Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bản đồ độ cao trung bình các huyện của tỉnh Yên Bái

Bản đồ độ cao trung bình các huyện của tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Ở CÁC RẺO CAO TỈNH YÊN BÁI

1. Một số hoạt động sản xuất chính của khu vực vùng thấp

(Nguồn từ tác giả và sưu tầm)Sản xuất lúa ở khu vực vùng thấpMơ hình ni cá lồng ở hồ Thác Bà205Cá hồ Thác BàBưởi đặc sản Đại Minh, Yên Bình, Yên BáiRừng sản xuất ở khu vực vùng thấp206Cây chè ở khu vực vùng thấp

2. Một số hoạt động sản xuất chính của khu vực vùng giữa

(Nguồn từ tác giả và sưu tầm)Cánh đồng lúa Mường LòVườn quýt ở Văn Chấn207Vườn chè ở khu vực vùng giữaCây chè San Tuyết (chè cổ 300 tuổi) ở khu vực vùng giữaVườn quế và sản xuất quế ở khu vực vùng giữa

2. Một số hoạt động sản xuất chính của khu vực vùng cao

(Nguồn từ tác giả và sưu tầm)

208Mơ hình canh tác ruộng bậc thang ở khu vực vùng cao209Cây Sơn Tra (Táo Mèo) ở khu vực vùng caoRừng nguyên sinh ở khu vực vùng caoMơ hình ni cá hồi ở khu vực vùng cao210Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bản đồ độ cao trung bình các huyện của tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×