Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có 59,5% số nhà

thuốc đưa ra đầy đủ, chỉ có 26% số nhà thuốc có đủ danh mục thuốc của

tuyến C.

1.2. Về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện GPP

* Thuận lợi:

- Các nhà thuốc đều nhất trí nên áp dụng GPP.

- Cơ sở vật chất được cải thiện tốt.

- Chất lượng thuốc được đảm bảo do việc thực hiện GPP

* Khó khăn

- Nhân sự: Dược sĩ phụ trách chun mơn chỉ có 43/117 là trực tiếp

đứng bán, số còn lại là cho thuê bằng hoặc thuê người làm nên việc thực

hiện các tiêu chí khác như: trực tiếp quản lý điều hành, trực tiếp bán thuốc

theo đơn, tư vấn, thay thuốc trong đơn, cập nhật kiến thức là khó thực hiện.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Một số nhà thuốc khơng đủ diện tích để bố trí các KV riêng theo quy

định, cũng như chưa đủ kinh phí để trang bị phần mềm quản lý.

- Thực hiện quy chế chuyên môn:

+ Thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn là khó vì chưa có sự

đồng bộ trong quản lý cũng như ý thức trách nhiệm của dược sĩ và hiểu biết

của người dân chưa cao.

+ Phối hợp với y tế cơ sở và theo dõi báo cáo ADR cũng chưa thực hiện

được bởi chưa có hình thức khuyến khích động viên cũng như việc phân

cấp cơ quan phụ trách việc tiếp nhận.

+ Việc giải quyết những đơn không hợp lệ cũng không dễ thực hiện vì

chỉ có 16,2% số nhà thuốc được hỏi có thể liên hệ với bác sĩ và chủ yếu là

các nhà thuốc bệnh viện và khu vực gần bệnh viện.57Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi2. Đề xuất

Thực hành tốt nhà thuốc giúp nâng cao việc chăm sóc và bảo vệ sức

khỏe cộng động. Thực hành tốt nhà thuốc giúp người dân có thể tiếp cận

với thuốc có chất lượng tốt, được tư vấn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

Vì vậy việc tuân thủ các quy định của nhà thuốc GPP có vai trò rất quan

trọng. Để việc thực hiện được tốt hơn tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau:

- Sở Y tế cần đẩy mạnh công tác tập huấn về chuyên môn cũng như các

văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và sự

hiểu biết về các quy chế hiện hành của các dược sĩ chủ nhà thuốc. Đồng

thời tổ chức hướng dẫn các phòng Y tế trong cơng tác quản lý nhà nước

đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ.

- Các cơ quan thanh kiểm tra nên phối hợp với nhau để tránh sự chồng

chéo giữa các đoàn nhằm mục đích các nhà thuốc đều được kiểm tra với tần

suất càng cao càng tốt. Có các biện pháp giám sát thích hợp, nâng cao ý trách

nhiệm của nhà thuốc cũng như các hình thức động viên khuyến khích kịp

thời. Từ đó thúc đẩy việc chấp hành các quy định về GPP của các nhà thuốc.

- Các ban ngành chức năng có biện pháp tuyên truyền, phổ biến để nâng

cao nhận thức của người dân về mua và sử dụng thuốc đảm bảo an toàn

hiệu quả.

- Nhân viên nhà thuốc không ngừng học tập, cập nhật nâng cao kiến

thức chuyên môn, nghiệp vụ. Nắm vững quy chế, quy định và giữ gìn đạo

đức nghề nghiệp để thực hiện tốt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.58PHỤ LỤC 1

Phiếu khảo sátĐể tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu

chuẩn GGP chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát lấy ý kiến của các chủ nhà

thuốc trong đợt tập huấn chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật

do phòng y tế phơí hợp với sở y tế tổ chức T8/2014.

Xin ơng/bà vui lòng trả lời cá câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X)

vào ô vuông tương ứng ;hoặc điền nội dung thích hợp vào khoảng trống

(……)

1.Họ và tên :……………………………….. Năm sinh …………………

Nơi công tác: …………………………………………………………..

2.Quan điểm của ông/ bà về việc áp dụng tiêu chuẩn GPP với các nhà

thuốc.

 Cần thiết Khơng cần thiết3.Ơng/bà có trực tiếp đứng bán khơng?

 Có Khơng4.Ơng/bà cho biết kết quả thu được của nhà thuốc sau khi thực hiện GPP?

-Về cơ sở vật chất :

 Khang trang, sạch đẹp Bình thường Khơng thay đổi:  Tăng Giảm Khơng thay đổi-Về giá thuốc bán ra:  Tăng Giảm Không thay đổi-Chất lượng thuốc :  Rất tốt Tốt Bình thường-Về doanh số5.Ông bà cho biết lý do thường vắng mặt của người quản lý chuyên môn

khi nhà thuốc của ông/bà hoạt động? (nhiều lựa chọn)

 Sức khỏe Không phải là chủ nhà thuốc thực sự Dược sĩ ở tỉnh/thành phố khác Bận cơng tác Khơng có Dược sĩ thay thế Ý kiến khác

60Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi6.Ông/bà cho biết lý do nhà thuốc của ông/bà vẫn hoạt động khi vắng mặt

người quản lý chuyên môn? (nhiều lựa chọn)

 Phục vụ kịp thời đáp ứng nhu cầu người bệnh  Đảm bảo doanh số

 Người quản lý chuyên môn không phải chủ nhà thuốc thực sự

 Để giữ khách hàng Người bán hàng tự ý mở của bán hàng Ý kiến khác ........................................................................................

