Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 01. TỔNG HỢP THỐNG KÊ THÀNH PHẦN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI NĂM 2016

Biểu 01. TỔNG HỢP THỐNG KÊ THÀNH PHẦN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI NĂM 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Huyện, thị, thành phố

TTNội dungGhi chúĐVT Tồn tỉnh

n

BìnhLục nTrấn

nVăn nVăn

ChấnM.C.

ChảiTrạm

TấuTX

NghĩaTP Yên

Bái1,4053844 Mường"16,541118943,01528911,11349745 Mông"98,069130392,0355,62012,16353,47724,3023036 Dao"91,92617,93220,0386,81431,68815,11228113037 Nùng"17,7413,32613,571210231562717303"9,2557,557741,236282276919 Hrê"210 Gia Rai"278185Sán Chay (Cao

lan, Sán chỉ)22313Huyện, thị, thành phố

TTNội dungĐVT Tồn tỉnh

n

BìnhLục nTrấn

nVăn nVăn

ChấnM.C.

Chải781,90611,189111 Giáy"2,261134604212 Khơ Mú"1,48346213 Hoa"643711754713811114 Phù Lá (Xa Phó)"1,097171,0551315 Ba Na"1016 Sán Dìu"3617 Khơ Me"518 Ê đê"2186Ghi chúTrạm

TấuTX

NghĩaTP Yên

Bái

40273810112010517772212Huyện, thị, thành phố

TTNội dungGhi chúĐVT Tồn tỉnh

n

BìnhLục nTrấn

nVăn nVăn

ChấnM.C.

ChảiTrạm

TấuTX

NghĩaTP n

Bái19 Lào"320 Hà Nhì"4421 Xinh Mun"2222 Chăm"4423 M'Nơng"2224 Thổ"1125 Tà Ơi"4187141174Huyện, thị, thành phố

TTNội dungĐVT Tồn tỉnh

n

BìnhLục n26 La Chí"127 Cơ Lao"252228 Bố Y (Tu Dí)"261529 Giẻ-Triêng"1130 Pa Cơ"131331 Chưa xác định"414188Ghi chúTrấn

nVăn YênVăn

ChấnM.C.

ChảiTrạm

TấuTX

NghĩaTP Yên

Bái1313101410Biểu 02QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC, CÂY HÀNG NĂM ĐẾN NĂM 2020CHỈ TIÊUĐVTTổng sản lượng lương thực (tấn)Diện tích

Sản lượng

Diện tích

2. Ngơ

Sản lượng

3. Cây rau đậu

Diện tích

Sản lượng

thực phẩm

Diện tích

4. Sắn

Sản lượng

Diện tích

5. Khoai các loại

Sản lượng

Diện tích

6. Lạc

Sản lượng

Diện tích

7. Đậu tương

Sản lượng

Diện tích

8. Mía

Sản lượng

Biểu 03

1. LúaNĂM 2030ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn

ha

tấn2. Ngơ

3. Cây rau đậu

189Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Diện tích320,000

42,810

221,000

30,000

99,000

9,400

111,870

11,950

232,500

3,270

19,300

2,000

3,960

580

720

480

12,1004,680

790

4,000

250

680

650

10,690

100

100

55

360

10

15

4

48,100

1,340

7,500

300

600

150

1,50090

460Lục n62,000

8,000

43,000

5,200

19,000

2,040

26,900

1,500

28,500

950

6,000

1,000

2,497

50

100

100

1,600Văn n56,220

5,980

34,000

6,830

22,220

1,500

16,400

4,500

99,000

300

1,600

160

208

100

130

300

9,000MC Chải42,700

5,890

25,500

5,200

17,200

500

4,250

350

4,600

160

1,408

100

150

130

193Trấn n29,300

5,133

26,000

1,000

3,300

1,000

12,000

900

15,300

150

817

30

45Trạm Tấu Văn Chấn23,400

3,177

14,000

3,520

9,400

280

2,330

400

5,600

65

355196

17366,100

8,310

45,000

6,000

21,100

2,170

24,600

2,200

37,400

790

4,200

80

95

100

120

80

1,500n Bình27,500

4,190

22,000

1,700

5,500

1,110

13,200

2,000

42,000

710

4,100

620

950QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC, CÂY HÀNG NĂM ĐẾN NĂM 2030Tổng sản lượng

lương thực (tấn)Tổng sản lượng

lương thực1. LúaTổng cộng TP Yên Bái Nghĩa LộHa

Tấn

Ha

Tấn

Ha320,0004,7008,70049,30061,50047,90029,20024,00066,50028,200320,0004,7008,70049,30061,50047,90029,20024,00066,50028,20042,500

