Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢC

LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

nồi,xincủi,vogạo,tìmđákêlàmbếpởngaybênthềm.Nhưngđákêanh

chỉnhặtcóhaihònmàđítnồithìtròn,nênđặtlênmấylầnđềubịnghiêng

đổ.Mỗilầnnồiđổ,MồCơilạikiênnhẫnxêdịchhònđá,nhưngdùsửasoạn

thếnào,nồiđặtlêncũngchơngchênhchỉtoanlậtxuống.Bấygiờcơngchúa

ngồitrênlầunhìnxuống,thấychàngtrailoayhoaymãivớihaihònđákêđã

baonhiêulầnmànồivẫnđặtkhơngvững,nêncảmthấybựcmình.Nhânmột

lúcnồilạinghiêngnghiêngsắpđổ,cơngchúanóichõxuống:

-Tìmmộthònđánữamàkê!

Nghetheolời,MồCơichẳngnóichẳngrằng,bỏđitìmmộthònđáthứba

đưavề,bấygiờnồiđặtlênmớivững.Saukhitrútgạovàonồi,MồCơibắt

đầuđánhđálửa.Anhđánhđiđánhlạinhiềulầnđềukhơngđược.Vìanhđặt

bùinhìnlênphíatrênđánêntinhlửatuybậtranhưngđềukhơngbénvàobùi

nhùi.Anhđánhnonêchêchánvẫnkhơngănthua,vìmỗilầnkhơngđược

anhlạisửasoạnởchỗhònđá,chứkhơngsoạnchỗbùinhùi.Trênlầunhìn

xuống,cơngchúathấysốtcảruột,nênvàolúcđánhđếnlầnthứmấymươi,

nàngbènnóichõxuống:

-Đặtbùinhùixuốngdưới!

Nhưcáimáy,MồCơinghetheolời,sửalạivịtríbùinhùithìquảnhiênđánh

lửabénngay.Vẫnkhơngmộtlờicảmơnhaynóigìvớicơngchúa,anhcứ

cắm cúi làm cơng việc của mình. Sau khi cơm canh đã chín, Mồ Cơi nấu

lnấmnướcchè.Nướcsơirồi,cóviệcrótnướctừấmvàocáibầunậmmà

chàng thường mang theo bên người. Miệng bầu nậm thì bé, miệng ấm thì

rộngnênanhrótchảycảrangồi.Anhcốsửasoạnđểnướcchèkhỏichảy

phí mất, nhưng mỗi lần làm là một lần mất công, nước vẫn lênh láng ra

ngồi.Thấythế,cơngchúabựcmìnhbảo:-Đặtvàođấymộtchiếcđũa!

Mồ Cơi lại cúi đầu làm theo. Quả nhiên nước chảy theo đầu chiếc đũa lọt

gọnvàomiệngbầunậm.

Bấygiờvịquanlàmphậnsựtheodõicơngchúađãđếngặpvua,nói:

-Tâubệhạ.Cơngchúađãnóichuyệnvớichàngtrẻtuổiđếnlầnthứba.Hạ

thầnđãghixong.

Vualấylàmngạcnhiên,saidẫnMồCơitớixemmặt.Thấychàngănmặclơi

thơi,vuakhơngđượchàilòng.Nhưngnghĩrằngbiếtbaonhiêungườikhơng

thểlàmchoconmìnhmởmiệng,thìngườinàyhẳnlàphảicótàinăngxuất

chúnggìđây,vảlạimộtơngvuakhơngbaogiờhailời,nêncuốicùngquyết

địnhgảcơngchúachoMồCơi[1].

KHẢODỊ

Vềhìnhảnhnhânvậtanhhùng"ănmặclơithơi"xinvàothửthách,cóngười

kểđólàmộtanhchàngănmàyđóngkhố.

Vềhìnhảnhbắcnồicơmtrênhaihònđá,đồngbàoThái(Nghệ-an)cótruyện

Haianhem,đạiýnói:Cóhaianhem:anhđãcóvợ,emchưa.Anhđểvợở

nhàđibn.Vợsauđóbỏnhà,theoconmộttênphúhộ.Emcấtcơngđitìm

khơngđược.Anhvềnghingờvàmắngmỏem,địnhgiết.Trướchếtbảoemnấucơm.Embắcnồitrênhaicáicọcđónglàmkiềng.Anhbảo:-"Saongu

thế, kiềng hai chân bắc nồi sao được". Cơm chín, em lại đưa cho anh một

chiếcđũa.Anhcũngbảo:-"Saonguthế,đũaphảicóđơichứ!"Ngườiem

mớidùnghìnhảnh"kiềngbachân"và"đũacóđơi"đểkhunanhnghĩlại.

