Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VỤ KIỆN CHÂU CHẤU

VỤ KIỆN CHÂU CHẤU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghenói,chimrimẹthươnghại,bènđáp:

-Thơiđược,chochúmàynằmghébênkia,nhưngphảicocẳngkẻođạpvào

mấyđứaconta.

Thếlàchấuxếphaicàngvàobụng,đặtlưngngaybêncạnhmấyconbécủa

chimri.Chỉmộtchốcsau,chấucũngnhưchimriainấyđềungongiấc.

Đangngủsaysưa,bỗngnhiênmộttiếngnaikêu"tác"bêncạnhnhà.Tiếng

kêuqto làmcho châuchấugiật mìnhtỉnh dậy.Chấuvươn vairồi qn

mấtlờichimridặn,duỗithẳngđơicẳngdàithượtcủanó.Nhàchimrivốn

đặt lơ lửng trên một cành na, nhà q rách nát vì gió đánh tả tơi lâu ngày

chưakịpchữa.Châuchấuduỗimạnhđơicànglàmchocảmộtchỗnằmrăng

rắc:

-Ơichao!Đổmất,đổmất.

Chimrimẹkêutướnglên.Quảnhiêncáiduỗichâncủachấuđãlàmhạinó.

Mấy con chim con bị đạp dồn về một phía, cái nhà nghiêng hẳn, chỉ một

chốcrờikhỏicànhna,mộtconchimnoncònngủsaycũnglăntheovàrơi

tõmxuốngsơng.Mẹconchimbayloạnxạđitìmthìnóđãbịnướccuốntrơi

mất.

Tức giận, vì châu chấu tự dưng vơ cớ đến gây tai họa cho nhà mình, sáng

hơmsaumẹconchimribènđikiệnvớiBụt.Nghenguncáotrìnhbàyđầu

đi,Bụtliềntheođếntậnnơixemxétrồigọichâuchấuđếnhỏi:

-Tạisaonhàngươiđêmhơmđếnlàmhạinhàngườita?

Châuchấucúiđầunhậnrằngquảnócógâytangtócchonhàchimri,nhưngnócũngchoBụtbiếtrằngnóvốnkhơngcóácý:

-Tơikhơngphảilàkẻvơơnbạcnghĩađâu.Vìconnaitựdưngởđâuđến

kêu thét vào tai làm cho tơi giật nảy mình. Chính vì thế mà tơi duỗi chân

theothóiquennênmớiranơngnỗi.

ThấychâuchấuthứctỉnhnênBụtcũngthươnghại,bènchogọinaiđến,kể

chonaibiếtđầuđisựviệcxảyra,rồibảo:

-Nhàđổ,conchết,rõrànglàtạitiếngkêuthétcủanhàngươi.Tạisaonhà

ngươiđêmhơmkhuyakhoắtđếnđâykêurốnglênlàmgìđểgâynêntaivạ?

Naivộivàngtrảlời:

-Oantơiq!Lúcấytơicũngđanglimdimđơimắt.Tựnhiênmộtquảna

xanhrơixuốngtrúngvàomặtlàmtơitốngđảmkêulên.Vậylàtạiquảna

chứkhơngphảitạitơi.

Nghenaibàytỏcólý,bụtquaysanghỏicâyna:

-Vìsaongươilạiđểchoquảxanhrơitrúngvàomặtconnai,làmchonóhét

tướnglên,gâytaivạchonhàngươi.Ngườiđãbiếttộichưa?

NađợiBụtbuộctộixong,lậptứctrảlời:

-Bẩmngài.Tơiđâucómuốnquảxanhcủatơirơi.Vìconsâunólàmhạitơi,

nócắncuốngquảxanh,chonênquảmớirụngđấyạ!

ĐếnlượtsâuđượcBụtsaigọiđếnkểchonghesựtìnhrồikếttội:-Nhàngươiđãthấyrõchưa?Nếunhàngươikhơngcắnquảnaxanhthìlàm

gìcótaivạxảyđếnchonhàchimri.Vậyngươikhơngtránhđượctộilỗi.

NhưngBụtkhơngngờsâucũngkhơngnhậntội.Sâuđáp:

-Bẩmngài,tơivốnsốngnởtrongđámlákhơdướikia.Ởđótơicónhiều

thứcănngonlành.Nhưngmấyhơmnaycócongàởđâuđếnsụcsạotìmgiết

cả họ nhà tơi rất kinh khủng. May mắn làm sao, tơi ba chân bốn cẳng bò

được lên đây. Chẳng có gì nhét vài bụng nên tơi phải gặm chút vỏ quả na

chođỡđói.Nếucórơitrúngvàonaihaycongìkhácthìđiềuđókhơngphải

tạitơimàlàtạicongàkia.

