Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ch­¬ng VI. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

ch­¬ng VI. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ-Thị sát và theo dõi ngồi hiện trường;- Định kỳ đánh giá mơi trng v bỏo cỏo 3 tháng một lần trong thời kỳ

xây dựng tuyến đờng

6.3.CHNG TRèNH QUN Lí MễI TRNG

-Chng trỡnh quản lý môi trường Dự án đường nối Vị thanh - Cần Thơ được

thực hiện theo nguyên tắc:-Cung cấp các thơng tin có liên quan đến tổ chức, quy chế và hướng dẫn cần thiết

để thực hiện công tác bảo vệ và cải thiện môi trường.-Thiết lập và thực hiện một chương trình kiểm sốt, giám sát mơi trường và kiểm

toán chất thải để đảm bảo kế hoạch kiểm soát môi trường là phù hợp.-Tuân thủ đầy đủ các luật có thể áp dụng để tạo cơ sở vững chắc trong q trình

thảo luận với cơ quan quản lý mơi trường và các đối tác.-Kết hợp chặt chẽ với các dự án khác trong vùngChương trình quản lý mơi trường Dự án đường nối Vị Thanh - Cần thơ Bình được

trình bày trong bảng 6.1.Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường100Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơBảng ch¬ng VI. CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MƠI

TRƯỜNG.33. Tóm tắt kế hoạch quản lý mơi trường Dự án đường Vị Thanh - Cần Thơ.

Đối tượng tác

độngKhu vực

ảnh hưởngLoại tác độngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phíGiai đoạn tiền xây dựng

Tái định Dọc tuyến Chiếm dụng đất thổđường

cư và phá dỡ nhà

cửa

Thu hồi Dọc tuyến Mất

đất

đất

đường

nghiệpnơngDi tích Dọc tuyến Khơng có

lịch sử

đường

Phân

vùngTấtcả tuyến Tác động chia cắt

đườngCơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường101Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơMôi trường xã hộiĐối tượng tác

độngChất

thảiKhu vực

ảnh hưởngTồn

tuyến

ánTai nạn Tất

giao

tuyến

thơng

đườngLoại tác độngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phíbộ Chất thải vật liệu,

Dự đất xây dựng sẽ tồn

tại suốt dọc tuyến

đường .

cả Tai nạn giao thông

gây ra do xe tải lớn

chở vật liệu, đất xây

dựng và do các loại

xe cộ khác tham gia

công việc xây dungTai nạn Tấtcả tuyến Tai nạn xảy ra do

lao

đường.

hoạt dộng của các

động

máy xây dựng hạng

nặng, cháy nổCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường102Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơƠ nhiễm Mơi trường tự nhiênĐối tượng tác

độngKhu vực

ảnh hưởngLoại tác độngChia

Tất

cắt và tuyến

san lấp đường

địa

hìnhcả Mất vườn cây ăn

quả, lúa và hoa màuƠ

nhiễm

khơng

khícả Ơ nhiễm khơng khí

do ngun vật liệu

xây dựng tác động

đến khu vực dân cư,

đặc biệt khu vực

gần tuyến đường

chuyên chở đất, cát

cho xây dựng.Tất

tuyến

đườngCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trườngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phí103Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơĐối tượng tác

độngKhu vực

ảnh hưởngLoại tác độngÔ

nhiễm

nướcTất cả các

cầu, cống

trên tuyến

đườngChất lượng nước

của các sông và

kênh sẽ được xác

định ở đầu chảy ra

của mỗi khu vực

xây dựng cầu, cốngTiếng

ồnTất

tuyến

đườngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phícả Tiếng ồn do sử dụng

các thiết bị xây

dựng hạng nặng sẽ

gây ảnh hưởng tới

khu vực dân cư gần

đó.Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường104Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơMôi ttường xã hộiĐối tượng tác

độngChất

thảiKhu vực

ảnh hưởngLoại tác độngTất

cả

tuyến

đường và

các đường

dẫnHành vi vứt rác bừa

bãi của những người

lưu

thông

trên

đường .Rủi ro Những

đường dẫn

Tai

nạn

giao

thơngTất

tuyến

đườngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phíCác đường dẫn chạy

qua rất nhiều nhà

dân, cửa hàng, nhà

máy nên sẽ bị ảnh

hưởng do rác thải

bừa bãi của những

khu vực này.

