Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỊT GÀ THUỐC CHỒNG

THỊT GÀ THUỐC CHỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Nấunướcđểlàmgì?-Vợhỏi.

-Tơi nghe trong bụng cồn cào như đứt từng khúc ruột, chắc là khơng qua

được.Muốntắmmộtcáichosạchđểđợigiờchết.

Vợtinlàthật,bỏđinấunước,trongkhiđóthìtìnhnhâncủanànglẻntớikín

đáochuivàomộtcáichumđậynắpởtrên.Dĩnhiênviệcđókhơngquamắt

đượcngườichồng.

Nướcnấuxong,chờkhivợragiếnggánhnướclãvềpha,chồngbèntrởdậy

bưngnồinướcsơiđổụpvàochum.Ngườikiachếtkhơngkịpngáp.Lúcvợ

gánhnướcvề,chồngkhốttaybảorằng:

-Khơngcầntắmnữa.Bâygiờthìtơinóngruộtq,muốnchạyđiđâucho

khykhỏa.

Nói đoạn bỏ đi mất. Vợ đang lo lắng vì tình nhân còn nấp trong nhà, nay

thấychồngbỏđithìmừngqnh,chờchồngđikhuất,vộichạyđếnchum.

Vừagiởnắpđãthấytìnhnhântrồiđầulên,vộinói:

-Ơi!Vuisướngchimàanhlạicười!Đichomaukẻonóvềthìkhốn.

Nhưngđếnkhinhìnkỹthìmớibiếthắntađãchếtnhănrăngtừbaogiờ.

Trướccáixácchết,ngườiđànbàđâmrabànghồnglolắng.Bụngbảodạ:"Phảilàmthếnàochomấttích,nếukhơngthìkhólònggiữđượccáiđầutrên

cổ". Đang lo nẫu ruột thì một mưu kế chợt đến. Xóm giềng có mụ Hoa

chunnghềnấurượu.Đầuhồinhàmụcómộtdãychumchứahèmđểbán

chongườinilợn.-"Phảirồi,chỉcầnlàmsaođưacáixáclọtquahàngrào

nhàmụbỏvàochumlàổn".Nghhĩvậy,chờđêmtối,ngườiđànbàbắttaylàmngay.NhàmụHoaràodậuđổnátnênchịtalàmviệcđómộtcáchêm

thấm.

Sánghơmsau,mụHoanhưlệthường,manghèmrượuvừanấumẻtốiqua

đổvàochum.Mụbỗngtốngđảmkhithấycócáixácchếtngồigọnởtrong.

Mụtoanlalênmộttiếng,nhưngđãbiếtkịpthờighìmlại.-"Chếtthật!đứa

nàođâyhạita.Vơphúccóđứanàobiếtthìcảcáicơnghiệpnàychỉcòncó

nướckhấnvàomồmquannhalínhtrángmàthơi.Màthơicongáitavốnnổi

tiếng"đamưutúctrí",phảinhờnólochomớiđược!".Nghĩvậy,mụbèngọi

congáivàobuồng.Haimẹcònthầmthìtonhỏ.Chỉmộtchốcsauđãthấyhai

ngườilăngxăngmangáoquầnlụalàvảivócvànhiềuđồqgiákhácphơi

đầymộtsân.Cóngườihỏi,mụnói:-"Tưtrangcủacongáitơiđấy".*

**Gầnxãvốncóhaibợmquanhnămlàmnghềđàotườngkhtvách.Điqua

qnrượucủamụHoa,chúngnhìnmọithứphơiphóngthìhoacảmắt.Đứa

nọbảođứakia:-"Tồnhàngq!...Biếtbaonhiêulàtiền...Khơngngờmụ

chủqnlạilắmcủathế".-"Cònđợigìmàkhơnglàmmộtmẻ".

Thếlàđêmlại,haibợmđãcắtđượcváchchuivàonhà.Chúngkhơngphải

mất nhiều cơng tìm tòi, vì cái hòm áo quần tư trang lại đặt nghênh ngang

giữanhà,hìnhnhưmẹconnhàchủqnsaukhiphơiphóngtưtrangchỉmới

kịpxếpcất,chưagácđượclênchạn.Haibợmtathấykhơngcòncơhộinàotốthơn,bèncứthếlenlénkhiêngracổng,đithẳngmộtmạch.

