Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HAI CON CÒ VÀ CON RÙA

HAI CON CÒ VÀ CON RÙA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Rùađáprấtxẵng:

-Thìthơi!Bạnvớichảbè.Tơiđâytừnhỏđếnlớnmộtthânmộtmìnhcũng

sốngđược.

-Nhưngmàchúngtơicũngđếnbáochochịvàbàconởđâybiếtmộttin:ao

nàycóthểkhơcạnkhơngcòngìmàănnữa.

Rùanghenóithếlạicàngnổigiận,đáp:

- Khơng có gì ăn thì kệ xác chúng tơi có được khơng? Ai bảo các người

nhúngmũivàocơngviệccủangườikháclàmgì.

- Chị rùa, chị đừng vội nóng! Chúng tơi bay từ xa tới đây qua bao nhiêu

đườngđất,cónhiềuvũngnướcđầyămắp,khơngthiếugìthứcănngonlành,

chứchúngtơicócầngìkiếmănởnơikhơrơngrốcnhưthếnàyđâu.Sởdĩ

chúngtơiđếnđâylàđểlàmquenvớichịvànhânthểbáotinchochịbiếtđể

kịploliệuvớinhau.Trờicóthểcònnắnglâudài,vàaonàythìnhấtđịnhrồi

sẽkhơngcònmộttýgìmàănnữa.

Rùabấygiờchuyểngiậnthànhlo.Rùavộihỏicò:

-Thếthìtơiphảilàmthếnàomàsốngđây?

-Nếuchịmuốn,chúngtơisẽdẫnchịtớimộtnơicáchđâykhơngxa,nhưng

nướcthìthậtlàêhề,câycốixanhtươi,thứcănkhơngbaogiờcạn.

-Tơikhơngbiếtbaythìlàmsaomàđiđếnđấyđược?

-Cókhógìviệcấy.Chịcứcắnthậtchặtvàogiữamộtcáigậy,cònchúngtơithìcắnvàohaiđầugậy.Cứthếmàbaythìcóthểđưachịđiđếncùngtrời

cuốiđấtcũngđược.Nhưngchịphảinhớlàdọcđườnghãyngậmmiệngđừng

nói, dù có thấy gì lạ hay có ai kêu gọi, trêu chọc, cũng cứ một mực làm

thinh,đừngcómởmiệngmàrơixuốngchếtoanđó.

Nghebùitai,rùatacámơnhaiconcòvàlàmtheo.Quảnhiênhaiconcòvỗ

cánhmangđượcrùalênkhơngtrung.

Lúcbayquamộtcáiqnnước,nhữngngườingồiởqntrơngthấycảnh

tượng lạ mắt, vội bảo nhau: - "Ơ kìa, có hai con cò tha một cục cứt trâu".

Rùagiậnlắm,nhưngnhớtớilờicòdặn,khơngdámnóigìhết.Mộtlátsau,

bộbabayquamộtcáichợ.Nhữngngườiđichợthấyvậybènreolên:-"Kìa

cóhaiconcòthamộtconchóchết!"

Lầnnàyrùanổigiậnxungthiênnênkhơngkìmgiữđượcthóicũcủamình,

địnhchửilạimộtcâuthậtđau,nhưngvừamởmiệngthìđãrơibịchxuống

đất,bịngườiđichợbắtvềănthịt.

Haiconcòthấyrùachếtbảonhau:

-Tộinghiệp,chịấykhơngchịunghelời.Cũngđángkiếpchocáitậtngoa

mồm.Thơibâygiờchúngtacóthểtrởlạiaosenkiếmănmàkhơngsợai

chửibớinữa[1].

KHẢODỊNgườiLàocũngcótruyệnRùakếtbạnvớivịttrời:

XưatronghồPóc-kha-ra-nicómộtconrùavàhaiconvịttrời.Gặpkhihồ

cạn,haiconvịttrờimuốnđichỗkháckiếmăn.Rùaxinhọđưamìnhđitheo.

Vịt trời ưng thuận, chỉ dặn là rùa không được mở mồm. Cũng như truyện

trên,chúngnóbảorùacắnvàogiữamộtcáigậyrồihaiconcắnhaiđầu,cứ

thếbayđi.Cóhaiconchồntrơngthấy,nóivớinhau,mộtconnói:-"Kìacó

haiconngỗngthamộtconrùa".Mộtcontrảlời:-"Saolạinóithế,biếtcó

phải là hai con ngỗng tha một con rùa hay là một con rùa gánh hai con

ngỗng".Rùagiậnlộnruộtmuốnchửi,nhưngvừamởmiệngđãbịrơixuống

chết[2].

