Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2016-2020

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành chính của huyện Mỹ Đức) khoảng 22.619,93ha. Bao gồm: Đất tự nhiên đơ thị

khoảng 495,06ha, trong đó đất xây dựng đơ thị khoảng 239,5ha, chỉ tiêu khoảng

199,58m2/người, đất ngồi phạm vi xây dựng đô thị khoảng 255,56ha; Đất tự nhiên

nơng thơn khoảng 22.124,87ha, trong đó đất phục vụ đơ thị khoảng 3.265,80ha, đất

xây dựng điểm dân cư nông thôn khoảng 2.708,90ha, chỉ tiêu khoảng

138,9m2/người, đất khác khoảng 16.150,17ha.

Về định hướng tổ chức phát triển không gian, Quy hoạch nêu rõ: Phát triển

huyện Mỹ Đức theo mơ hình phân tán với một đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn

Đại Nghĩa và 03 cụm đổi mới tại các xã An Mỹ, An Phú, Hương Sơn phục vụ cho

phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại và

dịch vụ - du lịch.

Về định hướng phát triển đơ thị, huyện Mỹ Đức có 1 đô thị loại V - Thị trấn

Đại Nghĩa sẽ thực hiện theo Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa được duyệt. Đây

là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của huyện Mỹ Đức; là trung tâm văn hóa

- xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, kinh tế, thương mại, dịch vụ quan

trọng của huyện Mỹ Đức; là một trong chuỗi đô thị thị trấn của Thành phố Hà Nội.

Quy mơ diện tích khoảng 495,06ha, dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 12.000

người.

Định hướng chính phát triển đô thị như sau: Lấy không gian cây xanh, mặt

nước làm trung tâm; phát triển không gian đô thị có tính truyền thống, thân thiện,

ấm cúng, cố sức thu hút và lưu giữ khách du lịch. Tổ chức không gian ven sông Đáy

thành không gian cảnh quan quan trọng của đô thị...

Theo Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định

hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu là đến năm 2020, du lịch Hà Nội trở thành ngành

kinh tế mũi nhọn, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du

lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc

văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường; xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến

hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.

Trong đó, Huyện Mỹ Đức được quy hoạch là phát triển cụm du lịch Hương Sơn Quan Sơn với các sản phẩm du lịch chính: Du lịch văn hóa tâm linh lễ hội; Du lịch

nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần và sinh thái; Du lịch thể thao cao cấp với các sản phẩm

golf, thể thao nước; Du lịch văn hóa... Đây cũng là mũi nhọn trong phát triển du62lịch, phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những năm tới.

Để khắc phục những hạn chế và đạt được mục tiêu trong quy hoạch phát

triển du lịch, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Sang cho biết, huyện Mỹ Đức sẽ nâng cao

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước

trong việc tổ chức thực hiện triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nói

chung và nhiệm vụ phát triển du lịch nói riêng trên địa bàn huyện. Đặc biệt là phát

huy thế mạnh du lịch của quần thể danh thắng Hương Sơn. Lấy không gian lễ hội

Chùa Hương làm trung tâm để thu hút và lan tỏa, kết nối các điểm du lịch khác như

du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện để thỏa mãn nhu

cầu của nhiều đối tượng khách khác nhau, tạo sự đa dạng, phong phú cho các tua du

lịch trên một hành trình. Đồng thời, kết nối quần thế thắng cảnh Chùa Hương với

các điểm du lịch khác trên địa bàn Thành phố, tạo thành các điểm, tua du lịch

chun nghiệp có tính liên kết, liên hồn trong và ngồi Thành phố. Từng bước xây

dựng lộ trình đầu tư, phát triển các điểm du lịch theo quy hoạch của Thành phố

cũng như của huyện, từng bước xây dựng Mỹ Đức thành điểm đến hấp dẫn trong

bản đồ du lịch của Thành phố.