Nhưngkhiêngđượcvềđếnnhà,nạyhòmrathìhaibợmgiậtnảymìnhkhi

thốngnhìnthấycáixác.-"Thảonàomànặngnhưvậy,taotưởngphảicó

vàitrămquanlàít",mộtđứanói:-"Đúnglàchúngmìnhmắchợmvớimẹ

connhàchủqn",đứakiatiếp:-"Phảichomẹconchúngnóbiếttaymới

được!".-"Nhưngdùsaothìcũngphảilàtiêuhuỷcáicủanợnàyđiđã".Cuối

cùngchờtốiđến,haiđứađànhphảikhiêngxácđichơn,miệngkhơngngớt

lầmbầmchửirủamẹconmụHoa.*

**Chừng một tuần sau, một hơm cơ gái con mụ Hoa đi chợ, đến một qng

vắngthìhaitênbợmởtrongbụinhảyxổra:

-Mẹconnhàmàyvừachơichúngtaomộtvố.Khálắm.Bâygiờthìchúng

tao xử tội mày. Có bao nhiêu hoa hột vòng xuyến và tiền nong phải bỏ ra

ngayđi!

-Xinhaianhthachoem.

Côgáihoảngsợchắphaitaycầukhẩn.Nhưngrồisauphútbốirối,côcũng

biếttươngkếtựukế:- Muốn lấy tiền, xin hai anh đưa em đến chỗ có tàu ơ cập bến mà bán sẽ

đượcvơkhốilàtiền.Chứcònđichợ,emcómangbaonhiêuđâumàlấycho

bõ.

Thấyđứacongáibàncólý,haibợmbènxoaylạiýđịnh:-"Thơiđược!Hãy

đivớichúngtao.Nhưngnếubỏchạythìchớchết".Nóirồicảbacùngnhau

rađi.Sắpđếnbến,cơbảochúngdừnglạivànói:

-Tàuơtrướcmặtđó.Haianhđứnglạiđây,đợitơixuốngăngiáđâuvàođấy

rồihãyxuốngnhậntiền.Đànơngkhơngmuabánquen,chúngnóbópchẹt

chẳngđượcbaonhiêu.

Haibợmnghĩrằngtrướcmặtlàsơngrộngnếunócóchạyđiđâucũngkhơng

thểtrốnnổinênnghelờingồilạiđợi.Gặpchủtàuơ,cơgáinói:

-Nàyơngchủ,tơicóhaitênnơngườimiềnnúi,cósứckhỏelạigiỏithức

khuya, muốn thức mấy đêm cũng được. Ông chủ mà dùng chúng vào việc

canhgácthìtuyệt.Chúnghầuhạtơiđãlâu,vìcầntiềnnêntơibánrẻcảhai

đứachỉlấymườilạngbạc.

Chủtàunghenóicómónhànghờithìưngramặt,giụcđưaxuốngđểmua.

Cơgáichỉlênbờnói:

-Kìa,ơngtrơnghaiđứađangđứngởđấy.Chúnglàngườimiềnnúirấtsợ

nước,nêntơikhơngdámđưaxuốngđây,vìhễthấynướclàchúngtrốn.Nếu

ơngngãgiáxongthìcứgiaotiềnchotơi,đoạnchongườithìnhlìnhbắthai

đứatróilại,chớđểchúngchạy.Sauđóđưaxuốnghầmtàu,baogiờnhổneo

mớilạicởitróichochúng,bắtchúnglàmviệc.

Chủ tàu ơ nghe bùi tai bèn làm theo lời. Cơ gái lên bờ bảo hai bợm rằngmình đã ăn giá xong, hãy xuống tàu mà nhận tiền. Nhưng chưa kịp nhận,

chúngđãbịbọnthủythủbắttróigiậtcánhkhuỷu,nhétgiẻvàomồmvàném

xuốnghầmtàu.Cơgáithừadịplỉnhmất.

Đợichođếnlúcnhổneo,chủtàuơchomởtrói,haibợmmớiđượctựdo,và

việcđầutiêncủachúnglànhảyùmxuốngsơngbơiđạivàobờ.Lãochủtàu

tiếccủa,chothủythủquaytàuvàorồilênbờđuổitheo.Nhưngbọnchúnglạ

nướclạcái,làmsaocóthểđuổibắtđượchaitênbợmvốnđãamhiểuđường

ngangngõtắt,nêncuốicùngđànhnuốthậntrởvề.

