Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CRM – những điểm cần lưu ý

CRM – những điểm cần lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tập trung vào quản lý toàn diện việc quan hệ kháchhàng hiện tại và khách hàng tương lai

Tích hợp những quy trình liên quan tới khách hàng

và tổng hợp thơng tin khách hàng từ nhiều kênh

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và cung cấp cơng

cụ phân tích

Đòi hỏi những thay đổi về chu trình bán hàng, tiếp

thị, và dịch vụ khách hàng

Đòi hỏi sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo và ý thức rõ ràng

về lợi ích đem lại từ việc hợp nhất dữ liệu khách

hàngHệ thống hoạch định nguồn lực DN

(ERP)

Phối hợp các quy trình nghiêp vụ chính củatoàn DN

Thu thập dữ liêu từ một số chức năng chính và

lưu trữ dữ liêu trong kho chứa dữ liêu tổng hợp18Lợi ích từ việc sử dụng hệ thống ERP

Tiếp cận thông

tin quản trị

đáng tin cậyCải tiến quản lý

hàng tồn khoCơng tác kế

tốn chính xác

hơn ERP cung cấp thơng tin

quản trị đáng tin cậy dựa trên

cơ sở có đầy đủ thông tin.

 ERP tập trung các dữ liệu

từ mỗi phân hệ vào một cơ sở

quản lý dữ liệu chung để chia

sẻ thông tin với nhau một cách

dễ dàng.

 ERP nhanh chóng lập ra

các phân tích phức tạp và các

báo cáo đa dạng. ERP cho phép

các công ty theo

dõi hàng tồn kho

chính xác và xác

định được mức

hàng tồn kho tối

ưu, nhờ đó mà

giảm nhu cầu vốn

lưu động và đồng

thời giúp tăng hiệu

quả sản xuất. Phân hệ kế toán cũng

giúp các nhân viên kiểm

toán nội bộ và các cán bộ

quản lý cao cấp kiểm tra tính

chính xác của các tài khoản.

 Hơn nữa, một phân hệ kế

toán được thiết kế tốt sẽ hỗ

trợ các qui trình kế tốn và

các biện pháp kiểm sốt nội

bộ chất lượng.19Lợi ích từ việc sử dụng hệ thống ERP

Tăng hiệu

quả sản xuất

 ERP giúp các công ty loại

bỏ những yếu tố kém hiệu

quả trong qui trình sản xuất.

 Nếu công ty không sử

dụng phần mềm ERP mà lên

kế hoạch sản xuất một cách

thủ cơng dẫn đến tính toán

sai và gây nên các điểm thắt

cổ chai trong sản xuất và do

đó thường sử dụng khơng

hết cơng suất của máy móc

và cơng nhân.Quản lý nhân

sự hiệu quả

hơnCác qui trình kinh

doanh được xác

định rõ ràng hơn Phân hệ quản

lý nhân sự và tính

lương giúp sắp

xếp hợp lý các qui

trình quản lý nhân

sự và tính lương.

 Do đó làm giảm

chi phí quản lý

đồng thời giảm

thiểu các sai sót và

gian lận trong hệ

thống tính lương.Các phân hệ ERP

thường u cầu cơng

ty xác định rõ ràng

các qui trình kinh

doanh để giúp phân

cơng cơng việc được

rõ ràng và giảm bớt

những rối rắm và các

vấn đề liên quan đến

các hoạt động tác

nghiệp hàng ngày của

công ty.

20Kế tốn và Phân tích Tài chính

Quản lý Hàng tồn kho

Quản lý Sản xuất

Quản lý Bán hàng và Phân phối

Quản lý Tính lương và Nhân sự21Sản phẩm quốc tế/VN

Khác nhau cơ bản về tính đầy đủ và phổquát của quy trình tác nghiêp, tri thức

quản trị DN, mức đợ hiên đại công nghê và

khả năng nâng cấp, hỗ trợ lâu dài22

BackTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CRM – những điểm cần lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×