Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ TIÊU BẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ TIÊU BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 9: DANH MỤC CÂU THUỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN MÃ SỐ TIÊU BẢN VÀ GIÁM ĐỊNH TÊN KHOA HỌC

CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ Ở XÃ THANH LÂM – HUYỆN BA CHẼ – TỈNH QUẢNG NINH

(SẮP THEO THỨ TỰ TÊN KHOA HỌC)

STTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCơng dụngCách dùngBP

dùng

thân,tồn

câyFv1HNIP/17927/13 StrobilanthesAcanthaceaeXịt quặt xaugãy xươnggiã đắp2HNIP/18031/13AcanthaceaeHoong lamnhuộm cơm; gãy chân

taytắm, sắc uống3HNIP/17986/13Hương bàihậu sảntắmtoàn

cây0.674HNIP/17919/13 Cordyline sp.Slịt xùibệnh ngồi datắmthân,

0.405HNIP/17933/13Sắn pa moọiuống cho mát, béo phìnấu nước uốngrễ1.006HNIP/17889/13AnnonaceaePúi ga moọcbệnh ngồi datắmthân,

0.407HNIP/17903/13 Xylopia sp.AnnonaceaeLạn thng

moọcđau bụngnhai, uốnglá, vỏ0.408HNIP/17968/13Bổ béo

đenPúi moọc đenbổ béosắc uống, ngâm

rượu, ănrễ1.009HNIP/17865/13 Tabernaemontanacầm máu, liền vết

thươnggiã đắp0.60Răng

bừa hồngTáo xống

moọc

Skhắm slụn

thăng

Cáy cổi thăngdạ dàytắm, uống, giã

đắp

sắc uốngMay cầu thauphù, tức ngực khó thởtắm, sắc uốngÁp keẹc moọcngứatắmthân,củ

toàn

cây

thân,10

11

12

13Acorus gramineus

Sol.Curculigo

orchioides Gaertn.Goniothalamus

vietnamensis BânUrceola rosea

Hook. & Arn.

HNIP/17881/13 Urceola sp.

Lasia spinosa (L.)

HNIP/18038/13

Thwaites

HNIP/17914/13 Schefflera

HNIP/17873/13AcoraceaeThạch

xương

bồAgavaceae

AmaryllidaceaeAnnonaceaeSâm cauApocynaceae

Apocynaceae

Apocynaceae

Araceae

AraliaceaeChóc gaiphù1.00

0.670.40

0.33

0.40

0.67Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSTTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCông dụngCách dùngBP

dùngFv

14Aralia armata

HNIP/17983/13 (Wall. ex G.Don)

Seem.Araliaceae15HNIP/18012/13 Schefflera sp1.16HNIP/17935/13 Rhapis sp1.

Streptocaulon

HNIP/17910/13 juventas (Lour.)

Merr.1718HNIP/17869/1319HNIP/17870/1320

21

22Artemisia vulgaris

L.Ageratum

conyzoides (L.) L.

Chromolaena

HNIP/17876/13 odorata (L.)

R.M.King & H.Rob

Emilia sonchifolia

HNIP/17911/13

(L.)DC. ex Wight.

Senecio nagensium

HNIP/17913/13

C.B.ClarkeLậc sái moọcđau mắtsắc nước dấp

vào mắtAraliaceaeLấy lầm moọcđau cổsắc uốngArecaceaeSán xúi moọcbổ, cho người mệt mỏingâm rượuCuồngthân,thân,rễ, lá0.40

0.38

0.60AsclepiadaceaeHà thủ ô

trắngCáu nhau

thăngdạ dày, đau bụngsắc uốngthân,

0.40AsteraceaeNgải cứuNgoòiđau đầu, cảm sốt, đau

bụng, nhiễm lạnh; làm

bánhăn sống; chế

ngải nhung,

tắmthân,

1.00AsteraceaeCỏ cứt

lợnChúi xầy xaungứa cả chântắmtoàn

cây0.40AsteraceaeCỏ làoPhân xanhđau bụng, cầm máunhai nuốt, đắp0.60;

1.00AsteraceaeChua lèMa lau nhàyđau đầugiã đắpAsteraceaeVi hoàngXịch loong xauđau bụng, lên nhọtsắc uốngLùn nhọc

thăngnhanh liền vết thươnggiã đắp, tắmtồn

cây

thân,thân,

Vú gìn màuđau đầu, bà đẻ trúng

giótắmthân,

1.00Thấu tày mengCảm, ngứa cổsắc uốngtoàn

cây0.4023HNIP/17916/13 Vernonia sp.Asteraceae24Blumea

HNIP/17926/13 balsamifera (L.)