7. Ông/ bà cho biết lý do nhà thuốc khơng còn bố trí một số khu vực riêng

TT

1Quy ĐịnhKhu vựckhu vựcChỗ ngồi chotư vấnrửa taybệnh nhân đợiNgười dân chưa có thói

quen sử dụng khu vực này2Khu vực này khơng có hiệu

quả sử dụng thực sự3Khơng đủ diện tích thực tế

để bố trí khu vực này8.Ơng/bà nghĩ sao về việc sử dụng phần mềm máy tính trong quản lý nhà

thuốc

 Cần Không cần9.Nếu không sử dụng phần mềm xin ơng bà cho biết lý do vì sao?

 Chi phí nhiều Thêm công việc Không cần thiết sử dụng Không biết sử dụng Ý kiến khác

10.Ông/bà cho biết những vẫn đề hay gặp khi bán thuốc theo đơn? (Nhiều

lựa chọn)

 Khơng có đơn Đơn khơng hợp lệ Có đơn nhưng khơng đọc được

 Khác

61 Khơng đủ thuốc trong đơn11.Ơng/bà cho biết khả năng liên hệ với bác sĩ kê đơn khi gặp đơn thuốc

không hợp lệ?

 Gọi điện liên hệ được Khơng có số điện thoại liên hệ Có số điện thoại nhưng khơng gọi được

12.Ơng/bà cho biết những lý do dẫn đến việc cơ sở khơng có đủ thuốc theo

danh mục dành cho tuyến C.

 Khơng bán được Khó lấy đủ13.Ơng/bà có theo dõi và thơng báo cho cơ quan y tế về tác dụng không

mong muốn không?lý do?

 Có

 Khơng

14.Ơng/bà có thường xun cập nhật quy chế, kiến thức chuyên môn

không?

 Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ-Nếu có xin ơng/bà cho biết ơng/bà cập nhật quy chế kiến thức chuyên

môn từ nguồn thông tin nào? ( nhiều lựa chọn)

Phòng y tếSở Y tế Người quản lý chuyên môn Internet Sách,báo Nguồn khác- Nếu "không" xin ông bà cho biết những lý do dẫn đến việc ông bà

không cập nhật (nhiều lựa chọn)

 Không biết nguồn cung cấp văn bản

Không cần thiết phải cập nhật văn bản

 Ý kiến khác62Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiPHỤC LỤC 3

Phiếu thu thập thông tinTổng số lượt thanh kiểm tra của Sở năm 2014

DSPTCM có mặt khi cơ sở hoạt động

DSPTCM trực tiếp tham gia bán thuốc theo đơn

DSPTCM thường xuyên cập nhật kiến thức chun mơn

và VBQPPL về dược

DSPTCM có đào tạo hướng dẫn nhân viên về kiến thức

chuyên môn và quy chế dược

NVNT có bằng cấp chun mơn phù hợp với cơng việc

được giao

NVNT có mặc áo blue và đeo biển hiệu ghi rõ chức danh

khi làm việc

NVNT được đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn và

pháp luật y tế

NVNT được huấn luyện để hiểu rõ và thực hiện đúng

nguyên tắc tiêu chuẩn GPP

Địa điểm nhà thuốc cố định riêng biệt

Diện tích nhà thuốc lớn hơn 10m2

Nhà thuốc có khu vực (hoặc chậu) rửa tay cho người

mua và người bán

Có khu vực (hoặc bàn) tư vấn nằm trong nhà thuốc

Có khu vực cho người mua ngồi đợi

Có khu vực (hoặc ơ) ra lẻ thuốc

Có đủ quầy, tủ, giá kệ chắc chắn, trơn nhẵn

Có nhiệt kế, ẩm kế để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm63Có điều hòa nhiệt độ đảm bảo hoạt động tốt

Có tủ lạnh

Có quạt thơng gió

Có ghi chép sổ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm

Có ghi chép sổ kiểm sốt chất lượng thuốc

Có ghi chép sổ bán thuốc theo đơn

Có ghi chép sổ theo dõi thuốc bị đình chỉ lưu hành

Có ghi chép sổ theo dõi ADR

Số nhà thuốc báo cáo với cơ quan chức năng về ADR

Khơng có thuốc thuộc diện bị thu hồi

Khơng có thuốc hết hạn dùng

Có hóa đơn chứng từ đầy đủ

Có đủ thuốc theo danh mục dành cho tuyến C

Số nhà thuốc cho rằng việc thực hiện GPP là cần thiết

Số nhà thuốc cho rằng việc thực hiện GPP là không cần

thiết

Số nhà thuốc cho rằng sau khi thực hiện GPP cơ sở vật

chất tốt hơn

Số nhà thuốc cho rằng sau khi thực hiện GPP doanh số

tốt hơn

Số nhà thuốc cho rằng sau khi thực hiện GPP chất lượng

thuốc tốt hơn

Số nhà thuốc cho rằng lý do vắng mặt của DSPTCM là

do không phải chủ nhà thuốc thật sự

Số nhà thuốc cho rằng lý do vắng mặt của DSPTCM là

do bận công tác

Số nhà thuốc cho rằng lý do vắng mặt của DSPTCM là

do có lý do riêng64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×