Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tài liệu tiếng anh

II. Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

22. Thị trường xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2017.

http://agro.gov.vn/vn/tID25065_Thi-truong-xuat-khau-che-6-thang-daunam-2017.html. Tin ngày 28/09/2017.

23. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè giai đoạn 1999-2009.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Tin ngày 07/04/2012PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

1. Hình ảnh bột chè hòa tanHình 1: sản phẩm bột chè hòa tan

2. Phiếu đánh giá cảm quan sản phẩm chè hòa tan từ lá chè giàPHIẾU ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

PHIẾU CHO ĐIỂM

Phép thử cho điểm chất lượng (TCVN 3215-79)

Họ và tên: ........................................................ Ngày thử: ......................................

Thí nghiệm: ...........................................................................................................

Trả lời:

Mẫu

Chỉ tiêuCông thức 1Trạng thái

Màu sắc

Mùi

Vị

Cách cho điểm theo thang điểm 5.Công thức 2Công thức 3Công thức 43. Kết quả đánh giá cảm quan bột chè

Bảng 1: Mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu đánh giá

STTTên chỉ tiêuHệ số quan trọng1Màu sắc0,62Mùi1,23Vị1,24Trạng Thái1Bảng 2: Thanh điểm đánh giá bột chè

Thang điểmMơ tả

Màu sắcMùiVịTrạng thái5Xanh VàngThơm dịu, đặc

trưngChát dịu, đặc

trưng, có hậu

vịBột mịn, đồng

nhất4vàngThơm dịu,

thoảngChát dịu, đặc

trưngBột nhưng

chưa đồng

nhất3Vàng nâuThơm thoảng,

kém đặc trưngVị Chát nhẹ,

hơi đắngBột chưa mịn

hết, vón cục2Nâu vàngMùi nồngThoảng vị chátBột chưa mịn

hết, lẫn cặn

bẩn1NâuMùi khó chịuChát nhạt,

khơng rõ vị

chèKhơng mịn,

cháy khét0Nâu đenMùi khét, khó

chịuKhơng có vị

chèThành cục rắn,

cháy kétTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×