Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ch­¬ng 7 -THAM VẤN Ý KIẾN CÔNG ĐỒNG

Ch­¬ng 7 -THAM VẤN Ý KIẾN CÔNG ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơSố ý kiến của MTTQ các phường xã

- 5 ý kiến của MTTQ xã.

- 1 ý kiến của MTTQ phường.

- 1 ý kiến của MTTQ thị trấn.

1) Về việc chủ trương đầu tư và hướng tuyến của dự án.

Lãnh đạo và nhân dân địa phương có tuyến đường của dự án đi qua đều nhất

trí đồng tình với dự án, coi đây là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng được sự mong

đợi của quần chúng nhân dân. Tuyến đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần

Thơ tạo sự thuận lợi trong đi lại và buôn bán của bà con, bên cạnh đó còn tạo nên

nhiều cơ hội việc làm cho nhân dân. Con đường mở ra hướng phát triển kinh tế - xã

hội, tạo bộ mặt văn hoá cho xã nhà.

2) Về cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ cho cơng tác giải

phóng mặt bằng.

Một trong những khâu quan trọng để dự án được triển khai đó là cơng tác giải

phóng mặt bằng, tái định cư. Đây là khâu đầu tiên để bắt tay vào q trình thi cơng,

nếu thuận lợi dự án sẽ tiến hành ngay sau đó, nếu gặp khó khăn thì việc xây dựng sẽ

bị đình trệ. Do đó cơng tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện nhanh chóng,

phù hợp với lòng dân.Giải phóng mặt bằng, tìm nơi tái định cư cho nhân dân và hỗ

trợ cho công tác giải phóng mặt bằng là những yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo

cuộc sống hiện tại cũng như lâu dài cho dân cư và đẩy nhanh tiến độ thi công của

dự án.

UBND các phường xã có dự án đi qua đều có ý kiến cho rằng: Cơng tác giải

phóng mặt bằng cần phải được thực hiện nhanh chóng, phải có khu vực định cư và

sự hỗ trợ cho nhân dân nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định và nề nếp cho nhân dân.

Thêm vào đó, còn có một số ý kiến khác:

+ UBMTTQ phường 4- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang quan tâm nhiều đến nghề

nghiệp của người dân trong khu vực bị giải toả. Họ đề nghị nhà nước nên đào tạo

nghề và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người dân (vì người dân ở đây đa phần hoạt

động nông nghiệp).

+ UBND phường 3- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có ý kiến rằng: các quy trình,

các bước thực thi dự án cần minh bạch, rõ ràng, tránh và giảm bớt tình trạng dân

khiếu nại.

+ UBMTTQ xã Nhơn Nghĩa A thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lưu ý về

sự cản trở của một số hộ gia đình có tuyến đường đi qua. Các hộ gia đình này xây

các nhà trồng cây hoặc mua bán đất bất hợp pháp làm gián đoạn cơng tác giải phóng

mặt bằng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng114Bỏo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ3) Về công tác chống ngập lụt khi có tuyến đường.

Cơng tác phòng chống ngập lụt nhằm đảm bảo đời sống an toàn cho người dân, đảm

bảo nguồn nước cho sản xuất khi tuyến đường đi qua. Do vậy, ý kiến của các cấp

lãnh đạo và nhân dân đều thống nhất rằng: Cần có hệ thống cống ở các kênh thuỷ

lợi, các mương thoát nước – tránh ngập lụt trên tuyến đường, gây ảnh hưởng đến

người dân.

+ UBND xã Hoả Lựu- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang lưu ý đến tình trạng sạt lở

trong mùa mưa, vì vậy cơng tác phòng chống ngập lụt là rất quan trọng.

+ UBND xã Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang cho rằng tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến

nguồn nước thốt ra biĨn tây, thêm vào đó lượng phù sa sẽ giảm đi làm ảnh hưởng

đến lượng màu mỡ của đất.

+ UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền- thàn phố Cần Thơ cho rằng: cần có hệ

thống cơng bọng ở các kênh thuỷ lợi và mương tập thể của nhân dân và kênh theo

dự án.

4) Về công tác bảo vệ MT tự nhiên (khơng khí, tiếng ồn, nước mặt và hệ

thống sinh thái).

