Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍT

BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍT

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Vậythìtơicómuachohaicáibánhcòncấtđimộtnơi,cứhítchoramàăn,

nhưkhơngtìmđượcthìnhịnvậy!

Thếlàanhchàngngướcmũilêngiảbộhítmấycái,rồinói:

-Đúngrồi,nóởtrongvạigạo.

Rồihắnchạyvàolấybánhraăntrướcconmắtkínhphụccủavợcon.

Người vợ tưởng thật, mừng q, vội chạy đi loan báo với xóm giềng rằng

chồngmìnhhọcđượcnghềthầyhít,thửđốnmộtviệcthấyhaynhưthần.

Từnayaicómộtcáigìcứđếnnhờanhấytìmhộ.

Hơmấy,trongxómcómộtbàmấtmộtổlợncon,kiếmkhắpmọinơikhơng

thấy.Nghenóithế,bàtavộichạyđếnkhẩnkhoảnnhờtìm.Thậtlàmaycho

anhchàng,vìlúcđứngnghỉởmộtbụitredọcđường,hắnđãtrơngthấybầy

lợnconchạylạcvàođó.Hắntamừngq,bảobàgià:-"Nếukiếmđượcthì

bàsẽchotơinhữnggì!".Bàtahứachohaiconlợncon.Anhtacũnggiảvờ

hítmấycáirồidắtbàđếnngaychỗcólợn.Bầylợnđượctìmrangayvàsau

đó anhđược chia hai con như lời chủ nhân đã hứa. Vợ thấy chồng chỉ học

một nghề giản dị mà làm ra của dễ dàng thì sung sướng q, vội chạy về

khoevớichamẹđẻ.Ngườichanghenóiconrểhọcđượcphéplạcũngcóý

hâmmộ.Ơngtanóiriêngvớivợ:-"Bàcứbảogọirểsangđây.Nếunóchỉ

đúngmóntiềnchơnởgốctáosauvườnthìchonómộtnửa".Ơngtakhơng

ngờchàngrềcủaơngđãléntheovợsangtừlúcnãyvàđứngnấpởmộtgóc

nhà.Nghechavợbảothế,anhtalénchạymộtmạchvềnhàrồigiảcáchnằm

ngủ.Khivợvàmẹvợvề,phảithứcmãihắnmớichịudậy.Thếlàanhchàng

theosangnhàơngnhạc,chỉđúngchỗchơncủa,vàđượcthưởngmộtnửasố

tiềnchơn.Từ đó tiếng đồn về thầy hít lan đi rất nhanh. Cũng vào thời gian ấy trong

hoàng cung bỗng xảy ra một vụ trộm lớn. Nhà vua mất trộm một con rùa

vàngvàmộtconrùabạclàhaimónbảovậtcủavuaTrung-quốctặng.Trong

cungrốirítcảlên,chảcócáchgìtìmrathủphạmcả.Vừanghetiếngđồncó

thầyhítđạitài,vuavộisaiqnlínhđimờivềchobằngđược.

Khithấysứgiảđếnnhàtriệumình,anhchàngvơcùnghoảnghốt.Chótđánh

lừamọingười,anhtakhơngcònbiếtthanthởvớiaicả.Nằmtrongcángdọc

đườngvềkinhđơ,anhtanghĩbụng:-"Thơiphennàythìbayđầuđếnnơi

rồi!".Anhchàngbuồnq,tưởngtượngnhữngnhụchìnhđangchờmìnhở

cungvuamàrụngrờichântay.Vìthếkhiquasơng,anhtanhảyđạixuống

nước,nghĩrằngthàchếtởđâycònhơnbịkìmkẹpkhổthân.Haingườilính

khiêngcángsợrằnghắnchếtthìtaivạsẽđổlênđầumình,bènchianhaulặn

xuốngnướctìmvàcuốicùngcũnglơiđượcanhchànglênbờ.Khitỉnhlại,

hắntarấtthấtvọng,nhưngcũnglàmbộgiận,mắnghaingườiđó:

-TaoxuốngđểhỏivuaThuỷtềxemailàthủphạmchứcócangìmàchúng

màyhốthoảnglênnhưthế.

