Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 5.1: Mẫu sản phẩm khi được kết hợp composite

5.2.Tính khả thi về mặt kinh tế và xã hội:Tạo ra được loại gạch từ cao su phế thải có ý nghĩa, mang lại những hiệu quả sau:

 Về kinh tế:

- Tạo ra vật liệu gạch có tính năng cơ lý khá tốt có thể ứng dụng làm gạch lót

vỉa hè hay sàn công nghiệp không bị trơn trượt khi sử dụng và có độ bền, thời gian sử

dụng lâu, có thể tạo ra các sản phẩm thay thế các giải phân cách bằng bê tông trên các

con đường làm giảm tai nạn giao thơng mà giá thành thì hạ.

 Về xã hội:

-Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở nước ta, đây là nguồn nguyên liệu có

thể tái sinh được-Tạo ra các sản phẩm hữu dụng mà góp phần làm giảm thiểu các phế thải vỏ

cao su ô nhiễm môi trường.-Góp phần bảo vệ mơi trường, sử dụng các loại vật liệu bỏ đi làm các sản

phẩm hữu dụng5.3.Kiến nghị:

Vì thời gian nghiên cứu còn hạn chế (3 tháng) nên khơng thể khả o sát tất cảnhững tính chất mong muốn của gạch nên chúng tơi có một số kiến nghị sau:

-Tiến hành xử lý với các loại nhựa khác nhau để biết ảnh hưởng đến cơ tính

cuả sản phẩm

118-Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, thời gian khác nhau ảnh hưởng

đến cơ tính cuả sản phẩm-Nghiên cứu việc kích cỡ hạt cao su, mức độ trộn của các loại nhựa và hạt

cao su.-Nghiên cứu xử dụng các thiết bị chuyên dụng để sản xuất theo mức độ công

nghiệp với công suất lớn.-Nghiên cứu chế tạo các sản phẩm khác để mở rộng phạm vi ứng dụng của

phế liệu.119TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Trần Vĩnh Minh, “Bài giảng môn sơ chế cao su và Công nghệ Polymer”, 2009

2. Châu Thanh Nam, “Nghiên cứu sử dụng lốp ôtô cũ phế thải để sản xuất vật liệu

mới”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

3. Nguyễn Hữu Niếu, Trần Vĩnh Diệu,”Hóa lý Polyme” Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Tp.HCM,2004

4. Nguyễn Hữu Niếu, Trần Vĩnh Diệu,“Kỹ thuật sản xuất chất dẻo”,Trường ĐH

Bách Khoa Tp.HCM,2004

5. Nguyễn Hữu Trí, “cơng nghệ cao su thiên nhiên”, NXB Trẻ, 2004

6. Ngô Phú Trù, ”Sách Kỹ Thuật Chế Biến Và Gia Công Cao Su” Trường ĐH

Bách Khoa Hà Nội,1995

Tài liệu tiếng Anh

7. S.K. De, A.I. Isayev, K. Khait,” Rubber recycling”, Published in 2005 by CRC

Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW Boca Raton,

FL 33487-2742

8. “Scrap Tire Recycling”,A Summary of Prevalent Disposal and Recycling

Methods by Kurt Reschner

9. “Tyre-Recycling with KAHL” , Flat Die Granulator

10. Evaluation of Waste Tire Devulcanization Technologies” December 2004,

Produced under contract by:CalRecovery, Inc.

11. A guide to silane solution from Dow Corning

12. “Scrap tire cleanup guidebook”, A resource forsolid waste managers across the

United States, January 2006

13. “Revised technical guidelines on environmentally sound management of used

tyres”,UNEP, 3 July 2007

14. P.COMPAGNON,” Natural rubber”, Edi.G-P. Maisonneuve et Lavoisier

(1986)

12015. FLORJANCZYK, S.PENCZECK, S.SLONKIWSKI, “Polymerization

processes and polymer materials” I, II, Edi. Whiley-VCH (2003)

16. Một số tài liệu trên tham khảo internet121Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×