Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

66bình quân đầu người của Hà Nội vào khoảng 3300USD, đến năm 2020 đạt

5300USD và năm 2030 đạt 11,000USD (tính theo giá thực tế). Tốc độ tăng

giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân là 14 đến 16% một năm thời kì 20162020. Quy mơ dân số Hà Nội đến năm 2015 đạt 7,2 – 7,3 triệu người; 2020

đạt 7,9-8 triệu người và năm 2030 đạt 9,4-9,5 triệu người. Tỷ lệ lao động qua

đào tạo khoảng 55-60% vào năm 2015 và 70-75% vào năm 2020 đưa Thủ đô

trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và toàn khu vực. Hà

Nội đặt mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến và giàu bản sắc dân tộc.

Người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội năm 2015

khoảng 46-47% năm 2020 đạt 54-55%...

Để đáp ứng được nhu cầu đầu tu, thành phố Hà Nội đã đề ra hệ thống

các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, trong đó nguồn nội lực là chủ

yếu, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, tư tài sản công thuộc sở hữu Nhà

nước để phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, chú trọng thu hồi vốn từ các thành

phần kinh tế ngồi quốc doanh, phát triển văn hóa xứng tầm với truyền thống,

đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực đầu ngành như giáo dục, văn hóa, xã

hội…giữ vững và nâng cao vị thể hàng đầu của ngành y tế.

4.1.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển của hệ thống dịch vụ y tế dành

cho trẻ em tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bổn phận

của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của các Bộ,

Ngành TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đồn thể nhân dân và

các tổ chức xã hội dân sự, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chun

mơn và kỹ thuật.

- Phương hướng tổng quát: Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch

vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế

có chất lượng. Mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển

tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi67thọ và cải thiện chất lượng dân số. Đặc biệt đối với trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em

sinh non và tử vong do các bệnh lý bẩm sinh, nâng cao chất lượng sức khỏe

cho trẻ em trên diện rộng, tổ chức và thăm khám định kì

- Mục tiêu trung tâm:

 Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnh truyền

nhiễm, các bệnh gây dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn

xẩy ra. Giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh,

loại trừ bệnh sởi, mở rộng việc sử dụng vắc xin để phòng ngừa các

bệnh khác. Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh

không lây nhiễm, bệnh tật học đường, các bệnh liên quan đến môi

trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng. Đẩy

mạnh chăm sóc sức khỏe theo hướng tồn diện, chú trọng dự phòng

tích cực và chủ động, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh

tật.

 Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở

tất cả các tuyến. Đẩy nhanh tốc độ phát triển y tế chuyên sâu song

song/đồng thời với y tế phổ cập. Mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh cho

y tế cơ sở. Tăng cường kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, dự

phòng và điều trị. Phát triển y tế tư nhân/ngồi cơng lập, phối hợp

cơng-tư.

 Nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh thấp hợp lý, đáp ứng đủ

nhu cầu kế hoạch hố gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận

dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, kiểm sốt tốc độ tăng tỷ số

giới tính khi sinh; tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch

định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, các

ngành.

 Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng,

phát triển nhân lực y tế có trình độ cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của

ngành Y tế; tăng cường nhân lực y tế cho khu vực và một số chuyên68khoa (cận lâm sàng, y tế dự phòng, nhi, truyền thông và tư vấn sức

khỏe…). Bảo đảm cân đối giữa đào tạo và sử dụng cán bộ y tế.

 Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế, tăng nhanh đầu

tư công cho y tế, phát triển BHYT toàn dân, điều chỉnh phân bổ và sử

dụng tài chính y tế để tăng hiệu quả.

 Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế và trang thiết bị y

tế có chất lượng với giá cả hợp lý cho nhu cầu phòng bệnh, khám chữa

bệnh của nhân dân; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả; tăng

cường hiệu quả quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế.

 Nâng cao năng lực quản lý, hồn thiện hệ thống pháp luật, chính sách y

tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế;

tăng cường giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra để đáp ứng nhu cầu

đổi mới và phát triển ngành y tế.