Nhưngtrongbụnganhtanghĩ:-"Thếlàmuốnthốtcũngkhơngthốtnổi.

Biếttínhlàmsaobâygiờ?".Anhchànglạinằmlêncángchohaingườikia

khiêngđi,miệnglẩmbẩmmấytiếng:

-Bụnglàmdạchịu,chớkháthanvan!

Khơngngờhaingườikhiêngcángmàvuasaiđi:mộtngườitênlàBụngvà

mộttênlàDạ.Haiđứađãđồngmưuăntrộmhaiconrùacủavua.Tangvật

hiệncòngiấutrênmángnhà,chưađưađithốtđược.Naynghethầyhítlẩm

bẩmnhưthế,tưởnglàthầyđãhỏivuaThủytềbiếtrõcơsựrồi,bọnhọbènhạcángxuốngvàlạythầynhưtếsao.Cảhaithútộichothầyngherồicuối

cùngxinthầylàmơngiấugiùm,nếukhơngsẽkhómàthốtántửhình.

Ngheđoạn,thầynhưmởcờtrongbụng,vộihứađểbọnhọantâm.Khigặp

vua,anhchànglạigiởgióiphéphítcủamìnhvàquảnhiêntìmđượchaibảo

vật còn giấu ở trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng của anh, tặng

thưởngrấthậu,lạibanchotướclớn.

AnhtavềnhàchưađượcbaolâuthìbỗngmộthơmđượcsứTrungquốctìm

đếntậnnhàngỏlờimờimọckhẩnkhoản.Sốlàtrongcungcấmcủahồngđế

Trung-quốcvừaxảyramộtmẻtrộmrấtlớn.Nhiềumónbảovậtqgiánhất

trầnđờiđềubịbọnngườitáoganlấymất.Nhiềuthầybóiđượcvờiđếncung

nhưngchảnêntíchsựgìcả.NaynghetiếngcóthầyhítViệt-namđạitàinên

pháisứgiảsangmờitìmhộ.Nếutìmđượcbảovật,hồngđếsẽbantứrất

hậu.

Anhchànglầnnàylạilosốtvó,cóthểnóihơncảmấylầntrước.Vừaqua

mộtkhúcsơng,anhtađãnhảyngayxuốngnướcđịnhtựvẫnnhưlầntrước.

Khơngngờngườitalạicứuđượclên.Nhưnglầnnàykhơnghiểuanhtanhảy

thếnàomàkhilênbịsứtmộtmộtbênmũi.Hồitỉnhlại,anhchàngchỉcái

mũisứtnóivớisứgiảTrung-quồcrằng:-"Tơinhờcócáimũinàymớilàm

ănđược.Nayconcánócđãcướpmấtsựmầunhiệmcủatơirồi,còngìmà

sangnữa".Sứgiảkhơngbiếtnóithếnào,đànhphảiđểchoanhtatrởlạinhà

[1].

KHẢODỊ

Nhiều người chỉ kể có một phần của truyện trên: hoặc kể phần đầu nhưng

khơngnóiđếnviệchít,màchỉnóiđếnmộtnhànhtređểanhchàngcầmvề,

nóilàcóphéptìmravậtgiấukín,hoặckểphầncuốinhưngthaycho"Bụng

làmDạchịulà"QtlàmCamchịu",v.v...Truyệncủatatươngtựvớikhá

nhiềutruyệncủacácdântộctrongnướcvàtrênthếgiới.

TrướchếtlàtruyệncủadântộcVân-kiều.Thầymongửi,cũngcómộtnhân

vậtvìtrótgiảđiênlừavợvàcảlàngrằngmìnhcóphépdùngmũihítcóthể

tìmravậtbịmất.Cũnggầnnhưtruyệncủata,đầutiênanhtìmchovợmột

dụngcụlàmcỏmàanhcốýgiấuđimộtnơi.Sauđó,anhtìmrachumbạc

của bố vợ chơn ở gốc mía (do anh đến nhà nấp kín một chỗ nghe được).