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch quần thể danh thắng Hương Sơn không

thể tách rời phát triển cộng đồng ở khu vực này. Do đó, huyện sẽ tiếp tục tập trung

đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng du lịch cho nhân dân địa

phương nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn

và phát huy các giá trị của không gian Lễ Hội Chùa Hương.

Cùng với đó, Huyện ủy sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình

thức và phương pháp, phương tiện tuyên truyền giữ gìn và phát huy những giá trị

văn hóa truyền thống trong lễ hội; tăng cường cơng tác quản lý của chính quyền

trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thương mại tại lễ hội; nâng cao ý thức

của người dân địa phương cũng như du khách chưa trong thực hiện quy chế lễ hội

nhất là trong việc giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và các giá

trị văn hóa trong mùa lễ hội.

Huyện cũng sẽ chủ động phối hợp với Sở Du lịch để tăng cường sự kết nối

với các cụm, vùng, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn trong Thành phố. Khai thác tối

đa cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng, nhất là trục tâm linh Bái Đính - Chùa

Hương - Ba Vì - Hồ Tây. Đồng thời, liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà doanh63nhiệp, chính quyền địa phương và người dân để xây dựng các tua du lịch chuyên

nghiệp phục vụ du khách trong và ngoài nước, đặc biệt đối với khách nước ngoài.

Xây dựng thêm các ấn phẩm chuyên sâu về du lịch; đội ngũ hướng hướng dẫn viên

du lịch giỏi để khai thác tối đã các điểm du lịch khác trong quần thể Chùa Hương

như động Tuyết Sơn, Hương Đài, Hinh Bồng...

Việc bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Chùa Hương trong chiến lược

phát triển du lịch của Thủ đơ vừa nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa, vừa tạo nên sản

phẩm du lịch đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước. Với những nỗ lực của

huyện Mỹ Đức, du lịch Chùa Hương không chỉ là thế mạnh trong chiến lược phát

triển du lịch của huyện Mỹ Đức mà còn là thế mạnh của Thủ đơ Hà Nội.

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý du lịch của Ban quản lý khu di tích và thắng

cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng quản lý du lịch trên địa bàn khu

di tích và thắng cảnh Hương Sơn như trên, để du lịch tại khu di tích này phát triển

tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của nó, trong thời gian tới cơng tác quản lý

nhà nước về du lịch trên địa bàn cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu dưới

đây:

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về định hướng, chiến

lược phát triển du lịch thông qua công tác quy hoạch và thực hiện quy

hoạch

Đây là giải pháp quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu hồn thiện

quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn vì quy hoạch, kế hoạch là những định

hướng, cơ sở pháp lý của quá trình đầu tư, của việc xây dựng các giải pháp phát

triển cũng như các biện pháp thực hiện chúng.

Thời gian qua công tác quy hoạch, kế hoạch của khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn mặc dù thu được một số kết quả khả quan nhưng cơng tác này vẫn còn

tồn tại một số bất cập trong lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện chúng. Một số

quy hoạch được xây dựng nhưng nội dung không đảm bảo yêu cầu, việc tổ chức

thực hiện còn gặp nhiều khó khăn chủ quan cũng như khách quan, các kế hoạch

phát triển chưa phù hợp với trinh độ phát triển nên thực hiện còn khó khăn…là

những ngun nhân chủ yếu gây ra những ảnh hưởng hạn chế tốc độ đầu tư phát

triển. Do vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch là một vấn đề64cần thiết, nội dung của giải pháp này tập trung vào một số biện pháp chính sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quy hoạch, kế hoạch thông qua

việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác này để nâng cao chất

lượng quy hoạch đảm bảo yêu cầu quy hoạch được xây dựng phải đánh giá được

những điều kiện hiện tại, nắm bắt được đòi hỏi của tương lai, phù hợp với yêu cầu

phát triển đặt ra, xây dựng các giới hạn tác động có thể chấp nhận của các hoạt động