Đường dẫn có thể bị

lũ lụt.cả Tai nạn giao thơng

sẽ tăng do lưu lượng

giao thông và tốc độ

của các phương tiện

được cải thiệnCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường105Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơĐối tượng tác

độngMơi

trường

tự

nhiênKhu vực

ảnh hưởngƠ

Tất

nhiễm tuyến

khơng đường

khíLoại tác độngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phícảƠ

Tất cả các

nhiễm sơng,

hồ

nước dọc tuyến

đườngXác định ơ nhiễm

khơng khí gần các

nút giao thơng và

đường dẫn cộng với

ô nhiễm do các

phương tiện đi trên

đường

Chất lượng nước

của sông rạch sẽ

được xác định qua

chất lượng nước

(chưa xử lý) chảy

xuống từ tuyến

đườngCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường106Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơĐối tượng tác

độngTiếng

ồnKhu vực

ảnh hưởngTất

tuyến

đườngLoại tác độngBiện pháp giảm thiểuNguồn kinh phícả Những tác động của

tiếng ồn do phương

tiện giao thông sẽ

tăng, đặc biệt tại

những đoạn gần khu

dân cưCông ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng và Môi trường107Thời gian tiến hànhĐơn vị,

tổ chức

tiến

hànhBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ6.4.CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

6.4.1. Cơ chế phản hồi, sửa đổi và bổ sung

Việc giám sát môi trường sẽ được thực hiện do một cơ quan tư vấn giám sát môi

trường thực hiện, kết quả sẽ được cung cấp liên tục cho Ban Qun lý D ỏn Đầu t

Xây dựng Công trình Giao thông Sở GTVT Hậu Giang. Ch d án sẽ

báo cáo thường xuyên tới các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và thông báo

với công chúng về chất lượng môi trường khu vực dự án trong suốt q trình thi

cơng. Nếu kết quả giám sát chỉ ra bất kỳ sự khơng thích hợp nào trong cỏc gii phỏp

gim nh thỡ Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao th«ng –Së GTVT HËu

Giang sẽ xem xét lại các giải pháp đã lựa chọn có thể đưa ra các giải pháp sửa đổi

bổ xung, Chính phủ và cơng chúng cũng sẽ đóng góp ý kiến.

6.4.2. Các hạng mục cần giám sát

Chương trình giám sát mơi trường sẽ được chủ đầu tư thực hiện nhằm kiểm tra lại

các yếu tố mơi trường đã được dự báo trong q trình thi cơng cũng như trong q

trình khai thác. Từ việc giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, khai thác sẽ

đánh giá mức độ ô nhiễm và phát hiện những yếu tố môi trường vượt ngưỡng quy

định, cho phép chủ đầu tư và các nhà thầu điều chỉnh hoặc hạn chế ảnh hưởng của

các hoạt động thi công xây dựng và vận hành tới môi trường tự nhiên và xã hội.

Nội dung giám sát môi trường bao gồm:

- Giám sát chất lượng khơng khí và ồn (03 tháng/01lần trong thời gian thi công và

06 tháng/01 lần trong thời gian vận hành tại 4 vị trí (Điểm đầu giao QL1, thị trấn

Một Ngàn, giao QL61 và điểm cuối tại xã hoả Tiến thị xã Vị Thanh)

- Giám sát chất lượng nước (03 tháng/01lần trong thời gian thi công và 06 tháng/01

lần trong thời gian vận hành tại 04 vị trí sơng như cầu Ba Láng cầu qua rạch dọc ĐT

929, Cầu Mương Lộ, cầu Cái Tư.

- Giám sát tiến độ, việc tiến hành các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất lượng

nước, khơng khí, tiếng ồn, độ rung trong q trình xây dựng tuyến đường .