4.2. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hệ thống y tế

dành cho trẻ em tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố:

Từ những ý kiến và góp ý qua phần phỏng vấn trực tiếp với người nhà

bệnh nhân có con em đang điều trị tại các bệnh viện công lớn trên địa bàn

thành phố như Bạch Mai, Nhi TW và bệnh viện Thanh Nhàn, nhóm nghiên

cứu đưa ra những giải pháp cụ thể theo từng tiêu chí đánh giá sự hài lòng của

người sử dụng dịch vụ y tế Nhi tại các bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội

như sau:

Theo kết quả phân tích từ chương 3, tất cả các yếu tố “Cơ sở vật chất”,

“Nguồn nhân lực”, “Thông tin và thủ tục” cũng như “Viện phí” đều đóng vai

trò quan trọng trong mức độ ảnh hưởng lên sự hài lòng của người dân đối với

hệ thống y tế công dành cho trẻ em tại Hà Nội. Trên thực tế, trong quá trình

tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện cơng nêu

trên tại Hà Nội, nhóm nhận thấy quy trình xử lý, tiếp nhận cũng như ban hành

hệ thống thơng tin, thủ tục còn kém hiệu quả đối cũng như hệ thống cơ sở vật69chất tồn tại nhiều bất cập còn chưa đáp ứng được với nhu cầu của người

dân.Hơn nữa, nguồn nhân lực có tiềm năng của các bệnh viện cơng còn tồn

đọng 1 số ý kiến khúc mắc và một số yếu tố liên quan đến mức chi trả viện

phí của người dân khiến họ thực sự chưa hài lòng. Nhận thức được tính

nghiêm trọng của vấn đề, nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất giải pháp nhằm

nâng cao sự hài lòng đối với “Cơ sở vật chất”, “Nguồn nhân lực”,“Thông tin

và thủ tục” cũng như “Viện phí” của hệ thống dịch vụ y tế nhi tại các bệnh

viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới đây.

4.2.1. Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với chất lượng cơ sở vật chất

của hệ thông dịch vu y tế dành cho trẻ em tại các bệnh viện công trên địa

bàn Hà Nội:

Hà Nội được coi là trọng điểm trong việc xây dựng chiến lược phát triển

ngành y tế của Việt Nam cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà

Nẵng… Hà Nội nắm được vị thế này bới đây chính là Thủ đơ – đầu não của

đất nước về kinh tế, chính trị, văn hóa.Việc xây dựng một chiến lược y tế

dành cho trẻ em đúng đắn của thành phố chính là chiếc chìa khóa then chốt

cho q trình phát triển và ni dưỡng thế hệ trẻ em tương lai cho đất nước.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy được tầm quan trọng của quá trình này, chính vì

thế nhóm muốn đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất

của hệ thống dịch vụ y tế dành cho trẻ em của Thủ đơ sau đây:

Có thể nói, hệ thống các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội

trong những năm gần đây đã nhận được sự đầu tư trọng điểm của chính quyền

thành phố cũng như Nhà nước. Chính vì vậy, đã có nhiều thay đổi tích cực

trong chất lượng cũng như số lượng của cơ sở vật chất. Tuy nhiên, lượng bệnh

nhân đổ dồn lên các tuyến trên ngày một đông hơn, khiến cho những thay đổi

này phần nhiều chưa thể bắt kịp được với nhu cầu của người dân.

Mục tiêu hàng đầu cần đặt ra là đầu tư phát triển hạ tầng cho các bệnh

viện với nhiều hình thức như tăng quy mô bệnh viện, đầu tư trang thiết bị để70nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cũng như xây dựng thêm bệnh viện để

giảm tại cho các bệnh viện hiện nay.

*Nhóm giải pháp khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện

Có thể nhận thấy, bước đầu trong chiến lược tăng quy mơ bệnh viên

chính là tăng số phòng bệnh, giường bệnh để giảm thiểu tối đa thực trạng 2-3

thậm chí 4-5 người một giường bệnh. Đặc biệt là khi nhóm nghiên cứu thực

hiện khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai, nhóm nhận thấy bệnh nhân và người

nhà nằm la liệt dọc hành lang và sân bệnh viện. Nhóm nghiên cứu kiến nghị

một số giải pháp cho việc quá tải giường bệnh tại các bệnh viện công như sau:

- Tăng cường số lượng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương

bằng cách tập trung xây dựng mới các cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh

- Tổ chức và sắp xếp lại kết cấu phòng bệnh để tối đa hóa số lượng

giường bệnh

- Đầu tư và nâng cấp hệ thống y tế dành cho trẻ em tại các bệnh viện

tuyến dưới như tỉnh, huyện để người dân giảm tải tình trạng khám bệnh tại

các bệnh viện tuyến trung ương.

