Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Kết quả giám sát

III. Kết quả giám sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc SửThơng tin giám sát server được gồm có thơng tin CPU, ổ cứng theo từng phân

vùng, băng thông và các dịch vụ…

 Đồ thị giám sát của SwitchSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 59GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc SửThơng tin giám sát Switch gồm có băng thơng trên các cổng và trạng thái các

cổng up hay down và tổng băng thơng đi qua nó.

3.2.Kiểm tra gói tinTrên máy chủ Nagios XI chúng ta cài thêm phần mềm Wireshark để bắt các

gói tin và kiểm tra thơng tin mà Manager và Agent trao đổi vơi nhau.

 OID này nói về thông tin hệ thốngSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 60GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcGVHD:Th.S Nguyễn Quốc SửTrang 61GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc Sử OID này nói về một số thơng tin riêng của interfacesSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 62GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc Sử OID này mô tả về tổng số octect được nhận trên mỗi interface.SVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 63GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc Sử OID này mô tả về tổng số octect(64bit) được nhận trên mỗi interface.SVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 64GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcGVHD:Th.S Nguyễn Quốc SửTrang 65GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSGVHD:Th.S Nguyễn Quốc Sử Gói tin bị mã hóaSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcTrang 66GIÁM SÁT MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG NAGIOSSVTH: Phạm Đạt – Anh Huy – Mai Huyên – Tấn LựcGVHD:Th.S Nguyễn Quốc SửTrang 67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Kết quả giám sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×