DC.Asteraceae25HNIP/17956/13 Elephantopus sp.AsteraceaeĐại bi0.40

0.67

1.00STTMSTB26HNIP/18030/1327Tên Khoa họcArtemisia lactiflora

Wall. ex DC.

Oroxylum indicum

HNIP/17917/13

(L.) Kurz.Họ

Asteraceae

BignoniaceaeTên

thường

gọi

Ngải

chân vịt

Núc nácTên địa

phươngCông dụngCách dùngCáy nhậy tcháiđau xương khớp, gãy

chân taylá giá đắp; tồn

cây sắc uốngẠp phí moọcngứatắm

sắc uống, tắmSán xa moọcđau xương, khớp, thối

hóa xương

đi ngồi ra máuCắm ngăn vạbồi bổ trẻ con, đỡ ngứatắmMẩy xăng28HNIP/17908/13 Ehretia sp.Boraginaceae29HNIP/18006/13 Camelina sp.

Lonicera japonica

HNIP/17989/13

Thunb.Brassicaceae31HNIP/17998/13 Combretum sp.CombretaceaeHầu pầy moọchậu sảntắm32HNIP/17995/13 Rourea sp.ConnaraceaeThịt thăngtrẻ con chậm đi đứngtắm33HNIP/17973/13 Cuscuta sp.ConvolvulaceaeTíu slậy thăngtắm cho trẻ con khỏetắm34HNIP/17965/13 Costus sp.Costaceaetrẻ con chậm đứngtắm35HNIP/17947/13Cyperaceaenơn ra máusắc uống36HNIP/17994/13Sán chíu me

chá chẩu pầng

Long lạu

Sám phụn

thăngtrẻ con mụn nhọttắm37HNIP/18011/13 Dillenia sp.DilleniaceaePhối pha moọcđau xương khớptắm38HNIP/17953/13 Dioscorea sp1.DioscoreaceaeCụt ma thăngvàng datắm39HNIP/17982/13 Dioscorea sp2.Dioscoreaceaebổngâm rượu40HNIP/17864/13 Glochidion sp.EuphorbiaceaeỦng quá phì

Mao chạt

coọngchữa mụn nhọtsắc uống41HNIP/17868/13Thén mầu lậcbệnh ngồi da, lên mụntắm30Tetracera scandens

(L.) Merr.Flueggea virosa

(Roxb. ex Willd.)CaprifoliaceaeDilleniaceaeEuphorbiaceaeKim

ngânChặc

chìuBỏng nổsắc uốngBP

dùng

tồn

cây

thân,thân,

tồn

cây

thân,thân,thân,thân,

thân,thân,thân,rễ

tồn

cây

thân,

Fv

0.60

0.40

1.00

0.60

0.60

1.00

1.00

0.40

1.00

0.67

0.40

0.29

0.40

1.00

0.40

0.43Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSTTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCơng dụngCách dùngBP

dùngFvRoyle

42Aporusa dioica

HNIP/17899/13 (Roxb.) MueIl.Arg.Euphorbiaceae43HNIP/17909/13 Mallotus sp.Euphorbiaceae44HNIP/17955/1345HNIP/17963/13 Mallotus sp.46HNIP/17964/1347

48

49

50Bridelia monoica

(Lour.) Merr.Ricinus communis

L.

Phyllanthus

HNIP/17969/13

emblica L.

HNIP/17972/13 Breynia sp.

Macaranga

HNIP/17996/13 tanarius (L.)

Müll.Arg.

