Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG

NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhưngcótơithìanhchẳngcònphảilo,miễnchúngtasẽkếtthànhđơilứa.

Trongbuổiđầuanhhãytạmẩnmộtnơi,đợitơikhundỗmẹ,rồihãyhay.

Đoạn,cơgáiđưaanhđếnmộtcáihầm,rồivầnđálấpkíncửalại.

Trờitốihẳnmụchằngmớivề.Đếncửa,mụkhịtkhịtmũinói:

-Cómùithịtngười!Cómùithịtngười.

Mặcdùcongáicógiấuquanh,mụchỉtìmmộtlátlàlơiđượcngườithợsăn

rakhỏihầm.Cơgáichạylại:

-Xinmẹthanóchocon.Concầncómộtngườichồng.Mẹđừnggiếtnóđi!

MụChằnghỏianhđisăn:

-Màycóbằnglònglấynólàmvợkhơng?

Trướctìnhthếbắtbuộc,anhđànhphảitrảlời:

-Xinvâng!Xinvâng!

ThếlàtừđấyanhthợsănởlạiđâyđóngvaiconrểmụChằng.

Haingườiănởvớinhauđượcítlâu.Ngườithợsănbuồnnhớlàngq,bụng

muốntrốnlắm,nhưngnghevợnóimụChằngnhiềuphépthuậtnêncònngần

ngại.Mộthơm,mụChằngđikiếmmồi,anhcốdỗvợđểđượcxembảobối

củamụ.Vợanhdẫnanhđếnmộtgianbuồngkín,mởravànói:

-Cáibuồngnàylnlnkhóakín,mẹtơikhơnghềchoaivào.Hơmnaynhântrộmđượcchìakhóamởrachoanhxem.

Trỏvàomộtcáigậy,vợanhbảo:

-Đâylàcáigậythần,gõđầunàythìlàmchếtngười,nhưnggõđầukialại

làmchongườichếtsốnglại.

Lạitrỏvàohaicáitúi:

-Đâylàhaithứbảobối:mộtcáicóthểlàmchosơngbiểnnổithànhrừng,

mộtcáicóthểlàmchonúiđồisụpxuốngthànhbiển,rấtmầunhiệm!

Ngườithợsănlàmbộnghingờ,vợcốcãi,nói:

-Khơngtin,lúcnàomẹtơilàmthìanhsẽbiết.

- Nếu thế, để tơi thử dùng gậy gõ vào người nàng xem có hiệu nghiệm

khơng,rồitơisẽlàmsốnglạisau.

Cuối cùng vợ anh cũng bằng lòng để cho chồng thử. Chồng vừa gõ vào

mộtgậy, vợ lăn ra chết ngay. Nhưng người thợ săn đã có chủ ý sẵn, anh

khơnglàmchocongáimụChằngsốnglạinữa,màcướplấychiếcgậyvàhai

túiđựngbảobốirồitrốnđi.

Anh đi suốt cả một buổi từ sáng đến trưa, khơng dám dừng lại nghỉ. Khi

bóngmặttrờiđãngảvềchiều,bỗngnghecótiếngàoàođằngsaulưngbiết

rằngmụChằngvềtrơngthấycơsựđãđuổitheokịpmìnhvìnghenóimụcó

phéprútđất,anhbènnémmạnhtúibảobốithứnhấtraphíasau.Lậptứccả

mộtdãynúilởmchởmmọclên,câycối,trepheobạtngànsơndã.Anhlẩm

bẩm:-Chodùcótàiphépgìthìvượtđượcdãynúinàycònbởhơitai!

Nóiđoạnlại cắmđầu chạymiết.Nhưng khimặt trờigácnúi, anhđã nghe

tiếngmụChằnghétởđằngsau:

-Thằngkia,muốntốthãydừnglại!

Ngườithợsănhoảngq,nhưnganhcốtrấntĩnhrútngaytúibảobốithứhai

némmạnhvềđằngsau.Saulưnganhvốnđanglàmộtgiảiđấtliền,bỗnghóa

ngaythànhmộtbiểnnướcmênhmơng,bờxatíttắp.Anhlạivừachạyvừa

lẩmbẩm:

-Muốnđuổiđượctahọacólàbay!

