Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL:

Chương 3 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL:

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghĩa vụ phải bằng mọi giá nỗ lực, đáp ứng nhu cầu đó một cách nhanh nhất, rẻ nhất và

hiệu quả nhất, Slogan thể hiện cá tính VIETTEL, khuyến khích nét riêng biệt.

Đối với nội bộ công ty, khẩu hiệu này cũng thể hiện sự quan tâm, lắng nghe đến các nhu

cầu, ý kiến, ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân và cho phép họ được thể hiện theo cách

riêng của mình.

Mơ hình tổ chức

Tổng cơng ty.

- Cách bài trí: Trong văn phòng của VIETTEL thường có rất nhiều các câu châm ngơn,

khẩu hiệu mang tính triết lý. Bởi VIETTEL quan niệm rằng triết lý là tinh tuý được cơ

đọng đúc kết từ cuộc sống sẽ là lăng kính soi rọi giúp ta đánh giá vấn đề định hướng hành

động, định hướng đúng đắn sẽ dẫn tới thành công.

- Xây dựng hệ thống bán hàng đến tận phường xã, mỗi phường xã sẽ có 2 cộng tác viên

của VIETTEL

Lễ hội

Hàng năm, công ty đều tổ chức các lễ hội khác lớn như lễ kỷ niệm ngày thành lập công

ty, ngày 8/3....vào những dịp này, công ty thường tổng kết các thành tích kinh doanh,

khen thưởng các cá nhân xuất sắc....Ngồi ra còn tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể

thao....

Các hoạt động phong trào khác: Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên, tham gia liên hoan

tuyên truyền trẻ toàn quân.... Đội tuyên truyền viên trẻ của VIETTEL đã tham gia tổ chức

đợt sinh hoạt giao lưu văn hoá văn nghệ rộng khắp trên nhiều khu vực tỉnh, thành thiết

thực góp phần nâng cao đời sống văn hố tinh thần cho cán bộ, công nhân viên cùng xây

dựng một môi trường văn hoá lành mạnh tốt đẹp cho cán bộ, công nhân viên tổng công

ty.

Sự sáng tạo của nhân viên, cái mới mẻ ln được khuyến khích với các khẩu hiệu: " Mỗi

ngày một ý tưởng", " Một tuần một sáng kiến", " Một tháng một đề tài", " Suy nghĩ

không cũ về những vấn đề không mới", " Ghi nhận và tôn vinh những ý tưởng nhỏ

nhất".......153.2Những quan niệm chung, giá trị cốt lõi.8 giá trị cốt lõi của Viettel

(1) Lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lýChúng ta nhận thức:

-Lý thuyết màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi. Lý luận để tổng kết thực tiễn

rút ra kinh nghiệm, tiệm cận chân lý và dự đốn tương lai. Chúng ta cần có lý luận

và dự đốn để dẫn dắt. Nhưng chỉ có thực tiễn mới khẳng định được những lý luận

và dự đoán đó đúng hay sai.-Những gì chúng ta đang làm là những gì chưa ai làm. Chúng ta nhận thức chân lý

thông qua thực tiễn hoạt động.Chúng ta hành động:

-Phương châm hành động của chúng ta “Dò đá qua sơng” và liên tục điều chỉnh cho

phù hợp với thực tiễn.-Chúng ta đánh giá con người thơng qua q trình thực tiễn.(2) Học tập và trưởng thành qua những thách thức và sai lầmChúng ta nhận thức:

-Thách thức là chất kích thích. Khó khăn là lò luyện. “Vứt nó vào chỗ chết thì nó sẽ

sống”.-Sai lầm là khơng thể tránh khỏi trong q trình tiến tới mỗi thành cơng. Sai lầm

tạo ra cơ hội cho sự phát triển tiếp theo.Chúng ta hành động:

16-Chúng ta là những người dám thất bại. Chúng ta động viên những ai thất bại.

