Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương tiện bảo vệ mắt

Phương tiện bảo vệ mắt

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Phương tiện bảo vệ thân thể tay chân và đầu:Quần áo bảo hộ lao động dài tay, tạp dề, găng tay, giày

hoặc ủng, mũ làm bằng những chất liệu theo quy định, có

độ dày và kích thước thích hợp tùy thuộc vào mơi trường

hóa chất và thời gian sử dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương tiện bảo vệ mắt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×