Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1: Các kháng sinh tự nhiên và ứng dụng của chúng

Bảng 1: Các kháng sinh tự nhiên và ứng dụng của chúng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình 1.1: Kháng sinh được phát hiện qua các năm 1940 – 2000.Hình 1.2: Sơ đồ cơ chế tác dụng của các họ kháng sinh chính.Giống truyền ủ trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trong phòng thí nghiệm

Bình nhân giống trên thiết bị nhân giống

Bình lên men tạo kháng sinh

Dịch lên men

Sinh khốiDịch lọcSinh khối thôDịch chiết kháng sinhDịch chiết sinh khốiDịch chiết đậm đặcSản phẩm tinh chếSản phẩm tinh chếSản phẩm đã kiểm nghiệm

Sản phẩm được đóng góiHình 1.3: Sơ đồ tổng qt quy trình sản xuất kháng sinhKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiActinomycetesVSV giống xạ khuẩnActinomycetalesActinoplanaceaeStreptoverticulumStreptomycetaceaeStreptomycesActinomycetaceaeThemostreptomycesHình 1.5: Phân loại bộ ActinomycetalesHình 1.8: Bản đồ vị trí DPS trong số 17 nhiễm sắc thể

StreptomycetalesHình P.14: Khuẩn lạc xạ khuẩn sau thời gian 5 – 6 ngàyHình P.15: Đĩa cấy zigzag xạ khuẩn sau 5 – 6 ngàyKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.16: Kết quả thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến lần 1 bằng

phương pháp khối thạch (VSV kiểm định P. mirabilis)Hình P.17: Hình ảnh sau lên men chìm tổng hợp kháng sinh chủng

Streptomyces 156.11Hình P.18: Kết quả thử hoạt tính kháng sinh dịch lên men sau lên men

chìm bằng phương pháp giếng thạch (VSV kiểm định P. mirabilis)Hình P.19: Kết quả hiện hình VSV (VSV kiểm định P. mirabilis)Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.20: Phổ UV của kháng sinh do Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.BO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN

Ten may: GX-PerkinElmer-USANguoi do: Nguyen Thi SonResolution: 4cm-1Mail: sonhuco@yahoo.comDT: 0912140352Date: 3/13/2013

Mau Q

100.0

95

90

85

60980

75

701407

1362

1296651097

119560

148455

501743%T2964

292945158540

35163030

343225

20

15

10

5

0.0

4000.0360032002800240020001800

cm-11600140012001000Hình P.21: Phổ IR của kháng sinh do Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.800600.0Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiHình P.22: Phổ MS của kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1: Các kháng sinh tự nhiên và ứng dụng của chúng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×