Lạiđếnlượtgàđượcgọiđếnđốichất.Gàvốnkhơngphảiqtạikhuvực

này.Nócómộtđàncon.Mẹconthườngdẫnnhauđikiếmăn.Nhưngthức

ănngàymộthiếm.Ngàyhơmkia,mẹgànhờđượcvịt,chỗquenbiếtchởqua

sơng hứa sẽ xin ấp trứng để đến ơn. Vì thế mấy hơm gà được no bụng.

NhưngkhingheBụtbụtbuộctộivìđãgâyvạchochimrigàđờngườikhơng

biếttìncâugìđểchốngchếvìkhuvựcnàykhơngphảiqqncủamình.

Hỏiđếnbalần,gàkhơngtrảlờiđược,nênbịBụtgiamlại.

Bầyconcủagàcóbốnconmáimộtcontrống.Khinghevịtchobiếtlàmẹ

mình bị giam ở bên kia sơng thì chúng nó hết sức hốt hoảng. Chúng khẩn

khoảnnhờvịtchởsangthămmẹ.Bốncongàmáinhớthươngmạqtranh

đitrước.Chúngnóchỉbiếtkiếmsâutìmmồinimẹmàkhơngbiếtkêuvan

vớiBụtđểmạđượctha,nêncuốicùnglạivềkhơng.Hơmsauđếnlượtcon

trốngconđithămmẹnókểđầuđisựtìnhvìsaoBụtbịbắtgiam,gàtrống

conbènđitìmBụtrồiphântrần:

-Bẩmngài,ngàibắtgiammẹconquảthậtoanức.Bụtchaumày,hỏi:

-Lạicònoannỗigì.Nếumẹmàycứkiếmănởbênkiasơngđừngquabên

này,thìlàmgìcóchuyệnconsâubòlêncắnquảnaxanh,làmgìcóchuyện

quảnaxanhấyđứtcuốngrơivàomắtconnaiđểconnaikêuthétlên,rồilàm

gìcóchuyệnconchâuchấugiậtmìnhduỗichânđạpđổnhàchimrivàlàm

choconnóchết.Chínhthủphạmlàmẹmày,màycònkêuoannỗigì.

Gàtrốngconlễphépthưa:

-Bẩmngài,chínhvìthếmàconphảikêuoanchomẹcon,vìrõràngtrong

lụcsúcsáulồi,lồinàolồiấykhisinhconđẻcáiđềuđượctrờichocósữa

niconriênglồigàchúngconthìtuyệtnhiênkhơngcólấymộtgiọtsữa.

Vìthếgàphảichạyvạytầntảonicon.Mẹconphảivấtvảđicácnơikhác

kiếmănlàvậy.Bênkiangườikhơncủakhónênphảilầnmòsangbênnày.

Tìnhcảnhkhókhănbuộcphảithế,đâucóphảilàtộitạimẹcon!

Bụtthấygàtrốngconcãichomẹcólýcólẽ,đànhphảithảchomẹnóvề.

Thấygàtrốngbéngườimàkhơnngoan,ainấyđềukhenngợi.Từđómỗilần

cókiệntụngviệcgì,ngườitathườngmanggàtrốngtheo,hyvọngnhờsựcó

mặtcủanómớithắngkiện.Còngàthìphảiấptrứngvịtđểtrảơn,dòngdõi

củanósaunàyvẫnthế[1].

KHẢODỊĐồngbàoTâyViệt-bắccótruyệntươngtự:Tại sao bụng con ve khơng có

ruột?

Xưa, chim chích kết bạn với cào cào, hai con chơi với nhau rất thân thiết.