Ngườianhhốihậntừđómớibiếtvợbộibạc,vàănởhòathuậnvớiem[2].

Tươngtựvớitruyệncủatatrênkia,đồngbàoTàycótruyệnNóikhốcmất

congáimàngườiNùng,ngườiDáycũngkểgiốngnhau:

Mộttrưởnggiảgiaohẹnnếuailàmchocongáimìnhnóiđượcbacâutrong

mộtbuổithìsẽchokhơnglàmvợ.Chạ-chàngtrainghetinnàyđếntrong

mộtngàygiỗđểgiúpviệcmổlợn-xinđượcthử(ởđâykhơngcóchuyện

phạtmộttrămtrượngnhưtruyệncủata)vànhờcácbơlãocómặttrongngày

giỗlàmchứnghộ.Lầnđầu,chàngbảocơgáitrưởnggiảđigánhnướcđểvề

đunsơicạolơng.Nhưngcơmấtcơnggánhbaonhiêulầnđổxuốngvơhiệu,

vìChạđặtsấpchảo.Lầnthứmườimột,cơgáikhơngnénđượcbựcmình,

bảoChạ:"Phảilậtngửachảomớiđổđược.Dốtơilàdốt!".ThếlàChạcó

được câu nói thứ nhất. Nước đun xong, Chạ bảo cơ gái giữ lợn cho mình

chọctiết,nhưnganhkhơngđâmbằngmũidaomàlạiđâmbằngchilàm

chocơgáiphảiđèlợnhếtsứcvấtvảvìnhữngcáiquẫycủanó.Bựcmìnhcơ

gắt:-"Đâmđằngmũiấy.Dốtơilàdốt!".Chạlạiđượccâunóithứhai.Tiệc

ănxong.Chạcùngcơgáilàmphậnsựrửabát,nhưnganhlạibỏtấtcảđĩabát

vàosọttoanxócxócnhưkiểurửarau,khiếncơphảikịpthờingănlạivới

câu.-"Rửatừngcáimộtchứ.Dốtơilàdốt!".ThếlàChạcỏđủcảbacâunói

củacơgáivàđượccácbơlãochứngthực,làmchotrưởnggiảđànhphảiy

ướcgảcon[3].

RiêngtruyềnđồngbàoCao-lankể,cómộtvàitìnhtiếthơikhác.Lầnđầu,để

buộccơgáiphảinói,làviệcchàngMồCơi-ởđâylàMơCơi-lậtúpchảo

như trong truyện trên. Lần thứ hai không phải đâm chuôi dao vào lợn màchàng Mồ Cơi buộc thòng lọng vào đi lợn để bắt lợn - "Phải buộc vào

chânthìmớitróinổilợn,chứbuộcvàođithìtróinổigì",cơgáikêulên

thế.Lầnthứba,khơngphảirửabátmàlàdọncỗ.MồCơiđãcóchúýgiấuđi

mộtsốđũalàmchokháchmấymâmphảingồichờ.Bịbốtrách,cơgáiphải

đigọiMồCơilấyđũachokhách.Thếlàbalầncơgáimởmiệng,kếtquảMồ

Cơithắnglợibuộcphúơngphảiyướcgả[4].

MộtdịbảnkháccủangườiDaothìcơgáimởmiệngnóirakhơngphảibamà

đếnnămlần.Mỗilầncơnói,chàngtrailạibậpmộtnhátdaovàocộtđểđánh

dấu.Lầnđầuchàngtrailàmphậnsựbắtlợnđểgiếtthịt,lạinhèphảiconlợn

nái.Cơgáikêulên.-"Ấy,mổconlợnbéotrongchuồngchứ!".Lầnthứhai

chọctiếtlợn,anhcầmdaochọcvàođítlợn.Tiếngcơgái:-"Ấychọcởcổ,

saolạiởđít".Lầnthứbacạolơng,anhchỉgiộivàolợnbằngnướclã.Lại

tiếngcơgái:-"Phảinấunướcsơigiộivàochứ!"-Lầnthứtưluộclòng,anh

cứđểngunbộlònglợncảphân.Cũnglạitiếngcơgái:-"Ấyphảithn

chosạchphânđãchứ!".Lầnthứnăm,cũngnhưmộttruyệntrênkia,khilàm

phận sự rửa bát, anh cũng cầm sọt xóc lên xóc xuống. - "Xóc thế vỡ mất

thơi!".Cơgáithan.Anhthắngcuộc[5].

