Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế chi tiết

2 Thiết kế chi tiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 1GVHD: THS. NGUYỄN TRƯỜNG DUY Xét Op-Apm lý tưởng : Rin = ∞, Rout = 0, I+ = I- = 0, V+ = V𝑉𝑖

𝑉𝑜

 Dòng qua R: I = = 𝑅𝑅𝑓 Hệ số khuếch đại vòng kín :

Vo

R+Rf

Rf

Av =

=

=1+

Vi--RRĐối với mạch tiền khuếch đại thì hệ số khuếch đại không cần

quá lớn như mạch khuếch đại cơng suất, tín hiệu đủ để qua

các tầng tiếp theo để giảm suy hao và sái dạng. Trong thực tế

chỉ cần hệ số khuếch đại từ 5→10 lần.

Ở đây ta chọn Av = 8 → RF = 7R

Chọn RF = 33 kΩ → R=4.7 kΩ3.2.3 Mạch lọc tần sô thấpMạch lọc thông thấp

Tần số cắt của mạch : fc =1

2π√R1.R2.C1.C2Để đơn giản ta chọn R1 = R2

Lúc này :

fc =12πR√𝐶1.𝐶2Suy ra giá trị điện trở cần tìm : R =12πfc√𝐶1𝐶2Tính tốn mạch lọc Sub ta chọn tần sơ cắt fc = 100 Hz,

12ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 1GVHD: THS. NGUYỄN TRƯỜNG DUYtụ C1 = 220 nF, C2 = 100 nF → R=10 kΩ

3.2.4 Mạch khuếch đại công suấtMạch khuếch đại công suất

 Xét Op-Apm lý tưởng : Rin = ∞, Rout = 0, I+ = I- = 0, V+ = V𝑉𝑖

𝑉𝑜

 Dòng qua R: I = = 𝑅𝑅𝑓 Hệ số khuếch đại vòng kín :

Vo

R+Rf

Rf

Av =

=

=1+

ViRR- Đối với mạch khuếch đại công suất, theo thông số của nhà sản

suất, để mạch hoạt động ổn định thì độ lợi phải từ 20-33 lần.

- Chọn Av =33 → 1 +Rf

R= 33→Rf = 32Rchọn R= 680 Ω → Rf = 22 kΩ13ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 1GVHD: THS. NGUYỄN TRƯỜNG DUYCHƯƠNG 4 : THI CÔNG MẠCH

4.1 Sơ đồ nguyên lý toàn mạchSơ đồ mạch nguồnSơ đồ mạch Sub14ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ 1GVHD: THS. NGUYỄN TRƯỜNG DUYSơ đồ mạch khuếch đại công suất4.2 Sơ đồ mạch in15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế chi tiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×