Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Căn cứ theo đặc điểm thị trường

+ Căn cứ theo đặc điểm thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

9Theo đặc điểm thị trường, chúng ta có thể chia thị trường thành thị

trường bán buôn, thị trường bán lẻ.

- Thị trường bán bn:

Là thị trường trong đó người bán bán hàng cho những người trung gian,

để họ tiếp tục chuyển bán. Đặc điểm của bán buôn bán với số lượng lớn,hàng

hóa sau khi bán vẫn nằm trong khâu lưu thông chưa đến tận tay người tiêu

dùng.

Ưu điểm: Thu hồi được vốn nhanh, có điều kiện nhanh chóng đổi mới

hoạt động ngành kinh doanh.

Nhược điểm không trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng, nên khả năng

nắm bắt thông tin, nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng còn chậm.

Bán bn có hai hình thức: Đó là nhà sản xuất bán cho doanh nghiệp

thương mại, buôn bán giữa các doanh nghiệp thương mại. Để đẩy mạnh tiêu

thụ sản phẩm các nhà sản xuất không những nghiên cứu về tâm lý tiêu dùng,

hành vi người tiêu dùng mà còn nghiên cứu vấn đề khác như làm sao để bán

hàng thuận tiện, như bán online, bán hàng qua email, bán hàng qua hội chợ,

bán hàng trả góp…

- Thị trường bán lẻ

Đó là thị trường người bán bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, thỏa

mãn nhu cầu cá nhân.

Đặc điểm của thị trường này là thường bán với khối lượng nhỏ, chủng

loại phong phú, hàng bán sau khi đi vào tiêu dùng cá nhân tức là đã được xã

hội thừa nhận. Với thị trường bán lẻ này người bán có thể trực tiếp tiếp xúc

với khách hàng, nên khả năng nắm rõ tâm lý, nhu cầu khách hàng cao. Tuy

nhiên khả năng thu hồi vốn chậm

+ Căn cứ vào thị trường hàng hóa – dịch vụ

- Thị trường dịch vụ: Là thịt trường trao đổi các loại dịch vụ, khơng có

các trung gian phân phối, sử dụng kênh phân phối trực tiếp.10- Thị trường hàng hóa: Là thị trường đối tượng trao đổi là hàng hóa, thị

trường hàng hóa gồm nhiều bộ phận thị trường khác nhau, trong đó thị trường

tư liệu tiêu dùng và thị trường tư liệu sản xuất là điển hình.

+ Căn cứ vào mức độ cạnh tranh:

- Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

- Thị trường độc quyền

- Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo

1.1.3. Cấu trúc bậc thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

Ta có cấu trúc bậc thị trường như sau:

- Thị trường tiềm năng là tập hợp những người tiêu dùng thừa nhận có

đủ mức độ quan tâm đến một mặt hàng nhất định của thị trường

- Thị trường khả hiệu lực: Là tập khách hàng có quan tâm sản phẩm có

khả năng chi trả và có đủ điều kiện mua hàng.

- Thị trường hữu hiệu: Là tập khách hàng có quan tâm, có đủ điều kiện

và có khả năng chi trả, và có khả năng tiếp cận chào hàng.

- Thị trường hiện hữu: Là tập hợp khách hàng đang sử dụng sản phẩm

của cơng ty111.2. Khái niệm và các tiêu chí đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ

sản phẩm của doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm và các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ sản

phẩm của doanh nghiệp

*Khái niệm:

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì phát triển thị trường tiêu thụ sản

phẩm đều là vấn đề sống còn. Với sự biến đổi nhanh chóng của mơi trường

kinh doanh. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải cung ứng

ra thị trường một loại hàng hóa có giá trị nhất định đối với nhóm tiêu dùng

nào đó, qua việc trao đổi này thì doanh nghiệp phải thực hiện quá trình tái sản

xuất và nguồn vật tư cần thiết để tiếp tục thực hiện quá trình sản xuất. Tuy

nhiên việc cung cấp hàng hóa ra thị trường đòi hỏi phải liên tục thay đổi

khơng những số lượng mà còn cả chất lượng.

Người ta có thể đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cải

tiến máy móc thiết bị nhưng sản phẩm đưa ra liệu có phù hợp với nhu cầu

người tiêu dùng hay không? Phát triển sản phẩm là đưa các sản phẩm hiện tại

bán trong thị trường, tuy nhiên không phải sản phẩm nào đưa vào thị trường

cũng được người tiêu dùng chấp nhận, đó là vấn đề khó khăn của doanh

nghiệp thường gặp phải.

Cho nên hiểu một cách rộng hơn, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm

của doanh nghiệp được định nghĩa “Phát triển thị trường sản phẩm của doanh

nghiệp ngoài việc đưa sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới còn bao

gồm cả việc khai thác tốt thị trường hiện tại, nghiên cứu dự báo thị trường

đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng đựoc yêu cầu của thị trường hiện tại và

thị trường mới.”.

*Các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đó là cơ hội, thách thức cho các12doanh nghiệp trên thị trường. Điều quan trọng doanh nghiệp tìm được cho

mình cơ hội hấp dẫn, đó là những cơ hội phù hợp với tiềm năng, mục tiêu của

công ty. Các cơ hội có thể hiểu qua sơ đồ sau:

Sản phẩm thị trường

Thị trường hiện tai

Thị trường mớiSản phẩm hiện tại

Xâm nhập thị trường

Phát triển thị trườngSản phẩm mới

Phát triển thị trường

Đa dạng hóa sản phẩmThị trường cũ: hay còn gọi là thị trường truyền thống, là những thị

trường mà doanh nghiệp đã có mặt. Trên thị trường này doanh nghiệp đã có

tập khách hàng của mình.

Thị trường mới: là thị trường mà doanh nghiệp chưa có mặt, chưa tham

gia hoạt động kinh doanh.

Sản phẩm cũ:Là những sản phẩm mà doanh nghiệp đã và đang sản xuất,

trên thị trường hiện tại khách hàng đã quen thuộc.

Sản phẩm mới: Đó có thể là sản phẩm mới hoàn toàn, hoặc sản phẩm

được cải tiến lại.

Phương pháp phát triển thị trường của doanh nghiệp có thể được phân

loại theo 2 nhóm chính, bao gồm các phương pháp phát triển thị trường chia

theo chiều hướng phát triển và phương pháp phát triển thị trường theo nội

dung phát triển.

+ Phát triển theo chiều rộng: Có nghĩa là doanh nghiệp cố gắng mở

rộng qui mô thị trường, doanh nghiệp tìm kiếm những thị trường nhằm thúc

đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm, tăng lợi nhuận cũng như doanh số bán ra. Có

hai loại mở rộng thị trường đó là mở rộng theo vùng địa lý, mở rộng theo đối

tượng tiêu dùng.

 Mở rộng theo vùng địa lý:

Có nghĩa doanh nghiệp mở rộng qui mơ kinh doanh của mình. Đối với

các doanh nghiệp nhỏ thì có thể mở rộng hoạt động từ vùng này sang vùng

khác, với doanh nghiệp có qui mơ hơn thì có thể mở rộng từ thành phố nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Căn cứ theo đặc điểm thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×