Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Môi trường sinh vật

5 Môi trường sinh vật

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Có hai nhóm nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống

sinh vật là:

+ Nhân tố sinh thái vô sinh (không sống).

+ Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): gồm nhân tố sinh thái

con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác.2.1 Nhân tố vơ sinh:NướcĐộ ẩmGióMơi trường sốngÁnh sángĐịa hình2- Đặc điểm cây ưa sáng: phiến lá hẹp, dày, có nhiều gân,

có màu xanh nhạt, lớp cutin dày, có lơng bao phủ.

3- Đặc điểm cây ưa bóng: phiến lá rộng, mỏng, có ít gân,

có màu xanh thẫm, khơng có lớp cutin và lơng bao phủ.

- Các lồi động vật mà em quan sát được, có 1 số loài

sống trong nước, 1 số loài ưa ẩm và 1 số lồi ưa khơ.Cây ưa sáng ở khu vực sông Phổ Lại

Cây ưa sángCây bàngCây tràmCây lúa2- Đặc điểm cây ưa sáng: phiến lá hẹp, dày, có nhiều gân,

có màu xanh nhạt, lớp cutin dày, có lơng bao phủ.

3- Đặc điểm cây ưa bóng: phiến lá rộng, mỏng, có ít gân,

có màu xanh thẫm, khơng có lớp cutin và lơng bao phủ.

- Các lồi động vật mà em quan sát được, có 1 số lồi

sống trong nước, 1 số lồi ưa ẩm và 1 số lồi ưa khơ.Cây ưa bóng ở khu vực sơng Phổ LạiCây dương xỉCây tre2- Đặc điểm cây ưa sáng: phiến lá hẹp, dày, có nhiều gân,

có màu xanh nhạt, lớp cutin dày, có lơng bao phủ.

3- Đặc điểm cây ưa bóng: phiến lá rộng, mỏng, có ít gân,

có màu xanh thẫm, khơng có lớp cutin và lơng bao phủ.

- Các lồi động vật mà em quan sát được, có 1 số lồi

sống trong nước, 1 số loài ưa ẩm và 1 số loài ưa khô.Động vật sống trong nước, ưa ẩm, ưa khôKiến (ưa khô)Ếch (sống trong nước, ưa ẩm)Cá chép (sống trong nước)Một số hình ảnh về việc mơi trường ở

khu vực sơng phổ Lại- Môi trường ở khu vực sông Phổ Lại cũng khá

đảm bảo tốt cho động và thực vật sinh sống

nhưng cũng có một số vùng còn ơ nhiễm.

- Qua bài thực hành: nhóm chúng em đã tìm hiểu

và phân loại được các lồi thực vật dựa vào đặc

điểm hình thái của chúng cũng như môi trường

sống của một số loài động vật và đã thấy yêu

thiên nhiên hơn và sẽ bảo vệ thiên nhiên.☆ Kết luậnmuốn gửi đến tất cả

mọi người một thông

điệp là phải biết bảo

vệ môi trường sống

của các lồi động,

thực vật. Bảo vệ mơi

trường sống của các

lồi động, thực vật

khơng những là giữ

gìn sự sống cho các

lồi sinh vật. Mà còn

là giữ gìn cho chính

cuộc sống của con

người ta. Qua thơng

điệp đó mong mọi

người sẽ có ý thức

hơn trong việc bảo vệ

môi trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Môi trường sinh vật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×