Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC THI CÔNG

8 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1Nhà 3 tầng (m2)042002Nhà 2 tầng (m2)2402001203Nhà mái bằng (m2)1684406254Nhà ngói (m2)1330108848145Nhà tơn- Nhà tạm (m2)003366Đất thổ cư (m2)2430821480Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) - 2007

Bảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Hải Dương

STTHạng mục giải phóng mặt bằng

Nhà 3 tầng (m2)12.36. Khối lượng giảiHải Dương

Bình GiangGia LộcTứ KỳThanh Hà00002Nhà 2 tầng (m )22302201033Nhà mái bằng (m2)620062337584Nhà ngói (m2)3384197520345725Nhà tơn- Nhà tạm (m )0013021656Đất thổ cư (m2)00025350Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) - 2007

Bảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

.37. Khối lượng chiếm

dụng đất thổ cư và nhà ở đoạn qua thành phố Hải Phòng theo phương án 1

STTHạng mụcĐơn vịDiện Tích1Đất thổ cưHa15,842Nhà ởm298238Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) - 2007Bảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

.38. Khối lượng chiếm

dụng đất thổ cư và nhà ở đoạn qua thành phố Hải Phòng theo PA 2

STTHạng mục giải phóng mặt bằng

2Hải Phòng

An LãoKiến ThụyHải An1Nhà 3 tầng (m )0002Nhà 2 tầng (m2)1484243314773Nhà mái bằng (m2)23212260817581422778000251711307987151424Nhà ngói (m )5Nhà tơn- Nhà tạm (m2)6Đất thổ cư (m2)Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) - 2007

Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng93NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMVới tổng số hộ dân phải di chuyển khoảng 900 hộ với tổng diện tích đất bị thu hồi

vĩnh viễn là 54 015m2 nhà ở, như vậy tác động này tới người dân trong phạm vi ảnh

hưởng của dự án là rất lớn. Đặc biệt đối với các hộ làm nghề kinh doanh buôn bán

trên đất thổ cư khi bị di chuyển chỗ ở thì việc tìm kiếm một nơi ở mới phù hợp với

cơng việc kinh doanh là rất khó khăn mức thu nhập trong thời gian này sẽ hầu như

khơng có.

Có thể thấy rằng tác động chiếm dụng đất và tái định cư đối với Dự án này là lớn.

Phải có chính sách đền bù tái định cư hợp lý để giảm thiểu tối đa tác động này.

8.2Tác động đến kinh tế nơng nghiệpBảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

dụng đất nơng nghiệp của Dự án

STTHà NộiHưng nHải DươngHải PhòngVăn Giang

Yên Mỹ

Ân Thi

Bình Giang

Gia Lộc

Tứ Kỳ

Thanh Hà

An Lão

Kiến Thụy

Hải AnĐất ruộng Đất trồng cây ăn quả

m2

m2

571029

107467

659357

0

686833

31866

796038

3200

1350790

1360

846958

50613

780512

14487

565013

515760

1207911

30020

1032331

90822

444400

126709.39: Diện tích chiếmCây lấy gỗ Cây ăn quả

Cây

Cây

0

15006

1860

2740

175

3600

161

300

107

47825

27

49190

457

500

2595

45207

376

496

355

1675

0

0Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) - 2007

8.3Tác động đến cơ sở hạ tầng công cộng.

Bảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

dụng các cơng trình cơng cộng

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9Hạng mục chiếm dụng

Cột điện cao thế

Cột điện trung thế

Cột điện hạ thế

Cột điện thoại

Trạm bơm

Trạm biến áp

Mương đất

Mương xây

Cây xăng.40: Khối lượng chiếmĐơn vịHà NộiHưng YênHải DươngHải PhòngCột

Cột

Cột

Cột

Cái

Cái

m

m

Cái0

10

10

0

0

0

0

0

011

21

20

1

0

0

0

0

012

0

74

19

1

1

385

3312

011

0

188

20

0

1

25000

8625

1Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng94NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

10 Sôngm2001000020000Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) – 20078.4Tác động do lấn chiếm các giá trị văn hoá tâm linhBảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

mả phải di dời

Mộ đất

(cái)Địa danh

Hưng n

Hải DươngHải Phòngn Mỹ

Ân Thi

Bình Giang

Gia Lộc

Tứ Kỳ

Thanh Hà

An Lão

Tràng Cát

Kiến Thụy.41: Khối lượng mồ

Mộ xây

(cái)0

6

3

5

0

31

19

0

012

83

54

151

38

56

136

0

103Nguồn : Công ty Cổ phần Thiết kế Đường bộ (HECO) – 20078.5

9Tác động tới sự biến động giá cả đất đai

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNGCác hoạt động của dự án trong giai đoạn thi cơng có thể chia thành 5 nhóm:

 Vận chuyển và tập kết vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, từ các mỏ và nơi

khai thác vật liệu;

 Đắp và làm nền đường. Do đặc tính của đường cao tốc là tránh các sự xâm

phạm vào lòng đường từ hai bên đường, đường cao tốc đòi hỏi phải được đắp

cao tối thiểu 3 m. Tổng lượng đất cát cung cấp cho việc đắp nền cho tuyến

đường dài 105.5 km sẽ rất lớn;

 Việc cung cấp các xây dựng các cơng trình dịch vụ (dự kiến sẽ có 2 cơng

trình dịch vụ, mỗi cơng trình dịch vụ gồm siêu thị, nhà vệ sinh và trạm

xăng);

 Việc thiết lập các cơng trình quản lý hoạt động cho đường cao tốc;

 Dựa vào các kết quả khảo sát chi tiết tại hiện trường, các mức độ tác động của

dự án có liên quan tới q trình xây dựng được tổng kết ở bảng (Bảng

chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .42).Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng95NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMBảng chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG

Nót

giaoĐặc điểm chung.42. Tổng kết các tác động trong giai đoạn thi côngXã hộiMôi trường tự nhiênCác loại ô nhiễm1. Định cư 2. Hoạt động kinh tế1. Địa chất1. Ô nhiễm không3. Giao thông//cơ sở vật chất cho3. Nước ngầmcuộc sống 4. Chia cắt cộng đồng2. Xói mòn đấtkhí4. Chất lượng nước sống, hồ5. Di tích lịch sử 6. Nước 7. Vệ sinh 5. Hệ động thực vật 6. Phong

8. Rác 9. Thảm họa

cảnh

10. Tai nạn giao thông

FRC HTC

1FRCHTCFRCHTCCB3. Tigng n v

rung

FRCHTC1BBim giao ct: đờng vánh đai III tại Km 0+001CB6CC1CCqua: đất nông nghiệp.2CC7CC2CB2BCCác làng lân cận làm ruộng và sản xuất nhỏ.3

4C

CC

B8

9B

BB

C3

4C

CC

C3BB5CC10BB5CC1

2

Đất nơng nghiệp.

3

Tính từ Hà Nội đi Hải Phòng, bên trái là khu vực xử lý 4

rác Kiêu Kỵ, bên phải là khu vườn trồng quất.C

C

C

CB

C

C

B6

7

8

9C

C

B

BB

C

B

C1

2

3

4C

C

C

CC

B

C

B5CC10BB5CC1BB6CC1CCChất lượng đường giao thơng : tốt,.

Vùng sẽ đơ thị hóa.

2FRC HTC2. ễ nhim ncim giao ct: đờng HL tại Km 4+121Bỏo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng66CB1

2

3B

B

BB

B

B6CB1BB

96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×