Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNG

GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

thoạttiênnódùngmàuxanhtơvàođầuvàocổvàmìnhCơng.Tơđếnđâu,

rắckimnhũđếnđấy.Đếncáiđi,QuạbắtCơngphảicốxranhưcánh

quạtchomìnhvẽđượckỹlưỡng.ởmỗilơngđiQuạvẽnhữngvòngtròn

vàtơbằngmựctàuvàkimnhũrấtđẹp.Tơxongđắcý,QuạbắtCơngphơicáiđichothậtkhơ.Cơng vốn vụng về nên khi bắt tay vào tơ điểm cho Quạ thì nó lúng túng.

Hơnnữalúcđómàuxanhvàkimnhũđãcạn.Giữa lúc Cơng chưa biết trang sức cho Quạ như thế nào thì bỗng có Quạ

khoangởđâubayđến.QuạkhoangvốncóhọvớinhàQuạ.Hồiấymàulơng

củanótrắngtốtnhưvơi.Chưađỗxuống,nóđãgiụctíutít:

-AnhQuạ!Anhlàmgìđó?MauđivềphươngĐơng!

-Đểlàmgì?

-Cótinchobiếtrằngphíađómớicómộttrậnđánhnhauto,thâychếtnhư

rạ.Thậtlàmộtdịpmayhiếmcó.

Quạ nghe nói đến thịt người thì sự thèm muốn làm cho nó khơng tự chủ

đượcnữa.QuạbảoQuạkhoang:-Thếà?Nhưngđểnótơđiểmchotaocáiđã.Chịukhóchờtýnhé!

- Khơng được. Phải đến trước ban đêm... Ngày mai mới đến thì người ta

chơnhếtcòngìnữa.

Quạnóngnảy,giụcCơng:

-Thếthìphảilàmgấplênmớiđược!

QuạkhoangthấyCơngđẹpnêncũngmuốncómộtbộcánhtươmtất.Nóxen

vào:

-AnhQuạ!Anhlàmơnchotơimộttývới.Tơicũngcầnănmặctửtếmột

chút.Quạvuilòngchiasẻphầnthuốcvẽcủamìnhchongườiemhọ.Cơngnhân

lúcQuạvộinênchảcầnngắmnghíagìlơithơi,trútmộtnửasốmựctàulên

đầuQuạ.Mựcchảyđếnđâu,ngườiQuạđenđếnđó.Cơngcònhữuýbơicả

vàomỏvàochânlàmchotồnbộngườiQuạđennhánhnhưcộtnhàcháy.ĐếnlượttơchoQuạkhoang,Cơngcũngđổsốmựccònlạilênngườinó.Khi

nướcmựcrótxuốngđâu,Quạkhoanghơingạivộirụtcổlại,thànhthửcổ

củanócómộtcáingấnkhơngbịmựcthấmđến.

NhìnthấyCơngtơđiểmchoQuạkhoang,Quạmớibiếtlàmìnhdại,khơng

dưnglạiđểchomộtkẻvụngvềtrangđiểm.Nhưngviệcđãlỡcònbiếtlàmgì

đượcnữa.TứcmìnhqhaianhemnhàQuạchỉcònbiếtmắngchoCơng

mộttrậnrồibỏđi.TừđóQuạkhơngchơivớiCơngnữa.CũngvìthếmàngàynaydòngdõilồiCơngcóbộcánhrấtsặcsỡ.Điđâu

chúng nó cũng ưỡn ẹo và ln miệng khoe khoang: "Cng[1]tốt!Cng

tốt!.Tráilại,dòngdõilồiQuạthìbộcánhđenthuinhưmực,trongđócó

Quạkhoangđặcbiệtcómộtcáingấntrắngởxungquanhcổ.Vìphảibộcánh

xấuqnênQuạrấtthẹnthò,điđâucũngthanthở:"Quạxấuhổ!Quạxấu

hổ!"[2].