Nhưngkhácvớitruyệncủata,anhlầnlượtgiảiđápđúnghaicuộcđốvớihai

bọnláibnbằngcáchtrướckhivàocuộc,cảitrangtớilàmquenvớihọ,để

tìmrađiềubímật.Cuộcđốthứnhấtlàbắthaiconmèobuộcvàocổhaicon

voi,xemconnàođựcconnàocái.Cuộcthứhaiđemmộtkhúcgỗchỉđàng

nàogốcđàngnàongọn,v.v...Anhđềuthắnglợivàchiếmđượccủacảihàng

hóabộnbề.Nhàvuacũngnghetiếnganh,triệuvềkhơngphảiđểtìmbảovật

bị mất mà để bắt anh trị một con hổ dữ. Anh đi cùng với một tốn lính,

nhưngvừathấyhổthìđãchếtngất.Bọnlínhđuổihổđi,némanhvàogiữa

mộtbụitrerồibỏvề.Tỉnhdậyanhthấyhổgầmghèxungquanhbụitre.Chờ

khihổngồithòđivàobụi,anhlẳnglặngchẻlạt,dùnglạtbuộcđihổ

vàogốctre.Hổlồnglộnvẫnkhơngrútđượcđi,lạibịanhthòdaocắtmất

dái,lănrachết.Thếlàanhtrởvềtâuvuađãgiếtđượchổvàcảichínhcáitin

chếtngấtdobọnlínhtungra;anhnóilúcđómìnhnằmxuốnglàmphép,v.

v...Lầnthứhaivuabắtanhcầuđảogọimưa,làmđượcvuasẽnhườngngơi

cho,nếukhơngthìchémđầu.Anhtrởvềhoảngq,đicảrakhố.Khơngngờ

nướcđáirơivàođầumộtconcóc.Cócsợanhxốinướcmặnvàohangcủa

nó,xintha,vàbáochoanhbiếtngàynọthángnọsẽmưalụt.Anhvềbàyđànlàmbộcầucúng,quảnhiêncómưato.Vuagiữlờihứanhườngngơi[2].

ThứhailàtruyệncủađồngbàoTày:

Khọn,mộtanhchàngchỉcómộtcontrâu,mộthơmkhơngbiếtchănthếnào

đểtrộmlấymất.Anhbènchặtmộtốngcọn[3]rồivềbảovớivợrằngmình

đãđổitrâulấycáiốngnàycóphéptìmravàngbạc.Vợvềmáchbố,bốsợrể

cóphéplấymấtvàngbạccủamình,bènmangchơngiấubanđêm.Khơng

ngờchàngrểđãngồirìnhtrênngọncây,thấyhết.Nhânbốvợtháchtìmcủa,

Khọnbènlàmbộnhờcáiốngmàpháthiệnranhữngcủacảiđó,vàđượcbố

vợchiachomộtnửa.

Sauđóvuamấtcáiấnvàng,đòiKhọn-bấygiờđãnổitiếng-đếntìm.Cũng

nhưtruyệncủata,ngồitrênkiệuvềcung,Khọnthanthở:-"Thằngđầuchết,

thằng bụng cũng hết sống". Không ngờ ăn trộm ấn vàng lại là hai người

khiêngkiệu;thấyanhnóithếtưởnganhđãbiết,vộilạyanhđểanhgiấuđi

cho.DođómàKhọntìmraấnvàđượcvuathưởnghậu.

NhưngrồivềsauKhọnthấyphảitốngkhứcáiốngnguyhiểmcóthểlàmanh

mấtđầu.Mộthơmanhlàmmộtmâmcỗlinhđìnhđặtsẵntronghangkín..

Rồianhnóivớimộtbọnláitrâuvềsựmầunhiệmcủacáiốngcóthểlàmra

cơmrượu.Bọnláitrâuthấyanhgõvàoốngvàthấycócơmrượuthật,bèngạ

đổiđàntrâu.DĩnhiênlàKhọnưngthuận[4].

Đồng bào Tày còn có truyện một người dốt đặc cán mai nhờ may mà đỗ

Trạng.TấtcảnhữnghànhđộngcủaTrạngđềulànhờvợvơtìnhlàmcho,mà

kếtquả,tiếngkhenlạidồnvàoTrạng.Sauđómộthơm,Trạngđượclàngcử

điđánhchiênglàmlễcầumát.Trạngcộtmộtsợidâyvàochânnhờvợgiật

đểrahiệuđánhchođúnglễnghi:khơngngờngườitađilạivấpdâylialịa.

