0403

Grouping Information Using Tukey Method1

2N

2

2Mean

1,64500

1,54000Grouping

A

AMeans that do not share a letter are significantly different.Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals

All Pairwise Comparisons among Levels of LÔ

Individual confidence level = 95,00%

LÔ = 1 subtracted from:Lower

Center

2

-0,27845 -0,10500Upper ---+---------+---------+---------+-----0,06845 (-------------*--------------)

---+---------+---------+---------+------0,24

-0,12

0,00

0,1260Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4 Quy trình tiêm phòng cho đàn heo của trại Phú Sơn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×