Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀY

CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mộthơm,cảbađứaconđềutìmđếngặpbốmẹvànói:

-Bâygiờbốmẹngàymộtyếuhèn.Theoýchúngcon,bốmẹchỉnênnghỉ

ngơitĩnhdưỡngchokhỏe,đểphầntàisảnlạichochúngconquảnlý,chúng

consẽxinphụngdưỡngbốmẹđếnmãnđời.

Ơnggiàtrảlời:

-Bốmẹcũngmuốnnhưvậylắm.Nhưngngặtvìxưanaychamẹnicon

thìđược,cònconnichamẹcóphảidễđâu!

-Bốmẹđừnglogìcả.Bọnconnóitiếp.Ngườitakhơngcócủachamẹđể

lạicũngniđượcchamẹthay,huốnghồphầntàisảncủabốmẹnhưthếthì

logìmàchẳngniđược!

Ơnggiànghĩngợihồilâurồihẹnbathángnữasẽtrảlời.

Xungquanhnhàơnggiàlàmộtvườncâyănquả.Ởđấycórấtnhiềutổchim.

Mộthơmơngbảotrẻconlốixómtrèolêncâymuỗmtìmchomìnhmộttổ

chim.Đứatrẻtrèomộtchốcbắtxuốngchoơngmộttổtrongcóbốncon:một

cặpvợchồngchàomàovàhaiconchimcon.Ơnggiàthảbốmẹnórarồi

làmmộtcáilồngđẹp,bỏhaiconchimnonvàođó.Đoạnchotreolồnglên

cây.Vàơngthấyhàngngàychimchavàchimmẹríurítmangmồivềbám

vàolồng,thòcổvàomàđútchocon.Ơnggiàngẫmnghĩ:-"Lồichimrất

ucon,dùconcóbịbắtcũngkhơngchịubỏ".

Khihaiconchimđãkhơn,ơnggiàlạisaibọntrẻtìmcáchbắtchođượchai

conchimchavàmẹlại.Bắtđượcrồi,ơngbỏchúngvàolồngmàthảhaicon

chimconkiara.Nhưngvừađượcphóngthích,haiconchimbaymộtmạchmất hút, khơng hề trở lại. Việc đó làm cho ơng suy nghĩ nhiều. - "Đồ bội

bạc!Chẳngcóconnàonhớtớibốmẹcủanócả,nóigìtớichuyệnđútmồi

nữa".Vàsauđóơnggiàkếtluận:-"Conngườitacũngvậythơi.Chỉcótrả

nợxuốngmàkhơngcótrảnợlên!"

Bathángtrơiqua,bađứaconcủaơnggiàlạiđếngiụcbốmẹtrảlời.Ơnggià

kểchohọnghechuyệnchimchàomàovừaqua,nóilênnhữngnhậnxétcủa

mìnhrồiđáp:

-Bốmẹchẳngphảimuốngiữcủalạilàmgìđâu!Khihaitaybngxirồi,

có mang được tý gì xuống âm phủ đâu mà giữ. Nhưng bố mẹ nghĩ rằng

nhữngđứaconthườngchămchútchoconmìnhhơnlàchobốmẹ.Vảchăng,

khiđangcóănthìcòncótìnhcónghĩa,khiđãtúngthiếurồithìnàobiếtbố

mẹlàgìnữa.Vìvậy,bốmẹmuốnởriêngranhưthếnàychođếnkhinhắm

mắttắthơi,làmđượcgìănnấy,khơngphảilàmphiềnđếncáccon!

Nghenóithếbađứaconhếtlờithềthốt.Đứathứnhấtthềrằngdùcácemcó

bỏbốmẹchăngnữathìnócũngsẽchămlochobốmẹđầyđủ.Đứathứhai

thề rằng nó sẽ khơng để cho bố mẹ phiền hà lấy một câu. Đứa thứ ba thề

rằngdùnócónghèokhổđếnđâu,thìcũngđiănxinvềnibốmẹ.Bàvợ

ơngcũngbảo:

-Connóđãthềthốtnhưthế,ơngnênnghĩlại!Chimkhác,ngườikhác,ơng

ạ!