Tưởngvợnhắc,Trạngcũngvộiđánhchiênglialịa.Dânđangngơngácvìthấy Trạng đánh loạn xạ thì bỗng thấy sau xóm có đám cháy, nên cho là

Trạngtiêntriđánhchiêngchodândichữacháy.

Phầnsaucũngnhưtruyệntrên,nghenóiTrạngtiêntri,vuabènchogọivề

triềuđểtìmcáiấnvàng.Trạngloqbảovợ:-"Thơiđêmnaytaquyếttử

cho rồi!". Khơng ngờ con "quỷ cốt tử" là kẻ ăn trộm ấn vàng nghe vậy,

tưởngTrạngbiếtsựthực,bèntìmtớixinTrạngthađừngtâuvua.Trạngchỉ

mongcóthế[5].

TruyệnMiến-điện(Myanmar)Chànglừaphỉnhvàchàngnóikhốc:

Có hai chàng túng đói tìm cách làm ăn. Một người đánh cắp một con trâu

giấu đi, rồi tìm đến chủ có trâu nói có ơng thày bói giỏi. Chàng lừa phỉnh

làmbộbói,chỉđúngđượcthưởng10đồng.Lúcấythơntrưởngmấtmộthộp

thuốclábằngvàng,nghetiếng,gọiđến,bắtbóivàdọanếuchạytrốnsẽra

lệnhcảlàngđuổibắt.Đànhphảiởlạithanvớinhau:-"Chỉnêntráchthời

vậnthơi".KhơngngờkẻtrộmvốntênlàThờiVận,nghethếtưởngthầyđã

biết,sụplạyxintha.Thếlàhaingườichỉchothơntrưởngchỗgiấuhộp.Nhà

vua nghe tin bói giỏi, họi họ về triều vì có một bọn lái bn chở tới bảy

thuyềnchâubáuđánhcuộcvớivua,nếuđốnđượctrongmộtcáihộpcógì

họsẽmấttấtcảthuyềnhàng,tráilạithìvuamấtvươngquốc.Haichànglần

nàylosốtvó,tínhnhảyxuốngnướcchếtchorồi,nhưnghọlạibiếtbơi,đành

bảonhaucứbơirakhơichođếnkhikhơngbơiđượcnữalàchết.Khơngngờ

khibơiquabảychiếcthuyền,bỗngngheđứaconđầubếpcủabọnláibn

đanghỏibốnótronghộpcógì.Bốnóđáp:-"Tronghộpsắtlàhộpđồng,

tronghộpđồnglàhộpbạc,tronghộpbạclàhộpvàng,trongnữalàmộtlạng

chấtthơmthượnghạng".

Nghethếhaichànglạibơitrởvào,nóichovuahayvàvuathắngcuộc.Sau

đómộthơmtrongkhichàngnóikhốcvàocung,thìchànglừaphỉnhởnhàđổiqchnhàvàlàmbộbịbỏng.Lànhrồi,hắnvàotâuvualàsáchbóiđã

cháymấtkhơngthểlàmănđượcnữa.Vuabènchohọlàmquan[6].

MộttruyệncủaẤn-độcũngrấtgầnvớitruyệncủata,chỉcókháclàkhơng

nóitớiviệchítvàởđoạncuốitìnhtiếtcóhơikhác.Chằnghạn,khivợsang

khoetàichồngmìnhởnhàbốmẹđẻ,anhchàngtựxưngđốngiỏicũngchạy

sangtrốnởmộtxó,nhìntrộmngườitaănuống.Đêmđếnhắnlàmbộmớiở

nhàmìnhsang,nóivớimẹvợ:-"Tơicóthểbiếtnhữngngườikhácăngì".

Mẹvợbảohắn:-"Thếngàyhơmnaymấyđứacontơiănnhữnggìnào?".

Hắnkểravanhvách.Mẹvợrấtthánphục.Tinhắngiỏiđốntruyềnđếnvua.

