Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

51Nhận xét: Tuổi trung bình của bệnh nhân nghiên cứu là 56,7 ± 12,1, thấp nhất

là 29 tuổi, cao nhất là 89 tuổi. Nhóm bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI có

tuổi trung bình cao hơn, tuy nhiên khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê25p=0,09520số lượng151050<4 04 0-4 950-5960-6970-79Nhóm tuổi

Xuất hiện DCIKhông xuất hiện DCIBiểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi

Nhận xét: Nhóm tuổi gặp nhiều nhất là từ 50 đến 60 tuổi.≥805244%

56%NamNữBiểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi

Nhận xét: Bệnh nhân nam giới chiếm 44,05%, nữ giới chiếm 55,95%.Tiền sử bệnhBảng 3.2. Đặc điểm tiền sử bệnh.

Xuất hiện

Không xuất

Tổng cộng

DCI

hiện DCI

n1=22Tăng huyết áp

Độ 1

Độ 213

9

5%

59,0

9

40,9

1

22,7

3n2=62%N=84%2743,554047,621625,812529,76p

(χ2)0,210

0,2121016,131517,86Đái tháo đường21058,6278,970,852Hút thuốc lá418,1

81117,741517,860,963Nhận xét: Bệnh nhân bị biến chứng DCI tỷ lệ có tiền sử tăng huyết áp cao

hơn, tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ có tiền sử đái tháo

đường và hút thuốc lá khơng có sự khác biệt.

3.2. Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh trong 72 giờ đầu.

Bảng 3.3. Các triệu chứng khởi phát.53Triệu chứngXuất hiện

DCIKhông xuất

hiện DCITổng cộngp

(χ2)n1=22%n2=62%N=84%Đau đầu dữ dội1986,3

65182,267083,330,657Nôn627,2

71930,652529,760,766Ngất627,2

746,451011,90,01Nhận xét: Triệu chứng khởi phát hay gặp là đau đầu chiếm 83,33%. Triệu

chứng ngất gặp ở 27,27% bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI, nhiều hơn

nhóm khơng xuất hiện DCI, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.54Bảng 3.4. Mức độ rối loạn ý thức theo thang điểm Glasgow lúc nhập viện

Điểm hôn mê

theo GlasgowXuất hiện

DCIKhông xuất

hiện DCITổng cộngn1=22%n2=62%N=84%3-6 điểm313,6

469,68910,717-9 điểm836,3

669,681416,6710-12 điểm29,091219,351416,6713-14 điểm313,6

458,0689,5215 điểm627,2

73353,233946,43Trung vị (nhỏ

nhất-lớn nhất)9

(5-15)15

(5-15)14

(5-15)p(Fisher)

0,023MannWhitne

y

0,0274Nhận xét: Bệnh nhân nhập viện có 46,43% khơng bị rối loạn ý thức. Nhóm

bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI có điểm Glasgow thấp hơn, tỷ lệ điểm

Glasgow dưới 9 điểm cao hơn có ý nghĩa khi so với nhóm xuất hiện biến

chứng với p<0,05

Bảng 3.5. Một số dấu hiệu sinh tồn lúc nhập viện

Xuất hiện

Không xuất

Tổng cộng

Dấu hiệu

DCI

hiện DCI

sinh tồn

n1=22

n2=62

N=84p

MannWhitne

yNhịp tim86,8 ± 14,9987,2 ± 16,5687,1 ± 16,080,9837Nhịp thở19,6 ± 0,9620 ± 1,7319,9 ± 1,570,6028Thân nhiệt37,1 ± 0,6336,9 ± 0,4836,9 ± 0,520,7072Huyết áp trung

bình106,7 ± 17,53103,8 ± 17,55 104,5 ± 17,480,251355Nhận xét: Các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt, huyết áp

trung bình lúc nhập viện của 2 nhóm bệnh nhân khơng có sự khác biệt.

Bảng 3.6. Huyết áp tâm thu lúc nhập viện.