Nhưnganhkhơngngờrằngmìnhchạynhanhlàthế,chỉđượcmộtqngđã

thấy mụ đuổi theo gần kịp. Lúc này anh đã mệt quá. Trong cơn nguy cấp,

anhđứnglạithủthếsaumộtgốccổthụ.Khimụvượtqua,anhxơngrabất

thình lình gõ cho một gậy mụ ngã lăn ra chết quay lơ. Trừ được nạn mụ

Chằng,anhngồinghỉcholạisức.Cuốicùnganhcũngtìmđượcđườngvề

đến nhà. Bà con xóm giềng thấy anh còn sống ai nấy đều mừng cho anh.

Anhkhơngqndùnggậyphépđểcứugiúpmọingười.

Buổiấy,mẹvuađộtnhiênbịmộtchứngbệnhnguykịch.Nhàvualàngười

rấtcóhiếu,sairaokhắpnướcxemaichữađượcsẽthưởngchoquancaolộc

hậu.Nghetinanhthợsănliềnváccâygậyphépđivàokinhđơ.Nhưngkhi

vàođếnnơithìmẹvuachếtđãđượcmấyngày,sắplàmlễchơncất.Anhđến

cửaNgọmơnxinvàochữa.Línhthịvệcảnlạikhơngchovào.Anhnói:

-Tơinghenóihồngđếđangcầungườichữabệnhchohồngtháihậukiamà.

Họtrảlời:

-Hồngtháihậuđãchếtcáchđâynămngàyrồi,ơngvàolàmgìnữa.

-Chếtrồi,tơicũngchữađược!

Nghenóithếlậptứchọdẫnanhvàocung.Vuasaimởnắpáoquanchoanh

làmphép.Chỉmộtgậygõvàoxác,mẹvuađãngồinhổmdậy.Vuavàhồng

giahếtsứcmừngrỡ,banthưởngchoanhrấthậu,lạicholàmquan[1].

KHẢODỊ

Mơ-típtrênphổbiếnởnhiềunướctrênthếgiới,chủyếulàchâuÁ.Trước

hết,truyệncủabộlạcGiơ(Dzo)ởBăng-la-dex(Bangladesh)gầnvớitruyện

củatahơncả.MộtngườinhờphùphéplấymộtcơgáilàCun-gơ-rilàmvợ.

Lấyxonghắnhóahổ,mangvợđimất.Chacơhứaaiđưađượcconmìnhvề

sẽgảcho.CóhaithanhniênlàHơ-pơ-tiavàHơ-răng-sannhậnđicứu.Khi

đếnnơihọđượccơgáigiấuvàochỗkín.Ngườihổvềnói:"Tanghecómùi

người".Vợlấpliếm:-"Chỉcótơithơi".Maisángngườihổlạiđisăn.Một

ngườigiàbàychohaianhmangtheocáchạtgiốnglửa,nướcvàgaigóc.Họ

nghe lời. Đang chạy thì một con chim mách: - "Chồng nó đang đuổi". Họ

ném hạt giống lửa, rừng tự nhiên cháy dữ dội, người hổ khơng qua được.

Lửatàn,hắnlạiđuổi.Chimlạimách.Họnémhạtgiốngnướchóathànhsơnglớnngăncách.Ngườihổchờnướctrơihếtlạiđuổi.Chimlạimách.Họném

hạt giống gai góc, gai góc mọc đầy, người hổ mở được một lối, đuổi kịp,

nhưngHơ-pơ-tiađãchomộtmũidao,ychết.ĐoạnsauxemKhảodịtruyện

ThạchSanh(Số68,tậpII).

TruyệnẢ-rập(Arabic):

Một người có hai con: Một gái, một trai, vợ chết, hắn lấy vợ khác. Hàng

ngàyđisăn,hắnchỉđượcvàiconđađađemvềnấulênchianhau.Vợthấy

khẩu phần ít ỏi, bèn xui chồng bỏ hai con lên rừng. Chồng đành nghe lời,

nhưngđứachịnghelỏmđượcmưuấy.Nóbènbỏvàorổcủamìnhmộtítthứ

quảnhưchàlà,nhokhơ,hạnhnhânvàcám.Sánghơmsaunóđicuốicùng,

thỉnh thoảng rắc các thứ quả xuống dọc đường, nên cuối cùng chị em lại

nhậnrađượcđườngvề.Lầnthứhai,bốlạimangconvàorừngsâu.Cơchị

lạirắccácthứquảxuốngnhưngvìlầnnàyđứaemđisaucùng,lầnlượtnhặt

hếtnhữngthứmàchịnóbỏxuống,vìvậyhơmấykhơngtìmđượcđườngvề.