Mặc dầu trốn thốt, tối hơm đó hai bợm phải trèo lên một cây to ẩn náu.

Khơngngờchínhtrênngọncaocủacâycổthụấy,cơcongáimụchủqn

rượu cũng vì tối trời khơng về được nên đã tìm lên ẩn nấp từ trước. Một

tronghaiđứatrèolênngọnthìgặpcơả.Thấynó,cơgáitươicườiđonđả:

- Ồ, anh cũng đã về được đấy ư? Em tin chắc thế nào hai anh cũng thốt

đượcqntànbạoấy,đểmộtngàynàođóemsẽđượccùnganhkếtdun...

-Thậtkhơng?Cóthậtlànàngsẽthuậnlấytakhơng?

-Thậtchứ.Nhưnganhphảixalánhanhkiavàbỏcáinghềlàmănnguyhiểm

nàythìemmớilấy.

-Vậythìthửthềđitaxem.

-Thềcũngđượcthơi.Nhưngthề"cátrêchuiống".Chỉcóthểthèlưỡiliếm

nhaulàcáchhứahẹnchắcchắnhơncả.

Nhưngkhibợmtavừaghésátmặtcơgái,thèlưỡiđịnhliếmthìcơđãcắn

chohắnmộtcáirấtmạnh.Chótlưỡiđứt,hắnđauqngãlộncổxuốngđất.Bợmkiacònởdướicànhthấpchẳnghiểuđầuđirasao,tưởngtrênngọn

có vị thần linh nào làm cho thằng bạn của mình hộc máu ngã xuống, nên

cũngvộivàngtụtxuốngkhỏicâyrồibachânbốncẳngchạymất[1].

KHẢODỊ

TruyệncủatađãđượcbiênsoạnthànhvởtuồngđồnhanđềlàGiápKén-xã

Nhộng.

CóxãNhộngdandíuvớivợgiápKén,nhưngđoạnđầukhơngcócâuchuyện

cầuthầnvàlàmthịtgàđểthuốcchồng.NhộnglậpkếbắtKénlênrừngđốn

gỗvềsửađìnhđểcócơhộiđilạivớivợhắn.Đốnbiếtâmmưu,Kénlàmbộ

rađi,nhưngđếnkhuya,lạitrởvềgiữalúcNhộngđangởtrongbuồngnhà

Kén.VợKénbảoNhộngngồivàomộtcáichumnhưtruyệntrên.Kénvềnói

rằnglênrừngthiêngqntắmrửa,sợthầnphạtnênquayvềtắmcáiđã,xong

lạiđi.Từđâytrởđigiốngnhưcáctìnhtiếtcủatruyệncổtích,Kénbảovợ

nấuchomìnhmộtnồinướcsơi.Khivợrasơnggánhnướclãđểphavàocho

nguội mà tắm, thì Kén cho Nhộng về chầu ơng vải với nồi nước dội vào

chum,rồikhivợvề,hắnnóimìnhđãtắmxongrồivàrađi.VợKéncũngmở

nắpchumtìmNhộngrồibậtkêulên:-"Trờiơi!Vuisướngchimàcậucòn

cười".

VàkhibiếtNhộngđãchết,hắncũnghốihảlăncáichumquanhàTúNương

chun nghề nấu rượu để lẫn vào dãy chum nhà mụ; cũng có việc vợ Tú

NươngpháthiệnracáixácvàsauđócùngcongáilàTuyếtNươnglậpkếphơi thật nhiều áo quần để câu lòng tham của bọn trộm. Cũng có hai tên

trộm-tênlàCaoPhivàViễnTẩu(vìthếcũngcóngườigọivởtuồngnàylà

CaoPhi-ViễnTẩu)lẻnvàokhiênghòmđi,trongđócócáixác.Lạicũngcó

chuyện hai bợm bắt gặp Tuyết Nương, nhưng ở đây thì đòi giết chết nếu

khơngchịuchuộcmộttrămbạc.TuyếtNươngcũnglừađượcchúngđicùng

mìnhđếnchỗtàuơvàCaoPhi,ViễnTẩubịthủythủtróikhidắtnhauxuống

tàu nhận tiền. Nhưng hai bợm đã gạt được chủ tàu cởi trói cho chúng để

nhảyxuốngsơngthốt.

