Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. NHỮNG QĐ MỚI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

IV. NHỮNG QĐ MỚI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Tải bản đầy đủ - 0trang

>Các ô được điều chỉnh: ô số 1: mã số gờm các

chữ và số để xác định hình thức khai báo

> Các ơ được mã hóa người liên quan ; ô số 2:

nhà XK; ô số 8: người nhận; ô só 14: người

khai HQ; ơ số 37: Chế độ HQ: mã số gờm 7

chữ, cụ thể hóa đến từng chế độ HQ

3. Bắt đầu từ ngày 1-7- 2009 hệ thống trao

đổi thông tin cơ sở về HH vào ra giữa các

đơn vị kinh tế và CQ HQ được hình thành hỗ

trợ cho q trình quản lý HQ Chương trình

máy tính hố hình thành nên một hệ thống

sử dụng máy tính trao đổi thông tin hàng

XK giữa các CQ HQ.

Trao đổi dữ liệu điện tử giúp TT HQ đối với

hàng XK được tiến hành nhanh hơn.B: LUẬT HQ NƯỚC CỘNG HÒA

NHÂN DÂN TRUNG HOA

I.

II.Khái quát và đặc điểm Luật Hải quan

Giới thiệu những qui định chung;III. TT HQ đối với phương tiện xuất nhập cảnh;

IV. QĐ về TT HQ đối với HH xuất nhập khẩu;

V.QĐ thủ tục HQ đối với hành lý, bưu kiện

XNK.VI. QĐ về thuế xuất nhập khẩu;

VII. QĐ về vi phạm HQ và khiếu nại, tố cáoB. LUẬT HQ NƯỚC CHND TRUNG HOAI. KHÁI QUÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LUẬT HQ NƯỚC

CHND TRUNG HOA

1. Khái quát về Luật HQ nước CHND Trung Hoa

• Nước CHND Trung Hoa (Trung Quốc) là quốc gia đông dân

và được đánh giá là có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất

trên thế giới, có dự trữ ngoại tệ lớn nhất (hơn 4.000 tỷ

USD), lọt vào tốp 5 nền kinh tế lớn nhất tồn cầu (hiện xếp

thứ 2 TG).

• Trung Quốc thừa kế nền tảng luật pháp chặt chẽ, đầy đủ,

nghiêm minh của Trung Hoa cổ đại.

• Trong lĩnh vực kinh tế, Luật HQ Trung Hoa có từ rất sớm,

Luật HQ tạm thời được ban hành từ ngày 18-4-1951 (hơn 1

năm sau G.P)

• Luật HQ hiện tại, được kỳ họp thứ 19 UB thường vụ Đại hội

Đại biểu nhân dân tồn quốc khóa VI ngày 22-01-1987

• Luật này đã được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp thứ 16, Đại hội

Đại biểu nhân dân tồn quốc khóa IX ngày 8-7-2000 và có

hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-20012. Đặc điểm của Luật HQ nước CHND Trung Hoa

Thứ nhất, Mục đích của Luật HQ được ghi rõ trong điều 1,chương I-Để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, tăng

cường giám sát, QL HQ, thúc đẩy mậu dịch kinh tế đối ngoại

và giao lưu VH, KHKT, bảo đảm công cuộc XD và hiện đại hóa

XHCN

Thứ hai, Có qui định bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất

của nhà nước, sự nghiêm minh trong thực thi KT, GS và có

chế tài thực hiện Luật rõ ràng

• Quốc vụ viện thành lập TCHQ thống nhất QL HQ trên toàn

quốc theo chiều dọc trực tuyến (Điều 3).

• Thành lập bộ máy Cơng an chun trách trinh sát chống tội

phạm BL trong TCHQ. Đơn vị này có quyền tiến hành trinh

sát, bắt giữ, dự thẩm theo thẩm quyền được qui định tại

Luật Tố tụng hình sự nước CHND Trung Hoa(điều 4).