du lịch, xác định được các giải pháp phát triển và các biện pháp thực hiện đảm bảo

yêu cầu phát triển bền vững

- Phổ biến rộng rãi những quy chuẩn bắt buộc phải tuân theo trong việc xây

dựng quy hoạch phát triển du lịch

- Cần tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan trong quá

trình xây dựng và tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch phải xác định rõ trách nhiệm

hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định các dự án khả thi

- Cần có sự đồng bộ và thống nhất trong cơng tác quy hoạch, đầu tư xây

dựng trên địa bàn. Cần chú trọng lồng ghép nội dung các quy hoạch phát triển du

lịch và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn. Nội dung du lịch cần được nghiên cứu nhuần nhuyễn hơn, đặc biệt gắn

nội dung tổ chức hoạt động du lịch trong quy hoạch bảo tồn tơn tạo di tích nhằm

xác định những giải pháp bảo tồn, tôn tạo di tích cảnh quan đồng thời phát huy tác

dụng hợp lý khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch độc đáo phục vụ nhu cầu giải trí

thể chất và tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiên lược phát triển du lịch của khu di tích đến

năm 2030, tầm nhìn đên năm 2050, bao gồm: Định hướng phát triển, mục tiêu,

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, xác định khâu đột phá nhằm khai thác hiệu quả những

tiềm năng, lợi thế so sánh và thuận lợi, là khu di tích lâu đời và nổi tiếng trên tồn

quốc.

Cơng tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chính là nhằm đảm bảo định

hướng, chiến lược của Đảng và Nhà nước về du lịch được thực thi trong thực tế.

Công tác quy hoạch cần phải được tiên hành thường xuyên, đồng bộ và đảm bảo

tính khả thi, tránh tình trạng “quy hoạch treo”. Trước hết, cấp ủy Đảng và chính

quyền thành phố phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về65phát triển du lịch để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể ngành du lịch

vừa được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, đồng thời thường xuyên rà soát,

giám sát thực hiện quy hoạch, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành du

lịch trên địa bàn dựa trên Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm

nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây là văn bản pháp lý quan

trọng nhằm định hướng và mở ra vận hội mới cho ngành du lịch cả nước nói chung

và Hà Nội nói riêng. Theo đó, quan điểm xuyên suốt vẫn là: Phát triển du lịch bền

vững theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, kết hợp du lịch nội địa với quốc tế; du

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu

GDP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh

Hương Sơn cần cải thiện quy trình xây dựng, ban hành chính sách, chiến lược, làm

tốt công tác quy hoạch tổng thể đô thị gắn với phát triển du lịch. Ban quản lý cần

phối hợp cùng các ban ngành chức năng thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh

và hồn thiện cơng tác quy hoạch đơ thị nói chung và quy hoạch các khu, điểm du

lịch nói riêng. Đối với các khu du lịch Hương Sơn cần tham khảo ý kiên của nhiều

ngành, nhiều đối tượng, thậm chí có thể th nước ngồi làm quy hoạch. Công tác

quy hoạch phải tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư. Đồng thời phải huy động

các nguồn lực tiêp tục đầu tư cơ sở hạ tầng “lót đường” cho du lịch.

Cần lưu ý cơng tác quản lý và thực hiện quy hoạch giao thông đô thị là hêt

sức quan trọng. Hiện nay tai nạn và ùn tắc giao thông đang là vân nạn trên địa bàn

khu di tích Hương Sơn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến ngành du lịch. Nguyên nhân là

do chưa làm tốt công tác quy hoạch, ý thức tôn trọng và chấp hành giao thơng của

người dân chưa cao, còn nhiều hành vi vi phạm trên suối Yến, hành lang an tồn

giao thơng, thực chất là vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch giao thông.

