Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TT

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁN BỘ THANH TRA NHƯ CÁI GƯƠNG CHO NGƯỜI

TA SOI MẶT. GƯƠNG MỜ THÌ KHƠNG SOI ĐƯỢCXây dựng được đội ngũ CB CC TT

có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ

lý luận, chun mơn nghiệp vụ cao;

MỤC TIÊUCó đạo đức nghề nghiệp phẩm chất

và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp và

mục tiêu phương hướng phát triển của

ngành TT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

của thời kỳ mới.NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Tiêu chuẩn hóa đội ngũ CBCC

2. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng CBCC

3. Nâng cao chất lượng đánh giá CBCC

4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC

5. Bố trí, sắp xếp, SD có hiệu quả đội ngũ CBCC

6. Xây dựng mơi trường làm việc lành mạnh, thực

hiện chính sách đãi ngộ đối với CBCC thanh tra

7. Gắn việc triển khai Chiến lược cán bộ với việc

thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ thanh tra

Có lập trường, quan điểm vững vàng

Chấp hành PL, hoàn thành tốt NVVì dân, bảo vệ

lợi ích của đất

nước,nhân dânACó phương

pháp làm việc

KH, có lý có tìnhENói đi đơi với làm,

gương mẫu,

khơng vụ lợiBDCCó tinh thần cầu

tiến bộ, nâng cao

trình độ6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ Công an NDĐối với địch:

Phải cương

quyết, khơn khéoĐối với tự mình:

phải cần, kiệm, liêm, chính

FĐối với cơng

việc: Phải tận tụy EĐối với nhân dân:

Phải kính trọng, lễ

phépDA

Đối với đồng sự:

Phải thân ái, giúp

B

đỡĐối với Chính phủ:

C Phải tuyệt đối trung

thànhTHE ENDTRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×