Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đặc điểm và vai trò của chương trình đào tạo tiếng Anh

2 Đặc điểm và vai trò của chương trình đào tạo tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

18cần phải tranh luận, nhưng khơng thể khơng tính đến các yếu tố tác động của cơ

chế thị trường. Tác động tích cực của nó là quy luật cung cầu, đòi hỏi chất

lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy cạnh tranh” được Nguyên Thứ trưởng Bành

Tiến Long, đại diện cho bộ Giáo dục và đào tạo phát biểu tại buổi tọa đàm

“Giáo dục trong cơ chế định hướng Xã hội Chủ nghĩa” năm 2004. Với chủ

trương xã hội hóa giáo dục hiện nay của Nhà nước, dịch vụ đào tạo trở nên đa

dạng từ phương thức, phương pháp học, môi trường cho đến hình thức học.

Giáo dục ngồi cơng lập đã có các dịch vụ đáp ứng nhu cầu khác nhau về chất

lượng của người học như học liên kết nước ngồi, học bằng tiếng Anh, học trực

tuyến… Nói chung, với phương châm lấy người học làm trung tâm, các nhà

cung cấp dịch vụ đào tạo coi học viên là đối tượng phục vụ, còn học viên coi

dịch vụ đào tạo là hàng hóa mà ở đó, các học viên là đối tượng cần được quan

tâm và chăm sóc. Người học có quyền tự lựa chọn cho mình một mơi trường

học có chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cần

thiết của họ.

Đặc điểm của chương trình đào tạo tiếng AnhNhư được khẳng định trên đây, trong tình hình giáo dục hiện đại ngày nay, việc

đào tạo tiếng Anh ngày càng trở nên thiết yếu và quan trọng.Tiến sĩ Nguyễn

Hữu Chí, vụ phó Vụ Giáo dục (Ban Khoa giáo trung ương) từng phát biểu

“trong thực tiễn có xu hướng thương mại hóa giáo dục tốt và không tiếc tiền đi

du học nước ngồi”.Các chương trình đào tạo tiếng Anh đa dạng về mơi trường,

người dạy và phương pháp học. Hiện nay có ba môi trường học tiếng Anh chủ

yếu bao gồm học trên lớp tại các trường công lập từ Tiểu học, Trung học cơ sở,

Trung học phổ thông và Đại học chính quy. Tại các trường cơng lập, giáo trình

dạy tiếng Anh được sắp xếp bài bản và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào

tạo. Các trường dân lập, đặc biệt là các trường Quốc tế thường tập trung đào tạo

tiếng Anh nhiều hơn trong điều kiện cơ sở vật chất tốt với chi phí cao, tùy vào

từng trường. Nhiều trường Đại học công lập mở thêm những khoa chính quy19đào tạo các mơn chun ngành bằng tiếng Anh, khoa liên kết với các trường cao

đẳng, đại học ở nước ngồi. Với các khoa chính quy, sinh viên vẫn phải thi theo

quy định của Bộ và nhà trường, còn các khoa liên kết gần như độc lập với quy

định của Bộ. Môi trường học tiếng Anh thứ ba là các trung tâm đào tạo tiếng

Anh, tùy vào mỗi trung tâm mà có các khóa học tiếng Anh dành cho những mục

tiêu khác nhau như tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát, hay các chứng chỉ

Quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFL IBT…Tại các môi trường khác nhau, với

những điều kiện và chi phí dịch vụ khác nhau mà người dạy cũng trở nên đa

dạng.Giáo viên Việt Nam được đào tạo trong nước hay nước ngoài thường dạy

ở các trường cơng lập là chủ yếu.Giáo viên nước ngồi gồm hai loại giáo viên

bản xứ và người thạo tiếng Anh nhưng không phải người Việt Nam hay bản

xứ.Các giáo viên nước ngoài thường dạy ở các trường dân lập hay các trung tâm

tiếng Anh. Đi cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin mà phương pháp

học cũng trở nên đa dạng bao gồm tự học thông qua sách đĩa,… tùy vào người

học; dạy và học trực tiếp hay học trực tuyến thông qua các trang học tiếng Anh

trực tuyến. Sự phát triển của công nghệ cũng làm đa dạng hóa phương pháp

giảng dạy của giáo viên khi áp dụng các giáo trình điện tử và các phần mền Elearning.