KHẢODỊ

NgườiLàocũngcómộttruyệncổtíchtươngtựvớitruyệncủata.Đạikhái

trướckiaQuạxanhbiêngbiếc,Cơngđen.Mộthơmhaiconquyếtđịnhmỗi

con rút màu sắc ở lơng của mình luyện thành thuốc vẽ để tơ lại cho nhau.

MàuthuốccủaQuạrấtđẹpmàQuạlạikhéotaynêntơđếnđâubộcánhcủa

Cơngrựcrỡđếnđó.LúcCơngsắptơchoQuạthìvừacóDiềuđếnrủQuạđi

ănthịttrâu.Quạháuăn,bảoCơngtrútcảthuốcvàochomình.Vìthếngười

Quạđennhưmực[3].

TrongsáchcủaLăng-đờ(Landes)cótruyệnQuạvàBìmbịp.TruyệnnàycólẽchỉlưuhànhởmiềnNam,trongđócũngcótìnhtiếtphầnnàogiốngvới

truyệnvừakể:

XưaQuạvàBìmbịpđềulàđầytớhầuhạđứcThánh.MộthơmđứcThánh

dùngmộttrămthợđóngmộtchiếctàulớn.Khitàuđãđóngxong,đứcThánh

saiQuạrabờsơngxemnướcbaogiờlênđểhạthủy.Quạrasơngthấyởgần

đấycómộtcáiaocạn,tơmcánhiềulắm,bắtrấtdễvàănrấtngon,bènlội

xuốngbắtăn,saymêqncảvề.

ThấyQuạđilâuq,đứcThánhsốtruột,saiBìmbịpđitìmQuạ.Quạvừa

thấy Bìm bịp đến, đã bảo: - "Ở đây tôm cánhiều lắm, xuống bắt đi mày,

khơngđiđâumàvội!".Bìmbịpnghebùitaibèncũngxuốngbắtcá,qncả

phậnsựđứcThánhgiaocho.

ĐứcThánhlạisaiBồcâurasơngđểtìmQuạvàBìmbịp.Bồcâuđiquaao

thấyhọđangmảibắtcáăn,bèntrởvềbáovớichủ.ĐứcThánhgiậnvơcùng,

quyếtđịnhhạthủytàurađi,khơngcầnđợiQuạvàBìmbịpnữa.

QuạvàBìmbịpănnomớinhớđếnphậnsự.Cảhaiđềusợchủtrịtộinên

khơngdámvề.ChúngnódắtnhauđếnnhàNhịtỳgầnđó.Ởđâycómộtbọn

họctròmượnngơinhàcơnglàmnơitrọhọc,nghiênmựcvàsoncủahọbỏ

đầycảgậmgiường.QuạnghĩrađượcmộtkếbènbảoBìmbịp:-"Chúngta

hãylấymựcbơikhắpcảngườicholạđi.Nhưthếlúcvề,đứcThánhtrơng

thấychúngta sẽbuồn cườimàkhơng quởnữa". NóirồiQuạ lấymực bơi

khắpcảmình.BìmbịpcũngbắtchướcQuạ,bơivàongười,mớibơiđượccái

đầuvàcổthìmựcđãcạn.Nóbènlấysonbơithêmchotrọnphầndưới.

Đoạncảhaivộiđivềhầuchủ.ĐứcThánhbậtcườirồithađánhchocảhai.

NhưngkhitàusắpnhổneothìđứcThánhbắtchúnghóalàmchim,bắtởlại

khơngchotheonữa.VìthếmàngàynaychúngtathấybộlơngcủaQuạđenthuinhưmực,còn

chimBìmbịpthìđỏnâunhưmàuson,trừđầuvàcổmàuđen.

(XemthêmtruyệnSựtíchconBìmBịpởKhảodị,truyệnsố13).