Cuốicùngthấyvợconnóiđinóilạimãiơnggiàdầndầnxilòng,bènlại

mờihọhàngmộtlầnnữachiaphắttấtcảtàisảncònlạichobađứaconmà

khơngdànhlạichomìnhmộttýgì.

Trongnhữngnămđầu,baanhemphụngdưỡngbốmẹrấttửtế.Miếngngonvậtlạhễngheđâucóbánlàcốtìmmuachobốmẹăn.Nhưngtừnămthứba

trởđiviệchầuhạđãcóphầnchểnhmảng.Thêmvàođó,cơngviệclàmăn

củahọlạikhơngkhấmkhágì.Cảbađứaconơngcụđềulànhữngtay"phá

giachitử"khơngkémcạnhgìnhau,nênsốtàisảncủabốmẹchiachokhơng

mấychốclạiđộinónrađimấtcả.Sựkhókhănngàymộtinsâutrênnétmặt

họ.Vàviệcchămsócbốmẹlạicàngchểnhmảng.Hơnnữa,baanhemhọ,

nhấtlàbachịemdâuthườngganhtỵnhautừngđồngtiềnbátgạo.Trướckia

cảbahàngnămgóptiềnlạichomộtngườiđểnibốmẹ.Dầndầnsựđóng

gópkhơngđượcđầyđủnhưtrước.Thấykẻnàythiếumộtvàiquan,ngườinọ

cũngnhấtđịnhgiữlạichừngấykhơngchịuđưa.Vềsau,họbànnhaumỗi

ngườilnphiênnibốmẹmộtnăm.Nhưngngườianhcảsợrằnglỡrabố

mẹchếtsớmthìngườichưanicólợi,màngườiđãnisẽbịthiệtthòi,

nênrútxuốngnửanăm,rồilạirútxuốngbatháng.Cuốicùnghọđồngtình

mỗingườinimộttháng,nhưngkhơngtheothứtựnàocảmàbằngcáchrút

thăm.Cànggiàgâncốtcàngsuy,đilạikhơngđược,dođócàngđòihỏiphải

chămchútnhiềuhơn.Thếmàtráilại,mỗingàysựninấngchamẹmỗitệ,

thậmchíconchỉmongđếnkỳhạnđểtốngbốmẹđi.

Cứnhưvậychưađầybanămbốmẹvìkhơngchịuđượcđóivàrét,lầnlượt

quađời.Dotruyệnnàymàcócâu:

Chamẹniconbằngtrờibằngbể,

Connichamẹconkểtừngngày.

Haylà:

Chamẹniconbểhồlailáng,

Connichamẹkểthángkểngày[1].KHẢODỊ

ViệtNamcòncótruyệnBùchì:

Cóbốnanhemtraiđềuởriêngnimộtchagià.Họchianhaumỗingười

ni một năm. Về sau ganh tỵ nhau, rút xuống còn ba tháng và giao hẹn

trướckhinhậnbốvềnithìphảicân,nếuaiđểbốnhẹcânthìngườisau

khơngnhận,bắtngườitrướcphảinichođếnlúclêncân.

Trongđámconcómộtngườirấtkeokiệt,khơngchobốănđầyđủ.Khisắp

đếnphiênbàngiao,hắnbiếtrằngsẽsútcân,nênđúcsẵnmộtcụcchìđểlúc

cânbắtbốgiắtvàochonặng.Vìvậycócâutụcngữ"Còncha,phachìnốt."

MộtdịbảncủatruyệnBùchìkểcóhơikhác.Đạithểcũngcóbốnanhem

trainimộtbốgià,cũnghẹnnhaumỗingườiphảinibathángvàkhibàn

giaocũngphảicân.Cânkhơngđầyđủthìphảinichođếnlúclêncân.

Trongsốđócómộtđứanhàrấtnghèo,nibốbữađựcbữacái.Sắpđếnkỳ

bàngiao,rấtlobốsẽsútcân.Bốthươngtìnhđúcmộthònchìđeovàocho

nặng.Vìvậycócâutụcngữ"Chamẹbùchìchocon"[2].

[1]TheoLăng-đờ(Landes),sáchđãdẫnvàlờikểcủangườiNam-bộ.