Haichịemđànhtrèo,lêncâyđểnghỉđêm.Sángdậygặpmộtngười,chúng

nhờchỉđường,ngườikiachohaicuộnchỉtrắngvàđen,dặnđếnngãbathì

tungcảhailên,hễcuộnchỉtrắngrơixuốngđườngnàothìđitheođườngấy.

Nhưngdọcđườngemnémcáccuộnchỉđểchơilàmchỉrốitungrồiđemvứt

bỏ.Vìthế,khiđếnngãba,chúngbịlạcvàonhàmộtbàChằng.Sángmaimụ

cầmbìnhnướcđimúcnướcchuẩnbịlàmthịthaidứatrẻ.Biếtmìnhsắpchết,

chúngnókhócnứcnở.Mộtconquạchỉđườngchochúngtrốn,lạichobacái

túi,dặnkhinàomụđuổigầnkịpthìlầnlượtnémrasaulưng.Đoạn,conquạ

hailầnđánhđổnướccủamụChằngđểchochúngcóthìgiờchạyxa.Khi

biếtmấthaiđứatrẻ,mụđuổitheo.Đangchạy,chịbảoemngốinhìnđằng

sau."Cócáigìnhưlàmộtconchim!"-emnói.Mộtlátlạinói:-"Nhưcon

lạc đà". Một lát nữa: - "Mụ Chằng sắp đuổi kịp". Chị bèn ném cái túi đầu

tiên,tựnhiêncâymọcrậmrì;nhưngchỉmộtlúcsaumụlạiđuổikịp.Cơchị

némcáitúithứhaihóathànhsơng.Mộtlúcsaumụlạiđuổisátnút,cơnémcáitúithứbahóathànhmộtconđườngđầydaocạovàmuối.Lầnnàymụ

khơngđuổinổivìdaocạolàmđứtchânmụvàmuốilàmxótchân.Mụnói

theo: - "Thế là chúng mày thốt rồi đấy. Hãy nghe ta dặn đây: Nếu dọc

đườnggặpmộtconcừunằmngangbảocắthộlơngthìchớcónghelờimà

chết,lạinữa,nếugặphaiconchimcãinhauthìchớcócan,nếuthấybình

nước trong thì chớ có uống". Chúng nó lần lượt gặp các thứ như mụ dặn.

Nhưngkhithấynước,đứaemkhátqđòiuốngchobằngđược,mặcdầuchị

canmãi.Nóuốngxongthìcảngườilẫnbìnhbiếnmất.

Cònmộtmìnhchị,sauđógặpmộtngườichăncừu,bènxinmuamộttấmda

chó,khâulạirồimặcvàochogiốngconchó.Mộthồngtửthấychóthìdắt

vềchoởmộtbuồng.Đêmđếnhồngtửnghethấytiếnghobiếtkhơngphải

chó,bênrìnhxemthìhóaralàmộtcơgáiđẹp.Hồngtửxinlấylàmvợ.Các

ơnganhcan:-"Saokhơnglấyngười,lạilấychó".Nhưngkhivuachathấy

cơgáimặcáoquầnđẹpvàoramắtmình,thìcholàmngaylễcưới[2].

TruyệnẤn-độởbánđảoĐê-căng(Déccan):

Mộtngườitrẻtuổibịhungthần(rắc-sa)đuổi.Anhlầnlượtnémcácvậtphép

thànhsơnglớn,rồinúicao,rồimộtdámlửacháyrừngnhưnghungthầnđều

vượtquavàcuốicùngđuổikịp,giếtchết.

TruyệncủangườiKiếc-ghi-dơ(Kirghizs)ởNamXi-bê-ri(Sibérie):

Mộtngườiđànbàtrẻtuổibịmộtmụgiàđộcácđuổitheo.Chịlầnlượtném

mộtcáilượcthànhrừng,mộtcáigươngthànhhồlớnđểchặnbướctiếncủa

mụ.

ỞtruyệncủangườiXa-mơ-y-ét(Samodes)thìbavậtbáunémrasaulưng

là:mộtlàhònđámàihóathànhsơng,hailàđácòsúnghóathànhnúi,balàcáilượccũnghóathànhrừng.

