Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

ưĐốiưtượngưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư

liệuưĐối tợng là hiện vật

ưưưưưưưưưưưư-ưưHiệnưvậtưtựưnhiên

ưưưưưưưưưưưư-ưưHiệnưvậtưquyưướcưtrongư

kinhưtế,ưkỹưthuậtư

Đối tợng là thời gian

Đối tợng là giá trịưĐốiưtượngưđịnhưmứcưtiêuưdùngư

nguyênưvậtưliệuưKhiư đãư xácư địnhư đượcư mộtư

trongưcácưloạiưđốiưtượngưtrênư

đâyưchoưtừngưloạiưvậtưliệuư

cụưthể,ưthìưviệcưxácưđịnhư

đơnư vịư tínhư mứcư trởư nênư

dễư dàngư vìư chỉư kếtư hợpư

vớiư đơnư vịư đoư lườngư củaư

Nhàư nướcư đãư banư hànhư đểư

chọnưchoưhợpưlýI. Mc tiờu dùng nguyên vật liệu và công tác

định mức

*Phânbiệt mức tiêu dùng nguyên

vật liệu với công tác định mức hay

định mức tiêu dùng nguyên vật

liệuMức là một lượng hao phí tối

đa

. Mức cao thấp phụ thuộc vào

công tác định mức.

.I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và công tác

định mức

*Phânbiệt mức tiêu dùng nguyên vật

liệu với công tác định mức hay định

mức tiêu dùng ngun vật liệu. Khi nói cơng tác định mức tiêu dùng nguyênvật liệu là nói đến quá trình hoạt động có tổ

chức, có kế hoạch tính tốn xây dựng các

mức, tổ chức xét duyệt mức, ban hành

(phổ biến) mức cho các đơn vị thực hiện…

và áp dụng các mức ấy vào trong sản xuất

của các đơn vị thời kỳ kế hoạch.I. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu và công

tác định mức

*Phân biệt mức tiêu dùng nguyên vật

liệu với công tác định mức hay định

mức tiêu dùng nguyên vật liệu

- Công tác định mức gắn liền vớiquản lý định mức tiêu dùng

nguyên vật liệu, là một khâu

quan trọng của quản lý của cơ

quan quản lý ngành sản xuất

kinh doanh và của nền kinh tế

quốc dân.b. Vai trò của ĐMKTKT

trong quản trị sản xuất kinh doanh• Muốn đạt được mục

đích kinh doanh , trong

sản xuất kinh doanh

phải xây dựng các định

mức, các định chuẩn,

các tiêu chuẩn chất

lượngb. Vai trò của ĐMKTKT

trong quản trị sản xuất kinh doanh• Việc xây dựng các định mức

tiêu dùng nguyên vật liệu,

việc xây dựng các tiêu

chuẩn kinh tế - kỹ thuật…

được coi là phương tiện có

hiệu quả nhất để bảo đảm

nâng cao chất lượng sản

phẩm, bảo đảm sản xuất

kinh doanh phát triển nhịp

nhàng, cân đối và tiết kiệm.b. Vai trò của ĐMKTKT

trong quản trị sản xuất kinh doanh• Nó vừa là chỉ tiêu, là yêu

cầu nhiệm vụ của đơn vị

sản xuất kinh doanh; vừa

là các căn cứ để tổ chức

sản xuất kinh doanh, vừa

là mục tiêu cần phải đạt

được trong sản xuất của

từng người cơng nhân và

của cả đơn vị.b. Vai trò của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật

trong quản trị sản xuất - kinh doanh• Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, các yêu

cầu kỹ thuật công nghệ ấy cũng

là căn cứ để kiểm tra, để đánh

giá kết quả và hiệu quả của sản

xuất kinh doanh. Đó cũng chính

là những tiêu chuẩn, chỉ tiêu đối

với sản phẩm lưu thông trên thị

trườngb. Vai trò của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật

trong quản trị sản xuất - kinh doanh• Các định mức kinh tế kỹ

thuật chẳng những là các

căn cứ của cơng tác kế

hoạch hóa mà còn là căn

cứ kỹ thuật trong tổ chức

sản xuất - tiêu dùng

nguyên vật liệu và kiểm tra

chất lượng sản phẩmb. Vai trò của hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật

trong quản trị sản xuất - kinh doanh• việc áp dụng các định

mức, các chỉ tiêu, các

tiêu chuẩn kinh tế - kỹ

thuật là một nội dung

thiết yếu của tổ chức

và quản lý sản xuất

kinh doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×