Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HTTT quản lý chuỗi cung ứng

HTTT quản lý chuỗi cung ứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Là hê thống tích hợp giúp quản lý và liên kết toàn diên cácquan hê với khách hàng qua nhiều kênh và bộ phận chức

năng khác nhauKhách

hàngNhững thông tin cơ bản trong CSDL

Mối quan hê của khách hàng với DN?

Mức độ mua sắm của khách hàng

Phân loại khách hàng

Các sự kiên cuộc sống nào ảnh hưởng tới hoạtđộng kinh doanh?

Khách hàng làm ăn với đối thủ cạnh tranh

nào?

Những yếu tố nào tác động tới quyết định

mua sắm của họ?

Chu kỳ sống cho mỗi loại sản phẩm và khách

hàng của doanh nghiêp như thế nào? (Điều

này nói cho bạn biết khi nào khách hàng sẵn

sàng mua tiếp hàng).Những phàn nàn và phản hồi của kháchhàng

Hoá đơn giao nhận hàng.

Thông tin được khách hàng đăng ký.

Thông tin về sự thay đổi hành vi của kháchhàng trên các nguồn đại chúng

Thông tin mà nhà phân phối, nhà cung cấpđưa đếnInternet và thư điện tửKhách

hàngTổng đài điện thoại

Chi nhánh và nhân viên

nhân viên bán hàng

Đối tác (nhà cung cấp,

nhà phân phối)

Trung tâm cung cấp dữ

liệu chuyên nghiệpDòng thu thập thơng tin

Dòng các quyết định CRMTrung tâm

thơng tin

về khách

hàngPhân tích,

xử lý,

phân loại,

điều hànhCSDL

thơng tin

về khách

hàngMarketing và các bộ phận

chức năng khác với các

chương trình CRMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HTTT quản lý chuỗi cung ứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×