ỞmộttruyệncủaThái-lan,vậtbáuđượcthaybằngthuốcphép,túithuốcthứ

nhấthóathànhcọcnhọndựnglêntuatủa,nhưngbàChằngđãdùngphépphá

tan;túithuốcthứhaihóathánhnúicao,cũngthế,túithuốcthứbahóathành

biển.ĐếnđâybàChằnghếtphépđànhphảiquayvề.

ĐếntruyệncủangườiCa-phrơ(Cafres)châuPhithìcókhác.Ởđâycơgái

conbàChằngtrốnvớingườimàcơu.Bịbốđuổilầnđầu,cơnémmộtquả

trứnghóathànhsươngmùdàyđặc,lầnthứhainémmộttúidadêđựngsữa

hóathànhhồnướclớn,lầnthứbanémmộtcáibìnhlàmchotrờitốitămmù

mịt,lầnthứtưnémhònđáthànhnúilởmchởm.

ỞtruyệnngườiMan-gát-sơ(Malgasches)cómộtconchuộtmáchchocơgái

trướckhitrốnmangtheomộtcáichổi,némthìhóathànhbụirậm,mộtquả

trứnghóathànhmộtcáihồlớn,mộtcâysậyhóathànhrừng,vàmộthònđá

hóathànhnúilởmchởm.

Ở truyện người Pơ-li-nê-diêng (Polynésiens) ở Xa-moa (Samoa) thì lại là

một người con trai mang theo người u đi trốn và cũng có tình tiết ném

lượcthànhrừng.

Một số truyện sau đây cũng có truyện ném các vật phép thành núi, sơng,

v.v...nhưngnộidungvàkếtcấulạikhác.

Việt-namcótruyệnContìmmẹ:

Mộtcơgáisốngtrongmộtcáihangtrênrừngvớimộtđạosĩ.Đạosĩtruyền

cho cơ nhiều phép lạ. Lớn lên, cơ lấy chồng và đi theo chồng ở kẻ chợ.

Nhưngkhisinhđượcmộtcontrai,thìtựnhiênmộthơmcơbỏvềởrừng,vàkhơngchochồngbiếtchỗởcủamình.Conlớnlên,mộthơmhỏibố:-"Mẹ

conđâu?"Đáp:-"Khơngbiết".Conbènđếnhỏithầyhọc.Thầyhọcvốncó

phépđộn.liềntrỏđườngchohọctrò,vàdặn:-"Khitìmđượcmẹrồithìcon

hãynhớ:1)đừngnóivớimẹlàaichỉđườngchocon;2)nếumẹconchocon

quảcâygìthìđưavềnhàhãyăn,haynếuănthìquẳnghộtrasaulưng,đừng

quẳngraphíatrước".Đứabéquảtìmthấymẹ.Nhưnghắnvốnlơđãng,qn

mấtcảnhữnglờidặndòcủathầy.Mẹhỏiaichỉđường,hắnnóithật.Mẹbèn

đùngphéplàmchonhàthầyhọccháyđểtrảthù.Ởnhà,thầyhọcđãđộnbiết

được việc này nên trước khi đi vắng, dặn người nhà phải dọn đồ đạc cho

xongtrướccanhba.Nhưngngườinhàlạikhơngtin,cứchầnchừkhơngchịu

dọn,nênmọithứtrongnhàcháymấtcả.

Trướckhiravề,ngườiconđượcmẹchomộtquảcây.Dọcđườngđóibụng,

hắnlấyraăn.Nhưnglạiqnlờidặncủathầy,hắnkhơngquẳnghộtrasau

lưng,màquăngratrướcmặt.Tựnhiênnhữnghộtnàymọcthànhrừng.Cây

cối bờ bụi dày đến nỗi hắn phải khó khăn mới tìm được đường về, và sau

đấyphảibỏhẳndựđịnhdẫnbốđitìmmẹ[3].

TruyệncủađồngbàoCa-tuChàngDưa:

Cóhaivợchồnghiếmhoi,ngàynọlàmrẫythấyquảdưangonmắt,bènhái

ăn.Từđóvợcómangđẻđượcđứabékhơngbú,khơngkhócnhưnglớnnhư

thổi. Lớn lên con ăn rất khỏe, đặc biệt khi nó làm đồ chơi thì những con

giốngđềubiếtcửđộngnhưthật.ChàngDưađichơilangthang.Mộtchúa

làng thấy đứa bé có phép lạ liền dọa bắt phải nặn cho hắn thật nhiều voi.