Trong Kinh Tam tạng cũng có truyện Hai con ngỗng và con rùa có phần

chắclànguồngốccủahaitruyệntrên.

Xưa,trongmộtcáihồcónhiềungỗngvànhiềurùaởchungvớinhau.Trong

đócómộtconrùakếtbạnthânvớihaiconngỗng.Gặpnămhạnhánkéodài,

nướchồsắpcạn,haiconngỗngđếntừbiệtrùađểđichỗkháckiếmăn.Rùa

lấytìnhbạnxinđitheovàbàyracáchcắnvàogậynhưtrên.Haiconngỗng

nói:-"Chúngtơikhơngtừchối,nhưngvìanhvốnlắmlờikhơngkìmđược

mồmmiệng,nhỡcóthếnàochúngtơirấtngại".Đáp:-"Tơibiếtgiữmồmtơi

chứ!"Bènlàmtheolời;cảbabaylêntrênkhơng.Đếnmộtthànhphố,những

ngườiđichợgọinhau:-"Nàyxemcóhaiconngỗngăntrộmmộtconrùa!"

Rùa tức lắm nhưng chịu đựng, lặng thinh. Lai qua một thành phố khác,

những người ở chợ lại kêu như trên. Rùa nghĩ bụng. "Sao có thể chịu mãi

được cái khổ cổ thì ưỡn dài mà mồm thì ngậm thinh này. Bèn định nói: "Đâylàtơimuốnnhưthếchứkhơngphảingỗngbắttrộm".Nhưngchưanói

đãrơi,bịtrẻconđánhchết.Haiconngỗngngậmngùirồibayđi[3].

Cũngởkinhtrên,lạicómộttruyệnkhác:Consếuvàconrùa.Mộtconrùa

gặpnămđạihạn,hồcạnkhơngcógìăn.Rùacầucứusếu.Sếulấymỏcắn

rùathađi.Quamộtthànhphố,rùakhơngngớtmiệnghỏi-"Cáigìđây?""Cáigìkia?".Sếumuốntrảlờinhưngvừamởmiệngthìrùađãrơibịch,bị

ngườitabắtănthịt[4].

TrongNgụngơnƠ-dốp(FablesÉsopiques)cótruyệnRùavàlebiển,đạithể

là:Mộtconrùanằmphơinắnggặpmộtconle.Rùaaoước:-"Giáđượcai

chắpcánhbaycaothìhayq!"-"Chotagìtasẽmangcho",leđáp-"Tơi

sẽtặngbáungọcdướiđáybiển"-Lebèncắprùalênmâyxanh,chẳngmay

sẩy,rùarơichết.Rùathan:-"Tavốnnòiđichậmquenởchốnbùnlầy,sao

lạimongướclêncao.Vảlạitrênấynàocóaihọhàngquenthuộc,lênmà

làmgìchếtlàđánglắm!".

MộttruyệnngụngơncủataCócvàchuộthìnhtượngcókhácnhưngđềtài

tươngtự:

Mộtconcóckếtbạnvớimộtconchuột,thườngmờichuộtvềnhàđãiđằng

hậuhĩ.Đếnlượtchuộtmờicócđếnnhànó.-"Tơilàmthếnàođểlênchỗở

của bác trên cây cao được", cóc hỏi - "Bác cứ ngậm vào đi tơi là khắc

xong". Rồi đó chuột đưa cóc lên cây cao. Chưa đến nơi thấy vợ chuột ra

chào,cócmởmiệngđịnhchàolạithìbịrơixuốngchết(cóngườikểlàbịoằn

lưngnhưngàynayvẫnthấy)[5].[1]TheoLăng-đờ(Landes),sáchđãdẫn.

[2]TheoHồngLâm,Xu-vănthon.TruyệncổtíchLào.

[3]TheoSa-van-nơ(Chavannes),sáchđãdẫn.

[4]TheoSa-van-nơ(Chavannes),sáchđãdẫn.

[5]TheoXi-mác-đơ(Simardes).CổtíchvàtruyềnthuyếtAn-nam.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

144.CƠGÁILẤYCHỒNGHỒNGTỬNgàyxưaởmộtlàngnọcómộtcơcongáiđẹp.Thấymọingườiđềutrầmtrồ

về nhan sắc của mình, cơ bỗng có cái nguyện vọng thầm kín là được lấy

hồng tử làm chồng. Ngày ngày cơ đi chợ mua hương đến một ngơi đền

trongvùngcầuthầnphùhộchomìnhlấyđượcchồngnhưnguyện.

