Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

TAI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Bộ Y Tế (2009), Hướng dẫn chẩn đoán - điều trị hen phế quản, Ban hành

kèm theo Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng

Bộ Y Tế, Hà Nội.

2. Bộ Y Tế (2015), Kế hoạch phòng chống bệnh khơng lây nhiễm giai đoạn

2015 – 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BYT ngày 30

tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, Hà Nội.

3. Bộ Y Tế (2017), Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh khơng thuộc phạm vi thanh tốn của Quỹ bảo hiểm y

tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn

áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số

trường hợp, Thơng tư 02/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y Tế ngày

15/03/2017, Hà Nội.

4. Bộ Y Tế (2018), Danh mục thống nhất tên các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh,

chữa bệnh tương đương giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư

50/2014/TT-BYT và Thông tư 21/2017/TT-BYT với Thông tư số

15/2018/TT-BYT, Ban hành kèm theo Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày

13 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, Hà Nội.

5. Nguyễn Quang Chính (2017), Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp

truyền thông giáo dục sức khỏe trong kiểm soát bệnh hen phế quản ở

người trưởng thành tại huyện An Dương, Hải Phòng, Luận án Tiến sĩ Y

tế công cộng, Trường đại học Y dược Hải Phòng, Hải Phòng.

6. Nguyễn Hồng Chương, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu (2014),

"Ảnh hưởng của bệnh hen phế quản trẻ em với mức độ lo lắng trầm cảm

và chất lượng cuộc sống của phụ huynh", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập

18 (Số 5), tr. 53-59.7. Nguyễn Ngọc Đoan, Phạm Thị Minh Hồng (2016), "Tỷ lệ mắc bệnh hen,

viêm mũi dị ứng và chàm ở trẻ em 6 - 7 tuổi tại Bến Tre, năm 2014", Y

Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 20 (Số 1), tr. 6-12.

8. Đặng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Thu Ba (2009), "Xác định tần suất và một số

yếu tố nguy cơ hen phế quản ở học sinh cấpI quận Gò Vấp", Y Học TP.

Hồ Chí Minh, Tập 13 (Phụ bản số 1), tr. 162-166.

9. Đặng Hương Giang (2014), Đặc điểm dịch tễ học bệnh hen phế quản ở trẻ

em 13-14 tuổi và hiệu quả can thiệp bằng giáo dục sức khỏe ở hai quận

của Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương,

Hà Nội.

10. Vũ Văn Giáp (2018), "Nồng độ FeNO trong thực hành lam sàng hen phế

quản", Tạp chí Hơ hấp Pháp-Việt, số 14 (năm thứ 5), tr. 62-74.

11. Nguyễn Thị Việt Hà (2015), Chi phí điều trị nội trú bệnh hen phế quản tại

trung tâm Dị ứng – miễn dịch lâm sàng bệnh viện Bạch Mai năm 2015,

Đề tài tốt nghiệp Cư nhân Điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long, Hà

Nội.

12. Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Hồi Nam, Lương Thị Bích Thủy (2005),

"Khảo sát bệnh hen phế quản và điều trị tại khoa khám - Bv Nhân Dân

Gia Định", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 9 (số 4), tr. 235-242.

13. Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Hồng (2009), "Khảo sát tỉ lệ mắc

bệnh hen phế quản, viêm mũi dị ứng và chàm ở trẻ em 13 - 14 tuổi tại

thành phố Cần Thơ, năm 2007", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 13 (Phụ

bản số 1), tr. 64-68.

14. Trần Thanh Hải, Tạ Văn Trầm (2011), "Ứng dụng chiến lược hen toàn cầu

(GINA) vào quản lý hen tại Tiền Giang", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập

15 (Phụ bản số 4), tr. 149-153.

15. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn H Trường (2012), "Điều tra tỉ lệ tư vong do henphế quản ở Việt Nam giai đoạn 2005-2009", Y học lâm sàng, 65, tr. 3539.

16. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đồn (2012), "Dịch tễ học và tình hình

kiểm soát hen phế quản ở người trưởng thành Việt Nam", Tạp chí Y

học Lâm sàng, 65, tr. 46-50.

17. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đồn (2013), "Tình hình kiểm sốt hen phế

quản ở Việt Nam", Tạp chí Y học Lâm sàng, 70, tr. 64-69.

18. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đoàn (2013), "Tình hình sư dụng thuốc và

theo dõi điều trị hen phế quản ở Việt Nam", Tạp chí Y học Lâm sàng, 70,

tr. 70-74.

19. Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam (2015), Hướng Dẫn Quốc Gia Xử Trí

Hen Và Bệnh Phổi Tắc Nghẽn Mạn Tính Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.

20. Bui Thị Hương, Bui Văn Dân, Hoàng Thị Lâm (2016), "Đánh Giá Mức Độ

Kiểm Soát Hen Bằng ACT Đối Với Bệnh Nhân Câu Lạc Bộ Hen Bệnh

Viện Đại Học Y Hà Nội", Tạp chí Nghiên Cứu Y Học, 99 (1), tr. 131-136.

21. Huỳnh Anh Kiệt, Lê Thị Tuyết Lan (2013), "Sự tương quan giữa mức độ

kiểm soát hen phế quản theo ACT và chất lượng cuộc sống liên quan sức

khỏe theo AQLQ(S)", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 17 (Phụ bản của Số

1), tr. 137-141.

22. Thái Thị Thuy Linh, Lê Văn Nhi (2011), "Đánh giá chất lượng cuộc sống

ở bệnh nhân hen phế quản trước và sau khi điều trị theo GINA qua bộ

câu hỏi của Juniper", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 15, Phụ bản của Số

1, tr. 447-452.

23. Nguyễn Ngọc Huyền Mi, Lê Đông Nhật Nam, Đinh Xuân Anh Tuấn, và

cs. (2017), "Khảo sát sự biến thiên của nồng độ phân suất khí nitric

oxide trong khí thở ra (FeNO) ở bệnh nhi hen tại bệnh viện Nhi Đồng 1",

Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 21 (Phụ bản số 1), tr. 278-286.24. Nguyễn Ngọc Huyền Mi, Trần Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Vân, và cs.

(2018), "Giá trị của các test co thắt phế quản và đo nồng độ khí NO trong

hơi thở ra trong hen", Thời Sự Y Học, 3/2018, tr. 13-19.

25. Lê Văn Nhi (2010), "Đánh giá mức độ kiểm soát hen phế quản bằng bảng

trắc nghiệm ACT", Y Học TP. Hồ Chí Minh, 14 (2), tr. 232 - 238.

26. Phan Thu Phương, Trịnh Thị Ngọc (2015), "Kiến thức, thái độ, thực hành

về bệnh hen phế quản của bệnh nhân mắc hen phế quản", Tạp chí Y học

dự phòng, 4 (164), tr. 157-162.

27. Vũ Trần Thiên, Lê Quang Hiếu, Nguyễn Quang Vũ, và cs. (2017), "Khảo

sát kiến thức và thái độ của bệnh nhân hen phế quản tại Trung tâm Chăm

sóc hơ hấp – bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh", Y Học TP.

Hồ Chí Minh, Tập 21 (Số 2), tr. 31-36.

28. Trần Văn Sóng (2008), Giá trị bảng câu hỏi trắc nghiệm ACT và GINA

2006 trong đánh giá mức độ kiểm soát hen, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại

Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

29. Dương Qúy Sỹ (2012), "Nghiên cứu đặc điểm nồng độ oxít nitơ khí thở ra

ở bệnh nhân hen", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 16 (Số 3), tr. 135-140.

30. Dương Qúy Sỹ (2015), Nghiên cứu vai trò đo NO (FENO) trong điều trị

hen: Hiệu quả & Chi phí, Hội nghị Hen -Dị ứng -Miễn dịch Lâm sàng

Bệnh viện Bạch Mai, tháng 11/2015.