ĐồngbàoXrê(Xré)ởTây-nguncũngcómộttruyệnnóivềbộlơngđen

nhưngkhácvớitruyệncủata:cónhânvậtDinhDang,lúcxuốngcõiâmtìm

thấy hai chất thuốc nhuộm đen và đỏ, bèn trao cho Quạ là tên có phận sự

giao thơng với cõi trần. Một hơm Quạ vơ ý để bình thuốc đen đổ cả vào

ngườinêntừđólơngQuạkhơngcòntrắngnữa.Cũngvìthế,lúcQuạlêncõi

trầntruyềnlạichongườinghềnhuộmthìthiếumấtchấtđen.Ngườitađành

phảidùnglácâynhuộmthànhmộtmàuxanhsẫmtứcmàuchàm.

CòntruyệncủađồngbàoBa-na(Bahnar)thìgiốngtruyệncủangườiLàoở

trên.

NgườiMiến-điện(Myanmar)cótruyệnBaquảtrứngrồng cũng có nói đến

sựtíchbộlơngQuạ:

NgàyxưalơngQuạtrắngnhưtuyết.CơngchúaRồngsaiQuạđibáotincho

ngườiulàmìnhđãđẻđượcbaquảtrứng.NgườiucủacơngchúaRồng

giaochoQuạmộtviênngọcđó.Quạbọcvàotronggóiđưavề.Dọcđường.

Quạđóibụngbèngiấungọcởmộtlùmcâyđểtìmthứcăn.Khơngngờngọc

bịmộtngườiláibntrộmmấtvàthayvàođómộtcụccứttrâu.Cơngchúa

Rồngvìthếgiậnbuồnmàchết.ThầnmặttrờitrịtộiQuạbằngcáchđốtsém

lơng thành màu đen. Trứng Rồng khơng nở được bị nước sơng la-ra-oa-đi

cuốntrơivềsaubiếnthànhngọcđỏ[4].

MộttruyệncủataVìsaochúcmàođỏđítcũngcóliênquanđếncâuchuyệnthuốcnhuộm:

Cóhaivợchồngnhànghèolàmnghềnhuộmđiều.Mộtnămmấtmùakhơng

aitớinhuộmcả,haivợchồngkhơngbiếtlàmnghềgìmàăn,sinhrabựcbội

đánh nhau, bao nhiêu thuốc nhuộm lăn lóc cả sân. Vợ bị chồng đánh ngồi

vấyngồivánênthuốcnhuộmdínhđỏcảđít.Vìthếvợchếthóathànhchim

chúcmào,lơngđítcủanóbaogiòcũngđỏ[5].

Mộttruyệnkhácnóivềnguồngốcmàulơngcácgiốngchimnhưsau:

Xưa,Trờimớisinhcácgiốngchim,connàomàulơngcũngtrắngtốtnhư

vơi.CógiốngchimTốimắtlàmbậymắctội.ThiênlơiđượclệnhTrờixuống

trị tội, nhưng vì chim nào chim ấy đều trắng như nhau làm cho Thiên lơi

nhầmlẫn.CácgiốngchimđemviệcđókiệnlênTrời.Đểdễphânbiệt,Trời

bèn sai Long thần thổ địa tơ điểm cho mỗi giống mỗi màu sắc khác nhau.

ChỉcógiốngCòlàlọtlưới.MãisauLongthầncũngtómđược,nhưngvìhết

mấtmàunênchỉđánhchomộtdấuriêngởmỏ[6].[1]Cng:cơng,tiếngNghệ-Tĩnh.

[2]TheolờikểcủangườimiềnBắc,Tờ-ri-e(Triaire)vàTrịnhThụcOanh

trongConrùavàngđãtiểuthuyếthóatruyệnnày,khiếnchocâuchuyệnkhác

vớitruyệnkểtrongnhândân.

[3]TheoBren-gờ(Brengues).CổtíchvàtruyềnthuyếtLào.

[4]TheoTruyệndângianMiến-điện.