2.2.2 Vai trò của các chương trình đào tạo tiếng Anh

Theo tạp chí kinh tế danh tiếng “The Economist” (1996), tiếng Anh vẫn là ngôn

ngữ tiêu chuẩn quốc tế của thế giới và khơng có mối đe dọa lớn nào đối với

ngơn ngữ này hay đối với sự phổ biến tồn cầu của nó. Sự phổ biến tồn cầu của

tiếng Anh trong gần 50 năm qua quả là đáng ghi nhận. Đó là một cột mốc chưa

từng có theo nhiều cách: bằng số lượng ngày càng tăng của người sử dụng của

ngơn ngữ này; bởi chiều sâu của nó thâm nhập vào xã hội và sự đa dạng của

phạm vi của các chức năng của nó. Khi nói về sự phổ biến của tiếng Anh, có thể

lấy một số dẫn chứng sau: Hơn 70% các nhà khoa học trên thế giới đọc các tài

liệu bằng tiếng Anh. Khoảng 85% các thư điện tử trên thế giới được viết bằng20tiếng Anh. Và 90% các thông tin trong các hệ thống truy cập điện tử của thế giới

được lưu trữ bằng tiếng Anh. Đến năm 2010, số lượng những người nói tiếng

Anh như một ngơn ngữ thứ hai hoặc nước ngồi đã vượt quá số lượng của người

bản ngữ. Trong đó, có ba yếu tố tiếp tục đóng góp cho sự phổ biến rộng rãi của

tiếng Anh, đó là: tiếng Anh được sử dụng trong khoa học, công nghệ và thương

mại; khả năng kết hợp từ vựng từ các ngôn ngữ khác, sự chấp nhận của các

giọng điệu và âm điệu tiếng Anh khác nhau.

Xét vế khía cạnh kinh tế, có hai nhân tố đang chi phối thị trường toàn cầu. Thứ

nhất, nhiều sản phẩm trên thế giới có một hoặc nhiều hơn các thành phần của

nước ngồi, ví dụ như là xe ô tô của hãng Ford và các linh kiện điện tử của hãng

IBM. Thứ hai, hơn một nửa các hàng nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu, các

chính phủ gắn nhãn cho thương mại nước ngoài, được giao dịch giữa các cơng

ty trong nước và những chi nhánh nước ngồi của họ.

Tại sao thảo luận về kinh tế cùng với các ngơn ngữ tiếng Anh?Bởi vì ngơn ngữ

tiếng Anh được liên kết chặt chẽ với hiện đại hóa kinh tế và phát triển công

nghiệp. Trong kỉ nguyên công nghệ số, thông tin được truyền tải với tốc độ ngày

càng tăng. Các nhu cầu cạnh tranh của các chính phủ, các ngành công nghiệp,

và các tổ chức ở cả trong nước và đa quốc gia, là nguyên nhân cơ bản của các

tiến bộ cơng nghệ và nó đòi hỏi một sự hiểu biết về tiếng Anh để có thể sử dụng

cho các mục đích thương mại.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, khi đã tham gia vào một chương trình đào

tạo tiếng Anh, điều này sẽ cải thiện đáng kể cả động lực và kết quả học tập của

người học. Người học sẽ có động lực hơn khi tham gia vào việc học tiếng anh.

Bởi khác xa với phương pháp truyền thống, người học được tham gia vào các

hoạt động tương tác, các bài tập khơng mang tính gò bó nặng về mặt lý thuyết

mà có tính thực tiễn gây nên sự hứng thú cho người học (ví dụ để cải thiện kĩ

năng nói, chủ đề có thể là các bộ phim được công chiếu gần đây, hay một người21mà bạn ngưỡng mộ). Thêm vào đó, một khi người học tìm thấy mục tiêu và

động lực học tập, kết quả học tập sẽ được cải thiện một cách đáng kể, bởi sự

phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học và các hoạt động khác của cuộc sống.

Bên cạnh đó, tính hiệu quả của chi phí là khơng thể khơng kể đến. Với sự phát

triển của Internet, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều có lợi trong việc xây

dựng chính sách giá cho khách hàng của mình, và dịch vụ giáo dục trực tuyến

khơng phải là ngoại lệ. Theo đó, chi phí khóa học sẽ được giảm đến mức đáng

kể. Thơng thường một học viên phải trả cho một khóa học dạy về “Quản lý

thương hiệu” trung bình khoảng năm triệu đồng, thì đối với một khóa học trực

tuyến chi phí chỉ vào khoảng 500,000 nghĩa là chỉ 1/10. Hay một khóa học tiếng

Anh có giá khoảng 3 triệu đồng thì nếu học theo kiểu đào tạo trực tuyến, học

viên chỉ phải tốn khoảng 300,000 đồng.