3.2.2. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để nâng cao

quản lý chất lượng dịch vụ du lịch

Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định trong các hoạt động kinh tế. Trong bức

tranh toàn cảnh nguồn nhân lực nước ta hiện nay, bên cạnh những mặt mạnh cũng

bộc lộ nhiều điểm yếu chưa đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh

cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân

lực ngành du lịch đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết.66Ước tính đến năm 2020, khu di tích Hương Sơn cần có 2.000 – 3.000 hướng

dẫn viên du lịch; nhân viên điều hành và nhân viên xây dựng chương trình, sản

phẩm ... Với nguồn nhân lực thiếu và yếu, thua xa nhiều nước trong khu vực và khả

năng đào tạo như hiện nay thì đây là thách thức lớn của ngành du lịch nói chung là

của Ban quản lý Hương Sơn trong "cuộc chiến" cạnh tranh thị phần. Nếu không xây

dựng được sản phẩm du lịch và dịch vụ có chất lượng thì sẽ là sự lãng phí rất lớn.

Sản phẩm du lịch về bản chất là sản phẩm dịch vụ, chất lượng sản phẩm du

lịch chính là điều du khách cảm nhận được trong quá trình đi du lịch. Chất lượng

sản phẩm du lịch chịu tác động của hai yếu tố quyết định đó là con người và giá trị

tài nguyên vì chúng tạo nên cảm nhận của du khách về chất lượng của chuyến du

lịch.Vì vậy vấn đề con người là vấn đề có tầm chiến lược, chiếm vị trí trung tâm

trong hệ thống quản lý nhà nước, quyết định hiệu quả của hoạt động này. Con người

ở đây chính là đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý... những người trực tiếp

điều hành các hoạt động du lịch trên địa bàn khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn.

Nhất thiết phải xây dựng, đào tạo ngay từ giai đoạn hiện tại nhằm chuẩn bị cho

tương lai đội ngũ cán bộ có năng lực chun mơn đáp ứng nhu cầu đặt ra , có tư

cách đạo đức, yêu nghề, có hiểu biết... Giải pháp này tập trung vào các phương

hướng:

- Thường xuyên cập nhật hóa kiến thức cho đội ngũ lao động. Khi tiến hành

biện pháp này bên cạnh vấn đề nghiệp vụ còn đặc biệt chú ý đến các nội dung văn

hóa trong du lịch như các giá trị văn hóa, các phong tục, tập quán đẹp, cách ứng xử

văn hóa... và đặc biệt phải tạo cho người lao động một tâm lý tốt đẹp làm cơ sở hình

thành cung cách ứng xử văn hóa, tơn trọng du khách tiến tới xây dựng văn minh

trong kinh doanh du lịch Hương Sơn nói riêng và huyện Mỹ Đức nói chung.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ quản lý hoạt động du lịch,

đặc biệt là đội ngũ cán bộ của ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn,

nắm được các thực trạng, mặt mạnh, mặt yếu... từ đó xây dựng các định hướng

phương pháp quản lý phù hợp với điệu kiện thực tế của khu du lịch

- Đổi mới chính sách tạo nguồn lực và đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý khu

di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến nội dung

đào tạo, phương pháp đào tạo hướng dẫn trọng tâm vào những kiến thức cơ bản cần

thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động du lịch nơi đây67- Xây dựng chế độ đãi ngộ thảo đáng nhằm thu hút những cán bộ có năng

lực, có chun mơn tạo ra động lực vật chất khuyến khích sự cống hiến một cách

xứng đáng

- Về phía Sở du lịch cũng như ban quản lý cần phải nâng cao chất lượng

công tác xây dựng định hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện chúng nhằm đạt được

các mục tiêu đã đề ra. Chú trọng đến công tác phối hợp thực hiện kế hoạch của các

doanh nghiệp, hộ kinh doanh bằng các hình thức thích hợp như tổ chức các hội

nghị, hội thảo chuyên để bàn các biện pháp phối hợp thực hiện định hướng kinh

doanh, giải quyết các khó khăn, tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp. Sở du lịch Hà

Nội với tư cách là cơ quan quản lý ngành cần đóng vai trò là cơ quan tư vấn, thiết

kế, xây dựng các cơ chế tác động, hỗ trợ, tạo động lực hướng doanh nghiệp thực

hiện các định hướng nhưng đảm bảo yêu cầu không can thiệp vào các hoạt động

kinh doanh làm mất tính chủ động trong hoạt động của các chủ thể kinh doanh.

