Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự xuất hiện của phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX

Sự xuất hiện của phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Xu hướng duy tân của phái bạo động

Phan Bội Châu - một con người kiên định chủ trương

đưa việc đánh đuổi thực dân Pháp lên hàng đầu và chủ

trương bạo động chống Pháp.Sau khi sang Nhật (1905), tư tưởng bạo động của ơng

đã có tiến bộ.Mặc dù khơng giành được thắng lợi nhưng đường lối

bạo động cách mạng đó đã phát động mạnh mẽ tinh

thần yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt.=> Đó là cống hiến lớn lao của Phan Bội Châu và các tổ

chức của ôngc) Xu hướng duy tân của những người trung lập

Tiêu biểu cho những người có tư tưởng trung lập là:

Nguyễn Thành, Trần Quý Cáp, Lê Cơ, Trần Cao Vân,

Lương Văn Can,….Với sự phát triển phong phú đó của tư tưởng yêu nước

theo ngọn cờ dân chủ tư sản của các chí sĩ đầu thế kỷ

XX đã liên kết lại với nhau chung một mục đích cứu

nước, cứu dân.Tư tưởng duy tân và các hoạt động của phong

trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

1.Duy tân trong tư tưởnga)Chính trịPhê phán cái cũMơ hình nhà nước: dân chủ tư sản Sựchuyển biến này được thể hiện rõ nhất

trong lập trường tư tưởng của Phan Bội

Châu, Phan Châu Trinh.+ Phan Châu Trinh: nêu vấn đề chống triều

đình Huế lên hàng đầu.

+ Phan Bội Châu: nêu nhiệm vụ chống Phápb) Kinh tế

Theo hướng tư bản chủ nghĩaTrong thương nghiệp: chấn hung thực nghiệm, xóa bỏ quan

niệm “ trọng nơng ức thương”, “ trọng vương khinh bá”Trong nông nghiệp: không muốn trở lại lối làm việc lạc hậuRiêng Trung kỳ có phương châm “ dĩ thương hợp quần”c) Văn hóa

- Một bộ phận nho học muốn tìm lối thốt mới cho con

đường giải phóng dân tộc

- Thay đổi tư tưởng, tinh thần, tư duy cho nhân dân

d) Giáo dục

Đưa “ khai dân trí” lên hàng đầu.Bỏ học “tứ thư”, “ ngũ kinh”.Coi chữ Quốc ngữ là hồn trong nước.Ngoài dạy học, trường học là nơi để các chí sĩ tổ chức

diễn thuyết, cổ động, tuyên truyền đường lối cứu nước.2. Hoạt động của phong trào Duy tân ở Việt Nam

a) Hoạt động chính trị - tư tưởngHình thức: cơng tác khai hóa tư tưởng rộng lớn và sâu

sắc

Muốn làm chủ đất nước người dân phải có trình độb) Hoạt động về kinh tế

Trong lĩnh vực thương nghiệp:+ Các hội buôn, thương hội lần lượt ra đời

+ Hình thức: hùn vốn thành lập tổ chức kinh doanh, vừa

làm vừa kêu gọi mọi người đẩy mạnh sản xuất và dungTrong nông nghiệp và khai thác mỏ+ Khai hoang, lập đồn điền, gieo trồng cây lương thực

+ Các Nho sĩ thành lập nơng đồn

+ Các chí sĩ lập các xưởng sản xuất đồ thủ cơng, mở các

lò rèn, các thương cuộc bn bán nơng cụ, thăm dò khai

thác mỏ

 Cáchoạt động kinh tế khơng đơn thuần vì mục tiêu lợi

nhuận mà vì mục tiêu chính trịc) Cải cách về văn hóa

Vận động tuyên truyền tư tưởng mớiThực hành nếp sống mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự xuất hiện của phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×