Glochidion

HNIP/18009/13

velutinum WightEuphorbiaceaeTai nghéNay moọcĐỏmChúi hạng

moọc

Chúi nga

moọc

Piẹc tàng

moọcEuphorbiaceae

EuphorbiaceaeThầu dầuEuphorbiaceaeTầm ruộtEuphorbiaceaetắmngứa, ung nhọttắmlợn không ăn cám, chảy

dãi 2 bêngiã uốnglên nhọttắmPúi ma chaạyRLTHtắm, sắc uốngNhau cọm

cháy

Meo oóng sầy

moọcgội đầu, đẹp tócgộitắm trẻ con; rắn cắntắm; giã đắpthân,thân,thân,nhựaEuphorbiaceaeMã rạngThăng mèn

moọcmụn trong miệng trẻ

con 2-3 tháng tuổibơiEuphorbiaceaeSóc lơngMau sặt coọngtrị lở sơntắm51HNIP/18014/13 Phyllanthus sp.EuphorbiaceaeSáu sạn moọcđi ngồi khótắm, sắc uống52HNIP/18016/13 Antidesma sp.EuphorbiaceaePẹc páng cào

moọcbổ máu, đau xươngngâm rượu

uống; tắm53Phyllanthus

HNIP/18032/13 amarus(Schumach.

& Thonn.EuphorbiaceaeNhau còm

moọc nhậynhọt trong mồm, lưỡisắc uốngDiệp hạ

châuthân,

ngứathân,thân,thân,tồn

cây

tồn

cây

tồn

cây0.67

1.00

0.33

1.00

1.00

1.00

0.40

0.40

1.00

0.40

1.00

0.60STTMSTBTên Khoa họcHọ54Dendrolobium

HNIP/17900/13 triangulare (Retz.)

Shindl.Fabaceae55HNIP/17906/1356Tên

thường

gọiCông dụngCách dùngBP

dùng

thân,

FvSán moọc tàungứatắmFabaceaeMoọc tàuchấy rậnngâm rượu bôiHNIP/17920/13 Millettia sp1.FabaceaeCa xin thăngcầm máu bà đẻtắm57HNIP/17939/13Fabaceaebổ máusắc uống, ngâm

rượu58HNIP/17961/13 Bauhinia sp.FabaceaeMụn nhọt, mẩn ngứatắm59HNIP/17974/13 Desmodium sp.FabaceaeNay tầu xaulên nhọt trong mồmsắc uống60HNIP/17978/13 Pueraria sp.FabaceaePụt ma thăng

nhậytrẻ em vàng datắm, uốngLéng mòi xautrẻ em bị máu camtắm, sắc uốngtoàn

cây0.40Tài lệchbổngâm rượucủ1.00Khịt tàoochữa nhiều bệnhsắc uống, giã

đắp, tắmthân,

0.40Thăng hặc tàu

thăng

Hoong ma

thăng nhậytắm cho trẻ con người

giá cho khỏe

ngứa; ăn thịt lợn bị

phản ứng

ăn trầu; tắm khỏe; đau

đầu gối61

62

63

64Tadehagi rodgeri

HNIP/17979/13 (Schindl.)

H.Ohashi

Millettia speciorsa

HNIP/17990/13

Champ.

Lablab

HNIP/17993/13 purpureus((L.)

Sweet

Entada rheedii

HNIP/18007/13

Spreng.FabaceaeBa chẽTên địa

phươngDịt thăng

chaay

Hoong ma

thăngCổ bìnhFabaceae

FabaceaeĐậu ván

trắngFabaceaeBàm

bàm65HNIP/18008/13 Bauhinia sp.Fabaceae66HNIP/18010/13 Derris sp.FabaceaeHạch thăngtắm

tắm, uống

ăn, tắmthân,thân,toàn

cây

thân,toàn

cây

thân,

thân,toàn

cây

toàn

cây0.67

0.33

0.67

1.00

0.60

0.20

0.400.67

0.67

1.00Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSTT

67

68

69MSTBHNIP/18019/13 Millettia sp2.

Desmodium

HNIP/18026/13 styracifolium

(Osbeck) Merr.

Cajanus cajan (L.)

HNIP/18029/13

Millsp.70HNIP/17944/1371HNIP/17949/1372

73

7475Tên Khoa họcGnetum montanum

Markgr.

Liquidambar

HNIP/18003/13

formosana Hance

HNIP/17931/13 Illigera sp.