CũngcóchuyệngặpTuyếtNươngtrêncâyvàViễnTẩubịcắnđứtlưỡi.Nói

chung, các tình tiết đều như truyện vừa kể, trừ một màn cuối cùng mà ở

truyện cổ tích khơng có là hai bợm lại tìm đến nhà Tuyết Nương báo thù.

Đếnnơi,vợTúNươngchỉchomộtcáihangdùngđểnấurượu,bảocongái

mìnhởdướiđó.Nhưngkhihaibợmlầnxuốngthìhaimẹconchấtcủikín

cửahangrồinổilửađốtchết.

TruyệncủatatrênkiagiốnghệtvớitruyệncủangườiKhơ-me(Khmer)Mưu

đànbà,ngoạitrừmộtvàitìnhtiếtcábiệt.Đạithể,saukhingườichồngđổcả

nồinướcsơivàovạitrongđótìnhnhâncủavợẩntrốn,thìhắnbảovợkhơng

cầntắmnữa,cũngkhơngnóirõlýdo.Đếnlượtngườivợthấytìnhnhânđã

chết,muốnlàmphitangcáixác,bènthươnglượngvớibốntêntrộm-4chứ

khơngphải2-đểchúngkhiêngcáivạiđi,ngỡrằngđólàmộtvạivàng.

Khibiếtmìnhbịlừa,chúngnổigiận,thềbáothù.Chúngkhơngđónđường

mà tình cờ bắt gặp nàng đang bn hàng trên một chiếc tàu của người

Trung-quốc.Thấythếnguy,nàngxinlỗichúngvàhứachiachochúngmột

số tiền mà nàng bảo là chủ tàu mắc nợ mình. Gặp lại chủ tàu ở chỗ khác,

nàngthươnglượngvớiy,nhờymuagiúpchomìnhbốntênnơlệkhótính.

Chủtàubằnglòngmuavàcảbốnbợmđềubịbắttróigiữlạitrongkhoang

giữakhinàngcầmtiềnrađi.Đoạncuốicũnggiốngtruyệncủata.XemtiếpởKhảodịtruyệnKẻtrộmdạyhọctrò(số83,tậpIII).

ĐồngbàoTháicótruyệnĂnmềgàmùmắt,cũnglàmộtdịbảngầngũicủa

cáctruyệntrên:

Mộtanhchàngnọbiếtvợngoạitình,mộthơmbảovợ:-"Từhơmtơiăncái

mềgà,conmắttựnhiênsinhramờ,cólẽmùmất!".Rồitừđấytrởđi,chồng

giảcáchngàymộttrởnênthongmanh,cònvợthìcốýmuagàđểcómềcho

chồngăn,tinrằngchồngngàymộtmùlòathật.

Một hơm, vợ táo bạo đưa trai vào nhà. Chồng đang ngủ, biết chuyện bèn

ngồi dậy. Cũng như truyện của ta, thằng trai sợ bị lộ, trốn trong một cái

chum.

Chồngbảovợ:-"Từhơmbịmùđếnnaykhơngtắmđược,mìnhnấuhộcho

tơinồinước".Vợnấusơixong,bỏđinương,cònchồngthìđổnồinướcvào

chumrồilêngiườngnằmngủ.Khingườivợvề,thấytìnhnhâncủamìnhnhơ

đầulênkhỏichumlạinherăngtưởnglàcườivớimìnhbènnóinhỏ:-"Thấp

xuốngkẻo"(tứclànóilái:ngườitasẽthấy)".Chồngnói:-"Tơiđãnằmrồi

cònbảothấpgìnữa".Khingườivợbiếtlàtìnhnhânđãchết,vộibếđibỏvào

mộtchuồnggànhàkháctronglúcngườitavắngnhà.ngườitấysẽtha"

Tốiđến,đàngànhànàylênchuồngnhácthấycóbóngngườithìsợkhơng

dámvào.Chủnhàlấylàmlạ,nhìnvàothấycáixác,tưởnglàtrộmrìnhbắt

gà,bèngọicảnhàđếnđánhchomộtmẻchođếnkhicáixácngãra,tưởnglà

mìnhqtay.Ngườinàylạiđembỏvàochuồngdêcủamộtnhàkhác.