Thứ ba, Tổ chức bộ máy HQ phù hợp với lãnh thổ HQ rộng lớn

của Trung Quốc:

- Tổ chức HQ nước CHND Trung Hoa ở TW chia thành 3 khối và

1 văn phòng Cục giám sát kiểm tra kỷ luật của UB kỷ luật

TW tại Tổng cục: 8 Cục ,vụ / DV tại Bắc Kinh/ Khối Hiệp hội.Thứ tư, Luật HQ Trung Quốc qui định rõ cơ chế phối

hợp trong hoạt động HQ

• Các địa phương, các ngành phải ủng hộ HQ thực

hiện chức năng, nhiệm vụ của pháp luật (điều 7).

• Lúc HQ đang thi hành cơng vụ mà bị cản trở thì

CQ Cơng an, Bộ đội và Cảnh sát vũ trang phải có

trách nhiệm hỗ trợ để HQ thi hành công vụ (điều

12)

Thứ năm, PL HQ Trung Quốc có tính thực dụng, linh

hoạt, thay đổi thường xun phù hợp với tình

hình.

• Trung Quốc là một trong những quốc gia tận

dụng thành công thời cơ gia nhập Tổ chức thương

mại thế giới nhờ thay đổi nhanh chính sách, luật

pháp.

• Thứ sáu, về kết cấu Luật HQ nước CHND Trung

Hoa đơn giản, gọn, rõ theo từng vấn đềII. QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT HQ TRUNG

HOA

1. Quy định đối với cơ quan và NV HQa. Quyền hạn của CQ và cơng chức HQ (quy định

tại Đ 6):

• Trong khi thi hành nhiệm vụ, NV HQ được trang bị

vũ khí.

• Khi NV HQ thi hành cơng vụ mà bị cản trở, CQ

công an, quân đội và cảnh sát vũ trang có trách

nhiệm hỗ trợ để HQ thi hành cơng vụ.

b. u cầu đới với nhân viên HQ

• Điều 72: NV HQ thi hành công vụ theo quy định

của PL, liêm khiết, trung thực, có thái độ phục vụ

văn minh, lịch sự khơng được có các hành vi sau

(dung túng hoặc vi phạm PL)

2. Quy định về tổ chức HQ

Hải quan cấp trên phải tiến hành kiểm tra, giám sát

theo quy định của pháp luật đối với hoạt động

thực hiện nghiệp vụ của HQ cấp dưới.Những QĐ về quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ của

những người đăng ký tờ khai, kiểm hố, giải

phóng hàng, kiểm sốt , điều tra và những vị trí

quan trọng khác trong nội bộ HQ phải được quy

định rõ ràng, tách bạch, chế ước lẫn nhau (điều

79).

3. Quy định về người khai HQIII. QUY ĐỊNH VỀ TT HQ ĐỐI VỚI PT VẬN TẢI

XUẤT, NHẬP CẢNH

> Thủ tục khai báo HQ đối với PTVT vận tải xuất,

nhập cảnh được quy định tại chương II, Luật HQ

Trung Quốc, từ điều 14 đến điều 22.

> Trong đó, quy định phương tiện VTải X, NC khi

đến hoặc rời khỏi địa điểm có đơn vị HQ thì người

phụ trách PTVT phải khai báo trung thực với CQ

HQ, giao nộp giấy tờ thủ tục liên quan và chịu sự

giám sát, quản lý của HQIV. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC KHAI BÁO HQ ĐỐI

VỚI

HH XUẤT, NHẬP KHẨU

1. Quy định chung

Thủ tục khai báo HQ đối với HH XNK được quy định tại

chương III (điều 23 đến điều 45)

HH NK kể từ khi vào cửa khẩu đến khi kết thúc TT HQ,

HH XK kể từ khi khai báo HQ đến khi xuất ra khỏi

biên giới, QC, mượn đường kể từ khi NC cho đến khi

XC đều phải chịu sự giám sát, quản lý của HQ

2. Quy định về thời gian tiến hành TT HQ

• HH NK: trong vòng 14 ngày kể từ khi PTVT khai báo

NC. Người nhận HH NK nếu khai báo HQ chậm so

với thời gian quy định trên đây phải nộp tiền phạt

chậm khai báo (điều 24).