Gonocaryum

HNIP/17946/13 lobbianum (Miers)

Kurz

Gomphandra

HNIP/17962/13 tonkinensis

Gapnep.HọTên

thường

gọiFabaceaeTên địa

phươngCông dụngCách dùnghắc lào, ngứatắm, khơng

được uốngthân,

0.40tồn

cây1.00Kim tiền

thảoCắm xìn xaumát, sỏi thậnsắc uốngFabaceaeĐậu

chiềuMoọc tàuđau xương khớp, lên

nhọt, đau đầutắm, sắc uốngchống dịch bệnhsắc uốngchữa rắn cắngiã đắpPoóng moọcnhuộm cơm; chữa ngã

xeđắp, uốngSlám trọm

thăngđau xươngtắmGnetaceaeGắmHamamelidaceaeSau sauHernandiaceaeFvSán nhau cạc

tậuFabaceaeGesneriaceaeBP

dùngPiẹc vạ moọc

nhậy

Thăng mài

thăngtồn

cây

thân,thân,thân,thân,

0.40;

0.67

1.00

1.00

0.67

0.60IcacinaceaeThụ đào

có mũiXề trung cunchữa rắn cắngiã đắpthân,

0.67IcacinaceaeBéo

trắngPhuôi moọcbổ béosắc uống, ngâm

rượu, ănrễ1.0076HNIP/17878/13KBSắn căn thăngco rút chân tay, têtắm, sắc uống77HNIP/17921/13KBCằm xì slốiđau cổsắc uống78HNIP/17943/13KBMa moọc nhậychống dịch bệnhsắc uống79HNIP/18018/13KBVả thăng pèngkhó thở, hotắm, sắc uốngthân,thân,thân,tồn

cây0.67

0.67

1.00

1.00HNIP/18021/13KBTời chống

moọcbổ, phùngâm rượu

uống và xoa81HNIP/18027/13KBVu thính chàyđi ngồisắc uống82HNIP/18028/13KBTài lệch thăngphục hối sức khỏe, đau

xương khớptắm83Actinodaphne

HNIP/17902/13 pilosa (Lour.)

Merr.LauraceaeTam tầngDùng cáo

moọclàm hương; kiết lỵsắc uốngthân,

0.4084HNIP/17923/13 Litsea sp.LauraceaeBệnh răng miệng (lưỡi

mụn đen trong mồm)sắc uốnglá, vỏ0.4085HNIP/17985/13Màng

tangcảmtắm86HNIP/17905/13 Leea sp.Hặc khao

moọc

Lậc nghe

moọc

Giông phạt

thaoung thư vúsắc uốngPhổng vung

khịtchữa trẻ con chán ăn

gầy yếutắmtoàn

cây0.40đái vàngsắc uốngtồn

cây0.40thân,lá0.6788Lycopodiella

HNIP/17967/13 cernua (L.) Pic.

Serm.

Lygodium scandens

HNIP/17957/13

(L.) Sw.Lauraceae

Leeaceae

LycopodiaceaeThơng

đấtLygodiaceaeBòng

bòng leoCơng dụngCách dùngBP

dùng80Litsea cubeba

(Lour.) Pers.HọTên địa

phươngMSTB87Tên Khoa họcTên

thường

gọiSTT89HNIP/18020/13 Michelia sp.MagnoliaceaeTài lồ sanxương khớp, đau cổ,

khó thở, chân tay têsắc uống, ngâm

rượu xoa bóp90HNIP/17898/13MalvaceaePò vát mootáo bónsắc uống91HNIP/17987/13 Hibiscus sp.MalvaceaeMổng choọng

chaymátsắc uống92Abelmoschus

HNIP/18002/13 moschatus subsp.

tuberosus (Span.)MalvaceaePủi vá moọc

nhậyđắp nhọtđắpSâm bố

chínhrễ

tồn

cây

thân,

thân,tồn

câythân,thân,tồn

câyFv

0.67

0.67

1.000.67

0.670.67

0.67

0.67Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSTTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCông dụngCách dùngBP

dùngFvBorss.Waalk.93

94

95

96HNIP/18023/13 Urena lobata L.

Phrynium

pubinerve Blume

HNIP/17874/13 Melastoma

Memecylon

HNIP/17890/13

fruticosum King.

