Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu “Phẩm chất tinh dịch của lợn đực giống ngoại Yorkshire và Landrace nuôi tại Vĩnh Phúc”.

Nghiên cứu “Phẩm chất tinh dịch của lợn đực giống ngoại Yorkshire và Landrace nuôi tại Vĩnh Phúc”.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian nghiên cứu: đề tài tiến hành từ tháng 11/2005 - 8/2006.

Địa điểm nghiên cứu: phòng thí nghiệm pha chế tinh dịch lợn Trung tâm Giống vật

nuôiVĩnh Phúc và các gia đình ni lợn nái của xã Đại Tự, Liên Mạc huyện Mê Linh,

tỉnh VĩnhPhúc.

Mơi trường thí nghiệm:

• Mơi trường được đưa vào (thí nghiệm) là MODENA.

• Mơi trường cơ sở (đối chứng) là BTS.

Bảng 2.4 Công thức của 2 môi trường BTS và MODENA

Thành phầnMôi trườngĐơn vịNước cấtml1.000(Modena Morretti, 1981)

1.000Glucosegram3727,7Natricitrategram6,006,9Naribicacbonategram1,251,0Trilon-Bgram1,252,35KCLgram0,75-Tetracyclinemg50-Axicitricgram-2,9Trisgram-5,65Nonfoxaccinemg-500BTSMODENA• Nội dung nghiên cứu

Đánh giá chất lượng tinh dịch lợn thông qua các chỉ tiêu: khối lượng tinh (V), hoạt

lực tinhtrùng (A%), nồng độ tinh trùng (C triệu/ml), độ pH. Chỉ tiêu tổng hợp (VAC

triệu), sức đềkháng (R x 1000), tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K%).

Đánh giá kết quả bảo tồn tinh dịch lợn được pha loãng bằng môi trường BTS và

MODENA.

18Đánh giá thời gian (giờ) tinh trùng sống đến khi hoạt lực A= 0,5 thông qua chỉ

tiêu: T5 và Sa5trong điều kiện nhiệt độ bảo tồn ở 180C. Đánh giá kết quả phối giống cho

lợn cái F1.

• Kết quả

Bảng 2.5Số lượng vầ chất lượng tinh dịch heo

Vụ Đông xuân

Các chỉ tiêu

Lượng xuất tinh V

(ml)

Hoạt lực A

Nồng độ C (106)

V.A.C (109)Vụ Hè thunTrung bìnhCv

(%)226250,7±3,5424,26 30022611,92260,76 ± 0,00322652,05±2,37318,7 ±11,0nPCv

(%)Trung bình29,14 P< 0,05300224,0 ± 4,34

0,73± 0,0057,1634,28 300259,66± 6,3831,86 P< 0,0145,11 30049,54± 1,4237,17 P< 0,05P< 0,01Bảng 2.6 Thời gian bảo tồn tinh dịch heo trong mơi trường pha lỗng BTS và

MODENA

Mơi trường

Chỉ tiêu

Thời gian tinh trùng còn

khả năng thụ thai T0,5

(giờ)

Chỉ số sống bền Sa5 (giờ)BTS

(n = 60)

Trung bình

CV %MODENA

(n = 60)

Trung bình

CV %30,36 ± 0,8552,66 ± 1,0226,6729.33PP < 0,001

P < 0,00118,19 ± 0,3619,7526,04 ± 0,8322,17Thời gian tinh trùng sống khi A = 0,5 của môi trường MODENA là caohơn rất

nhiều so với môi trường BTS của cơ sở, sự sai khác này là rất rõ rệt, với (P<0,001).Môi

trường MODENA có T0,5 = 52,66 ± 24,33 cao hơn mơi trường BTS (T0,5 =30,36 ± 0,85)

là22,3 giờ.

19Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

3.1.1. Thời gian

Đề tài được thực hiện từ ngày 01/03/2013 đến ngày 01/07/2013.

3.1.2. Địa điểm

Mẫu tinh được lấy từ trại thực nghiệm chăn nuôi heo thuộc Trung tâm nghiên cứu

và chuyển giao khoa học cơng nghệ trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM.

Thí nghiêm được tiến hành tại phòng thực hành truyền tinh truyền tinh truyền phôi

thuộc bộ môn di truyền giống động vật trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

3.2. ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT

3.2.1. Giới thiệu chung về Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ

trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

3.2.1.1. Nhân sự

Giám đốc trung tâm là PGS.TS. Dương Nguyên Khang, nhân sự được chia làm 3

phòng gồm: phòng kế hoạch tổng hợp, phòng trồng trọt khuyến nơng và phòng chăn ni.

3.2.1.2. Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐCPHỊNGPHỊNGPHỊNGCHĂN NIKẾ HOẠCH-TỔNG HỢPTRỒNG TRỌT-KHUYẾN NƠNGTrạiTrạiTổTổTổTổTổTổCN BòCN HeoTruyền tinh-KHHCKếSX phân bón-TrồngKhuyếntốnThuốc BVTVtrọtNơngtruyền phơi203.2.1.3. Hoạt động nghiên cứu trại chăn ni heo và phòng kỹ thuật truyền tinh truyền phôi

Chọn lọc và xây dựng đàn heo nái sinh sản có năng suất cao, cung cấp tinh dịch heo

nọc giống cho các vùng lân cận.

Thực hiện các thí nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học về giống, dinh dưỡng, phòng

trị bệnh cho heo.

Rèn nghề cho sinh viên các khoa trong và ngoài trường. Đào tạo, huấn luyện kỹ

thuật viên chăn nuôi - thú y, thụ tinh nhân tạo trên heo.

Cung cấp con giống, tinh dịch heo nọc giống, sản xuất heo thịt.

3.2.2. Giống

Hiện tại, trại thực nghiệm chăn ni heo đang chăm sóc và khai thác 2 nhóm heo

đực giống là Duroc và Landrace.

3.2.2.1. Giống heo Landrace

Landrace là giống heo hướng nạc có nguồn gốc từ Đan Mạch với đặc điểm có màu

lơng trắng tuyền, tầm vóc to, dài mình, ngực nơng, bụng thon, có đặc điểm riêng là tai to,

trùm tận xuống mắt. Heo đực trưởng thành có trọng lượng 300-320 kg, nái: 220-250 kg,

có 12-14 vú.Hình 3.1 Giống heo Landrace

Heo cái thường được phối giống lúc 10 tháng tuổi, mỗi lứa đẻ từ 8-10 con, khối

lượng sơ sinh trung bình 1,2 - 1,4 kg. Heo đực giống có thể bắt đầu đưa vào khai thác lúc

9-10 tháng tuổi, lượng tinh dịch khai thác đạt 272 ml/lần. Heo thịt 6 tháng tuổi có thể đạt

100 kg, tỷ lệ nạc đạt 56% trở lên.

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu “Phẩm chất tinh dịch của lợn đực giống ngoại Yorkshire và Landrace nuôi tại Vĩnh Phúc”.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×