Vuachogọiđến.Trongtaycầmmộtcondê,vuabảohắn:-"Nghenóimày

giỏiđốn,vậyphảiđốnchoratrongtaytaocầmgì?Hắnsợqbuộtmiệng

kêulên:"Pi-la-găng-tiơi,giờchếtcủamàyđãđiểmrồi!"Pi-la-găng-tilàtên

củacủahắnmàcũnglàtiếngẤnchỉcondê.Vuatưởnghắncótài,trọngđãi

vàchovề.Ítlâusau,vuamấtmộtchuỗingọc,chogọihắnvàocungbắtnội

trong15ngàyphảitìmchora,nếukhơngsẽtreocổ.Hắnbỏcảănuống,chỉ

mếumáokêutênmẹvàbà:"ỐiXu-ni-da,ốiMu-ni-daơi,biếtlàmsaođây!"

-Chínhhaingườihầucủavuacótênnhưthếdãăntrộmchuỗingọc.Chúng

nónghethấyhơdanhmìnhthìsợq,bènthúthậtvớithầyvàchỉchỗgiấu

ngọc.Thếlàhắnthànhcơngvàđượcvuabanrấthậu.

Một truyện Ấn-độ khác từng chép trong sách Biển truyện (Kathâ Saritsâgara)từthếkỷthứXII:

Mộtngườibà-la-mơnnghèotênlàHa-ri-xác-măng.Vìkhơngninổimột

đàncon,phảiđiởvớimộtngườigiàu.Ngườinàylàmlễcướichocongái

màkhơngmờianhta.Anhchànggiậnlắm,dặnvợ:-"Códịpcứmáchvớihọ

là ta bói giỏi". Bèn vào chuồng ngựa nhà chủ dắt một con giấu vào rừng.

Nhà chủ mất ngựa, tìm mãi khơng thấy. Người vợ bèn mách rằng chồng

mìnhbóigiỏi.Thấyhọkhẩnkhoản,anhchànggiảvờlàmnhưkiểuthầybóithực thụ, và cuối cùng dĩ nhiên tìm ra được ngựa. Từ đó mọi người phục

chàngnhưthần.Tiếngđồnlanrakhắpnơi.Mộthơmtrongcungvuacóvụ

trộmlớnmấtnhiềuvàngngọcvàcủaq.Vuagọianhtađếnvàbắttìmcho

ra.Hắnxinkhấtđếnmai.Củacảicủavuavốnbịmộttênthịtỳtrongcung

tênĐơ-ri-hơ-va(cáilưỡi)lấytrộm.Ngườithịtỳấyđếnnghengóngtừbuồng

chàng.GiữalúcđóHa-ri-xác-măngđangchửicáilưỡicủamìnhđãlàmmình

khốnkhổ.Thịtìtưởngthầyđãbiết,nênmởcửachạyvàothútộivàxinthầy

thương cho. Sáng mai anh chàng chỉ cho vua những của đã mất. Vua toan

thưởngthìmộtviênquancốvấnkhơngchịutin,bắtthửlại.Ngườitamang

đếnmộtcáichậuúp,trongcómộtconcóc,bắtđốn.Anhchàngtưởngnguy

đếnnơi.Hắnnhớhồinhỏchamìnhthườnggọimìnhbằngcócnênkêulên:"Cócơi!Ítratrướckiamàycũngtựdohơnbâygiờ".Vuanghenóingỡhắn

đốnđúng:khenngợivàthưởngrấthậu.

NgườiAi-cậpcũngcótruyệnmộtanhláibnvỡnợ,dovợxúigiụcđira

nướcngồilàmnghềbóibấtđắcdĩ.Đượcvuagọivàocungthửtài,hắnlosợ

đếnmấtmật.Nhưnghắnvơtìnhđốntrúngchỗgiấuconchâuchấuvàcon

chimsẻbằngcáchgọitênmìnhvàtênvợrađểthanthở.Mộtlầnkhác.để

tìmmộtvụtrộmlớntrongcung,hắngiaochovợmộttúisỏivàvợhắntình

cờnémtrúngmấylầnvàođầunhữngtêntrộmđứngrìnhnghengóng.Thếlà

bọntrộmtưởngthầyđãbiết,vộitặnghắntiềnđếhắnđừnglàmchochúng

phảitreocổ.