Thấyđàndêchiềuvềkhơngchịuvàochuồng,chủnhàđếnxem,thấycáixác

tưởngcótêntrộmdêngồirìnhtronggóc,bèncũnggọingườinhàxúmlại

đánh nhừ tử. Rồi khi xác ngã xuống, lại cũng tưởng là mình q tay, bènnghĩcáchtốngkhứcáixácđi.Sánghơmsauhắnđưacái"ban"(mộtthứbồ

dùngđựngvảivàcủaq)raphơiđểlộvảilụavàcủaq.Nhưtruyệncủa

ta,cũngcóhaitêntrộmtốiđếnlẻnvàothấycái"ban"đểgiữanhàbènđặt

lênvaikhiêngđi.Dọcđường,mộtđứathòtayvàokhoắngthấycóxácngười

liền bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu: -"Có người". Đứa nọ tưởng đâu có người

đuổiđằngsauthật,đeocả"ban"màchạylỏnvàorừng.Chođếnkhibiếtlàcó

xácchếtvộivứt"ban"vàobụi[2].

Giốngvớitruyệntrên,cótruyệncủangườiTi-rơn(Tirols)phíaBắcnướcÝ

(Italia):

Mộtngườiđànbàtrongbụngmuốnchồngtrởthànhmùđểđượctựdođilại

với trai. Một hơm vợ bảo chồng rằng mình sẽ đi xưng tội. Chồng làm bộ

nghiêmtrangbảovợnêntìmđếnmộtơngthầygiỏikhoabóitốnsốngtrong

một hốc cây "sên" nọ, ơng thầy này thường khơng cho ai thấy mặt, nhưng

việcgìcũngbiết.Vợtìmđếncây"sên"khơngbiếtrằngchồngđãđếntrước

ngồinấpởtrong.Vợđứngngồichõmiệngvàonóilênýmuốncủamình.

Chồngngồitrongbảo:-"Cứmỗingàychoănmộtcongàthìsẽmùdầnmà

chẳngaingờcả".Trởvề,vợchochồngbiếtlàthầybóibảotừnayphảiănở

tốt,phảichămsócchồng,chochồngănmỗingàymộtgà.Bènnóisaolàm

vậy.Chồnggiảcáchlàmravẻmỗingàymộtmùlòa.Vàkhitinrằngchồng

đãmùthật,vợbạodạngọinhântìnhđếnhúhítạinhà,nhưngliềnbịngười

chồngchộpđượcgiếtchết.

CáctruyệntrêncólẽbắtnguồntừmộttruyệncủaẤn-độtrongNămsáchdạy

trẻ(Panchatantra):

Mộtngườivợmanglễvậtđếnngơiđềnmộtnữthầnxinbàychocáchlàm

chochồngtrởnênmù.Khơngngờchồnglúcấylạinấpđằngsauphotượng,

bènnóivọngxuống,bảohàngngàyphảichochồngănbánhngọtvàkẹothìsẽhiệunghiệm,sauđóchồngdầndầnlàmravẻbịmùthậtvàbằngcáchđó

hắncódịpđánhlãonhântìnhcủavợđếnchết.

NgườiKhơ-me(Khmer)cũngcómộtdịbảnkhácgầnnhưlàđoạnđầucủa

truyệnkểtrênkia:Một người vợ muốn bỏ chồng để lấy người khác. Một

hôm chồng bận đi đào củ từ trong rừng, nghỉ trưa tại một ngơi đền. Đúng

vàolúcấy,vợmanglễđếncầuthầnlàmchochồngchết.Chồngbènnấpsau

tượngthầnnóinhỏxuốngbảomualoạigàđangấptrứngchoănthìchồngsẽ

chết.Vợlàmtheo.Chồngănxonggiảcáchbệnhnặng,vợđưanhântìnhvào

nhà,vàchồngcócơhộiđánhchết[3].