- Giám sát kinh tế xã hội (01lần trong thời gian thi công và 01 lần trong thời gian

vận hành tại các khu vực bị ảnh hưởng dự án và khu tái định cư);

- Giám sát tình trạng sức khoẻ, an tồn lao động của các cán bộ, công nhân xây

dựng cầu, đường (06 tháng/01lần trong thời gian thi công).

Hàng năm, Ban QL Dự án Biển Đông sẽ lập báo cáo về kết quả giám sát mơi trường

trình các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương

nhằm đánh giá khách quan ảnh hưởng của dự án tới môi trường trong quỏ trỡnh thi

cụng v vn hnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng108Bỏo cỏo ỏnh giá tác động môi trường

Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần ThơBảng ch¬ng VI. CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG

TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG.34. Dự tốn kinh phí giám sát

mơi trường dự án

STTHạng mụcĐơn vịKhốiĐơnThành tiền (đ)lượng giá (đ)

AGIAI ĐOẠN XÂY DỰNG89.720,000A1 Giám sát chất lượng khơng khí

(4 vị trí x 4 mẫu/vị trí-năm x 2 năm =32 mẫu)17.120.0001COmẫu32750002.400.0002NO2mẫu32750002.400.0003SO2mẫu32750002.400.0004Bụi lơ lửng (TSP) tổng sốmẫu32750002.400.0005VOCmẫu32750002.400.0006Cơng tác phíCơng64800005.120.000(8 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x 2 năm = 64 công )

A2 Giám sát tiếng ồn15.200.000(4 vị trí x 12 lần đo/vị trí-nămx2 năm =96 lần

đo)

1Leq (ồn tức thời)Lần đo96150001.440.0002L50 (ồn tức thời)Lần đo96150001.440.0003L90 (ồn tức thời)Lần đo96150001.440.0004Tần số rungLần đo96450004.320.0005Gia tốc rungLần đo96150001.440.0006Công tác phíCơng648000017,280,000(8 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x 2 năm = 64 công )

A3 Giám sát chất lượng nước37.600.000( 4 vị trí x 4 mẫu/vị trí-năm x 2 năm = 32 mu)

1PHmu3230000960.0002DOmu32600001.920.0003CODmu32700002.240.0004BOD5mu32800002.560.000----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng109Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng

ng nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ5TSSmẫu32500001.600.0006Tổng Ni Tơmẫu32500001.600.0007Tổng Phốt Phomẫu32600001.920.0009Dầu mỡmẫu323000009.600.00010 Tổng Coliformmẫu32600001.920.00011Cơng16800001.280.000125000006.000.000Cơng tác phí(8 cơng/4 vị trí x 2 năm = 16 cơng)

Th xe khảo sát 2 chiềuNgàyA5 Giám sát các chỉ số kinh tế-xã hội (1lần/2 năm)19,800,0001Điều tra các hộ dân cư có

khả năng bị tác động dự

ánhộ5030000015,000,0002Điều tra các chỉ tiêu kinh

tế xã hội khácCông60800004,800,000Thuê xe khảo sát 2 chiềuNgày105000005,000,000A6Lập báo cáo kết quả

giám sát môi trườngCông20010000020,000,000BGIAI ĐOẠN VẬN HÀNH69.640.000B1 Giám sát chất lượng khơng khí

(4 vị trí x 1 mẫu/vị trí-năm x 3 năm =12 mẫu)6.420.0001COmẫu1275000900.0002NO2mẫu1275000900.0003SO2mẫu1275000900.0004Bụi lơ lửng (TSP) tổng sốmẫu1275000900.0005VOCmẫu1275000900.0006Công tác phíCơng24800001.920.000(2 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x 3 năm = 24 cơng )

B2 Giám sát tiếng ồn

(4 vị trí x 3 lần đo/vị trí-năm x 3 năm =36 lần

đo)5.700.0001Leq (ồn tức thời)lần đo3615000540.0002L50 (ồn tức thời)lần đo3615000540.000----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng và Môi trờng110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ch­¬ng VI. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×