Xuất hiện

Không xuất

Tổng cộng

Huyết áp tâm

DCI

hiện DCI

thu

n1=22

%

n2=62

%

N=84

%

<90 mmHg190-129mmHg3130-139 mmHg7140-159 mmHg4160-179 mmHg5180-209 mmHg2≥ 210 mmHg04,55

13,6

4

31,8

2

18,1

8

22,7

3

9,09011,191727,422023,811016,131720,241829,032226,19914,521416,6769,6889,5223,2322,38p

(Fisher

)0,25Nhận xét: Chỉ số huyết áp tâm thu của hai nhóm bệnh nhân lúc nhập viện,

khơng có sự khác biệt.Triệu chứngBảng 3.7. Các triệu chứng thần kinh

Xuất hiện

Không xuất

Tổng cộng

DCI

hiện DCI

n1=22Cứng gáy9Liệt nửa

người9Liệt mặt5Rối loạn cơ

tròn

Co giật9

2%

40,9

1

40,9

1

22,7

3

40,9

1

9,09p

(χ2)n2=62%N=84%2438,713339,290,8561016,131922,620,0171117,741619,050,6093048,393946,430,54611,6133,570,166

(Fisher56)

Nhận xét: Các triệu chứng thường gặp lúc nhập viện là rối loạn cơ tròn

46,43%, cứng gáy 39,29%. Triệu chứng liệt nửa người gặp ở 40,91% bệnh

nhân xuất hiện biến chứng DCI, nhiều hơn nhóm khơng xuất hiện biến chứng,

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.8. Mức độ nặng trên lâm sàng theo thang điểm APACHE II

Xuất hiện

Không xuất

Tổng cộng

Điểm

DCI

hiện DCI

p

APACHE II

n1=22

% n2=62

%

N=84

%

45,4

0-9 điểm

10

44

70,97

54

64,29

5

(χ2)

0,032

54,5

10-18 điểm

12

18

29,03

30

35,71

5

MannTrung vị (nhỏ

Whitne

11 (2-17)

5 (0-18)

7(0-18)

nhất-lớn nhất)

y

0,0271

Nhận xét: Mức độ nặng trên lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu đánh giá

theo thang điểm APACHE II ở mức độ 0-9 điểm chiếm 64,29%. Nhóm bệnh

nhân xuất hiện biến chứng DCI khi nhập viện có điểm APACHE II cao hơn,

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.9. Mức độ thương tổn thần kinh theo phân loại của WFNS

Phân loại

WFNSXuất hiện

DCIKhông xuất

hiện DCITổng cộngn1=22%n2=62%N=84%Độ 1313,6

43353,233642,86Độ 214,5546,4555,95Độ 3522,723,2378,33p

Fisher

0,002573

Độ 41045,4

51727,422732,14Độ 5313,6

469,68910,71Trung vị (nhỏ

nhất-lớn nhất)4(1-5)1(1-5)MannWhitne

y

0,00823(1-5)Nhận xét: Mức độ nặng của thương tổn thần kinh đánh giá theo thang điểm

WFNS của bệnh nhân nghiên cứu mức độ 1 chiếm 42,86%, độ 4 chiếm

32,14%. Bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI khi nhập viện có điểm WFNS

cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

Bảng 3.10. Đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não lúc nhập viện.

Chụp cắt lớp vi

tínhXuất hiệnKhơng xuấtDCIhiện DCITổng cộngp

(χ2)n1=22%n2=62%N=84%221005385,487589,290,05958,06910,710,1872438,714148,810,0021422,582226,190,207Máu trong

khoang dưới

nhện dày >1mm

Chảy máu vào

nhu mô

Chảy máu vào

não thất

Giãn não thất4

17

818,1

8

77,2

7

36,3

658Nhận xét: Tỷ lệ 89,29% bệnh nhân có máu trong khoang dưới nhện dày

>1cm, 48,81% chảy máu vào não thất, 10,71% chảy máu vào nhu mô não.

Bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI có tỷ lệ chảy máu vào não thất cao hơn

(77,27%), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,002.

Chảy máu vào 4 não thất45Chảy máu vào ≥ 3 não thất911Chảy máu vào ≥ 2 não thất1520Chảy máu vào ≥ 1 não thất17245Không chảy máu não thất

0%38

10%20%30%40%Xuất hiện DCI50%60%70%80%90%100%Không xuất hiện DCIBiểu đồ 3.3. Đặc điểm hình ảnh chảy máu não thất

Nhận xét: Bệnh nhân càng chảy máu vào nhiều não thất, tỷ lệ xuất hiện biến

chứng thiếu máu não cục bộ càng cao.

Bảng 3.11. Phân loại mức độ xuất huyết dưới nhện theo thang điểm Fisher.