221,000

27,180

99,000

9,970750

4,000

200

700

7001,300

7,500

300

1,200

1505,900

34,000

6,980

27,500

1,5005,800

25,500

5,700

22,400

6005,100

26,000

950

3,200

1,0003,150

14,000

3,520

10,000

3008,300

45,000

6,000

21,500

2,1704,200

22,000

1,730

6,200

1,1108,000

43,000

1,800

6,300

2,440thực phẩmSản lượng

Diện tích

4. Sắn

Sản lượng

Diện tích

5. Khoai các loại

Sản lượng

Diện tích

6. Lạc

Sản lượng

Diện tích

7. Đậu tương

Sản lượng

Diện tích

8. Mía

Sản lượngTấn

Ha

Tấn

Ha

Tấn

Ha

Tấn

Ha

Tấn

Ha

Tấn123,150

9,850

189,000

3,400

20,500

2,020

4,430

650

870

475

12,10011,800

100

100

55

360

10

15

3

41,50090

46032,000

1,000

19,000

1,000

6,550

1,000

2,848

50

108

100

1,60020,000

3,000

66,000

300

1,600

160

208

100

130

300

9,0005,400

350

4,700

200

1,800

120

216

150

27012,000

800

13,700

155

820

30

482,550

400

6,000

100

560247

23824,600

2,200

37,500

790

4,200

80

95

100

120

75

1,50013,300

2,000

42,000

710

4,150

620

1,000Nguồn: Sở Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên BáiBiểu 04. QUY HOẠCH TRỒNG RỪNG, KHAI THÁC LÂM SẢN 2016 - 2030

Hạng mụcSTTĐVTTổng

cộngYên BáiVăn nn

BìnhLục nTrấn

nVăn

ChấnNg. LộTrạm

TấuMC

Chải-3,200.0

800.0

2,400.04,500.0

700.0

3,800.02,400.03,800.0--GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I

1

2

3II

1Trồng rừng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

Trong đó: - Quế

- Sơn tra

- Tre măng

- Gỗ nguyên liệu

Khai thác lâm sản

Gỗ rừng trồng

190ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha75,000.0

1,500.0

73,500.0

20,000.0

6,200.0

7,500.0

39,800.0m32,327,000750.0

750.0750.0

45,00014,400.0 11,200.0

14,400.0 1,200.0

7,700.0 1,050.012,750.0 4,000.0 4,200.0

12,750.0 14,000.0 14,200.0

3,550.0 5,000.0 2,700.01,400.0

5,300.01,100.0

8,100.0450,0001,000.0

9,150.0

550,000500,0002,000.0

7,000.0

500,0002,000.0

9,500.0

270,0002,0005,0005,000Hạng mụcSTT

2Tre nứa vầu3Quế vỏ khơ4

5

6Nhựa thơng

Quả sơn tra

Măng tươiĐVTtấn

tấn/nă

m

tấn

ấn/năm

tấnTổng

cộngVăn nn

BìnhLục nTrấn

nVăn

Chấn500,000130,00050,000180,00020,000120,00020,00016,0005005001,5001,500n Bái2,000

7,500

115,000Ng. Lộ200

17,00018,00020,00040,00020,000Trạm

TấuMC

Chải800

3,5001,000

4,000GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

I

1

2

3II

1

2

3

4

5

6Trồng rừng

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

Trong đó: - Quế

- Sơn tra

- Tre măng

- Gỗ nguyên liệu

Khai thác lâm sản

Gỗ rừng trồng

Tre nứa vầu

Quế vỏ khô

Nhựa thông

Quả sơn tra

Măng tươiha

ha

ha

ha

ha

ha

ha75,00075014,50015,00014,00014,00014,500-1,2501,00075,000

16,000

59,00075014,500

8,00015,000

1,00014,000

1,00014,000

3,00014,500

3,000-1,2501,0007506,50014,00013,00011,00011,50048,000550,000

125,000

16,000700,000

50,000

500600,000

180,000

500650,000

20,000

4,000450,000

125,000

4,000

200m3

3,010,000

tấn

500,000

ấn/năm

25,000

tấn

2,000

ấn/năm

20,000

ấn/năm 200,00025,00025,00040,00065,0001,250

2,0001,0005,0005,000800

9,0001,000

11,00045,000Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái191QUY HOẠCH ĐẤT TRỒNG CHÈ GIAI ĐOẠN 2016 - 2030Biểu 05Đơn vị tính: ha