- Cần chú ý đến chương trình hợp tác đào tạo có viện trợ của các nhà tài trợ

nước ngồi, của chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục

du lịch Việt Nam nhằm mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo

nguồn nhân lực.

- Cấp thành phố cần định hướng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo

nguồn, phát triển nguồn nhân lực, từ cán bộ quản lý cho đến cán bộ, nhân viên có

trình độ cao cho đến đào tạo phổ thơng tồn dân.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tại các trường đại học, cơ sở đào

tạo, dạy nghề du lịch. Gắn đào tạo, dạy nghề với nhu cầu của thị trường lao động

(đào tạo theo đơn đặt hàng), đảm bảo chuẩn đầu ra theo qui định của Bộ Giáo dục

và đào tạo.

- Nâng cấp, xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo du lịch có đẳng cấp;

đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết trong đào tạo nhằm tạo dựng một đội

ngũ cán bộ quản lý, kỹ năng nghề và giám sát đáp ứng chuẩn quốc tê.

- Thường xuyên theo dõi những biên động của lực lượng lao động trong

ngành du lịch, gắn đào tạo với đào tạo lại, thường xuyên bồi dưỡng, tập huân ngắn

ngày cho những người tham gia hoạt động kinh doanh du lịch, nhât là đội ngũ

Hướng dẫn viên du lịch.

Du lịch là ngành kinh tế đòi hỏi có sự giao tiếp rộng và trực tiếp hơn đối với68khách, đòi hỏi trình độ phục vụ, phong cách, thái độ giao tiếp của cán bộ nhân viên

trong ngành đặc biệt là hướng dẫn viên và lễ tân... Việt Nam nói chung và khu du

lịch thắng cảnh và di tích Hương Sơn nói riêng cũng còn do tồn tại lối làm ăn bao

cấp một thời kỳ đã phaỉ tạm thời chấp nhận một đội ngũ nhân viên trong ngành với

trình độ chun mơn nghiệp vụ chưa tương xứng với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên

do yêu cầu phát triển của ngành đòi hỏi trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên

cần phải được nâng lên để đạt được những chuẩn mực của quốc gia và quốc tế. Để

đáp ứng u cầu trên cần có một chương trình đào tạo toàn diện với kế hoạch cụ thể

về đào tạo lại, đào tạo mới, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ chun mơn

cho đội ngũ cán bộ công nhân viên đang hoạt động trong ngành. Cụ thể:

+Tiến hành điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ hiện đang công tác và tham

gia kinh doanh trong khu vực để có kế hoạch đào tạo cụ thể (đào tạo lại và đào tạo

mới đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

+ Cử cán bộ có trình độ tham gia các vcuộc trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ

thông qua các chuyến công tác, khảo sát và tham gia hội nghị hội thảo khoa học ở

trong và ngoài nước.

+ Xây dựng một chương trình đặc biệt nhằm nâng cao hiểu biết về du lịch,

cách ứng xử đối với nhân dân trong vùng thông qua phương tiện đại chúng, hệ

thống đào tạo tại các trường phổ thông trong vùng.

+ Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức, bộ máy quản

lý nhà nước về du lịch, Xây dựng các tuyến du lịch gắn liền với các di tích và lễ hội

truyền thống.

+ Khơng thể phát triển du lịch bằng mọi giá dưới mọi hình thức mà phải coi

trọng vấn đề bảo vệ bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường tài nguyên cũng nh môi

trường xã hội. Các hoạt động du lịch phải kết hợp hài hòa giữa mục tiêu xã hội bên

cạnh mục tiêu chủ yếu và đạt hiệu quả cao về kinh tế và tăng việc làm tăng thu

nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương thúc đẩy các ngành thủ công phát

triển đồng thời bảo vệ mơi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc dân tộc các giá trị

truyền thống của khu vực Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt để đón khách du lịch.