- Thu hút đầu tư và nâng cấp các thiết bị y tế như máy móc kỹ thuật, hỗ

trợ phục hồi để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giải quyết nhanh chóng

tình trạng q tải tại bệnh viện hiện nay

*Nhóm giải pháp nhằm cải thiện mơi trường y tế trong bệnh viện

Khi tiếp xúc với môi trường y tế trong các bệnh viện, người dân đặc biệt

chú trọng tới mức độ vệ sinh vô trùng mà mơi trường này có được trên các

tiêu chí như buồng vệ sinh, vật dụng cá nhân, dụng cụ y tế, phòng khám,

phòng bệnh được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp tạo điều kiện thoải mái cho bệnh

nhân và người nhà đặc biệt là khu vực y tế dành cho trẻ em. Để nâng cao

được chất lượng vệ sinh dịch tễ, các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố cần

chú trọng:71- Thực hiện vệ sinh khử trùng bệnh viện thường xun, sử dụng máy lọc

khơng khí để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn có hại đến khu vực khám chữa cũng

như hồi phục sức khỏe của bệnh nhân

- Quản lý và giám sát chặt chẽ quy trình xử lý rác thải y tế tại bệnh viện,

các dụng cụ y tế cần được đảm bảo tuyệt đối vô trùng trước khi sử dụng và

được xử lý hủy bỏ đúng theo quy trình ngay sau khi sử dụng

- Áp dụng thực hiện đúng yêu cầu về vệ sinh dịch tế đối với bệnh nhân,

người nhà cũng như các bác sĩ, y tá, điều dưỡng và nhân viên làm việc tại

bệnh viện

- Bố trí và sắp xếp các vị trí hợp lý dành cho vật dụng cá nhân của người

bệnh để tiện sử dụng và giữ được vệ sinh sạch sẽ

- Trồng nhiều cây xanh và bố trí nhiều thùng rác có phân loại trong

khuôn viên bệnh viện để tạo ra môi trường xanh-sạch-đẹp

*Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống vận chuyển cấp

cứu

Đối với các bệnh viện công, hệ thống phương tiện vận chuyển bệnh nhân

như xe cứu thương, cáng, xe lăn… cũng như các điều kiện cấp cứu kịp thời

đóng vai trò vơ cùng quan trọng cũng như các cơ sở vật chất nội tại. Hiện nay

những thiết bị này phần lớn vẫn chưa thỏa mãn đươc nhu cầu của người dân,

nhiều trường hợp bệnh nhân vẫn không được cấp cứu kịp thời dẫn đến hậu

quả đáng tiếc. Chính vì vậy, nhóm nghiên đưa ra một số giải pháp nhằm khắc

phục tình trạng này như sau:

- Đầu tư ngân sách bổ sung số lượng phương tiện vận chuyển cấp cứu

trên địa bàn thành phố

- Xây dựng hệ thống các trạm xe cứu thương trên tồn thành phố để có

thể tiếp nhận và vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng và kịp thời

- Mỗi bệnh viện cần phát triển hiệu quả hệ thống đường dây nóng 24/7

để cung cấp thơng tin kịp thời đến với người dân72- Nâng cấp hệ thống phòng chờ với đầy đủ tiện nghi cấp cứu dành cho

bệnh nhân ngoại tuyến

*Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất dành cho hệ thống

y tế dành cho trẻ em

Có thể dễ dàng nhận thấy, trong ý thức của mỗi cá nhân, việc bắt buộc

phải sử dụng các dịch vụ y tế để khám và chữa bệnh hồn tồn nằm ngồi

mong muốn và kì vọng của chính họ. Trẻ em chính là đối tượng ít mong muốn

sử dụng các dịch vụ y tế nhất nhưng các em lại dễ dàng gặp phải các vấn đề về

sức khỏe. Trong quá trình khảo sát tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố,

nhóm nghiên cứu nhận định rằng mơi trường y tế dành cho trẻ em không khác

nhiều so với các môi trường khám chữa bệnh khác. Điều này vơ tình tạo ra cho

các em cảm giác sợ hãi, khơng những thế còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của

trẻ em trong q trình khám và chữa bệnh. Chính vì vậy, nhóm đề xuất 1 số

giải pháp nhằm cải thiện môi trường y tế phù hợp với trẻ em như sau:

