Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi10. Vũ Long Hải (2014), Đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở

bán lẻ thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành phố Tân An, tỉnh Long

An năm 2013.

11. Vũ Thị Hải Lan (2014), Phân tích hoạt động của các quầy thuốc đạt

tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc – GPP tại chi nhánh Cơng ty

CP Dược Hải Phòng – Hiệu thuốc Hải Phòng năm 2013.

12. Nguyễn Hồng Thủy (2014), Đánh giá hoạt động của các nhà thuốc

đạt nguyên tắc tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh

Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2013.TIẾNG ANH13. FIP (1997), Standards for quality of pharmacy services, Good

pharmacy practice.

14. Joint FIP/WHO (2009), Guidelines on good pharmacy practice:

standards for quality of pharmacy service.75LỜI CẢM ƠNTrước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà,

Trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội, người thầy đã

trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo giúp tơi hồn thành luận văn tốt

nghiệp này.

Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, phòng Sau đại học và các

thầy giáo, cô giáo bộ môn Quản lý và Kinh tế dược đã hướng dẫn, tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho tơi trong suốt q trình học tập và hồn thành

luận văn.

Tơi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Sở y tế Thái

Bình, các Dược sĩ là chuyên viên các phòng Quản lý dược, phòng Quản lý

hành nghề y dược tư nhân, phòng Thanh tra – Sở Y tế Thái Bình đã tạo

điều kiện, giúp đỡ tôi về tinh thần và vật chất trong suốt quá trình học tập,

nghiên cứu, thu thập số liệu để hồn thành luận văn.

Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè và đồng

nghiệp đã luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ tơi thực hiện đề tài này.Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2015

Học viênPhan Thị Cẩm Bình76Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiDANH MỤC VIẾT TẮT

Chữ viết tắtChú giảiADRPhản ứng bất lợi của thuốcBYTBộ Y tếBSBác sĩCSVCCơ sở vật chấtDSDược sĩDSĐHDược sĩ Đại họcDSPTCMDược sĩ phụ trách chun mơnFIPLiên đồn dược phẩm quốc tếGPPThực hành tốt nhà thuốcKCBKhám chữa bệnhKQKSKết quả khảo sátKVKhu vựcNTNhà thuốcSTTSố thứ tựSOPQuy trình thao tác chuẩnTPTBThành phố Thái BìnhTPCNThực phẩm chức năngTTThơng tưUBNDỦy ban nhân dânVBQPPLVăn bản quy phạm pháp luậtWHOTổ chức y tế thế giới77MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1

Chương I. TỔNG QUAN ............................................................................. 3

1.1 Một vài nét về tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP.................. 3

1.1.1 Quá trình hình thành tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" .............. 3

1.1.2 Khái niệm về “Thực hành tốt nhà thuốc” ........................................... 3

1.1.3 Nội dung của GPP – WHO .............................................................. 4

1.2 Nguyên tắc, tiêu chuẩn, lộ trình và tình hình triển khai GPP ở Việt

Nam ............................................................................................................... 6

1.2.1 Khái niệm, nguyên tắc "Thực hành tốt nhà thuốc" ............................ 6

1.2.2 Các tiêu chuẩn ...................................................................................... 7

1.2.3. Lộ trình thực hiện GPP tại Việt Nam................................................ 11

1.2.4. Tình hình triển khai và thực hiện GPP ở Việt Nam trong những năm

gần đây ........................................................................................................ 12

1.3. Tổng quan về hoạt động của các nhà thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành

Phố Thái Bình.............................................................................................. 17

1.3.1. Một vài nét về đặc điểm địa lý, kinh tế của Thái Bình. .................... 17

1.3.2. Đặc điểm Y tế tỉnh Thái Bình . ......................................................... 17

1.3.3. Mạng lưới bán lẻ thuốc tại tỉnh Thái Bình. ....................................... 18

Chương II: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU ............................................................................................................ 21

2.1 Đối tượng - thời gian - địa điểm nghiên cứu......................................... 21

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu......................................................................... 21

2.1.2 Thời gian - Địa điểm nghiên cứu ....................................................... 21

2.2 Phương pháp nghiên cứu....................................................................... 21

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ............................................................................ 21

2.2.2 Cỡ mẫu, cách chọn mẫu nghiên cứu .................................................. 23

2.2.3 Các biến số nghiên cứu ...................................................................... 23

2.2.4 Nguồn và phương pháp thu thập số liệu ............................................ 27

2.3 Phương pháp xử lý số liệu và trình bày kết quả. ............................... 2778Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiChương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................... 28

3.1. Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt

nhà thuốc” - GPP trên địa bàn thành phố Thái Bình. ................................ 28

3.1.1 Về nhân sự tại các nhà thuốc.............................................................. 28

3.1.2 Về điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị về xây dựng và thiết kế 33

3.1.3. Thực hiện các quy chế chun mơn .................................................. 35

3.2. Phân tích những thuận lợi, khó khăn của nhà thuốc đạt GPP trên địa

bàn thành phố Thái Bình trong việc thực hiện các quy định của “Thực hành

tốt nhà thuốc”. ............................................................................................. 38