Dự án xây dựng tuyến đường nối T.X Vị Thành với TP.Cần Thơ sẽ tạo thuận lợi

trong việc phát triển kinh tế- xã hội. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề môi trường khi

triển khai dự án, cũng như trong quá trình hoạt động của dự án đều được các bên

tham gia quan tâm và tìm cách khắc phục những hậu quả có thể xảy ra.

Yêu cầu về phần rác thải, bụi, nước bẩn khi thi công cần phải được hạn chế đến

mức tối thiểu nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

+ UBND xã Hoả Tiến – T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đưa ra ý kiến, để bảo vệ mơi

trường cần phải:

-Khơng khí: Vật tư xây dựng chủ yếu là đất cát nên phải tưới nước thường

xuyên, nhằm hạn chế lượng bụi.-Tiếng ồn: Khơng tránh khỏi vì do động cơ máy và vật tư đổ, do vậy nên làm

việc vào ban ngày và nghỉ buổi trưa để nhân dân nghỉ ngơi.-Nước mặt và hệ sinh thái: ảnh hưởng không đáng kể.+ UBND xã Tân Thuận, Châu Thành A - Hậu Giang có ý kiến:

Phần lớn lộ trình của tuyến đường đi qua là đất nông nghiệp gồm: cây lâu năm và

cây hàng năm – do vậy cần xem xét tạo điều kiện cho phục vụ sản xuất nông

nghiệp: nước tưới tiêu, vận chuyển nơng sản,…

5) Các ý kiến khác:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trêng115Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơCác cấp lãnh đạo và nhân dân một số phường xã có một vài ý kiến khác:

+ UBND phường 5- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang:

-Phải tơn trọng nhân dân, chính quyền cơ sở. Khi tiến hành dự án cần phải có

sự kết hợp và báo cáo trước với các cấp lãnh đạo tĩnh, phường xã và trước

nhân dân.+ UBND T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Cao trình tuyến lộ sẽ cao hơn một số tuyến đường nông thôn của xã đang sử

dụng, do đó đề nghị dự án khắc phục.

- Các tuyến kênh cắt ngang tuyến lộ dự kiến phục vụ cho sản xuất do vậy đề

nghị phải bắc cầu nhằm đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

+ UBND phường 3- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang:

- Dự án cần phải thi cơng sớm.

- Có thể chia nhiều gói thầu, thực hiện nhanh giải ngân sớm để tạo điều kiện cho

nhân dân kiếm nơi sinh sống, ổn định và tạo lòng tin của nhân dân vào nhà

nước.

+ UBND xã Nhơn Nghĩa A, Châu Thành A- tỉnh Hậu Giang:

-Khi đấu thầu rất mong các cơ quan chức năng lựa chon các chủ thầu có đủ

năng lực. Thi cơng nhanh chóng tránh tình trạng kéo dai, hoặc bỏ dỡ cơng

trình làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trên tuyến lộ,

làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển.

6. Ý kiến của các hộ dân cư có khả năng bị ảnh hưởng-Tất cả đều đồng ý và ủng hộ Dự án.-Hầu hết dân cư khu vực tuyến đều có biết Dự án nhưng khơng có các thong

tin cụ thể.-Các hộ dân đều sẵn sàng giao đất cho Dự án khi được đền bù đúng chính

sách và hợp lý.-Các hộ đều đồng ý đến nơi ở mới nếu phải di dời.-Một số hộ dân ở Vị Thuỷ đề nghị nhà nước đền bù đúng và đủ phần đất bị

thu hồi thuộc Dự án cải tạo đường QL61.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng116Bỏo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơCH¬NG 8 - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

8.1.NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên được thu thập tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Hậu Giang và Cần Thơ gồm các tài liệu hiện trạng môi trường tỉnh Hậu Giang và

Cần Thơ năm 2004 – 2005.

