Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Tải bản đầy đủ - 0trang

TIÊU CHUẨN

 Là CC, VC có phẩm chất đạo đức tốt;

 Có ý thức trách nhiệm, liêm khiết,

 Am hiểu Pl, có chun mơn trung thực,

cơng minh, khách quan;

 Có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu

cầu, nhiệm vụ TT của CQ trưng tập.NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo

sự phân cơng của Trưởng đồn TT;

- Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu;

- Kiến nghị;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

được giao với Trưởng đoàn TT.- Thủ trưởng cơ quan thanh tra

Nhà nước có quyền trưng tập

cộng tác viên thanh tra

THỦ TỤC TRƯNG TẬP:- Việc trưng tập CTVTT phải được thực hiện

bằng văn bản;

- Trước khi trưng tập, Thủ trưởng CQNN phải

thống nhất với CQQL trực tiếp người trưng tập;

- Khi kết thúc thời gian trưng tập, CQ trưng tập

có văn bản nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ

của CTVTT gửi cho Thủ trưởng CQ trực tiếp

QL người được trưng tập.CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CTVTT

- Lương, phụ cấp (nếu có);

- Cơng tác phí, điều kiện phương tiện làm việc và

các quyền lợi khác như TV Đoàn TT;

- Chế độ đặc thù với đặc điểm hoạt động TT do Bộ,

ngành quản lý.III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TTTHỰC

TRẠNGYÊU CẦU

ĐỔI MỚICÁN BỘ THANH TRA NHƯ CÁI GƯƠNG CHO NGƯỜI

TA SOI MẶT. GƯƠNG MỜ THÌ KHƠNG SOI ĐƯỢCXây dựng được đội ngũ CB CC TT

có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ

lý luận, chun mơn nghiệp vụ cao;

MỤC TIÊUCó đạo đức nghề nghiệp phẩm chất

và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp và

mục tiêu phương hướng phát triển của

ngành TT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

của thời kỳ mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×