• HH XK: phải khai báo HQ sau khi HH được VC vào

khu vực giám sát của HQ và trước khi bốc xếp HH

24 tiếng đồng hồ trừ khi được phép của HQ.3. Địa điểm làm TTHQ

• Chủ HH NK phải làm TT HQ cho HH NK tại HQ của khẩu

nhập,

• Chủ HH XK phải làm TT HQ cho HH XK tại cửa XK.

• Nếu có đơn đề nghị của chủ HH XNK và được sự đờng ý

của CQ HQ, chủ HH NK có thể làm thủ tục HQ tại CQ HQ ở

nơi đến (Customs office of destination),

• Chủ HH XK có thể làm TT HQ tại CQ HQ tại nơi đi4. Quy định về kiểm tra hàng hoá

Trong vòng 3 năm kể từ ngày HH XNK được giải phóng hàng

hoặc trong vòng 3 năm kể từ sau khi hết hạn GS, quản lý

về HQ đối với HH NK bảo thuế, giảm, miễn thuế, Hải quan

có thể trực tiếp thực hiện việc kiểm tra vế sổ sách, chứng

từ kế toán, TK HQ và các tài liệu có liên quan và HH XNK

có liên quan tại các đơn vị, cơng ty có liên quan (Điều 45)5. Quy định về công ty KD kho bãi

Các CT KD kho bãi đối với HH chịu sự GS, quản lý của HQ thì

phải đăng ký với CQ HQ làm các thủ tục giao nhận, lưu

kho theo đúng quy định của HQV. QUY ĐỊNH VỀ TT HQ ĐỐI VỚI HÀNH LÝ,

BƯU KIỆN XNK

 Hành lý mang theo của cá nhân XNC, các vật phẩm XNK qua

đường bưu điện phải được sử dụng cho cá nhân với số lượng

hợp lý có hạn và chịu sự KT GS của HQ (điều46).

 Các đơn vị KD dịch vụ GN chỉ được phép trả phát bưu phẩm,

bưu kiện sau khi đã được CQ HQ kiểm hố và giải phóng hàng

(điều 49).VI. QUY ĐịNH VỀ THUẾ XNK

1. Giá tính thuế

• Điều 55 chương V, quy định, giá tính thuế đối với HH XNK do

HQ kiểm tra, xác định trên cơ sở giá hợp đồng của HH đó.

• Khi giá HĐ khơng thể xác định được thì giá tính thuế do HQ

xác định theo quy định.

• Giá tính thuế của HH bao gờm giá HH, các phí có liên quan

đến VC HH và phí BH.

• Giá tính thuế đối với HH bao gờm giá HH, những phí liên

quan đến VC HH từ điểm xuất phát trong nội địa đến cửa

khẩu xuất và phí BH, nhưng nếu trong đó bao gờm cả mức

thuế XK thì phải được khấu trừ.2. Qui định về miễn hoặc giảm thuế

XNKĐiều56: Những HH, vật phẩm XNK sau đây được

giảm thuế hoặc miễn thuế XNK:

- Hàng mẫu và hàng quảng cáo khơng có giá trị

TM

- Quà biếu, cho tặng không mất tiền do CP nước

ngoài và tổ chức quốc tế biếu tặng

- HH bị hư hỏng hay tổn thất trước khi HQ giải

phóng hàng

- Vật phẩm có số lượng hoặc giá trị trong mức

quy định

- HH, vật phẩm khác do các văn bản PL khác quy

định giảm thuế hoặc miễn thuế.

- HH, vật phẩm được quy định giảm thuế, miễn

thuế do các hiệp định quốc tế mà Trung Hoa ký

kết hoặc tham gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. NHỮNG QĐ MỚI TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×