- Tài liệu về kỹ thuật gồm báo cáo giai đoạn đầu tư xây dựng cơng trình “đường nối

thị xã Vị Thanh – thành phố Cần Thơ” do Công ty Tư vấn và Khảo sát thiết kế Xây

dựng – Bộ Quốc phòng lập tháng 9 năm 2005;

- Tài liệu về khí tượng, thủy văn do Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc

gia, Trung tâm Khí tượng, Thuỷ văn Viện Khí tượng Thuỷ văn cung cấp;

- Các tài liệu khảo sát và điều tra hiện trạng môi trường tự nhiên vùng dự án do

tập thể các cán bộ và các cộng tác viên khoa học của Công ty thực hiện trong thời

gian 10 ngày từ 10 đến 20 tháng 3 năm 2006 gồm:

8.1.2.Chất lượng khơng khí

Thu thập và tổng hợp các kết quả về chất lượng mơi trường khơng khí (khu vực tip

nhn d ỏn) ó c tin hnh giữa tháng 3 năm 2006.

Kho sỏt, o v ly mu, kim tra hin trạng chất lượng mơi trường khơng khí trong

khu vực Dự án, chúng tôi đã tiến hành đặt 5 trạm đo khơng khí tại 5 vị trí tập trung

dân cư và giao cắt với các đường quốc lộ nằm trên tuyến Dự án: Đo liên tục trong

24 giờ sau 1 giờ lấy mẫu 01 lần.

Bảng Ch¬ng 8 - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.35. Các chỉ tiêu và thiết bị sử dụng quan

trắc, phân tích chất lượng khơng khí

STT

Chỉ tiêu phân tích

Thiết bị đo/ phân tích

OSK 14410- JAPAN, lấy mẫu bụi tổng số trong

1

Bụi

1 giờ liên tục, vận tốc hút 67m3/h.

Model 9841A, hãng MONITORLAB – USA,

2

N02

phương pháp quang kế.

Model 9850, hãng MONITORLAB – USA,

3

S02

phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán.

Model 9830, hãng MONITORLAB – USA,

4

C02

phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán.

Model 2000PM10&TSP- hãng ECOTECH-ÚC,

5

Bụi chì (Pb)

lấy mẫu 24h để xác nh chỡ, vn tc hỳt 70m3/h.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng117Bỏo cỏo ỏnh giỏ tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ8.1.3.Tiếng ồn, độ rung

Tại các điểm đo chất lượng mơi trường khơng khí đã đo mức ồn tương đương

(LAeq). Đo 1 giờ 1 lần liên tục trong 24 giờ. Thiết bị đo độ ồn QUEST –USA.

8.1.4.Môi trường nước

Thu thập các tài liệu thuộc các báo cáo nghiên cứu về môi trường nước trong những

năm 2000 - 2005.

Khảo sát môi trường nước mặt: Đo đạc và lấy mẫu nước tại trên các kênh rạch dọc

tuyến. Tại mỗi nguồn nước này lấy 1 mẫu tầng mặt.

Điều tra khảo sát và lấy mẫu nước ngầm tại các giếng khoan của người dân dọc

tuyến Dự án.

Bảng Ch¬ng 8 - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG.36. Thiết bị phân tích các thơng số môi

trường nước

Thông số

Đơn vị

Phương pháp

Thiết bị

Nhiệt

độ tºC

Đo tại hiện trường

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

nước

pH

Đo tại hiện trường

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

DO

mg/l

Đo tại hiện trường

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

COD

mg/l

Hóa học

Tủ BOD

BOD5

mg/l

Hố học

HACH DR/2000

+

NH4

mg/l

Đo tại hiện trường

SURVEYOR (Hoa Kỳ)

NO3

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

3PO4

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

Cu

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

Fe

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

Zn

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

Pb

mg/l

Hoá học

HACH DR/2000

TS

mg/l

Trọng lượng, sấy ở

105ºC

Dầu tổng số mg/l

Phổ hồng ngoại,

chiết xuất bằng CCl4

Ecoli

NMP/100ml

Đếm ở 37ºC, 24 giờ.

8.1.5Chất lượng đất trồng, chất lượng trầm tích

Trong thời gian khảo sát lập báo cáo ĐTM chúng tôi đã tiến hành lấy và phân tích

các loại mẫu đất và mẫu trầm tích nơi dự án đi qua tại các khu vực ruộng, vườn nm

trờn tuyn D ỏn.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng118Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ch­¬ng 7 -THAM VẤN Ý KIẾN CÔNG ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×