Trốnđi,chàngDưalạiđếnmộtnơigặpmộtcơgáiđangtắm.Chàngxuống

tắmnặncátocholội.NhưngkhơngngờcơgáivốnlàconcủanữthầnMặt

Trời cũng có phép như thế. Cơ nặn một con voi hai đầu, con voi cũng trở

thànhvoithật.ChàngDưarủcơgáicùngmìnhtrốnvềq.Cơtađimang

mộtgùiphép.Haingườicưỡivoiđisuốtngàyđêm.Bịbốmẹđuổikịp,cơnémlạiđằngsaumộthònđáhóathànhlènđádựngchặnđường.Bốmẹlại

đuổikịp,cơnémmộtcànhtrehóathànhbụirậm.Lạibịđuổi,cơhóaphép

làmthànhdãynúicao(naylàhònRơ-gu).Lạibịđuổinữa,cơhóaphéplàm

thànhconsơnglớn(naylàsơngRe).Đếnđâybốmẹcơgáidànhchịu,phải

trởvề.Haingườivềtớinhà,bốkhơngnhậnracontrai,bènlấyxơivắtlại

némvàocon,tấtcảnhữngvắtxơiđềuchuitọtvàomồmhắn-"Đúnglàcon

tơirồi!"-ngườibốreolên.Họănmừng,giếtnhiềutrâu,bò,lợn,gàđềudo

hai vợ chồng chàng Dưa nặn ra. Tên chúa làng nghe tin chàng Dưa về thì

đếnđòinợ,bắtđắpmộtconđườngsangLào.Haivợchồngnặnmộtnghìn

convoiđipháđườngmộtlúcxongngay.Hắnlạibắtlàmmộtcáicầubắc

quasơngRe.Haivợchồnglàmphépgọicácloạicátậptrunglàmthànhcầu.

Chúalàngrấtthíchkéocảhọhàngvàcácchúalâncậnlêncầuchơi.Haivợ

chồnglạilàmphépchocálặnhếtcả.Bọnchúngđềuchếtđuối[4].

TruyệncủađồngbàoJa-rai(Djarai):YRít.

MộttùtrưởngbắtmộtchàngtrẻtuổitênlàYRítđitìmcơgáiđẹpnhưtranh

doanhvẽ.YRíttìmmãi,đếnnhàmộtcơcongáitênlàTrátTơ,domộtcon

hổnhặtđượcđưavềnikếtnghĩaơngcháu.Lúcấyhổđangđivắng.YRít

rủnàngtheoanhvề,TrátTơbắtmộtconvoikhỏenhấtrađi,khơngqnlấy

nhữngđồvậtcóphéplạcủahổ.Nhưngđiđượcmộtchốc,hổđãđuổikịp.Cơ

gáilấylượcphépcủahổcắmxuốngthànhmộtrừngtrúc.Hổluồnrừngđuổi

theo: cơ gái trút ống nước phép thành sơng. Nhưng rồi hổ cũng vượt qua

được,bắtYRítănthịt,cõngcháugáivề.

TrátTơxỉarăngchoơng,rơiramộtcụcthịt,cụcthịtbiếnthànhcâynấm.Từ

nấmlạibiếnthànhYRít.Haingườilạirủnhautrốnnhânơnghổđivắng,lần

nàyTrátTơmangtheonhữngvậtmầunhiệmnhấtcủaconhổ.Hổđuổitheo,

cơ gái ném viên đá mài làm mọc lên một dãy núi dựng đứng trơn tuột, hổ

trèokhơngnổiđànhphảitrởlại.Vềđếnnơi,họđượcbàYRítlàIăPơmchophéplấynhau.TùtrưởngbắtY

Rítphảiđitìmmộtbơnghoađỏbênkiabiển,nếukhơngđượcsẽbịmấtvợ.

TrảibaogiankhổYRítlấyđượchoa,nhưngbịcávoinuốt,nhờdânlàng

giếtcá,mổbụngcứuđượcra.Tùtrưởngcònlầnlượtbắtchàngphảiđilấy

sữavoi,sữagấu,sữahổ,lấydâymâyrồilạibắtchàngđưacảgiađìnhxuống

hangsâuđểlấychiêngvàng."ché"bạc.Sóc,nhím,chuột,chồngiúpchàng

trongviệccuốicùngnàyvàlàmchotùtrưởngvàgiađìnhnóbịchơndưới

đất[5].