Cũngcùngmộtmơ-típtrênnhưngkháchìnhảnh,cótruyệncủangườiMarốc(Maroc):CơngchúaSát-sahaylàMát-cút-sa:

Một cơng chúa rất đẹp nhưng cũng rất ác, tun bố chỉ lấy người nào làm

chomìnhnói,nếukhơng,tronghạnmộtđêmphảichémđầu.Nhữngchàng

traikhinhsuấtchếtvìviệcnàykháđơng,phơiởcổngthànhđãđến93thủ

cấp.Mộtơngvuanướclánggiềngcóbảyngườicontrai.Dobiếtviệctrên,

nêntrướckhichếtvuadichúclạidặnconkhơngđượcvượtqbiêngiới.

Ngườiconcảlênnốingơi,mộthơmđisănởnúi,khơngngănđượctòmò,

bènvượtqua,rồiphingựađếnkinhthành.Mộtbàgiàởmộthanggầnđấy

cảnlạinhưnghắnkhơngnghe,chỉgửingựavàtúivànglại,rồitiếnvàoxinđượcthửthách."Đãbiếtđiềukiệnchưa?",vualánggiềnghỏi-"Biết".Bèn

đưa vào, đi qua bảy tấm màn. Ở đây cuộc thử thách khơng tiến hành ban

ngàymàlàbanđêm.Hồngtửcùngcơngchúangồiănuốngvớinhaunhưng

khơngainóimộtcâu.Trờisáng,sắpđếngiờđọckinh,hồngtửbịđiệuđixử

tử.Hồngtửthứhaiđếnlượtmìnhlênngơi,cũnglạiđivàcũngthấtbạibỏ

xác.Bốnngườiemkháccũnglầnlượtlênngơivàcũngchịurơiđầu.Hồng

tửútthềquyếtbáothù.Saukhilênngơi,chàngcũngrađi,nhưngxinvua

lánggiềnghạnchotrongbảyngày.Vìhắngiỏichơiđànnênvuachoởmột

ngơinhàxinhđểđánhđàn.Nghenói,cơngchúatứcmìnhvìmìnhvốnthơng

hiểuluậtlệvàphongtục,vộicãi:-"Xửnhưthếlàsai,phảichianhưthếnày

Ngàythứsáu,cơngchúavẫnkhơngnóimộtcâu.Nhưngnhữngconchimbồ

câusaukhiđượcnghenhữngbàiđànbènnóivớinhau:-"Làmsaođểcứu

cái anh chàng cho chúng ta nghe những tiếng đàn êm tai kia khỏi chết?""Làmsao?",conkháchỏi.-"Chúngtahãyđếngiảbộxinanhtaxửchomột

việc,thếnàorồicơngchúalạichẳngthamgia".Sangngàythứbảy,những

conbồcâuđếnđậuởcửasổxinphânxử:chúngtơicóbachịemchiacủa,

con thứ nhất đòi chiếm 3/6, con thứ hai chiếm 2/6, còn lại 1/6 thì con kia

khơng chịu. Xin anh phân xử hộ. Hồng tử út nói: - "Phải chịu như

thế.này...".Viênquanngồisaumànghichépngaylờinóicủacơngchúa.Thế

làhồngtửthắngcuộc,mangcơngchúavềlàmvợ[6].[1]TheolờikểcủangườiThái-ngun.

[2]TheoTruyệncổThái,sáchđãdẫn.

[3]TheoHồngQuyết,HồngThao,MaiSơn...,sáchđãdẫn.

[4]TheoTruyệncổViệt-bắc,tậpIII,NhàXuấtbảnViệt-bắc,1976.

[5]TheoDỗnThanh,LêTrungVũ.TruyệncổDao,đãdẫn.