Chúng ta tìm trong thất bại những lỗi sai của hệ thống để điều chỉnh.Chúng ta

không cho phép tận dụng sai lầm của người khác để đánh đổ người đó. Chúng ta

sẽ khơng lặp lại những lỗi lầm cũ.-Chúng ta chấp nhận phê bình. Chúng ta phê bình thẳng thắn và xây dựng ngay từ

khi sự việc còn nhỏ. Chúng ta thực sự cầu thị, cầu sự tiến bộ.(3) Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranhChúng ta nhận thức:

-Cái duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi. Trong mơi trường cạnh tranh sự

thay đổi diễn ra từng ngày, từng giờ. Nếu nhận thức được sự tất yếu của thay đổi

thì chúng ta sẽ chấp nhận thay đổi một cách dễ dàng hơn.-Mỗi giai đoạn, mỗi qui mô cần một chiến lược, một cơ cấu mới phù hợp. Sức

mạnh ngày hôm nay không phải là tiền, là qui mô mà là khả năng thay đổi nhanh,

thích ứng nhanh.-Cải cách là động lực cho sự phát triển.Chúng ta hành động:17-Tự nhận thức để thay đổi. Thường xun thay đổi để thích ứng với mơi trường

thay đổi. Chúng ta sẽ biến thay đổi trở thành bình thường như khơng khí thở vậy.-Liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp.(4) Sáng tạo là sức sống của ViettelChúng ta nhận thức:

-Sáng tạo tạo ra sự khác biệt. Khơng có sự khác biệt tức là chết. Chúng ta hiện thực

hố những ý tưởng sáng tạo khơng chỉ của riêng chúng ta mà của cả khách hàng.Chúng ta hành động:

-Suy nghĩ khơng cũ về những gì khơng mới. Chúng ta trân trọng và tôn vinh từ

những ý tưởng nhỏ nhất.-Chúng ta xây dựng một mơi trường khuyến khích sáng tạo để mỗi người Viettel

hàng ngày có thể sáng tạo.-Chúng ta duy trì Ngày hội ý tưởng Viettel.(5) Tư duy hệ thốngChúng ta nhận thức:

-Một tổ chức phải có tư tưởng, lý luận dẫn dắt và hệ thống làm nền tảng.-Một hệ thống tốt thì con người bình thường có thể tốt lên. Hệ thống tự nó vận

hành phải giải quyết được trên 70% công việc.Chúng ta hành động:

18-Chúng ta xây dựng hệ thống lý luận cho các chiến lược, giải pháp, bước đi và

phương châm hành động của mình.-Chúng ta vận dụng qui trình 5 bước để giải quyết vấn đề: Chỉ ra vấn đề -> Tìm

nguyên nhân -> Tìm giải pháp -> Tổ chức thực hiện -> Kiểm tra và đánh giá thực

hiện.-Người Viettel phải hiểu vấn đề đến gốc: Làm được là 30% -> Nói được cho người

khác hiểu là 30% -> Viết thành tài liệu cho người đến sau sử dụng là 40%.-Chúng ta sáng tạo theo qui trình: Ăn -> Tiêu hố -> Sáng tạo.(6) Kết hợp Đơng TâyChúng ta nhận thức:

-Có hai nền văn hoá, hai cách tư duy, hai cách hành động lớn nhất của văn minh

nhân loại. Mỗi cái có cái hay riêng có thể phát huy hiệu quả cao trong từng tình

huống cụ thể. Vậy tại sao chúng ta khơng vận dụng cả hai cách đó?-Kết hợp Đơng Tây cũng có nghĩa là ln nhìn thấy hai mặt của một vấn đề.Chúng ta hành động

-Chúng ta kết hợp tư duy trực quan với tư duy phân tích và hệ thống.-Chúng ta kết hợp sự ổn định và cải cách.-Chúng ta kết hợp cân bằng và động lực cá nhân.(7) Viettel là ngôi nhà chungChúng ta nhận thức:19-Viettel là ngôi nhà chung mà chúng ta cùng chung tay xây dựng. Đoàn kết và nhân

hồ trong ngơi nhà ấy là tiền đề cho sự phát triển.-Viettel là ngôi nhà thứ hai mà mỗi chúng ta sống và làm việc ở đó. Chúng ta phải

hạnh phúc trong ngơi nhà này thì chúng ta mới làm cho khách hàng của mình hạnh

phúc được.Chúng ta hành động:

-Mỗi người chúng ta qua các thế hệ sẽ góp những viên ngạch để xây lên ngôi nhà

ấy.-Các bộ phận, các cá nhân phải phối hợp với nhau như các bộ phận trong một cơ

thể.(8) Truyền thống và cách làm người línhChúng ta nhận thức:

-Viettel có cội nguồn từ Qn đội. Chúng ta tự hào với cội nguồn đó.-Một trong những sự khác biệt tạo nên sức mạnh Viettel là truyền thống và cách

làm quân đội.Chúng ta hành động:

-Truyền thống: Kỷ luật, Đoàn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn,

Gắn bó máu thịt.-Cách làm: Quyết đốn, Nhanh, Triệt để.203.3Các giá trị được tuyên bố, chấp nhận và chia sẻ.Triết lý thương hiệu