3.2.1. Những thuận lợi khó khăn khi thực hiện quy định về mặt nhân sự

................................................................................................................. 38

3.2.2. Những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện quy định về cơ sở vật

chất và trang thiết bị .................................................................................... 41

3.2.3.Những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện quy chế chuyên

môn ......................................................................................................... 44

Chương IV: BÀN LUẬN ............................................................................ 48

4.1 Về việc thực hiện tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” của các nhà

thuốc đạt GPP trên địa bàn Thành phố Thái Bình ...................................... 48

4.1.1 Về nhân sự.......................................................................................... 48

4.1.2 Về cơ sở vật chất và trang thiêt bị...................................................... 49

4.1.3. Về sổ sách, tài liệu và hoạt động chuyên mơn .................................. 50

4.2 Về những thuận lợi và khó khăn của các nhà thuốc đạt GPP trên địa

bàn Thành phố Thái Bình ........................................................................ 52

4.2.1 Thuận lợi: ....................................................................................... 52

4.2.2 Khó khăn:.......................................................................................... 52

4.3. Một số hạn chế của đề tài ..................................................................... 54

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ........................................................................ 56

1. Kết luận ................................................................................................... 56

1.1. Về việc thực hiện các tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” ............. 56

1.2. Về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện GPP .................... 57

2. Đề xuất .................................................................................................... 5879DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình tính đến

T12/2014 ..................................................................................................... 18

Bảng 1.2: Mạng lưới cung ứng thuốc tại tỉnh Thái Bình tính đến

T12/2014 ................................................................................................. 19

Bảng 1.3: Mạng lưới phân phối thuốc tại Thành Phố Thái Bình tính đến

T12/2014 ..................................................................................................... 20

Bảng 2.4: Các biến số nghiên cứu............................................................... 23

Bảng 3.5: Tổng hợp số lượt thanh kiểm tra các nhà thuốc năm 2014 ........ 28

Bảng 3.6: Hoạt động của DSPTCM tại nhà thuốc ...................................... 29

Bảng 3.7: Kết quả kiểm tra đối với nhân viên bán thuốc ........................... 30

Bảng 3.8: Kết quả kiểm tra đối với một số tiêu chuẩn về xây dựng và

thiết kế ..................................................................................................... 32

Bảng 3.9: Kết quả kiểm tra một số thiết bị bảo quản tại nhà thuốc ............ 34

Bảng 3.10: Kết quả kiểm tra về việc ghi chép sổ sách ở các nhà thuốc ..... 35

Bảng 3.11: Kết quả kiểm tra về việc thực hiện quy định đảm bảo chất

lượng và số lượng thuốc .............................................................................. 37

Bảng 3.12: KQKS về quan điểm đối với việc áp dụng tiêu chuẩn GPP của

các nhà thuốc .............................................................................................. 39

Bảng 3.13: Kết quả khảo sát đối với ý kiến cho rằng việc áp dụng GPP đem

lại kết quả tốt hơn về cơ sở vật chất, doanh số, chất lượng thuốc so với

trước khi thực hiện GPP ............................................................................. 39

Bảng 3.14: KQKS về lý do vắng mặt của DSPTCM .................................. 40

Bảng 3.15: Lý do khơng còn một số khu vực riêng .................................... 41

Bảng 3.16: KQKS về số nhà thuốc có sử dụng phần mềm để quản lý hoạt

động ............................................................................................................. 4280Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiBảng 3.17: KQKS về lý do nhà thuốc không sử dụng phần mềm quản lý để

quản lý hoạt động ........................................................................................ 43

Bảng 3.18: KQKS một số khó khăn hay gặp khi bán các thuốc phải theo

đơn ............................................................................................................... 44

Bảng 3.19: KQKS khả năng liên hệ với bác sĩ kê đơn khi gặp những vấn đề

cần trao đổi về đơn thuốc. ........................................................................... 45

Bảng 3.20: KQKS về lý do nhà thuốc không theo dõi và thông báo cho cơ

quan chức năng tác dụng phụ của thuốc ..................................................... 45

Bảng 3.21: KQKS lý do dẫn đến chủ nhà thuốc không cập nhật thông tin . 46

Bảng 3.22: KQKS về lý do các nhà thuốc khơng có đủ thuốc theo danh

mục tuyến C ................................................................................................ 4781DANH MỤC HÌNHHình 1.1: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu............................................................ 22

Hình 3.2: Kết quả kiểm tra đối với một số tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế

..................................................................................................................... 33

Hình 3.3: Kết quả kiểm tra về việc ghi chép sổ sách ở các nhà thuốc........ 36

Hình 3.4: Kết quả kiểm tra về việc thực hiện quy định đảm bảo chất lượng

và số lượng thuốc ........................................................................................ 37

Hình 3.5: KQKS về số nhà thuốc có sử dụng phần mềm để quản lý hoạt

động ............................................................................................................. 4282Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×