31. Dương Qúy Sỹ, Nguyễn Hoàng Thanh Phương, Nguyễn Như Vinh, và cs.

(2012), "Nồng độ oxít nitơ trong hơi thở ra ở người Đà Lạt -Việt Nam",

Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 16 (Số 1), tr. 22 - 29.

32. Chí Thiện, Nguyễn Xuân Bái, Phạm Văn Mạnh, và cs. (2013), "Nghiên

cứu thực trạng mắc bệnh hen phế quản và một số yếu tố liên quan ở học

sinh tiểu học, trung học Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng", Y Học

Thực Hành, 8 (787), tr. 106-109.33. Nguyễn Văn Thọ (2016). "Vai trò của FENO trong chẩn đốn và điều trị

hen",


vai-tro-cua-feno-trong-chan-doan-va-dieu-tri-hen>,Truycậpngày20/10/2018.

34. Thủ Tướng Chính phủ (2005), Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia

phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh khơng lây nhiễm khác, giai

đoạn 2015 – 2025, Quyết định Số 376 /QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm

2015 của Thủ Tướng Chính phủ, Hà Nội.

35. Thủ Tướng Chính Phủ (2014), Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với

người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang

trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao

động theo hợp đồng lao động, Nghị Định Số 103/2014/NĐ-CP của

Chính phủ, Hà Nội.

36. Huỳnh Thị Hoài Thương (2017), Kiến thức về tự quản lý và mức độ kiểm

soát hen của bệnh nhân hen phế quản đến khám tại bệnh viện Đại Học Y

Dược thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017, Khố luận tốt nghiệp bác sĩ Y

học dự phòng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ

Chí Minh.

37. Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Hữu Nhân, Lê Vũ Phượng Thy, và cs. (2018),

"Kết quả điều trị cơn suyễn nặng ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng Tp.Hồ

Chí Minh", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 22 (Số 4), tr. 201-206.

38. Đinh Xuân Anh Tuấn (2016). "Giá trị của FENO trong việc đánh giá viêm

phếquảnnơingườibệnhnhânbịhensuyễn",,Truy cậpngày20/10/2018.

39. Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Phan Quang Đồn (2006), "Bước

đầu đánh giá chi phí trực tiếp của bệnh nhân hen phế quản điều trị nội trú

tại Bệnh viện Bạch Mai.", Y học lâm sàng, 7, tr. 37-39.

40. Trần Hải Yến, Phung Chí Thiện, Nguyễn Thị Kim Hương, và cs. (2014),

"Đánh giá hiệu quả điều trị của montelukast kết hợp seretide ở bệnh nhân

viêm mũi dị ứng có hen phế quản", Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 18 (Phụ

bản của Số 1), tr. 33-38.

Tiếng Anh

41. Aal-Ali M. K., Eames C. Howarth P. H. (1998), "Exhaled nitric oxide;

relationship to clinicophysiological markers of asthma severity", Respir

Med, 92 (7), pp. 908-913.

42. Aerocrine (2008). "Niox Mino Product Brochure",
http://www.aerocrine.com/Global/pdf/NIOX%20MINO%20Product%20

Brochure%20EMD-000083-04.pdf>, Accessed on 10/01/2018.

43. Aerocrine (2014). "User manual 000164 (EPM-000109), version 9",
from:http://www.niox.com/Documents/000164-09%20NIOX%20MINO%20User%20Manual%20(US).pdf>,Accessedon 10/01/2018

44. Aerocrine (2016). "Niox Mino External Quality Control User Manual",
from:http://www.niox.com/Documents/000164-09%20NIOX%20MINO%20User%20Manual%20(US).pdf>,Accessedon 10/01/2018.

45. Alvarez-Gutierrez F. J., Medina-Gallardo J. F., Perez-Navarro P., et al.

(2010), "Comparison of the Asthma Control Test (ACT) with lungfunction, levels of exhaled nitric oxide and control according to the

Global Initiative for Asthma (GINA)", Arch Bronconeumol, 46 (7), pp.