Triết lý thương hiệu của VIETTEL là " Caring Innovator"; ý nghĩa của triết lý này là sự

kết hợp giữa "Caring" là sự quan tâm với " Innovator" là người sáng tạo. Triết lý này

được xây dựng bởi niềm tin VIETTEL là người đi tiên phong, người rất sáng tạo, luôn đi

trước mở lối dẫn đường. Đồng thời VIETTEL cũng luôn quan tâm đến con người, quan

tâm đến từng cá nhân cụ thể để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của họ thông qua việc

đang dạng các dịch vụ của VIETTEL đang cung cấp để phục vụ khách hàng thơng qua

việc chăm sóc khách hàng rất chịu khó, chuyên tâm làm việc và ngày càng chú trọng

chun mơn hố.

Triết lý nay vừa kết hợp nét đẹp của hai nền văn hố phương đơng và phương tây vừa có

sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng, hướng nổi (Caring) vừa có sự sáng tạo, hiện đại, tính

đột phá và mang hơi thở của khoa học - kỹ thuật (Innorvator).

Chọn triết lý này không chỉ phản ánh quá trình đã qua của VIETTEL mà còn là phương

châm, là nguyên tắc, là phương hướng hành động cho VIETTEL trong tương lai.

VIETTEL cam kết sẽ không ngừng đột phá, sáng tạo, không ngừng quan tâm đến con

người để xứng đáng với triết lý mà mình đã chọn.

Nội bộ Tổng cơng ty

Yếu tố " Quân đội" được VIETTEL sử dụng rất linh hoạt tạo ra cho mỗi cán bộ, công

nhân viên tinh thần kỷ luật cao, tính nghiêm túc, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao

cùng với sự thân mật, đầm ấm, đơn hậu, tất cả vì sự phát triển chung của tập thể - ngôi

nhà chung VIETTEL.

Là một doanh nghiệp còn khá non trẻ kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông - một lĩnh

vực công nghệ cao, VIETTEL luôn nhận thức được rằng để tồn tại và vươn lên trong bối

cảnh thị trường viễn thơng đầy khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên tổng công ty

đều phải khơng ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ. Thượng tá Nguyễn Mạnh

Hùng - Tổng giám đốc tổng công ty đã từng nói " Học là một nét văn hố đẹp của Tổng

21cơng ty ta. Chúng ta nhất là thế hệ trẻ phải luôn xác định học, học nữa, học mãi". Học

không chỉ cho riêng bản thân bất cứ ai mà còn thể hiện ý thức cơng việc, tính u nghề,

sự gắn bó với tổng cơng ty và cũng chính là tiền đề cho sự phát triển của mỗi cá nhân

cũng như tập thể.

Những quan niệm của ban lãnh đạo tổng công ty thể hiện sự nghiêm khắc với chính bản

thân mình. Xuất phát từ một câu chuyện:

-Nếu khơng muốn bị giết thì phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất;

VIETTEL luôn chủ trương: Chủ động thay đổi trước khi buộc phải thay đổi.Không bao giờ hài lòng với những gì mình có; phải biết qn đi thành cơng và khó tính

với chính mình. Có thành cơng dễ sinh kiêu ngạo và chủ quan là nhân tố dẫn đến thất bại,

vì vậy phải ln đặt ra những thách thức, mục tiêu mới để thử sức sẽ giúp ta nuôi dưỡng

được niềm đam mê trong công việc.22Chương 4 PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP

4.1Tính định hướng sáng tạo và mạo hiểmVới slogan “Hãy nói theo cách của bạn” (Say it your way). Đó khơng chỉ là tun

ngơn của Viettel với khách hàng, đó còn là lời Viettel tự nói với chính bản thân mình, từ

lãnh đạo đến từng cán bộ nhân viên bình thừơng: hãy sáng tạo.