[5]TheoBảnkhaisáchHữu-lập.SáchVĩnh-lại,sáchNhiêu-hợp,tậpII.

[6]TheoNguyễnVănNgọc,sáchđãdẫn.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

17.GỐCTÍCHTIẾNGKÊUCỦAVẠC,CỘC,DỦDỈ,ĐAĐAVÀ

CHUỘTXưa Cò, Vạc, Cộc, Dủ dỉ và Đa đa ăn ở với nhau như anh em một nhà.

Chúngnósốngmộtcuộcđờisungsướngvàhòathuận.Connàoconấyđều

cónhàcửa,ruộngđồngriêng,nhưngmỗikhikiếmđượcmóngìngonnhư

mớcá,rổtép,v.v...trongđồngcủamìnhthìchúngthườngchianhauănrất

vuivẻ,tửtế.Khơngngờmộtngàykiachúngnórủnhauđánhbạc.Trướccònđánhmột

đồng,haiđồngnhưngsauănthualớn.Trongcuộcbạchơmấy,Còvơtấtcả.

CuốicùngcảmấyconkiaphảivaynợcủaCòđểgỡgạc,nhưngchúngchỉ

"gỡ vào", mà thơi. Hơn nữa. Cò âm mưu với Chuột viết vào văn tự nhiều

hơnsốtiềnbọnhọđãvay.Vìkhơngbiếtchữ,khơngngờbịChuộtlàmgian

nênhầuhếttàisảncủaVạc,Cộc,DủdỉvàĐađađềuthuộcvềtayCòcả.ThuacayhơnhếtlàĐađa.Cờbạcđếnlúc"khátnướcnóbènđánhnhững

tiếngrấttáobạo.Vìthế,đếnlúcphủiáođứngdậy,Đađađãgánhếttừruộng

đồngchođếnnhàởcủamìnhchoCò.Ngaybuổisánghơmsau,Đađatrần

nhưnhộng,phảibánxớiđikiếmănởmiềnnúicao.

DủdỉkhơngthuaqnhiềunhưĐađa.NhưngChuộtđãchơichonómộtvố

kháđau.Trongvăntự,ChuộtđãviếtlàDủdỉsẽgántấtcảphầnđồngđiền

của nó nếu q hạn khơng trả được nợ. Vì thế đến hạn, Dủ dỉ mất hết cả

ruộngđồng,chỉcònlạicáinhàở.Từđónóphảingàyngàyđilàmthlàm

mướnkiếmănrấtcựckhổ.Còn Vạc chỉ thua có ba mươi quan. Nhưng khi nhờ Chuột làm giấy hộ:

Chuộtđãviếtcònsốbathànhconsốchín.ChonêncuốicùngVạccũngmất

gần hết phần ruộng đồng của mình cho Cò. Nhưng Vạc vốn khơng sợ Cò.

KhơngdámkiếmăncơngkhaithìVạctalạikiếmănlẩnlúttrênđồngđất

củaCò.Đêmđến,chờkhiCòvềnhànghỉngơi,Vạcmớimòrađồngăntrộm

contơmcáitép.Nhờthếcũngđủsốngquangày.RiêngCộccũngthuacháytúinhưĐađa.Cuốicùngvốnliếngcònlạichỉcó

mườiquanđịnhđểdànhđonggạo,nhưngmáumêcờbạcxuinóđánhln

mộttiếngvàocửalẻ.KhimởbátrathìbốnđồngtiềntrắngxóalàmchoCộc

sữngsờ),rồingấtđi.Chođếnkhinhữngconkhácgàovàotai:-"Thuarồi,ớ

Cộc!thìnómớitỉnhdậy,vàvìxấuhổqnênđâmđầuchạymiết,khơng

ngốicổlại.CònCònhờcuộcbạchơmấylạinhờkhóegiancủaChuộtnênlàmchủđồng

ruộngmênhmơng.Hàngngàynóbayhếtđồngnàysangtrồngkhácănuống

thỏathích.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×