Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

911. Bạn đã từng sử dụng bất kỳ websites/chương trình học trực tuyến trước

đây chưa?

 Chưa bao giờ

 1 – 2 lần

 3 – 4 lần

 ≥ 5 lần

2. Bạn có sẵn sàng sử dụng một websites/chương trình học tiếng Anh trực

tuyến để bổ sung kiến thức cho bản thân:

 Sẵn sàng

 Không sẵn sàng3. Nếu cho điểm từ 1 đến 5, bạn tự đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn ở

mức nào?

 1. Chưa biết gì

 2. Biết kiến thức căn bản

 3. Trung bình

 4. Giỏi

 5. Rất giỏiPhần 3: Đánh giá mức độ ảnh hướng của các nhân tố đến việc sử dụng các

trang mạng học tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên trên địa bàn Hà NộiSTTCác yếu tốĐánh giá của bạnHIỆU QUẢ MONG ĐỢI1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ý

12345921Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến

giúp tôi áp dụng tốt hơn trong giao tiếp bằng

tiếng Anh2Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến

giúp tơi có thêm động lực học tập3Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến

giúp tôi rút ngắn thời gian học tiếng Anh so

với trước đây4Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến

làm tăng điểm số trên lớp của tôi

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ýNỖ LỰC MONG ĐỢI

1

1Tơi có thể tiếp cận websites và tải chúng một

cách nhanh chóng2Tơi có thể tiếp cận websites bằng các thiết bị

khác nhau (máy tính cá nhân, điện thoại di

động…) và giao diện được thiết kế phù hợp

với từng loại màn hình khác nhau dựa trên

phương thức tự động nhận biết thiết bị3Tôi thấy websites học tiếng Anh trực tuyến rất

dễ dàng sử dụng và không mất nhiều thời gian

để biết cách sử dụng nó4Các hoat động học tập của tôi trên websites

học tiếng anh trực tuyến được thể hiện rõ ràng

và có thể hiểu được2345ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ýẢNH HƯỞNG XÃ HỘI

12345931Tơi nghe thấy mọi người nói rằng nên sử

dụng websites học tiếng Anh trực tuyến2Những người quan trọng với tôi khuyên tôi

nên sử dụng websites học tiếng Anh trực

tuyến (bố mẹ, anh chị em, họ hàng,…)3Bạn bè và thầy cô khuyên rằng tôi nên sử

dụng websites học tiếng Anh trực tuyến4Tôi nghĩ rằng sử dụng websites học tiếng Anh

trực tuyến là một xu hướng thời thượng

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ýĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI

1

1Tơi có đủ phương tiện để sử dụng websites

học tiếng Anh trực tuyến2Tơi có đủ kiến thức để sử dụng websites học

tiếng Anh trực tuyến3Websites học tiếng Anh trực tuyến tích hợp

với các chương trình/hệ thống mà tơi đang sử

dụng4Nếu có vấn đề với websites học tiếng Anh

trực tuyến, có người/nhóm người giải quyết

giúp tơi những vấn đề đó nhanh chóng2345ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ýDỰ ĐỊNH HÀNH VI

1

1Tơi có ý định sử dụng websites học tiếng Anh

trực tuyến trong các hoạt động học tập ở

tương lai2345942Tôi sẽ sử dụng websites học tiếng Anh trực

tuyến để cải thiện trình độ tiếng Anh3Tơi có kế hoạch sử dụng websites học tiếng

Anh trực tuyến trong vòng hai tháng tới

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Rất không đồng ý ... 5.

Rất đồng ýĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT

12345Tôi thấy rằng tôi rất cần và quyết định sử

dụng websites học tiếng Anh trực tuyếnPhần 4: Một số câu hỏi mở:

1. Nhân tố nào tác động đến việc sử dụng các chương trình học tiếng Anh

trực tuyến của bạn?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………..

2. Theo bạn, các thuận lợi trong việc học tiếng Anh trực tuyến ở Việt Nam

hiện nay là gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Theo bạn, các khó khăn trong việc học tiếng Anh trực tuyến ở Việt Nam

hiện nay là gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………95………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!96PHỤ LỤC 3: PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU

PHIẾU PHỎNG VẤN SINH VIÊN

I. Thông tin chung:

Phần 1: Thông tin chung:

1.

2.

3.

4.

5.

6.Trường ĐH:………………………………………………………………..

Chuyên ngành: …………………………………………………………....

Phần trăm các môn được dạy bằng tiếng Anh …………………………….

Tổng số năm học đại học: …………………………………………………

Sinh viên năm thứ:...……………………………………………………….

Giới tính:

 Nam

 Nữ7. Quê quán: ………………………………………………………………….

8. Điểm Ielts hoặc tương đương (nếu có): …………………………………...

II. Câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu:

1. Anh/chị đã từng sử dụng bất kỳ websites học trực tuyến nào bao giờ chưa?

Nếu có, hãy cho biết lý do lựa chọn và cảm nhận sau khi sử dụng?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Anh/chị vui lòng cho biết anh chị mong đợi những gì về hiệu quả mà các

websites học học tiếng Anh trực tuyến mang lại?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................973. Xin anh/chị cho biết, anh/chị có gặp khó khăn nào trong việc sử dụng các

websites học học tiếng Anh trực tuyến?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Hiện nay mạng Internet rất phát triển và đem lại nhiều lợi ích, ảnh hưởng của

điều này hoặc những lời gợi ý của người xung quanh là như thế nào đến việc sử

dụng websites học học tiếng Anh trực tuyến của anh/chị?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Theo anh/chị những điều kiện về mặt kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng hoặc sự

hỗ trợ về kỹ thuật trong khi sử dụng websites học học tiếng Anh trực tuyến hữu

ích với anh/chị như thế nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Anh/chị có ý định/kế hoạch sử dụng các websites học tiếng Anh trực tuyến

trong tương lai không? Cụ thể về thời gian?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn anh/chịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×