Trong 8 giá trị cốt lõi của Viettel, “Sáng tạo là sức sống của Viettel”, lãnh đạo của

Viettel đã nhận thức rõ rằng: “Sáng tạo tạo ra sự khác biệt. Khơng có sự khác biệt tức là

chết.” Viettel ln trân trọng và tôn vinh từ những ý tưởng nhỏ nhất

Giá trị văn hóa Sáng tạo là sức sống đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cán bộ công

nhân viên , coi việc sáng tạo thay đổi là điều hiển nhiên , đã tạo cho Viettel những thay

đổi thành công , giúp cho người Viettel nhận thức làm những việc nhỏ. Sáng tạo nhỏ để

phục vụ tốt công việc đang làm , sáng tạo mang lại ý nghĩa cho chính mình , sáng tạo là

làm việc đang làm tốt hơn ngày hơm qua. Từ đó đóng góp cho chính hoạt động kinh

doanh, nhân viên Viettel đã làm tăng thêm thu nhập và lương bổng cho chính bản thân

mình

● Quan điểm “ Lương là để sống, sáng tạo là để làm giàu” của Viettel.Nhân viên Viettel làm giàu từ chính những ý tưởng kinh doanh của mình. Giá trị

thưởng cho sáng kiến ý tưởng không nhỏ hơn 2.5 % giá trị làm lợi từ hoạt động kinh

doanh. Từ những quan điểm trên Viettel đã áp dụng giá trị cốt lõi văn hóa : Sáng tạo là

sức sống làm tiền đề cho việc xây dựng chế độ tiền lương, thưởng cho cán bộ cơng nhân

viên. Với giá trị văn hóa này Viettel muốn tất cả những giá trị sáng tạo trong công việc

đều được công nhận cống hiến và được thưởng tương xứng với cơng sức và trí tuệ. Điều

này đã giúp cho đội ngũ cán bộ Viettel làm việc hết sức và ln tìm tòi học hỏi sáng tạo

từ chính những cơng việc đang làm .23Điển hình là Đỗ Hữu Quốc hay còn gọi là Quốc “Google Earth” – Trưởng Ban thiết

kế- Phòng thiết kế tối ưu- Trung tâm điều hành kỹ thuật 3 chi nhánh Vietttel Hồ Chí Minh

sau nhiều lần gặp khó khăn khi lắp đặt trạm mất nhiều cơng sức vì điểm “chấm trạm ”của

Quốc . Một lần vào phần mềm Google Earth, Quốc thấy được những hình ảnh địa hình

thật được chụp từ vệ tinh và nảy ra ý tưởng thiết kế trạm dựa vào phần mềm này, vẽ

đường đi tránh các chướng ngại vật, sao cho hiệu quả phủ sóng của trạm tốt nhất. Khi

biết được ý tưởng, lãnh đạo Tập đoàn đã gặp trực tiếp Quốc để tìm hiểu cặn kẽ về sáng

tạo này. Lúc áp dụng Google Earth vào thiết kế mạng, Quốc chỉ thấy đơn giản là công

việc của Quốc được giải quyết nhanh hơn, kết quả công việc của tốt hơn. Giá trị ý tưởng

này đã làm cho Tổng Công ty về thiết kế Viba và GSM lên tiết kiệm được đến hơn 3 tỷ

đồng. Ngoài được thưởng 5% giá trị làm lợi của sáng kiến, Quốc còn được Ban Tổng

Giám đốc thưởng 30 triệu đồng vì ý tưởng của Quốc đã giải quyết được một trong những

bài tốn khó nhất của Viettel lúc bấy giờ.

● Viettel tổ chức “Hội nghị tôn vinh Điển hình xuất sắc tồn cầu”Viettel tổ chức tơn vinh các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc của Viettel trên toàn

cầu. Tại đây, Viettel đã trao thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc toàn cầu với tổng giải

thưởng hơn 1 tỷ đồng. Đơn vị này cũng đã tơn vinh tồn cầu một cộng tác viên xuất sắc

với mức khen thưởng 100 triệu đồng. Đó là Trần Văn Huy, một cộng tác viên của Viettel

Nam Định. Huy đã tạo dựng sự tin tưởng của khách hàng dành cho Viettel thông qua

cách làm sáng tạo, phát triển số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

Ngoài ra còn có anh Phạm Văn Khánh (nhân viên an ninh hệ thống thuộc Trung tâm An

ninh mạng Viettel) là người duy nhất đến nay ở Việt Nam được Facebook ghi nhận và

trao thưởng 6.000 USD nhờ phát hiện 2 lỗ hổng hệ thống của mạng xã hội này. Khánh

đồng thời áp dụng kết quả đó tại Viettel và phát hiện ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, đưa

ra hướng khắc phục kịp thời, bảo vệ hệ thống CNTT của tập đoàn và khách hàng.

Một nhân vật nữa là anh Nguyễn Phi Minh (Giám đốc Trung tâm Động cơ phản

lực hàng không, Viện Hàng không vũ trụ Viettel), người đã thử nghiệm thành công và

đem lại hiệu quả cho các sản phẩm quân sự quan trọng, giúp Viettel làm chủ công nghệ

lõi.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×