Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi thảo luận: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chọn phương thức vận tải?

Câu hỏi thảo luận: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chọn phương thức vận tải?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ 6.1. Lựa chọn phương tiện vận tải

Tổng nhu cầu (D)= 700.000

Lượng hàng dự trữ trung bình(Q)= 100.000

Giá sản phẩm (C)=30$/ sản phẩm

Tỷ lệ chi phí dự trữ so với giá bán(I) = 30%

Phương tiện C/p vận chuyển (R) Thời gian v/c (T)

Xe lửa0,10$/sp21 ngàyXe mooc0,1514Xe tải0,205Hàng khơng1,402R*D

I*C*D*T/365Ví dụ 6.1( tiếp)I*C*Q/2Loại chi phí Xe lửa Xe mooc Xe tảiI*(C+R)*Q/2H. khôngVận chuyển70.000105.000140.000Dự trữ trên

đường đi

Dự trữ tại

nhà máy362.466241.64486.30134.521450.000 450.00045.000Dự trữ tại kho451.500Tổng450.000452.250980.000453.000 471.0001.333.966 1.248.894 1.129.301 1.935.521Ví dụ 6.2. lựa chọn hình thức vận chuyển

Tổng nhu cầu đối với nhà máy Pitts là 3.000 hộp linh kiện,

tổng nhu cầu này được chia đều cho 2 nhà cung ứng.

Phương tiện vận chuyển hiện tại của 2 nhà cung ứng là xe

lửa

Giá mỗi sản phẩm (C) = 100$/hộp

Nếu nhà cung ứng vận chuyển sớm sẽ được tăng lượng mua

là 150 hộp/ngày

Lãi mỗi hộp linh kiện chưa trừ chi phí vận chuyển là 20$/hộpHình thức Chi phí v/c ($/hộp)

Xe lửa

2,50

Xe tải

6,00

Máy bay

10,35Thời gian v/c(ngày)

7

4

2Ví dụ 6.2 ( tiếp)

Hình

thứcSố hộp Chi phí

v/c

v/c ($)(1)

Xe lửa 1.500Lợi nhuận

($)CPVC Lợi nhuận

ròng ($)

($)(2)

2,50(3)=(1)*20$(4)=(1)*(2)(5)=(2)-(3)30.0003.75026.250Xe tải1.9506,0039.00011.700 27.300Máy bay2.25010,3545.00023.288 21.712Quyết định lựa chọn lộ

trình vận tải

1. Điểm xuất phát và điểm đích

khơng trùng nhau

2. Nhiều điểm xuất phát và nhiều

điểm đích khác nhau

3. Điểm xuất phát và điểm đích

trùng nhau.Điểm xuất phát và điểm đích

khơng trùng nhau

• Bắt đầu từ điểm xuất phát đi đến các điểm

trung gian và điểm cuối cùng trong mạng lưới

mà khơng quay lại

• Lựa chọn đường đi bắt đầu từ điểm xuất phát

đến điểm cuối cùng sao cho chi phí ( khoảng

cách hoặc thời gian) là thấp nhất

• Xem minh họa ví dụ 6.3 trang 221

• Có thể sử dụng google maps

(http://maps.google.com) để xác định tuyến

đườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi thảo luận: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chọn phương thức vận tải?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×