Xuất hiện

Không xuất

p

Tổng cộng

DCI

hiện DCI

(χ2)

Độ Fisher

n1=22%n2=62%N=84%Độ 100Độ 201117,741113,1Độ 352743,553238,1Độ 4172438,714148,81Trung vị (nhỏ

nhất-lớn nhất)22,7

3

77,2

74 (3-4)03 (2-4)3 (2-4)0,0050,0011Giá trị trên biểu đồ: Số bệnh nhân59Nhận xét: Phân loại mức độ xuất huyết dưới nhện theo thang điểm Fisher độ 4

chiếm 48,81%. Bệnh nhân bị biến chứng DCI có mức độ xuất huyết dưới

nhện nặng nề hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

Bảng 3.12. Đặc điểm hình ảnh chụp mạch não

Chụp mạch nãoXuất hiện

DCIKhơng xuất

hiện DCITổng cộngn1=22%n2=62%N=84%Có 1 túi phình2195,4

55588,717690,48Có 2 túi phình14,5558,0667,14Có 3 túi phình011,6111,19Có 5 túi phình011,6111,19p

(Fisher

)0,784Nhận xét: Các bệnh nhân xuất huyết dưới nhện 90,48% có 1 túi phình.Vị trí túi phìnhBảng 3.13. Vị trí túi phình

Xuất hiện

Khơng xuất

DCI

hiện DCITổng cộngn1=22%n2=62%N=84%Vòng tuần hồn

não trước1463,6

44877,426273,81ĐM não trước046,4544,76ĐM thơng trước51625,812125ĐM não giữa51219,351720.24ĐM cảnh trong41625,812023,811422,582226,1969,681113,10Vòng tuần hồn

não sau

ĐM thơng sau8

522,7

3

22,7

3

18,1

8

36,3

6

22,7

3p

(χ2)

0,20760ĐM thân nền3ĐM tiểu não

sau013,6

469,68910,7123,2322,38Nhận xét: Vị trí túi phình mạch não gặp ở vòng tuần hồn não trước chiếm tỷ

lệ 73,81%.Kích thước

túi phình

Kích thước túi

phình <5mm

Kích thước túi

phình ≥ 5mmBảng 3.14. Kích thước túi phình

Xuất hiện

Khơng xuất

Tổng cộng

DCI

hiện DCI

n1=22%

22,75

173

77,2

7n2=62%N=84%31503642,86p

(Fisher

)0,026

31504857,14Nhận xét: 42,86% bệnh nhân có phình mạch kích thước nhỏ hơn 5mm. Nhóm

bệnh nhân xuất hiện biến chứng DCI, tỷ lệ túi phình kích thước ≥5mm cao

hơn nhóm khơng xuất hiện biến chứng, khác biệt có ý nghĩa thống kê với

p<0,05.

Bảng 3.15. Kết quả điều trị can thiệp nội mạch

Xuất hiện

Không xuất

Kết quả điều trị

Tổng cộng

DCI

hiện

DCI

can thiệp nội

mạch

Tắc hồn tồn túi

phình

Còn ít dòng chảy

cổ túi phình

Còn dòng chảy

túin1=22

19

3%

86,3

6

13,6

4n2=62%N=84%4877,426779,76914,521214,2958,0655,95p

(χ2)0,378Nhận xét: Tất cả bệnh nhân nghiên cứu được điều trị can thiệp nội mạch,

79,76% bệnh nhân tắc hồn tồn túi phình, 14,29% tắc gần như hồn tồn,61còn ít dòng chảy cổ túi phình, chỉ có 5,95% bệnh nhân còn dòng chảy túi. Kết

quả can thiệp mạch não dường như không liên quan đến tỷ lệ xuất hiện biến

chứng DCI.

Bảng 3.16. Các biến chứng phát hiện trong quá trình theo dõi, điều trị

Ngày xuất hiện

Biến chứng1-3>1

5Tổng

cộng3-67-910-1212-15DCI12721Chảy máu tái phát11Ứ dịch não tủy66Hạ Na+1122Nhiễm trùng

Nhận xét: Biến chứng DCI xuất hiện nhiều nhất vào ngày thứ 3 đến thứ 6

của bệnh.

Bảng 3.17. Biểu hiện lâm sàng bệnh nhân khi xuất hiện biến chứng

Xuất hiện

Không xuất

Triệu chứng lâm

p

Tổng cộng

DCI

hiện DCI

sàng

(χ2)

n1=22 %

n2=62

%

N=84

%

Giảm 2 điểm

95,4

<0,00

21

8

12,90

29

34,52

hôn mê Glasgow

5

1

Xuất hiện mới/

36,3

<0,00

tăng nặng dấu

8

0

8

9,52

6

1

hiệu TKKT

Mất phản xạ

2

9,09

5

8,06

7

8,33 0,881

đồng tử

Nhận xét: Dấu hiệu lâm sàng khi bệnh nhân xuất hiện biến chứng gặp nhiều

nhất là tình trạng rối loạn ý thức nặng lên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×