Phầncuốicòncótìnhtiết:mộthơmcácvualánggiềnggọibọnthầybóicủa

mìnhđếnđểthitàivớihắn.Cácvuachobímậtchơndướiđất:mộtnồisữa,

mộtnồimậtvàmộtnồiđậu.Cácthầybóikiachịukhơngđốnra.Đếnlượt

hắn,hắnngoảnhbảovợ:-"Tấtcảđềutạimình,thơichúngtacóthểkhn

đồđạcđikhỏinướcnày,lầnthứnhấtlàsữa,lầnthứhailàmật,lầnthứbalà

đậu".Dolàhắnkểnhữngthứcănmàvợhắnmớimua.Cácvuatắclưỡivà

thưởnghắnrấthậu.ỞphươngTâycũngcónhiềutruyệncổtíchgầngiốngvớitruyệncủachúng

ta.Dướiđây làtruyện Ơng thầy pháp, của người Pháp, mà người Bồ-đàonha(Portugal),ngườiAnh,ngườiÝ(Italia),Tây-ban-nha(Espana)cũngkể

tươngtự:

Mộtchàngtrẻtuổimộthơmbỗngtựxưnglàthầypháp,cókhảnăngtìmthấy

nhữngvậtbímật.Mộtbàchúamấtmộtchiếcnhẫnq,gọihắnđếnbắttìm

chorathủphạm.Ơngchúahỏi:-"Màyđòicơngbaonhiêu?"-"Babữaăn",

hắnđáp-"Được".

Ngườiđầubếpmangđếnchohắnbữaănđầutiên.Hắnnói:-"Đólàmột".

Thìchínhtênđầubếpấylạilàmộttrongnhữngtêntrộmchiếcnhẫncủachủ.

Nótrởvềnóilạivớiđồnglõa.Lầnsaungườithứhailạimangthứcănđến.

Hắnlạinói:-"Đó:đãhairồi".Lầnthứbacũngthế.Cảbatêntrộmsợq,vì

tưởnghắnđãbiết,bènđếngặphắnthúthật,và,hẹnnếukhơngmáchchủ,

chúngsẽtặngmộtnửacủacải.Hắnbàymộtmẹolàbắtmộtcongàchonó

nuốtchiếcnhẫnvàobụng.

Tuyđượcnhẫnq,ơngchúavẫnkhơngtin,lạisaibắtmộtcondếđểlên

đĩa,trênúpmộtcáichngcon,rồibảohắn:-"Trongấycógìnóingay,nếu

khơnghaikhẩusúnglụcđâytaosẽbắnmàyvỡóc".Hắnkhơngcònbiếtlàm

thếnàođànhthanmộtmình:-"Thântanhưcondếbịbắt".Đólàhắnnói

theomộtcâutụcngữ"tìnhtrạngbốirốinhưcondếbịbắt"nhưngcũnglàm

choơngchúatưởnglàthầyđốngiỏi.

Truyện của người Na-uy ( Norvège) đại khái cũng như truyện của người

Pháp:

Mộtngườiđốtthanmộthơmmuađượccáiáocũcủamộtơngthầycả.Anhtamặcvàongườivàtựchomìnhlàtiêntri.Vuamấtcáinhẫnq.Anhtagõ

cửanhàvua,nóimìnhcóthểtìmđược.Vuahẹnchobangàyphảitìmchora,

nêukhơngsẽđuổi.Chiềuhơmđầutiênmộtngườihầu-chínhlàmộttrong

nhữngtêntrộm-mangthứcănđến.Khiănxong,nóbưngmâmđi,anhta

nói:"Đólàmộtđãđirồi"(tứclàmộtngàyđãqua).Việccũngdiễnranhư

thếđốivớihaingườihầusauđềulàđồnglõaăntrộmchiếcnhẫn.Họcholà

thầyđãbiếthếtvàtìmđếnthúthựcvớithầy.Anhtabảokiếmmộtconlợnto

cho nó nuốt chiếc nhẫn. Sau đó, vua lấy một cái bình bạc có nắp đi ra bờ

biển,mộtlúcsauvàogọianhtađếnđốncáigìtrongbình.Anhtathanmột

mình:-"Ơicuatộinghiệp!Xảyrachomàybaonhiêulàthửthách".Đúnglà

concuamànhàvuađãbỏvàobìnhđểđố.