Hiện cóCHỈ TIÊUDiện

tíchTổng cộng

TP n Bái

Nghĩa Lộ

Lục Yên

Văn Yên

Mù Cang Chải

Trấn Yên

Trạm Tấu

Văn Chấn

Yên Bình

Biểu 0611,241

615

420

235

756

2,049

384

4,950

1,832Giai đoạn 2016 - 2020Trong

đó chè

shanTrồng

mới (chè

shan)Trồng

cải tạo

thay thế950775

1252,43515

756

18

384

1,262Năm 2020Chuyển

chè kém

hiệu quả

sang cây

khácDiện

tíchTrong

đó chè

shanGiai đoạn 2021-2030Trồng

cải tạo

thay thếChuyển chè

kém hiệu quả

sang cây khác1,771

10,420

3,385

50

460

215

400

70

350

35

200

15

0

756

756

456

250

549

1,500

18

734

734

4

300

550

5,000

1,862

100

352

1,480

50

QUY HOẠCH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020350

600Năm 2030Diện

tíchTrong đó

chè shan9,960

400

350

200

300

1,500

730

5,000

1,4802,92515

300

18

730

1,862Đơn vị tính: haCHỈ TIÊUTổng cộng

TP Yên Bái

192Tổng

cộng

năm

2020

9,500

244Nhóm cây có múi

Giai đoạn 20162020

Hiện

Trồng

Trồn

có 2015

mới1,900

443,300g thay

thế50Giai đoạn 2016- 2020

Nhóm cây nhãn vải

Giai đoạn 2016Năm

2020

2020

HiệnNăm

2020có 2015Trồng

mớiChuyể

n đổi5,200

441,798

26230.0

4.0463.01,565

30Hiện

có 20152,915

172Nhóm cây còn lại

Giai đoạn 2016Năm 2020

2020

Trồng

mớiChuyển

đổi140320

2.02,735

170Nghĩa Lộ

Lục Yên

Văn Yên

Mù Cang Chải

Trấn Yên

Trạm Tấu

Văn Chấn

Yên Bình47

7

1,837

347

1,077

55

149

6

837

209

148

5

3,741

683

1,420

544

Biểu 077

20

10.0

30

43

500.0

847

212

50.0

2

260

868

400.0

455

138

164.0

302

380

6

9

9

131

300.0

509

51

51

271

5

75

2.0

77

83

1,700

2,383

1,142

432

710

567

400.0

50.0

944

125

29

96

400

QUY HOẠCH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ GIAI ĐOẠN 2021 - 203050

3

6

81

-33.0

188.0

60.010

730

320

134

277

66

648

380.017.0

20.0Đơn vị tính: haCHỈ TIÊUTổng cộng

TP Yên Bái

Nghĩa Lộ

Lục Yên

Văn Yên

Mù Cang Chải

Trấn Yên

Trạm Tấu

Văn Chấn

n BìnhTổng

cộng 2030

11,700

339

50

2,353

1,227

157

850

149

5,055

1,520Nhóm cây có múi

Giai đoạn 2021Năm

2030

Trồng

Trồng

2030Giai đoạn 2021 - 2030

Nhóm cây nhãn vải

Giai đoạn 2021Năm

2030

Trồng

Trồng

2030mớithay thếmớithay thế2,046

50

3

413

150

2

13

1

1,314

1005053-50.07,246

94

10

1,260

605

8

522

6

3,697

1,044531,618

30

30

313

302

9

51

77

710

96Nhóm cây còn lại

Giai đoạn 2021-2030

Trồng mới101

45

50

6

-Trồng

thay thế-Năm 2030

2,836

215

10

780

320

140

277

66

648

380Nguồn: Sở Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái193Biểu 07

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

194GIÁ BÁN CỦA MỘT SỐ NƠNG SẢN

LOẠI NƠNG SẢNGạo tẻ thường

Ngơ hạt

Cá trắm, rô, mè

Cá chép

Đỗ xanh

Đỗ đen

Đỗ tương

Khoai tây

Khoai lang

Lạc nhân

Gừng

Sắn

Sơn tra

Quế tươi

Quế khô

Keo, bạch đàn mô (8 năm)

Lợn giống

Lợn hơi (trên 80kg)ĐVT

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg

ngàn VND/tấn

ngàn VND/kg

ngàn VND/kg2014

Giá cổng trại

tại Yên Bái

13.897

6.000

60.662

65.551

30.000

24.000

23.000

7.000

13.500

40.000

15.000

1.500

22.000

20.000

130.000

1.050.000

30.000

45.0002015

Giá cổng trại

tại Yên Bái

14.664

6.500

64.846

65.778

33.000

25.000

23.500

8.000

17.000

47.000

18.000

2.000

25.000

25.000

135.000

1.150.000

35.000

46.0002016

Giá cổng trại

tại n Bái

14.076

6.500

65.297

68.543

35.156

25.000

24.000

10.500

20.000

50.000

20.000

3.500

25.000

25.000

135.000

1.150.000

40.000

30.00019

20

21

22

23

23195Hoa hồng

Hoa Ly

Chè búp tươi

Chè búp khơ

Mía

Cam

Qt

Vải, nhãnngàn VND/bơng

4.000

ngàn VND/cành

15.000

ngàn VND/kg

3.500

ngàn VND/kg

120.000

ngàn VND/tấn

900.000

ngàn VND/kg

25.000

ngàn VND/kg

30.000

ngàn VND/kg

15.000

Nguồn: Khảo sát thị trường và Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái4.500

22.000

4.000

125.000

900.000

22.000

35.000

15.0005.000

25.000

2.500

150.000

850.000

25.000

35.000

15.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 01. TỔNG HỢP THỐNG KÊ THÀNH PHẦN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI NĂM 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×