Đó là các lợi ích về ngắn hạn, về dài hạn, khả năng tiếng Anh tốt sẽ tăng cơ hội

kiếm được việc làm tốt cho bạn, cũng như khả năng tiếp cận và cập nhật những

nguồn tri thức từ khắp thế giới. Các nhà tuyển dụng sẽ muốn lựa chọn một ứng

viên có khả năng tiếng Anh tốt, thay vì một ứng viên khơng thể sử dụng hoặc sử

dụng rất tệ ngoại ngữ này. Khi bạn ra trường và mong muốn được làm việc ở

một cơng ty tốt, có mức lương khá và mơi trường ổn định, nhà tuyển dụng sẽ

yêu cầu gì ở bạn: chắc chắn không thể bỏ qua yêu cầu: Biết sử dụng tiếng Anh.

Kể cả khi bạn làm cho một công ty Nhật hay đa quốc gia nào khác, nếu bạn biết

tiếng Anh, và tốt hơn là sử dụng thành thạo, bạn vẫn sẽ được ưu tiên. Có tới hơn

một tỷ trang mạng sử dụng tiếng Anh. Những phần mềm thông dụng nhất trên

thế giới, những mạng xã hội nổi tiếng nhất, những cổng thơng tin phong phú

nhất, những ví điện tử được ưa chuộng nhất, tất cả đều được viết bằng tiếng

Anh. Chỉ có báo và tạp chí tiếng Anh là có thể mua được ở khắp mọi nơi trên

thế giới. Bạn khơng cần phải lùng sục tìm kiếm những tờ báo như Times ,

Newsweek hay International Herald Tribune.222.2.3 Thực trạng đào tạo tiếng Anh và đào tạo tiếng Anh trực tuyến hiện

nay

Thực trạng đào tạo tiếng AnhVới sự phát triển của xã hội hiện nay, việc sử dụng tiếng anh như ngôn ngữ giao

tiếp phổ biến tại Việt Nam ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt sau khi Việt

Nam gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới – WTO, ngày càng nhiều người

có mong muốn được học tiếng Anh. Nhu cầu cao trong việc học tiếng Anh dẫn

đến sự gia tăng về số lượng của dịch vụ đào tạo Tiếng Anh tại Việt Nam cũng

như trong địa bàn Hà Nội.

Dịch vụ đào tạo Tiếng Anh tại Hà Nội nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, từ

các bé vẫn còn học mẫu giáo cho đến những người đã đi làm. Các đối tượng học

tiếng Anh cũng học với nhiều mục đích khác nhau, có người học để giao tiếp,

người khác lại học để đi thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phục vụ mong

muốn du học hay nâng cao khả năng tìm được một cơng việc tốt. Do đó, nội

dung học tập của các chương trình đào tạo tiếng Anh cũng rất đa dạng, phù hợp

với mục tiêu của từng đối tượng.

Đi kèm với đó, các dịch vụ đào tạo tiếng Anh ra đời với nhiều hình thức, từ các

chương trình giảng dạy bắt buộc trong các trường Đại học, Cao Đẳng đến việc

học gia sư, học thêm tại các trung tâm Tiếng Anh tư nhân.

Với những nội dung, mục đích học khác nhau, đối tượng học tiếng Anh sẽ lựa

chọn các chương trình được giảng dạy bằng người Việt Nam hay người bản

ngữ. Vì vậy yêu cầu trong đào tạo tiếng anh về trình độ, phương pháp giảng dạy

cũng được nâng cao và thay đổi cho phù hợp với cách học tập của người Việt

Nam.

Tiếp thu sự phát triển của cơng nghê, các chương trình đào tạo tiếng Anh cũng

áp dụng nhiều hơn các trang thiết bị như: video, máy ghi âm hay tai nghe trong

chương trình đào tạo, nhằm tạo mơi trường học tập tốt nhất cho người học.23Nói tóm lại, dịch vụ đào tạo tiếng Anh hiện nay vô cùng đa dạng, phù hợp với

nhiều loại đối tượng, đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội và ít nhiều đã

nâng cao được khả năng tiếng Anh của mọi người.

Thực trạng đào tạo tiếng Anh trực tuyếnVới sự phát triển của khoa học cơng nghệ, chương trình đào tạo học tiếng Anh

trực tuyến ra đời là giải pháp cho những người có nhu cầu học tiếng Anh với

khoảng thời gian eo hẹp, là cơng cụ hỗ trợ đắc lực giúp mọi người có thể học

tiếng Anh mọi lúc nọi nơi.

Số lượng chương trình đào tạo Tiếng Anh trực tuyến hiện nay khá lớn, bao gồm

cả các chương trình được thiết kế bằng tiếng Anh và tiếng Việt.Chi phí cho các

chương trình học tiếng Anh khá hợp lý, phù hợp với với nhiều đối tượng học

khác nhau.