MộttruyệncủaẢ-rập(Arabie)cũnglàdịbảncủacáctruyệntrên,nhưngcó

nhiềunétđộcđáohơn:

ỞAi-cậpcómộtanhnơngdânlấymộtchịvợđẹp,vợthìhaychêchồngvà

đilạivớimộtchàngtrai.Ngàyngàychồngphảiđichănbò,vợchỉcungcấp

nhưthườnglệhaitấmbánhkhơvàsữachua,trongkhiđóởnhà,vợđóntrai

đến làm thịt thỏ rán bơ cho ăn. Một hơm, có một thằng bé đến xin người

chồngchomìnhđitheogiúpđỡđểkiếmmiếngăn.Nócómộtconmèonhỏ

tinhkhơnthườngbỏvàotúiáomangtheo.Chồngbằnglòngcho.Mộtlần

thằngbévềnhàsớm,trèoghếnhìnquacửasổthấyngườivợchủđangmổ

gàránbơrồibàythànhmộtđĩangonlành.Bènragọichủvề.Chủvềbảovợ

mang thức ăn, vợ lại đưa bánh khơ và sữa chua như thường lệ rồi bỏ đi.

Thằngbébấmconmèo,mèokêu:-"Nónóigìthế?",chủhỏi.-"Nóbảocó

thịtgàởchỗnọ,tộigìmàănbánh".Anhnơngdânbènvàođúngchỗmèo

chỉ lấy gà ra chén, rồi đi. Khi người tình nhân đến, thấy khơng có gà bèn

đánhngườiđànbà.

Hơmsau,ngườiđànbàđichợmuamộtcongàmáitâycũngránbơbỏvào

hộpcấtđi.Thằngbécũngvềrìnhvàgọichủvề,vợcũngchỉdọnbánhkhơvàsữachua,conmèolạibịbấmđểchỉchỗcómónănngon,vàsựviệccũng

diễnlạinhưhơmqua.

Mộthơmkhác,đứabévàomộtnhànọmượnmộtcáiáovàconlừa,cảitrang

đóngbộmộtngườibánthuốc.Lạilấytrứnglàmthànhcácloạibộtđựngvào

hộpvàcưỡilừađiraobán:cócácloạiđộcdượcuốngchếttrongmộtgiờ,

mộtngày,haingày,vânvân.Vợơngchủtưởngthậtchạyrahỏi:"Cóthuốc

độcnàochếtngaytrongmộtphútkhơng?".-"Có"-"Chotơimua".Thằngbé

đưahộpbộtlòngtrắngtrứngvàdặn:-"Mổmộtcongàmáibéoránbơrồi

rắcbộtnàylên.Aiănphải,hễngheynói:"A!Bụngtơi",thìtìmsắthơnóng

màdívàogót,nếuthấyykhơngnóigìcả,thếlàđãchết".Bánxongthằngbé

trảáovàlừachongười,rồirađồngkểlạimọiviệcvừaquachochủnghe.

Chủvềnhà.Lầnnàyvợdọngàtâyránchochồngăn.Ănvừaxong,chủvà

tớ cùng nằm xuống sau khi nói mấy tiếng: A! Bụng tơi." Vợ chủ lấy sắt

nướngdívàogótkhơngthấynhúcnhích,liềnđigọitìnhnhânđếnbảomình

đãđầuđộcxong.Haingườicùngvàongồiănvàđùagiỡn.Ngườinơngdân

vùngdậygiếtchếtcảhai[4].

Vềchỗxácchếtbịchuyểntừnơinàyđếnchỗnọ,trongNghìnlẻmộtđêmcó

truyệnThằngCòm:

Cóhaivợchồngmộtngườithợmay.Mộthơmchồngđangmayáothấycó

thằngCòmđếnởgócphốđánhtrốngvàhát,bèngọinóvàođểhátchovợ

nghe.Vàothìcơmđãdọnlỡ,bènmờiCòmcùngngồiănlialịavừakêu"ăn

trộm". Lính tuần chạy tới cho anh ta là kẻ giết người. Khi tỉnh rượu, anh

không làm sao cãi nổi. Án đưa lên vua, vua ra lệnh xử giảo.. Nhưng Còm

khơngmaymắcxương,chữamấycũngkhơngđược.Sợq,nhânlúchồng

hơn, hai vợ chồng khiêng xác Còm đến nhà thầy thuốc đặt đầu cầu thang,

chomộtembéđưabạcđểlễthầy,mờithầyxuốngcoimạch,rồibỏchạy.

Thầyxuống,vơtìnhđáphảixácCòmlọtxuốngnhàdưới.CholàvìmìnhmàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỊT GÀ THUỐC CHỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×