[2]TheoTrươngVĩnhTống.MỹẨmtùybút.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

52.CHƯAĐỖƠNGNGHÈĐÃĐEHÀNGTỔNGNgàyxưacómộtngườihọctrònghèonhưnghọcgiỏi,đượcThiênđìnhrất

chúý.Trongsổthiêntàohồiđóđãghichoanhchàngđậutiếnsĩ,làmquan

đếnthượngthư.Mỗilầnanhđihọcthườngquamộtngơiđềnthờthầnởlàng

bêncạnh.Vịthầnlàngđóvốnđãcóđọcởsổthiêntàonêntỏvẻcungkính

ngườihọctròấy.Nhữngkhianhtađiquađềnthìtượngthầnđangngồitrên

bệlậtđậtđứngdậyrấtlễphép.Mộthơmngườitừgiữđềnnằmmơthấythầnbảo:-"Ngàymaingươiphải

qtdọnđềnchosạchsẽtửtếvìcóquanlớnđếnchơinhàta".Ngườitừlàm

ynhưlờivàsuốtngàyhơmấyhắnđứngtrựcởcổngđềnchờđónvịkhách

qcủaơngthần.Nhưngđợimãi,hắntachảthấymộtaicả,trừraanhhọc

tròxơxácnóitrênhơmđóvơtìnhcóghévàođềnnghỉchânmộtlúc.Người

từcholàdânthườngkhơngđểýgìđến.Ítlâusau,ngườitừcũnglạichiêmbaothấyơngthầndặndònhưtrước.Lần

này,hắncũngchảthấyailạhơnlàanhhọctròhơmnọđếnđâyngâmmột

bàiphúrồilạiđi.Nhưnghắnvẫnkhơngtin.Đếnlượtthứbacũngthế.Bây

giờ người từ mới cho là quả phù hợp với lời thần dặn, bèn kể chuyện cho

ngườihọctrònọnghevàbảo:-Đãbalầnnhưthế,nêntơichắcrằngnhàthầysaunàysẽđỗđạtlàmquanto

chứchẳngchơi.Nghenói,ngườihọctrònhưmởcờtrongbụng.Anhtaquyếtchắccầmsự

vinhhoaphúqtrongtay.Hắnnghĩngợirấtnhiềuvềtươnglaicủamình.

Mộthơmkhingắmlạinhansắcvợmình,hắnthấykhơngđượcđẹptýnào

cả.Thếrồiđêmhơmấynằmdướibóngtrăng,hắnmơtưởngmộtngườiđẹp

nhưchịHằng.Hắnbụngbảodạ:-"Rồitasẽchovợtavềđithơi!Mộtkhiđỗ

đạtthìthiếugìnơingấpnghémuốnlàmbà.Lúcđótasẽtìmnhữngđámcon

vua cháu chúa; đã da trắng môi son lại vừa lắm của". Nghĩ thế, qua ngày

hơmsauhắnkiếmcớgâysựvớivợvàđòibỏchokỳđược.Mọingườiđều

lấylàmlạvàtỏvẻkhinhbỉmộtngườicóhọcnhưhắnlạicóthểnhẫntâm

đếnthếđược.Nhưnghắnchỉcườikhẩymàkhơngkểgìdưluận.

Mộthơmkháccómộtngườiđếnđòinợhắn.Vừamớibướcchânvàosân,

ngườiấyđãbịhắnchỉtayvàomặtmắngchomộttrận:

-Tachưacótrả.Khơngkhéonaymaitasẽcắmđấtvàovườnởcủamàycho

màybiếtmặt[1].

Hắncònđedọanhiềungườinữa.Gặpaikhơngvừaý,hắnnói:

-Rồichúngmàysẽbiếttayơng!

TấtcảnhữnghànhđộngcủangườihọctròđềuđượctâubáovềThiênđình.

Ngọchồngnghenóirấtphậtý.Chonênítlâusauđó,ngườitừgiữđềnlại

nằmmơthấyơngthầntinchobiếtlàkhơngphảikinhsợđốivớingườihọc

trònữavìtrênThiênđìnhđãtướcsổmấtrồi,khơngchođỗđạtnữa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×