Cần xây dựng hệ thống cáp treo để giải toả khách du lịch tránh tắc nghẽn giao thông

vào mùa lễ hôị và phục vục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

3.2.3. Bảo đảm thơng tin trong q trình quản lý69Bảo đảm thơng tin cho các chủ thể là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp

đến hiệu quả quản lý, kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của du lịch. Giải

pháp này bao gồm một số nội dung sau:

Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin hai chiều trong hoạt động quản lý

Mục đích của biện pháp này là đảm bảo cho thông tin thông suốt cả hai chiều

đi và đến giữa các chủ thể hoạt động du lịch như cơ quan quản lý, doanh nghiệp,

cộng đồng dân cư. Sự liên hệ chặt chẽ về thông tin sẽ đảm bảo chất lượng của công

tác dự báo, xây dựng kế hoạch nhằm phát huy cao nhất lợi thế tương đối của khu du

lịch Hương Sơn. Để thực hiện biện pháp này, giữa cơ quan quản lý về du lịch với

các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư phải thiết lập được các kênh thông tin hai

chiều. Điều này cho phép cơ quan quản lý đánh giá được chính xác mức độ tác động

của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái, xã hội từ đó xây dựng các dự án

phát triển bền vững. Đối với cộng đồng dân cư địa phương, họ sẽ có được những

nhận định khách quan về ảnh hưởng tiêu cực cũng như tích cực của các hoạt động

du lịch đối với đời sống của họ

Tạo ra sự liên kết chặt chẽ về thông tin giữa Sở du lịch với các doanh

nghiệp, hộ kinh doanh

Hiện nay, khi trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, việc đảm bảo

thơng tin giữa Sở với các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi hơn trước. Việc áp dụng

các tiến bộ khoa học kỹ thuật như Internet, Email…là một tất yếu giúp tạo ra sự liên

kết giữa các chủ thể kinh doanh cũng như khai thác thơng tin bên ngồi phục vụ cho

hoạt động quản lý kinh doanh.

Để hệ thống này hoạt động có hiệu quả cao một vấn đề đặt ra là phải xây

dựng các quy chế và chế độ kỷ luật quy định rõ nghĩa vụ, quyền hạn của các doanh

nghiệp trong việc đảm bảo cung cấp thông tin chính xác kịp thời

Giải pháp về xúc tiến du lịch

- Tăng cường xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế, nhất quán trong tuyên

truyền, tạo thành một hình ảnh thống nhất của du lịch Hương Sơn nói riêng và du

lịch huyện Mỹ Đức nói chung thể hiện được những giá trị tài nguyên phong phú của

khu vực và thích hợp với những thị trường mục tiêu

- Tham gia các hội chợ, các sự kiện du lịch trước mắt là ở trong nước, trong

tương lai khi đủ điều kiện sẽ vươn ra thị trường quốc tế70- Xây dựng chương trình marketing điểm đến cho du lịch Hương Sơn.

Chương trình marketing cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp để có thể khai

thác các thị trường du lịch cao cấp trong nước và quốc tế.

3.2.4. Chú trọng bảo vệ, tôn tạo các điểm du lịch, cảnh quan, môi trường phục

vụ du lịch

Các điểm du lịch, cơng trình, cảnh quan chính là những yêu tố thu hút du

khách, là đối tượng khai thác chủ yếu của ngành kinh tế du lịch. Muốn quản lý, phát

triển bền vững thì khơng chỉ khai thác mà còn phải tái tạo, duy trì sức sống của các