Mộthơmđilàmvềbịmưato,càocàoxinnghỉnhờnhàbạnmộtđêm.Nhà

chim chích chỉ có hai mẹ con chật chội, còn cào cào chân dài: mình nằm

trongnhànhưngchânlạithòrangồisân.Nghelờibạn,càocàocochânlại

vàcứthếđánhmộtgiấcngonlành.Cũngnhưtruyệncủata,nửađêmnghe

tiếnghươukêu,càocàogiậtmìnhduỗichân,khơngphảiđạpđổnhàmàđạp

phảibụngconcủabạn,lòiruộtra.Chimchíchkêukiệnởxãtrưởnglàkéđọt

-giốngchimlớnhơnchimchích.Kéđọtkhơngxửđược.Nộivụđưalêncai

tổnglàbìmbịp.Bìmbịptravấncàocào.Càocàođổlỗichohươu.Đếnđây

truyệnbắtđầukhácvớicủata.Hươubịđòiđếnlạiđổlỗichosóc:-"Vìcon

sócnémquảxuốngđầutơi".Sócđếnlượtbịđòiđếnđốichấtlạiđổlỗicho

ve:-"Vìconvenókêunêntơisợtơiphảivề,vộivàngđánhrơihạtdẻ".Lại

đếnlượtvebịđòiđến,trảlời:-"Vìmưatạnhmáttrờinêntơikêuchơi".Bìm

bịpliềnkếttộivelàthủphạm,bắtvemoiruộtganđểđềnchoconcủachim

chích.Vìthếngàynaylồivekhơngcóruộtmàhàngngàykêuchẳngcógiờ

giấcgìcả[2].

NgườiTháicũngcótruyện:Tạisaove(mànhkhằm)khơngcóruột?cókhác

vớitruyệncủangườiTày:

MộthơmTrời(Then)pháivexuốngtrầnđểlàmnhiệmvụhàngngàybáotin

mặttrờisắplặnchomọigiốngvậtsớmtìmđườngvềhangổ.Vừaxuống,lập

tức ve cất giọng kêu thử. Không ngờ tiếng kêu làm cho mọi giống vật hốt

hoảng.Gấuđangkiếmăngầnđấyliềnchạynhanhvề.Vộiqgấuvaphải

bí.Bíđứtcuốnglănxuốngvaphảigốcvừng.Vừngbịlay,hạtnứtnẻvăng

vàomắtgàđangkiếmăngầmđó.Gàmắtnhắmmắtmởmổnhầmphảitổkiến vàng, kiến vàng bò tốn loạn đốt phải chân sóc. Sóc đau nhức, chạy

lungtungđạpphảicâycùnngứa.Quảcùnngứa(vốnđụngđâulàmngứađó)

rơi, khơng may rụng trúng lưng trâu. Trâu ngứa quá chạy tìm ao để dầm

mình,khơngngờđạpphảimơđất.Mơđấtlănxuốngaođèbẹpruộngnòng

nọc.Nòngnọcbènbắtđềnmơđất;mơđấtđổtạitrâu;trâuđổtạicùnngứa;

cùnngứađổchosóc;sócđổchokiếnvàng;kiếnvàngđổchogà;gàđổcho

vừng;vừngđổchobí;bíđổchogấu;gấucuốicùngđổtạive.Veđổvấycho

"Then".Nòngnọcbènkiệnlênthen.Thenphán:-"Chưatốimàđãkêuthếlà

chínhlệnhbấtnhất.Vậyvephảirútruộtđềnchonòngnọc?".Bởivậyngày

naybụngconnòngnọcthìto,convekhơngcóruột[3].

ỞtruyệnngườiDaothìvesầucũngđượctrờigiaonhiệmvụnhưtrên,tứclà

báotintrờisắptốichomọigiơngvậtbiết.Nhưngởđâylýdosinhravụkiện

làvìhơmấyvelườikhơngchịuđikiếmăn.Đóibụngvecấttiếngkêuảonão

khơng đúng lúc. Các thú vật nghe tiếng ve, như thường lệ vội vã chạy về.

Sócchạyvộivacàocâychiêucơpiếu(loạicâycóquảtobằngquảbưởicó

cùidàyănđược).Quảchiêucơpiếurụng,rơiđúngxuốnglưngnai.Naigiật

mìnhchạy,vơtìnhdẫmphảirùalàmchomairùabịrạn.Rùabịthươngnặng

kiệnlêntrời.Trờigọinaiđến.Naiđổchochiêucơpiếu.Chiêucơpiếuđổ

chosóc.Sóccuốicùngquytộichove.Thếlàvetabịtrờihànhtộibằngcách

rútruột.Từđấyvekêukhơngđúnggiờđúnggiấc,tiếngkêuaiốnnêngọi

làvesầu.Cònrùathìđượctrờichữacholành,nhưngmaicònmangdấuvết

rạnnứt,chođếnconcháungàynayvẫncòn[4].

MộttruyệnkháccũngcủangườiDaolạigầnvớitruyệncủata,nhưngởđây

truyệnđượckểcóphầnnàothiếulơ-gic.