Mộtloạttruyệnsauđâytuyhìnhtượngđãđổikhácnhưngcâunóidẫnđến

sựhiểulầmvẫngiữngun,cũngđềulàdịbảncủacáctruyệntrên.Truyện

củangườiĐức:

Mộtngườiđànbàcóthóiquenngápbalầntrướckhiđingủ.Mộthơmcóba

têntrộmtoanvàonhàkhoắngcủa.Khimộtđứatrèothangnhìnvàocửasổ

thìvừađúnglúcngườiđànbàngáp.Mụnóito:-"Đólàmột".Tênkiacholà

bịlộchạyranóivớiđồngbọn.Tênthứhaithấynnlạitrèolên,vừavặn

lúcmụngápcáithứhai:-"Đólàhai!".Lúcsau,têntrộmthứbasắptrèothì

cáingápthứbacũngđếnvớimụtacùngcâunói:-"Đólàba".Batênchạy

mấtmật.

TruyệncủangườiPháp:

Mộtngườimẹcóđứaconănkhơngngồirồi.Mộthơmmẹbảocon:-"Khi

ngườitamuốncómộtngàytốtthìphảidậysớm".Đứaconnghelời,dậyrất

sớmđirakhỏithànhphố,đứngởcửathành.Cóbaanhđêmquađàođược

một kho của bí mật đem về. Người thứ nhất gặp anh chào: - "Bơng jua"(tiếngchàonàycũngcónghĩalàngàytốt).Anhchàngnói:-:"Đólàmột"

[7].Ngườikiatưởngviệcbímậtcủamìnhđãbịlộ.Saucâuchuyệncũnglần

lượt diễn ra như thế đối với người thứ hai, thứ ba. Tưởng là anh chàng đã

biếtcả,bangườibènchiachoanhmộtphầntưkhocủa.

Những truyện sau đây có thể xếp vào một nhóm, vì cùng chung một loại

hìnhtượnglàmtrungtâmchocâuchuyện:

TruyệntừsáchChúgiảivềPhậtpháp(DhammpadatthaKathâ):

MộtngườiBa-la-mơnđitừBê-na-réxđếnxứTắc-caSi-lađểhọckhoahọc,

hyvọngtrởthànhbậcthánh.Thầygiáohắncó500đồđệmàtrungthànhtận

tụynhấtlàanhnàyvìhắnhầuhạthầybaonhiêunămkhơngtiếcsức.Nhưng

hắnlạiqkhờkhạo,nhétmấycũngkhơngvào.Thầybụngbảodạ:-"Phải

giúpchonómộtcáigìđểtrảơn.Khimộtđứadốtđãhọcđượccáigìnhập

tâm là nó khơng qn". Bèn dạy cho câu chú bắt phải nói đi nói lại hàng

ngày:-"Màyxát,màyxát,tạisaolạixát?Tabiếthếtýđịnhcảrồi!".Học

xonganhtrởvềquêhương.

HồiấyvuaBê-na-rexthườngcảitrangđikhắpthànhphốđểnghengóngý

dân. Một đêm vua dừng lại trước nhà anh chàng đúng lúc bọn trộm đào

ngạchrồichuivàonhà.Chàngtrẻtuổiđangngủchợttỉnhgiấc,miệngquen

thóinóingaycâutrên.Bọntrộmhoảnghồn,lỉnhmất.

VuađiềutrabiếtanhchànghọckhoahọctừTắc-caSi-lavề,nênngàymai

chogọianhđếnbảodạychomìnhcáimơnhọcđược.Họcxong,vuathưởng

cho một ngàn đồng vàng. Từ đó vua ln mồm học câu nói kia. Ít lâu sau

mộtquanđầutriềuâmmưugiếtvua,hắnđồngmưuvớingườiphócạosẽcắt

cổvuakhicạogáy,vàhứasẽchoylàmquanđầutriềunếumìnhlàmvua.

Sắpcạo,vuađọc"câuchú"trên.Ngườiphócạotốtmồhơitrán,vứtdao,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×