TruyệnPhápHồngtửvàconngựa:

Một ơng vua một hơm giao cho hồng tử chìa khóa và bảo: - "Cha bận đi

vắngmươihơm,cóđixemlâuđàithìđừngvàophòngcấm."Hồngtửđáp"Vâng",nhưngkhicònlạimộtmình,thìchàngcứmởcửaphòngcấmvào

xem.Thấymộtcáigiếng,chàngnhúngthửmộtngóntayvàonước.Rútra,

ngóntayvàngkhè,chùikhơngsạch,chàngđànhbuộcgiẻlại,khivuachavề

hỏi: - "Có vào phòng cấm khơng?" - "Khơng" - "Ngón tay làm sao thế?""Đứttay"-"Đưađâyxem".Khibiếtsựthật,vuathan:-"Khơngtinconthì

biếttinaibâygiờ".

Hơmkhácvuađi,lạigiaochìakhóachohồngtử.Lầnnàyhồngtửlạivào

phòng cấm nhúng áo và đầu vào nước giếng. Trong phòng còn có chuồng

ngựacóhaicon.HồngtửhỏimộtcontênlàMo-rơ:-"Mộtbướcđiđược

mấy dặm?" Đáp. - "Mười tám dặm". Lại hỏi con kia là Bay-da, nó đáp: "Mườilămdặm".Bèncưỡiconsaurađi.Trởvề,vuakhơngthấyhồngtử

bènđitìm.HỏingựaMo-rơ:-"ConBay-dađâu?".Đáp:-"Nóđivớihồng

tử".Vuabèncưỡilênđuổitheo.Đếnđây,tìnhtiếtgiốngvớicáctruyệntrên.

HồngtừcưỡiconBay-dađiđượckhálâu,bỗngconvậtnói:-"Chếtmất,đằngsaucóhơithởcủaconMo-rơ,ơngchủhãycầmcáibọtbiểnnàyquẳng

lạiđằngsauchocaochoxa".Bọtbiểntựnhiênnổilênthànhrừng.Nhưng

chỉmộtlát,ngựaMo-rơlạiđuổigầnkịp.Bay-dalạiđưachochủcáikỳlơng

ngựabảoném.Kỳlơngngựabiếnthànhsơngngăncách[6].NhưngrồiMorơlạivượtqua.Bay-dalạitraohònđánémthànhnúicao.Mo-rơđauchân

khơngtrèođượcđànhphảitrởlại.

MộttruyệnkháccũngcủaPhápsưutầmởƠ-vec-nhơ(Auvergne):Cơgáitóc

vàng.

Một người đàn bà nhà nghèo đơng con, bỗng nhiên một hơm có Khổng lồ

đếnbảo:-"Bàsẽđẻmộtcơgáitócvàngnhưngphảitraochotanithìnó

mớisungsướng,nếukhơngthìkhổ".Ngườiđànbàưngthuận,khổnglồni

cơ con gái rất chăm, khơng thiếu thứ gì, nhưng hắn cấm cung cơ, đặc biệt

hàng ngày hắn chải tóc cho cơ, đếm kỹ từng sợi. Cơ gái sống rất đầy đủ

nhưngcũngrấtkhổ.

Một hơm có người thợ săn trẻ tuổi đến lâu đài Khổng lồ lúc hắn đi

vắng.Chànglầnđếncửasổbuồngcơgáitròchuyệnrồixinmộtsợitóc.Cơ

vuilòngnhổcho.KhiKhổnglồtrởvềchảitócthấythiếu,hắnmắngcơ.Lần

thứ hai, lần thứ ba cơ vẫn nhổ tóc cho chàng đi săn. Khổng lồ giận, càng

canhgiữriết.

Mộthơmkhác,chàngđisănđưacơlênngựađitrốn.Khổnglồvềthấymất

cơbèncưỡingựađuổitheo.Sắpđuổikịpthìcơgáinémmộtsợitócthành

mộtcáihồ.NhưngrồiKhổnglồcũngvượtqua.Lầnthứhai,cơlạinémmột

sợitócthànhmộtdòngsơng.Khổnglồcũngvượtđược.Lầnthứbanémhóa

thànhmộtlướilửa,lầnnàyhắnchịu,haingườinhờđóđithốt[7].

MộttruyệncủangườiJê-or-gi(Géorgie)sưutầmởBa-tumAnhchàngdiệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×