Ởchợhồiấycómộtngườiláibnhương.Thầycơgáixinhđẹpluitớigánh

hàng của mình, hắn thường thả lời chòng ghẹo, nhưng lần nào cũng bị cơ

nghiêmsắcmặtcựtuyệt.Tuyvậyhắnvẫntìmcáchlânlagạchuyệnkhơng

nản.Mộthơm,hắnchợtcóýmuốntìmbiếtngàynàocơgáicũngchịukhó

muahươngđểlàmgì.Nhânkhicơvừamuabánxongsắpsửaravề,hắnvội

gửigánhhàngchongườiquenrồilénđitheobéngót.Thấycơgáivàođền,

hắncũngtheovào.Nấpsaumộtcánhcửa,hắnngheđượctấtcảnhữnglời

khấnkhứarìrầmcủanàngvàhiểuđượcđiềunàngmuốn.

Lần khác, sau khi cô gái mua hương xong, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy

trước tới đền, nấp sau pho tượng thần. Khi nghe cơ khấn vừa dứt, hắn nói

vọngxuống,giảlàmlờithầnphán:

-Congáinhưthếkialàmsaodámđòilấychồnghồngtử.Trênthiênđình

đãđịnhchoconlàmvợngườiláibnhươngởchợ.Sốconlàthế:khơng

thểkhácđược!

Nghe lời truyền phán rõ ràng, cô gái lủi thủi ra về, trong bụng đinh ninh

khơngthểtránh đượcsố trờiđãđịnh. Ngàyhơm sau,khicơ đichợ, ngườibnhươnglạithảlờiongbướm,nhưngkhácvớicáclầntrước:lầnnàyhắn

đượccơgáibắtlời.Biếtlàmưumẹocủamìnhcókếtquả,hắnhếtsứctán

tỉnhvàcuốicùngcáđãcắncâu.Nhưngngườibnhươngnghĩrằngmình

đãnhiềutuổi,nếuđưalễvậtđếndạmhỏi,chắcchắnbốmẹnàngkhơngđời

nàochịugả.Vìthếhắncóýđịnhtìmcáchdỗdànhchocơgáitheokhơng,

rồikínđáođưanàngtrốnvềq.Màphảilàmsaochobàconxómgiềngcủa

nàngkhơngcóaihay,kẻohọtìmcáchngăntrở.Khithấymiếngmồimười

phầnđãchắcăncảmười,hắnbènhẹnnàngmộtngàynọtớichờmìnhởmột

lùmcâysauchợ,hắnsẽđưađitrốn.

Đúnghẹn,haingườigặpnhauởlùmcây.Ngườibnhươngbảocơgáingồi

vàotrongmộtchiếcbồlớnđậymẹtvàbuộcchặtlạiđểhắngánhđicùngvới

mộtbồkhácđựnghàng.Hắnghévàotaidặnnàng:-"Làmnhưthếsẽkhơng

bịlộ,quamộtthờigiananhsẽvềthúthậtvớibốmẹsau".Cơgáinọcảtinở

sốphậnnênvângtheolờihắnkhơngchútngầnngại.

Đườngđiphảiquamộtkhurừngvắng.Trongkhingườiláibnhươnglòng

mừngkhấpkhởivớigánhhàngqtrênvai,thìtiếngthétcủamộttốnlính

làmchohắngiậtnẩymình.Hắnkhơngngờrằngngàyhơmấycómộthồng

tửđangđisănởkhurừngnày.Đầucửarừng,người,ngựa,chósănđangvây

bọc các ngả. Vì đang làm việc gian lận, lái hương ta sợ q, vội quẳng cả

gánhhàngmàchạy.Sauđó,cómấyconchósănđiquacáibồ,ngửithấyhơi

ngườibènlêntiếngcắnsủainhỏi.Nghingờ,bọnlínhdừnglạilụcsốt.Khi

thấytrongbồcómộtcơgáiđẹp,bọnchúngrấtđỗikinhngạc,vộidẫnnàng

đigặphồngtửlúcđócũngvừaphingựađếnnơi.

Hồng tử chưa bao giờ thấy có một người con gái xinh đẹp đến thế, bèn

xuốngngựabảonàngngồilạichuyệntrò.Nghecơgáikểhếtnỗilòng,hồng

tửngỏýđưanàngvềcunglàmvợ.Nhânsănđượcmộtconhổ,hồngtửbèn

saibỏconthúvàobồđậymẹtvàbuộcchặtlạinhưcũ.ĐoạnralệnhchomọiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HAI CON CÒ VÀ CON RÙA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×