[6]TheoMơ-ha-métEnPha-si(MohamedElFasi)vàĐéc-men-ghem

(Dermenghem-TruyệncổtíchPha-dít(Ma-rốc).NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

196.RỦNHAUĐIKIẾMMẬTONGCó hai anh tên là Bự và Ngốc đều không ai chịu kém ai về mặt ngu đần.

NhưngBựvẫnthườngchomìnhlàkhơnhơnNgốc.Mộthơm,nghengườita

nóiđikiếmmậtongvừađượcăn,vừabáncótiền,haianhbènrủnhauđi

làmmộtchuyến.Nhưngcảhailạiqnhỏixemđihướngnàothìcótổong.

Suynghĩhồilâu,Bựlàmmặtthạo,bảoNgốc:

-Màyạ!Mậtlàchấtcónước,vậythìlênrừngkhơngcóđâu,phảitìmởdưới

nướcmớithấy!

Ngốckhơngchốicãi,gậtđầungay.Haianhbènchèothuyềnrađi.Chèomãi

suốtmấyngàychẳngthấytămhơitổongđâucả.Ngàythứba,khitrờisắp

tối,chúngcắmthuyềnbênbờsơngđểnghỉ.Sánghơmsaukhithứcdậy,cả

hainhìnthấydướinướccóbỗngmộttổongrấtlớn.BựvỗvaiNgốc:

-Taonóicósaiđâu.Lấydượctổongnàythìđượcănnovàcònbánđượcvơ

khốilàtiền,bõcơngchúngtađitìmtừmấyhơmnay.Màygiỏilặnthìhãy

xuốnglấyđi!

Ngốcvânglờicởiáonhảytùmxuốngnước.Nhưnglặnmãitìmđỏcảmắt

màvẫnchẳngthấygì.ThấyNgốclêntaykhơng,Bựchỉxuốngnướcnói:

-Ongnhiềunhưthếsaomàylạikhơnglấyđượcmộtchútgì.Cáigiốngong

haybay,phảilặnlâumớiđược,màyạ!Ngốctalạilặnxuốngtìmtòimộthồilâurồilạitrồiđầulên.Thấyvẫnkhơng

đượcgì,Bựsuynghĩhồilâu,bỗngreolên:

-Vìmàylầnnàocũngvộilênnênchẳngđượcgì.Cáigiốngongphảimất

cơngtìmmớiđược.Sẵncónạngđây,taosẽlấynóghìmmàyởdướinước

chothậtlâuthìmàymớitìmra.

NgốclạilặnxuốngđểchoBựcầmnạngđứngtrênthuyềnđè.Bựđèmãigần

nửabuổimớithảnạngrathìNgốcđãchếtnhănrăngtừbaogiờ.Thấyxác

Ngốcnổilênmặtnước,Bựlạitưởnghắncònsốngnênmắngngay:

-Cáithằngthamlam,ănmộtbụngmậtởdướiấyrồicònnhănrăngramà

cười.

Bấygiờcómộtchiếcthuyềnchèoquađó,bọnláithuyềnthấycómộtcáixác

nổibậpbềnh,bènbảoBự:

-Thằngkiachếtrồi,saomàykhơngchơnđi,đểnhưvậythốihoăngaimà

chịunổi.

Nghenói,BựmớibiếtlàNgốcđãchết,bènđưaxáclênbãiđàolỗchơncất.

Saukhichơnxong,hắnlạitrởxuốngthuyền.Bỗngnhiênhắnđánhmộtcái

rắm.Thốngthấymùithối,nhớlạilờibọnlái,hắnbènbụngbảodạ:-"Thối

q!Vậylàmìnhcũngđãchếtrồinênmớithốinhưvậy.Thơi,taphảichơnta

đimớiđược,khơngthìaimàchịunổi.Nghĩvậyhắnbènxuốngbãiđàomột

cáilỗtựchơnmìnhvừabốcmấynắmbùnlấplênđầu,hắnthấyngộtngạtkhó

chịuq,nênlạilóđầulên.Trơngthấycónhữngchiếcthuyềnqualạigần

bãiBựgọito:.Nhưngkhi

-Thuyềnkiađixêra,kẻođụngvàomảcủangườitathìthốikhơngchịunổiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×