Sẹtsành(mộtloạichấucócàngto)chởthuếnộpchovua,dọcđườngtrờitối,

xin ngủ trọ tại nhà chim. Chim đanh ấp trứng sắp đến ngày nở. từ chối,

nhưngthấysẹtsànhnóimãicuốicùngcũngchotrọ.Đêmlại,tựdưngmộtcâygầnđóđổ,sẹtsànhgiậtmìnhđạptungđểbayra,vìthếtrứngrơivỡ,đàn

concủachimchếtcả.Chimkiệnlênvua.Vuabắtsẹtsành,sẹtsànhđổtạicái

câyđổlàmnógiậtmình.Câyđổlỗichomốiănruỗnggốc.Vuabắttộimối,

mốiđổtạigà.Gàbịvuabắtnémxuốngnướcchochết.Khơngbiếtbơigà

tưởngđiđứtnếukhơngcóvịttớicứu.Từđógàấptrứngvịtđểđềnơn[5].

NgườiÍt-xra-en(Isrặl)cótruyệnThủphạmlàconsóihungcũnglàdịbản

củacáctruyệntrên:

Sóihungmộthơmđịnhgiếtcầyhươngvìcócongửichonótrơnghộ,khơng

ngờbịnógiẫmchết.Cácthúvậttrongrừnghọplạixửtội.Hỏicầy,cầythưa:

-"Tơiđangởtrongnhàchợtnghequạkhoangvỗcánhkêuqngquạccốý

gâysự.Tơivộichạyraxem,khơngmaygiẫmphải".Cácthúvậtbắttộiquạ,

quạthưa:-"Tơinhậnlàcóvỗcánhkêuoannhưnglàđểđốiphóvớikhỉđỏ

đít,vìnóởđâunhảytớinherăngkêukhengkhéc".Travấnkhỉ,khỉthưa:"Tơicólàmnhưthếthật,nhưngtơiđâucóchủđíchđánhquạkhoangmàdo

naimốcxơngtớiđịnhhúc,tơiphảichạyvàkêucứu".Hỏinai,naiđáp:-"Vì

hươusaochạyởđâutớihúctơinêntơiphảichạy".Tớilượthươubịtrahỏi,

hươuđáp:-"Tơiđangănkhếởđàngkia,bỗngthấythỏnhanhnhẩuchạytới

giục:"Chạyđi!Chạyđi!"nêntơihoảngqchạyvộimàhúcphảinai,chứ

cómuốnthếđâu".Cácthúvậtnổigiậnđòiđánhthỏnhanhnhảu,thỏthưa:"Khoan.Vìtơibịsóihungđuổibắtănthịtnênsợmàchạy,gặphươuthìtơi

bảochạyngaykẻonguy".Cácthúvậtbấygiờnhìnlạisóihung,sóigượng

gạo: -"Nhưng con tơi chết thì sao đây. Cầy hương phải đền mạng chứ". "Chínhmàygâynênchuyện,-cácthúvậtthét-Conmàychếtngundotại

mày.Gieohọagặphọacòngìnữa".Sóilỉnhmất.Cáocũngcúpđichạy

[6].

MộttruyệncủaViệt-nam:Chiềnchiệnvàơngsưkếthợpgiữamộtsốtình

tiếtcủatruyệnSựtíchchimtuhúvớiVụkiệnchâuchấu:Cóhaivợchồngconchiềnchiện[7]làmtổbêntaiơngsưđẻđượcmộtcon.

Một hơm chim vợ đi kiếm ăn khơng được gì lại bị hoa sen cụp lại nhốt ở

trongkhơngvềđược.Ởnhàchimchồngcómộtconcàocàovàongủ,nhưng

vìchândàivơýnênnóđègãychânchimcon.Sángdậychimvợvề,chim

chồngđánhghenqttháoomsòm.Chimvợchửicàocàođãkhơngnhận

lỗithìchớ,lạitotiếngchốiphắtlàmầmỹđiếccảtai.Ơngsưtứcmìnhvứt

cáitổxuống.Vìthểmàsưtakhơngđượcđắcđạo[8][1]TheolờikểcủangườiCao-Bằng.

[2]TheoTruyệncổViệt-bắc,tậpI,nhàxuấtbảnViệt-bắc,1973.

[3]TheoTruyệncổHà-sơn-bình.

[4]TheoTruyệncổHà-sơn-bình.