Chất lượng giữa các chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến khá chênh lệch,

khá nhiều chương trình trực tuyến còn chưa tốt, nội dung chưa hay, đặc biệt

nhiều chương trình khơng giúp được học viên nâng cao khả năng giao tiếp.

Bên cạnh đó bởi đặc điểm của chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến u

cầu tính tự giác, chủ động của người học nên chương trình khó phát huy tồn bộ

hiệu quả.

Kết luận lại, chương trình học tiếng Anh trực tuyến có những lợi thế nhất định

so với chương trình đào tạo tiếng Anh truyền thống, giải quyết được nguyện

vọng của người học với những thuận tiện lớn. Tuy nhiên, chương trình đào tạo

học tiếng Anh trực tuyến hiện nay vẫn còn nhiều thiếu xót, các nhà đào tạo cần

tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm học tập của người Việt Nam để xây dựng được

chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến phù hợp.242.3 Mơ hình UTAUT sau điều chỉnh: các nhân tố tác động đến hành vi lựa

chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyếnHiệu quả mong đợi

Dự định hành viNỗ lực mong đợiHành vi sử dụngẢnh hưởng xã hội

Điều kiện thuận lợi

Giới tínhNăm học đại họcTự nguyện sử dụng

Kinh nghiệmHình 2.3: Mơ hình sau điều chỉnh (Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu)

Nhìn chung, các thành phần được Venkatesh đề cập trong mơ hình UTAUT

(2003) đều được giữ lại, nhóm sử dụng biến tác động “Năm học đại học” thay vì

biến “Tuổi tác”. Nguyên nhân của sự thay đổi là do đặc điểm của của đối tượng

được khảo sát (cùng độ tuổi từ 18 đến 25).

Cụ thể, theo Venkatesh, Morris, David, and David (2003):

- Hiệu quả mong đợi là mức độ người sử dụng tin rằng sử dụng hệ thống này có

thể giúp họ đạt được lợi ích về hiệu suất công việc.

- Nỗ lực mong đợi là mức độ dễ dàng trong việc sử dụng hệ thống.

- Ảnh hưởng xã hội là mức độ nhận thức cá nhân về sự ảnh hưởng của người

khác trong việc nên sử dụng hệ thống mới.

- Điều kiện thuận lợi là mức độ mà một cá nhân tin rằng cơ sở hạ tầng tổ chức

và kỹ thuật có thể hỗ trợ trong việc sử dụng hệ thống.

Trong đó, “Giới tính”, “năm học đại học”, “kinh nghiệm” và “tự nguyện sử

dụng” là các biến điều tiết tới bốn nhân tố ảnh hưởng ở trên. Trong đó:

- Năm học đại học liên quan đến điều kiện, cơ hội sử dụng các websites học

tiếng Anh trực tuyến, dựa vào đặc điểm chung của các nhóm sinh viên.

- Kinh nghiệm liên quan đến việc đã từng trải nghiệm/sử dụng bất kỳ các

websites họchọc tiếng Anh trực tuyến25- Tự nguyện sử dụng liên quan đến mức độ sẵn sàng tiếp cận/trải nghiệm các

websites học tiếng Anh trực tuyến để phù hợp với xu thế xã hội.

Trong mơ hình này, tất cả các biến độc lập đều có tác động tích cực tới các biến

phụ thuộc.

Dựa trên mơ hình đã đề xuất và các nghiên cứu trước đó, nhóm nghiên cứu đã

thiết kế phiếu điều tra, khảo sát bao gồm các yếu tố đo lường sau đây:

Các khía

cạnh đoCác yếu tố đo lườngTham khảolường

HQ1: Sử dụng websites học Venkatesh, Morris, Davis

tiếng Anh trực tuyến giúp tôi áp and Davis (2003), Paul

dụng tốt hơn trong giao tiếp Juinn Tan (2013)

bằng tiếng Anh

HQ2: Sử dụng websites học Venkatesh et al (2003),

Hiệu quả

mong đợi

(HQ)tiếng Anh trực tuyến giúp tạo Pau Juinn Tan (2013)

động lực học tập

HQ3: Sử dụng websites học Venkatesh et al (2003)

tiếng Anh trực tuyến giúp tôi rút

ngắn thời gian học tiếng Anh so

với trước đây

HQ4: Sử dụng websites học Venkatesh et al (2003)

tiếng Anh trực tuyến làm tăng

điểm số trên lớpNỗ lực

mong đợi

(NL)NL1: Tơi có thể tiếp cận Venkatesh et al (2003)

websites và tải chúng một cách

nhanh chóng

NL2: Tơi có thể tiếp cận Perceived Ease of Use

websites bằng các thiết bị khác (Davis 1989; Davis etTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đặc điểm và vai trò của chương trình đào tạo tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×