- Phòng khám và phòng bệnh dành cho trẻ em cần tạo được khơng khí

thoải mái và gần gũi bằng các thiết kế trang trí phù hợp với những màu sắc

tươi sáng

- Sử dụng hệ thống khử trùng y tế với hương thơm dễ chịu

- Xây dựng hệ thống phòng chờ với các khu vui chơi nhỏ và các trò chơi

phù hợp với trẻ em

- Các dụng cụ y tế cần được bảo quản xa khỏi tầm tay trẻ em

- Giám sát chặt chẽ các khu vực khám chữa bệnh dành cho trẻ em như

hành lang, các khu phòng, cầu thang để đảm bảo an toàn

4.2.2. Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực của các cơ sở y tế cơng trên địa

bàn Hà Nội

Từ nhận thức về vai trò của người bác sĩ, y tá và nhân viên trong bệnh

viện, việc nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh trong các cơ sở y tế, điều

đầu tiên cần chú trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đủ về số lượng, vững73vàng về chuyên môn, đồng bộ cơ cấu quản lý và có chun mơn nghiệp vụ

tốt; thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế và cán bộ quản

lý trình độ cao, có thể tổ chức thêm hoạt động bồi dưỡng trình độ chun mơn

và tay nghề khám chữa bệnh cho đội ngũ bác sĩ, y tá. Các cơ sở y tế cần có

biện pháp cụ thể nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ

y tế như cử đi học tập các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, định kỳ

hàng năm mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ nhằm cập nhật những thay đổi

trong các qui định của Bộ Y tế,...

*Nhóm giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ y tế:

Ngoài ra cụ thể thực hiện nhiều giải pháp quản lý có hiệu quả để xây

dựng đội ngũ cán bộ y tế và duy trì nề nếp, hoạt động, chun mơn trong các

cơ sở y tế ổn định, góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ y tế ngày càng phát

triển như sau:

- Tăng cường nhận thức, cơng tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức,

tác phong lành mạnh cho cán bộ y tế làm cho họ nhận thức rõ vai trò quan

trọng của y tế trong thời kì cơng nghiệp hố, hiện đại hoá, để mỗi bác sĩ, y tá

và nhân viên bệnh viện thực sự là những người có tài, có đức, có tâm.

- Thường xuyên cho các cán bộ y tế sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính

trị, coi trọng cơng tác dân chủ đặc biệt khâu đồn kết trong nội bộ, giáo dục

tập thể để thấy rõ vai trò to lớn của đoàn kết (đoàn kết là nguyên nhân của

mọi thắng lợi).

- Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn

đặt niềm tin vào các cán bộ y tế để khơi dậy động lực làm việc và phấn đấu

trong đội ngũ.

*Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hiệu quả của đội ngũ cán bộ y tế:

- Xây dựng mối đồn kết gắn bó giữa cán bộ y tế và bệnh nhân. Xây

dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các bác sĩ, y tá và nhân viên với lãnh đạo

bệnh viện.74- Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự

học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng

với nhiệm vụ mới của y tế.

- Luôn coi trọng kết quả chất lượng khám chữa bệnh, lấy kết quả chữa

bệnh và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân làm thước đo cuối cùng để đánh

giá chất lượng và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ y tế.

- Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của các

hoạt động trong bệnh viện. Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các

cá nhân làm việc theo kế hoạch, tất cả cơng việc phải được kế hoạch hố, cụ

thể hóa, tiêu chuẩn hố. Thơng qua các quy chế để cán bộ y tế có lề lối làm

việc khoa học, từ đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong bệnh viện.

- Xây dựng củng cố hoạt động của tổ chuyên môn. Đây là một nội dung

quan trọng của công tác quản lý, nó có vai trò rất lớn trong công tác bồi

dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Hoạt

động hiệu quả của mỗi bác sĩ, y tá và nhân viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để

mỗi cán bộ đó tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ, từ

đó nâng cao trình độ năng lực của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ

chun môn phải được tổ chức hợp lý và hoạt động có nề nếp và khoa học.