HNIP/18035/13Malvaceae

MarantaceaeKé hoa

đào

Dong

gân lôngMelastomataceae

MelastomataceaeSầm bụiđắp1.001.00ngứagiã đắp vào

chân

giã đắp0.67Púi va moọcung thư vúđắpNghiềng quặt

oọc xui thăng

Sao piẹc xầu

thăngđau xương khớpsắc uống, tắmđau mắttắm, dấp lên

mắtChờm moọcbệnh ngoài datắmChúi xầy

thăngchân tay cứng, cotắm

thân,toàn

cây

thân,thân,thân,thân,

toàn

câyKeẹng lau pọtnhọtTng dípgiã rượuCáu mạu moọc0.4097HNIP/17930/13 Oxyspora sp.Melastomataceae98HNIP/17942/13 Phyllagathis sp.Melastomataceae99HNIP/17954/13 Aglaia sp.Meliaceae100HNIP/17883/13101HNIP/17901/13 Stephania sp1.MenispermaceaeXin mặn nạoung nhọttắm102

103

104HNIP/17941/13 Stephania sp2.

HNIP/17975/13 Cyclea sp.

HNIP/17992/13 Stephania sp3.

Fibraurea tinctoria

HNIP/18015/13

Lour.Menispermaceae

Menispermaceae

MenispermaceaeXin mặn nạo

Xin mặn nạotắm

tắm

tắmMenispermaceaeHoàng

đằngVung thăngngứa, ung nhọt

ngứa, ung nhọt

ngứa, ung nhọt

Dạ dày, vàng da, đái

vàng106HNIP/17879/13 Ficus hispida L.f.MoraceaeNgáiCáy hệch

moọcđi ngồi; kiếtsắc uốngrễ0.67107HNIP/17891/13MoraceaeNgu xín chàyđi ngồi ra máusắc uốngthân,

0.40105Tinospora sinensis

(Lour.) Merr.MenispermaceaeDây đau

xươngtắm, sắc uống1.00

0.40

0.67

0.40

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00STT108

109MSTBTên Khoa họcMaclura

HNIP/17912/13 cochinchinensis

(Lour.) Corner

Ficus heterophylla

HNIP/17971/13

L.f.HọTên

thường

gọiTên địa

phươngCơng dụngCách dùngMoraceaeMỏ quạThín hoong lậcmụn đen, mụn đỏtắm, sắc uốngMoraceaeVú bòChín táu moọcho hensắc uốngXúi xasỏi thậntắm, uốngtrẻ con gầytắmđau bụng, mụn nhọtsắc uống110HNIP/17895/13 Ardisia sp1.Myrsinaceae111HNIP/17915/13 Ardisia sp2.Myrsinaceae112HNIP/17977/13 Ardisia sp3.Myrsinaceae113HNIP/17984/13 Maesa sp.MyrsinaceaeSạp moọcRLTH; đau thậnsắc uống114HNIP/18004/13 Embelia sp.MyrsinaceaePeẹc slắm sạn

thăngbệnh ngoài datắm, uống115HNIP/18013/13Nỉ mậy xautắm cho khỏetắm116HNIP/17866/13 Syzygium sp1.Chúi doong xamátnấu nước như

chèArdisia

crenata%( Sims118Rhodomyrtus

HNIP/17966/13 tomentosa (Aiton)

Hassk.

HNIP/17970/13 Psidium guajava L.119HNIP/17991/13 Syzygium sp2.120HNIP/18001/13117Erythropalum

scandens BlumeMyrsinaceaeChím mầy

moọc

Slám slụn

thăngTrọng

đũaMyrtaceaeBP

dùng

thân,thân,tồn

cây

thân,thân,thân,tồn

cây

thân,

Fv0.67

0.67

0.40

0.67

0.67

1.00

0.60

0.670.43MyrtaceaeSimMán chạykiết lỵsắc uống0.60MyrtaceaeỔiPán thẩu chayđi ngoài

phù bộ phận sinh dục

trẻ con; bướu cổ; quai

bị

bệnh nào cũng cho vào,

trúng gió, hậu sản (cây

này hay được sử dụngsắc uống1.00tắm; nấu nước

uốngtồn

cây0.40tắm, sắc uốngtồn

cây1.00Sàn chíu pậu

chayMyrtaceaeOlacaceaeDây

hươngNhìm nhũi

thăngKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiSTTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCông dụngCách dùngBP

dùngFvtrong các TH nhất)121HNIP/18033/13 Oxalis sp.122HNIP/18000/13123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133Passiflora

foetida( L.

Piper sarmentosum

HNIP/17872/13

Roxb.

HNIP/17958/13 Plantago major L.

HNIP/17886/13

Pogonatherum

HNIP/17893/13 crinitum (Thunb.)