370-377.

46. Alving K., Janson C. Nordvall L. (2006), "Performance of a new handheld device for exhaled nitric oxide measurement in adults and

children", Respir Res, 7, pp. 67.

47. Alving K. Malinovschi A. (2010), "Basic aspects of exhaled nitric oxide",

Eur Respir Mon, 49, pp. 1 - 31.

48. Alving K., Weitzberg E. Lundberg J. M. (1993), "Increased amount of

nitric oxide in exhaled air of asthmatics", Eur Respir J, 6 (9), pp. 13681370.

49. American Thoracic Society European Respiratory Society (2005),

"ATS/ERS recommendations for standardized procedures for the online

and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and

nasal nitric oxide, 2005", Am J Respir Crit Care Med, 171 (8), pp. 912930.

50. Bao W., Zhang X., Lv C., et al. (2017), "The Value of Fractional Exhaled

Nitric Oxide and Forced Mid-Expiratory Flow as Predictive Markers of

Bronchial Hyperresponsiveness in Adults With Chronic Cough", J

Allergy Clin Immunol Pract, 6 (4), pp. 1313-1320.

51. Baraldi E., Azzolin N. M., Zanconato S., et al. (1997), "Corticosteroids

decrease exhaled nitric oxide in children with acute asthma", J Pediatr,

131 (3), pp. 381-385.

52. Barnes P. J. Belvisi M. G. (1993), "Nitric oxide and lung disease", Thorax,

48 (10), pp. 1034-1043.

53. Barnes Peter J. (2009), "Asthma and COPD: Basic Mechanisms and

Clinical Management", pp. 308.

54. Barros Renata, Moreira André, Fonseca João, et al. (2006), "Obesity and

airway inflammation in asthma", Journal of Allergy and ClinicalImmunology, 117 (6), pp. 1501-1502.

55. Batra J., Pratap Singh T., Mabalirajan U., et al. (2007), "Association of

inducible nitric oxide synthase with asthma severity, total serum

immunoglobulin E and blood eosinophil levels", Thorax, 62 (1), pp. 1622.

56. Battaglia S., den Hertog H., Timmers M. C., et al. (2005), "Small airways

function and molecular markers in exhaled air in mild asthma", Thorax,

60 (8), pp. 639-644.

57. Beasley R., Roche W. R., Roberts J. A., et al. (1989), "Cellular events in

the bronchi in mild asthma and after bronchial provocation", Am Rev

Respir Dis, 139 (3), pp. 806-817.

58. Berg C. M., Thelle D. S., Rosengren A., et al. (2011), "Decreased fraction

of exhaled nitric oxide in obese subjects with asthma symptoms: data

from the population study INTERGENE/ADONIX", Chest, 139 (5), pp.

1109- 1116.

59. Bernstein J. A., Davis B., Alvarez-Puebla M. J., et al. (2009), "Is exhaled

nitric oxide a useful adjunctive test for assessing asthma?", J Asthma, 46

(9), pp. 955-960.

60. Berry M. A., Shaw D. E., Green R. H., et al. (2005), "The use of exhaled

nitric oxide concentration to identify eosinophilic airway inflammation:

an observational study in adults with asthma", Clin Exp Allergy, 35 (9),

pp. 1175-1179.

61. Bousquet J., Jeffery P. K., Busse W. W., et al. (2000), "Asthma. From

bronchoconstriction to airways inflammation and remodeling", Am J

Respir Crit Care Med, 161 (5), pp. 1720-1745.

62. Brody Debra J., Zhang Xinli, Kit Brian K., et al. (2013), "Reference values

and factors associated with exhaled nitric oxide: U.S. youth and adults",Respiratory Medicine, 107 (11), pp. 1682-1691.

63. Bruce C., Yates D. H. Thomas P. S. (2002), "Caffeine decreases exhaled

nitric oxide", Thorax, 57 (4), pp. 361-363.