điểm du lịch, cảnh quan, môi trường sinh thái. Một mặt, các cơ quan có thẩm quyền

phải có những quy định và hành động cụ thể để ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc các

hành vi xâm hại cơng trình du lịch, cảnh quan, môi trường. Mặt khác phải làm tốt

công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của du khách và người dân. Để

làm tốt công tác này cần phân định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

quản lý, gắn quyền lợi với nghĩa vụ. Các giải pháp phải được tiên hành đồng bộ với

các nội dung sau:

- Trước hết, Ban quản lý cần rà soát, thống kê và đánh giá đầy đủ tiềm năng

về tài ngun, mơi trường và các điểm, cơng trình du lịch để có thể thường xuyên

theo dõi biến động và thực thi các giải pháp kịp thời bảo vệ, tôn tạo chúng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hiện trạng tài nguyên, môi trường du

lịch, chú trọng áp dụng các công nghệ hiện đại trong công tác này như công nghệ

thông tin địa lý (GIS). Trên cơ sở đó phải lập được hệ thống tiêu chí quản lý về tài

nguyên và môi trường du lịch.

- Cần quy định bắt buộc phải có đánh giá tác động đối với tài nguyên và môi

trường gồm cả môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội trong quy hoạch và xây dựng

các dự án, cơng trình đơ thị.

- Thắt chặt các quy định về xử lý nước thải, rác, nhất là nước thải, rác công

nghiệp. Tăng cường các chế tài, xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm,

khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong cơng tác này.

- Đối với các giá trị văn hóa phi vật thể: tạo cơ chế nâng cao thu nhập của

người dân trong các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống;

tuyền truyền, vận động du khách tôn trọng thuần phong, mỹ tục của người dân địa

phương.71- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác này nhằm huy động các nguồn lực đầu tư từ

sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức hiệp hội du lịch, khách du

lịch. vào việc tôn tạo và khai thác tài nguyên du lịch.

3.2.5. Tăng cường Quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu

quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch

Như trên đã nói hoạt động kinh doanh du lịch cũng như mọi hoạt động kinh

tế khác đều phải tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật, đó chính là “sân chơi

chung” đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mọi chủ thể tham gia quan hệ

kinh tế được tôn trọng và thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước. Việc

tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trước hết phải tạo cơ chế cho mọi

tổ chức và cá nhân trong mọi thành phần kinh tế có cơ hội ngang nhau trong đầu tư

và tham gia hoạt động kinh doanh du lịch thơng qua nhiều hình thức, có thể thành

lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết, góp vốn đầu tư hoặc tiến hành một số công

việc cụ thể. Việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh

doanh du lịch tạo môi trường pháp lý bình đẳng và an tồn trong q trình kinh

doanh, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền kiểm sốt được tình hình kinh doanh

du lịch, kiểm sốt việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh

du lịch đối với nhà nước và cộng đồng xã hội như đóng các loại th, phí, các hoạt

động tuyên truyền, từ thiện, nhân đạo. Mặt khác, chỉ có tăng cường quản lý hoạt

động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động

kinh doanh du lịch mới kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi, hoạt động vi

phạm pháp luật, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, làm ảnh

hưởng xâu đên uy tín của ngành du lịch Thủ đơ cũng như hình ảnh của Việt Nam

trong con mắt của bạn bè quốc tê.

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về du lịch đẩy mạnh cải cách hành chính,

gắn liền với việc mở rộng đòn bẩy kinh tế của tổ chức và quản lý hoạt động kinh

doanh. Làm rõ chức năng quản lý giữa các ngành các cấp, tạo sự phối hợp chặt chẽ

giữa các ngành các cấp có liên quan và các địa phương từ tỉnh đến cơ sở.

Hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về du lịch là một yêu cầu khách quan

trong giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao lĩnh vực quản lý nhà nước địa bàn nhằm

hưởng các hoạt kinh doanh và du lịch theo đúng định hướng hạn chế và xóa bỏ dần

các hành vi kinh doanh thiếu văn minh, cạnh tranh không lành mạnh hoặc chạy theo72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DU LỊCH CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×