Kunth

HNIP/17897/13 Polygala sp.

Persicaria

HNIP/17988/13 chinensis (L.) H.

Gross

Heliciopsis lobata

HNIP/17960/13

(Merr.) Sleum.

Pteris semipinata

HNIP/17863/13

L.

Adiantum capillusHNIP/18025/13

veneris L.

Ventilago leiocarpa

HNIP/17934/13

Benth.

HNIP/18017/13 Rubus sp.Piẹc càu slamgội đầu chống ngứa;

nhọt trong mồmgội đầu, sắc

uốngPassifloraceaeLạc tiênMoỏng choọng

chạyan thần, mất ngủsắc uốngPiperaceaeLá lốtHáu tcháicảm; sốt réttắmPlantaginaceae

PoaceaeMã đềHặc mai tchái

Náu chọcnóng bụng

ngứasắc uống

tắmtoàn

cây

thân,

lá, quả

toàn

câyXúi xoỏngmát bổnấu nước uốngtoàn

cây0.29Lau lạm xaugầygiã ănthân,

0.60thân,

0.40OxalidaceaePoaceaeCỏ bờm

ngựaPolygalaceae

PolygonaceaeThồm

lồmLý án xaunhiệt miệngtắm, sắc uốngProteaceaeBàn tay

maXa ngàm moọcphùtắmPteridaceaeCẳng gàHặc khịt teđau răng; nhọt ở ngón

táy

ung nhọt ngón tay,

ngón chânsắc uống, giã

đắpXịnh thăngbổngâm rượuLậc sái moọcđau răngsắc nước ngậm,

ngâm rượuPteridaceae

Rhamnaceae

RosaceaeTóc thần

vệ nữ

Dây cốt

khíHặc khịtgiã đắpThân,thân,tồn

cây

tồn

cây

rễ0.67

1.00

0.40

1.00

1.000.67

0.40

0.40

0.40

0.67STTMSTBTên Khoa họcHọTên

thường

gọiTên địa

phươngCơng dụngCách dùngBP

dùngFvngậm

134

135Gardenia

stenophylla Merr.

Catunaregam

HNIP/17882/13 spinosa (Thunb.)

Tirveng.

Geophila repens

HNIP/17887/13

(L.) I.M.Johnst.

HNIP/17867/13RubiaceaeDành

dành núiVung nghièng

chaaysỏi thậnsắc uốngtoàn

cây0.29RubiaceaeGăng gaiSờn phán thao

chay moọcnhọt, sưng phù, ung thư

giã đắp, ko

uống đượcthân,

0.40RubiaceaeRau má

núiLau cụt tcháimátăn sống, nấu

nước uống137HNIP/17894/13 Gardenia sp.RubiaceaeXúi chóc moọcđau bụng, đi ngoàisắc uống138HNIP/17932/13 Mussaenda sp.RubiaceaeCáu phối

moọc (trắng)đau đầu, phối hợp trong

đơn thuốc các loại bệnhnấu nước uống,

tắm, giã đắptoàn

cây

toàn

cây

toàn

cây139HNIP/17938/13136140Morinda officinalis

F.C.How

Neolamarckia

HNIP/17999/13 cadamba (Roxb.)

Bosser0.67

0.60

0.40RubiaceaeBa kíchCáu khặc xuibổngâm rượurễ củ1.00RubiaceaeGáoTống qua

moọctrẻ gầy yêutắmthân0.67Tào xng

moọccầm máuđắpnhựa,

0.40Thín hoong

thăngđau cổ, bướu cổsắc uống, giã

đắpthân,

0.40141HNIP/18005/13 Psychotria sp.Rubiaceae142Hedyotis

HNIP/18022/13 capitellata var.

mollis Pierre ex Pit.Rubiaceae143HNIP/18024/13 Uncaria sp.RubiaceaeMẩy van thăng

nhậyđau xương khớp, phùsắc uống, ngâm

rượu uống và

xoatoàn

cây1.00144HNIP/18036/13 Uncaria sp.RubiaceaeCâu đằngđau xương khớpngâm rượutoàn

cây0.67145HNIP/17877/13Lậc nghe

moọcđau răngsắc nước ngậmrễ0.60Zanthoxylum

avicennae (Lam.)RutaceaeDạ cẩmMuồng

truổngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ TIÊU BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×