64. Buchvald F., Baraldi E., Carraro S., et al. (2005), "Measurements of

exhaled nitric oxide in healthy subjects age 4 to 17 years", J Allergy Clin

Immunol, 115 (6), pp. 1130-1136.

65. Burgel P. R. (2011), "The role of small airways in obstructive airway

diseases", Eur Respir Rev, 20 (119), pp. 23-33.

66. Byrnes C. A., Dinarevic S., Busst C. A., et al. (1997), "Effect of

measurement conditions on measured levels of peak exhaled nitric

oxide", Thorax, 52 (8), pp. 697-701.

67. Chambers D. C., Tunnicliffe W. S. Ayres J. G. (1998), "Acute inhalation of

cigarettesmokeincreaseslowerrespiratorytractnitricoxideconcentrations", Thorax, 53 (8), pp. 677-679.

68. Chatkin J. M., Ansarin K., Silkoff P. E., et al. (1999), "Exhaled nitric oxide

as a noninvasive assessment of chronic cough", Am J Respir Crit Care

Med, 159 (6), pp. 1810-1813.

69. Chung K. F., Wenzel S. E., Brozek J. L., et al. (2014), "International

ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe

asthma", Eur Respir J, 43 (2), pp. 343-373.

70. Ciprandi G., Capasso M., Leonardi S., et al. (2012), "Impaired FEF25-75

values may predict bronchial reversibility in allergic children with rhinitis

or asthma", J Biol Regul Homeost Agents, 26 (1 Suppl), pp. S19-25.

71. Ciprandi G., Schiavetti I., Bellezza Fontana R., et al. (2014), "Overweight

and obesity as risk factors for impaired lung function in patients with

asthma: A real-life experience", Allergy Asthma Proc, 35 (4), pp. e62-71.

72. Ciprandi G., Tosca M. A., Castellazzi A. M., et al. (2011), "FEF(25-75)might be a predictive factor for bronchial inflammation and bronchial

hyperreactivity in adolescents with allergic rhinitis", Int J Immunopathol

Pharmacol, 24 (4 Suppl), pp. 17-20.

73. Crater S. E., Peters E. J., Martin M. L., et al. (1999), "Expired nitric oxide

and airway obstruction in asthma patients with an acute exacerbation",

Am J Respir Crit Care Med, 159 (3), pp. 806-811.

74. Culver Bruce H., Graham Brian L., Coates Allan L., et al. (2017),

"Recommendations for a Standardized Pulmonary Function Report. An

Official American Thoracic Society Technical Statement", Am J Respir

Crit Care Med, 196 (11), pp. 1463-1472.

75. Dal Negro R., Micheletto C., Tognella S., et al. (2003), "Assessment of

inhaled BDP-dose dependency of exhaled nitric oxide and local and

serum eosinophilic markers in steroids-naive nonatopic asthmatics",

Allergy, 58 (10), pp. 1018-1022.

76. del Giudice M. M., Brunese F. P., Piacentini G. L., et al. (2004),

"Fractional exhaled nitric oxide (FENO), lung function and airway

hyperresponsiveness in naive atopic asthmatic children", J Asthma, 41

(7), pp. 759-765.

77. Delgado-Corcoran C., Kissoon N., Murphy S. P., et al. (2004), "Exhaled

nitric oxide reflects asthma severity and asthma control", Pediatr Crit

Care Med, 5 (1), pp. 48-52.

78. Dinh-Xuan A. T.,Annesi-Maesano I.,Berger P.,et al. (2015),"Contribution of exhaled nitric oxide measurement in airway

inflammation assessment in asthma. A position paper from the French

Speaking Respiratory Society", Rev Mal Respir, 32 (2), pp. 193-215.

79. Donohue J. F. Jain N. (2013), "Exhaled nitric oxide to predict

corticosteroid responsiveness and reduce asthma exacerbation rates",

Respir Med, 107Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×