Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Chinh sach tin dng

I. Chinh sach tin dng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khái niệm CSTD

Luật các TCTD 2010: TD là việc thỏa thuận để tổ

chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết

cho phép sử dụng một khoản tiền theo ngun tắc có

hồn trả bằng nghiệp vụ: cho vay, chiết khấu, cho

th tài chính, bao thanh tốn, bảo lãnh ngân hàng

và các nghiệp vụ tín dụng khác

Chính sách tín dụng là tổng thể các quy định của

ngân hàng về hoạt động tín dụng nhằm đưa ra định

hướng và hướng dẫn hoạt động của cán bộ ngân hàng

trong việc cấp tín dụng cho khách hàng.2. Vai trò của CSTD

Phản ánh cương lĩnh tài trợ của NHTài liệu hướng dẫn cán bộ TD và nhân viên NHTăng cường chun mơn hóa trong quản lý TDThiết lập tính thống nhất trong hoạt động TDGiải quyết các vấn đề liên quan đến TD3. Các yếu tố ảnh hưởng đến

CSTD

Nhu cầu tín dụng của khách hàngKhả năng sinh lời của khách hàngChính sách của chính phủ và chính sách củangân hàng nhà nước

Quy mô, kết cấu, tính ổn định của các khoản

tiền gửi, khả năng vay mượn của ngân hàng và

vốn chủ sở hữu4. Nội dung của CSTD

Chính sách khách hàngQuy mơ và giới hạn tín dụng

Lãi suất và phí suất tín dụng

Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ

Các khoản đảm bảo

Chính sách đối với TS có vấn đềNội

dung

chính

sách

tín

dụng4.1.Chính sách khách hàng123Đối tượngĐiều kiệnChính sáchcấp tín dụngcấp tín dụngphân loại

khách hàngĐối tượng cấp TDĐối tượng hạn chế cấp TDĐối tượng không cấp TDĐối tượng cấp TD

Add Your Title

Add Your Title

Add Your TitleKhông giới

hạn đối

tượng cụ thểHạn chế

đưa ra

nhiều chính

sách cho

nhiều khác

hàngChính sách

cho vay áp

dụng với

mọi đối

tượngĐiều kiện cấp TD4.2 Chính sách quy mơ và giới hạn TD

Ngân hàng cam kết tài trợ

cho

khách hàng với món

tiền hoặc hạn mức nhất định

Ngồi các giới hạn do Luật

quy định, mỗi NH còn có quy

định riêng về quy mô và các

giới hạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Chinh sach tin dng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×