[5]TheoTruyệncổViệt-bắc,tậpII,đãdẫn.ỞtruyệncủangườiMèokể

trongTruyệncổdântộcMèo,chuyệnvềgiốngchuộtcònthêmmộtconvật

nữalàChuột.Tiếcrằngcấutrúccủatruyệnnàyphầnnàođãbịphávỡkhơng

đúngnhưsơđồcủacáctruyệntrên;

Chuộtconphángơbịngườiđánhđau.Chuộtgiàmờivesầuvềlàmthầy

cúng,nhưngvevắngnhà,chấuđithay.Chấuđãkhơngbiếtcúnglạigiởlời

đạođứckhunchuộtlàmănlươngthiện,nênchấubịchuộtđánhđuổichạy

tớinhàchimđangấptrứng,xinngủnhờmộtđêmvìchânđau.Thươnghại,

chimchonằmghé.Cũngnhưtruyệncủata,nửađemcótiếnghoẵngkêuto,

chấugiậtmìnhđạptung,trứngrơivỡhết.ChimkiệnchấuởTrời.Chấulúc

đầuđổchohoẵng.Hoẵngđổchocâyđổđèlênngườimình,câyđổchogà

bớiruỗnggốc.Ởđâygàtựbiệnbạchvìphảinilấyđànconlạikhơngcó

vú,hơnnữachỉănsâuchứkhơnggặmgỗ.Trờiđanglúngtúngkhơngbiết

xửrasao,thìchấulầnnàylạikểtộichuộtcắnphácủangười.Chấukểđúng

bệnhcủachuột,nhưngchuộtlạiđuổiđánhnónênphảixinngủnhờ.Cáccon

chuộtlúcnàyđềuđồngthanhđổchochuộtxấunết.Trờibènphạtchuột,bắt

chuộtphảibéngườilại.[6]TheoĐinhTú:Cơgáiđẹplấychồngrắn.

[7]Chiềnchiện:ởđâylàmộtlồichuồnchuồncánhvàng(theolờingười

kể).

[8]TheoNguyễnVănNgọc,TruyệncổnướcNam,B-Mngchim.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

IX-TÌNHBẠN,TÌNHUVÀNGHĨAVỤ

171.BÀCHÚAONGNgàyxưacómộtngườihọctrònhànghèorớtmùngtơitênlàSĩ.Anhởvới

bàmẹgiàlụkhụ.Anhmuốnlấyvợđểvợđỡđầncơngviệcnhàvàphụng

dưỡngmẹgià,nhưnghỏimấyđám,ngườitathấynhàanhlnnămthiếuăn

nênđềulắcđầutừchối.Vìthế,anhvẫnphảisốngmộtthânmộtmìnhvới

nghềđicủi.Hàngngày,buổisángtinhsương,anhlênrừngchặtcủiđemra

chợbán.Chiềulại,ănxong,anhmớicầmlấyquyểnsách.

Cứnhưvậychođếnngàyanhhọcthànhtài.Kỳấynhàvuamởkhoathiở

kinhđơđểkénnhântài.Cácsĩtửđuanhauchuẩnbịtiềngạo,lềuchiếuđể

vàodựthi.TronglòngSĩcũnghămhởmuốnđuachenchốntrườngvăntrận

bút,nhưngtàilựcnhàanhqkémcỏi,chẳngbiếtlấygìdùngđểnimẹ

giànhữngngàyvắngmặt,cũngchẳngcógìđểăntiêudọcđường.Sắpđến

kỳthi,mấyngườibạnanhlầnlượttrẩykinhmàkhơngrủanh.Sĩcốchạy

vạymấynơi,nhưngkhơngkếtquả.Mãivềsaumớicómấynhàlánggiềng

tốtbụngnhậnninấngmẹgiàchoanhđểanhntâmrađi.Vàrồicuối

cùnganhcũngđánhliềucấtbướclênđường,tuyrằngtronglưngkhơngcó

mộtđồngmộtchữ.

Thoạtđầuanhgánhhàngthchobọnláibn.Làmhếthơihếtsứctrong

haingày,anhnhậnđượcởhọcơmănvàmộtquantiềncơng.Cóvố,anhlại

tiếptụcđinữa.Sauhaingàytiêurấtdèsẻn,sốtiềnmớikiếmđượccũnglại

hếtnhẵn.Mặcdầuvậy,anhvẫnkhơngdừnglại,hyvọngdọcđườngsẽtìm

được việc làm. Nhưng rủi thay, ngày hôm ấy trời mưa, không một ai thuêTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỤ KIỆN CHÂU CHẤU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×