Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNGNỘI DUNGTRANGBảng 3.1Đặc điểm giới tính, lứa tuổi, vị trí chấn thương khớp cổ

chân56Bảng 3.2Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ

chân58Bảng 3.3Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của phiếu phỏng vấn

thử76Bảng 3.4Tỷ lệ thành phần các đối tượng phỏng vấn79Bảng 3.5Kết quả qua hai lần phỏng vấnBảng 3.6Kết quả kiểm định Wilcoxon giữa hai lần phỏng vấnBảng 3.7Tỷ lệ phân bố theo tuổi và giới (n =23)111Bảng 3.8Tỷ lệ phân bố theo môn thể thao và giới (n = 23)112Bảng 3.9Tỷ lệ phân bố vị trí chấn thương theo giới (n = 23)114Bảng 3.10Tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương đơn thuần hay phối hợp

theo giới115Bảng 3.11Triệu chứng lâm sàng của VĐV khi nhập viện (n = 23)117Bảng 3.12Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ

chân118Bảng 3.13Thời gian điều trị của VĐV nhóm A119Bảng 3.14Thời gian điều trị của VĐV nhóm B119Bảng 3.15Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm A

(n=13)Sau 120Bảng 3.16Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm B

(n=10)Sau 120Bảng 3.17Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân121Sau 81

81của VĐV nhóm A (n=13)

Bảng 3.18Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn ngoài khớp cổ

chân122Bảng 3.19Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân

của VĐV nhóm B (n=10)121Bảng 3.20Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn ngồi khớp cổ

chân của VĐV nhóm B (n=10)124Bảng 3.21Triệu chứng lâm sàng của VĐV khi xuất viện (n = 23)126DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

HÌNH,NỘI DUNGSƠ ĐỒTRANGHình 1.1Khớp cổ chân và bàn chân, nhìn từ trên xuống13Hình 1.2Nhìn bên các dây chằng cổ chân14Hình 1.3Nhìn giữa các dây chằng delta sâu14Hình 1.4Nhìn giữa dây chằng delta nơng15Hình 1.5Mặt trước khớp cổ chân16Hình 1.6Mặt sau của khớp cổ chân16Hình 1.7Mặt sau khớp cổ chân bị kéo giãn17Hình 1.8Mặt sau - trong cổ chân18Hình 1.9Mặt ngồi xương cổ chân18Hình 1.10 Mặt ngồi cổ chân19Hình 3.1Test đối với sự mất vững dây chằng bằng test ngăn kéo

trước..62Hình 3.2Sự xê dịch quá mức theo hướng trước sau của xương

chày trên xương sên.62Hình 3.3Test nghiêng xương sên (test ép lật trong) lượng giá sự

tồn vẹn của dây chằng gót mác.63Hình 3.4Bài tập đứng một chân chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể94Sơ đồ 1.1Phân loại sinh lý các bài tập thể lực (theo Pharphell)28DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

BIỂU ĐỒNỘI DUNGTRANGBiểu đồ 3.1Tỷ lệ thành các phần đối tượng phỏng vấn79Biểu đồ 3.2Tỷ lệ phân bố theo tuổi và giới112Biểu đồ 3.3Tỷ lệ số lượng VĐV phân bố theo môn thể thao và giới113Biểu đồ 3.4Tỷ lệ phân bố vị trí chấn thương theo giới114Biểu đồ 3.5Tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương đơn thuần hay phối hợp

theo giới116Biểu đồ 3.6Triệu chứng lâm sàng của từng nhóm khi nhập viện117Biểu đồ 3.7Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá

nhóm ASau 120Biểu đồ 3.8Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá

nhóm BSau 120Biểu đồ 3.9Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân122Biểu đồ 3.10Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn ngoài khớp cổ

chân nhóm A123Biểu đồ 3.11Phục hồi tầm vận động gấp lòng. gấp mu khớp cổ chân

của VĐV nhóm B124Biểu đồ 3.12 Phục hồi biên độ vận động duỗi khớp cổ chân nhóm B1251

ĐẶT VẤN ĐỀ

Q trình đào tạo VĐV là quá trình huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể

lực và tâm lý cho VĐV tuy nhiên để có được thành tích cao thì cần chuẩn bị

cho VĐV nhiều yếu tố khác bao gồm: dinh dưỡng, khoa học công nghệ, y học

và đặc biệt là hồi phục khả năng vận động… Trong quá trình tập luyện và thi

đấu của VĐV, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên vấn đề xảy

ra chấn thương nói chung và chấn thương khớp cổ chân nói riêng thường

xuyên gặp phải. Vấn đề này luôn ám ảnh và là nỗi lo sợ thường trực của các

HLV, VĐV vì nó làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tập luyện và thi đấu của

VĐV. Tuy nhiên, trong thực tế việc chú trọng phòng ngừa và hồi phục chấn

thương cho VĐV chưa được quan tâm đúng mức.

Phục hồi chức năng vận động có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng

trong quy trình đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao ở nhiều nước

trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Để đạt được thành tích thể thao, VĐV

phải chịu được lượng vận động lớn, trình độ thể lực, kỹ chiến thuật cao, tâm

lý vững vàng, các chức năng vận động đến ngưỡng giới hạn thậm chí có thời

điểm vượt ngưỡng cơ thể của con người do đó trong q trình tập luyện và

thi đấu không tránh khỏi những chấn thương đặc biệt là chấn thương khớp

cổ chân. Đây cũng là một trong những loại chấn thương hay xảy ra đối với

VĐV của các mơn thể thao. Vì vậy, vấn đề hồi phục chấn thương có vai trò

quan trọng như chính sự tập luyện và thi đấu của VĐV.

Có thể nói tập luyện và hồi phục là hai mặt của một quá trình thống

nhất. Sự thống nhất và tương tác ảnh hưởng của tập thể lực và các quá tình

hồi phục là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả tập luyện. Dưới ảnh

hưởng của tập luyện thể lực, trong cơ thể diễn ra đồng thời hai quá trình là

hồi phục và thích nghi. Do vậy, phục hồi chức năng có vai trò đặc biệt quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×