Phân cơng cụ thể người giúp đỡ những cán bộ mới ra trường và mới công tác

tại bệnh viện. Thông qua các phong trào thi đua, các cán bộ y tế sẽ có thêm

được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh. Hoạt động này

thật sự thiết thực cho công tác tự học, tự rèn luyện của mỗi người, nâng cao

phầm chất của một bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện.

4.2.3. Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với quy trình thơng tin và thủ

tục của hệ thơng dịch vu y tế dành cho trẻ em tại các bệnh viện công trên

địa bàn Hà Nội:

Hiện nay hệ thống thông tin thủ tục của các bệnh viện y tế dành cho trẻ

em trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập gây ra nhiều trở ngại cho75người dân khi mang con em mình đến thăm khám. Có thể nhận thấy rất rõ

những bất cập này phần lớn xuất phát từ những chỉ dẫn thiếu hiệu quả của hệ

thống thủ tục, quy trình thăm khám cũng như xư lý chủ trương xã hội hóa còn

phức tạp khiến bệnh nhân và người nhà phai đối mặt với nhiều lúng túng, từ

đó ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình trạng sức khỏe của người bệnh.

*Nhóm giải pháp cải thiện quy trình xử lý, tiếp nhận thơng tin thủ tục

Thay đổi về quy trình xử lý, tiếp nhận và giải quyết các thông tin thủ tục

tại các bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội cần phải tạo ra được sự đồng nhất

như sau:

- Hệ thống thông tin, biển chỉ dẫn cần phải được đặt ở nơi dễ nhìn để

người thăm khám có thể tìm hiểu và tiếp cận dễ dàng

- Xây dựng hệ thống nguồn nhân lực đón tiếp và hướng dẫn cụ thể. Tạo

ra các trung tâm thông tin tại bệnh viên để người bệnh và người nhà có thể dễ

dàng tìm kiếm thông tin một các nhanh nhất

- Phát triển kênh xử lý thông tin thủ tục, khám bệnh và thanh tốn một

cách đồng bộ, có thứ tự ưu tiên đảm bảo mức công bằng

- Luôn luôn thông báo tới bệnh nhân những quy định của bệnh viện trên

các văn bản giấy tờ cũng như cung cấp các thơng tin chính xác nhất để bệnh

nhân và người nhà nắm rõ được tình trạng bệnh lý của bệnh nhân để họ chuẩn

bị tốt hơn và có cam kết với quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện

- Các quy trình về chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau q trình điều

trị cần được giải thích rõ ràng, minh bạch và đúng tiêu chuẩn để bệnh nhân và

người nhà áp dụng và hợp tác với cán bộ y tế để đạt hiệu quả điều trị cao

- Xây dựng kênh tiếp nhận trực tiếp và gián tiếp như các website, hệ

thống đơn đặt tại các khu vực tiếp nhận ý kiến để giải quyết ý kiến phàn nàn,

góp ý, khen ngợi tại bệnh viện764.3. Kiến nghị đối với UBND Thành phố và các Sở ban ngành

4.3.1. Kiến nghị đối với UBND Thành phố Hà Nội

Sau q trình nghiên cứu kĩ lưỡng, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các

quyết định, chính sách được UBND thành phố Hà Nội đưa ra sẽ góp phần

khơng nhỏ nâng cao sự hài lòng đối với hệ thống y tế dành cho trẻ em tại các

bệnh viện công trên địa bàn thành phố, vì vậy nhóm nghiên cứu xin được đưa

ra một số kiến nghị sau đây:

- Đề nghị UBND thành phố Hà Nội thường xuyên xem xét, rà sốt các

báo cáo định kì của Sở Y tế để đưa ra các quyết định, chính sách phù hợp, kịp

thời nhằm cải thiện dịch vụ y tế công trên thành phố nói chung và dịch vụ y tế

cho trẻ em nói riêng nhằm nâng cao sự hài lòng của người sử dụng, thụ hưởng

đối với dịch vụ y tế trên.

- Cần phân công quyền hạn và nghĩa vụ một cách cụ thể, tương ứng với

nhiệm vụ cần thực thi cho các bên liên quan.

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan thực hiện đúng và kịp

thời các chính sách đã được thơng qua và ban hành.

- Thường xuyên kiểm tra và kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù

hợp hơn trong thực tiễn.

- Đưa ra các chính sách dài hạn và lộ trình cụ thể trong việc nâng cao sự

hài lòng đối với dịch vụ y tế công dành cho trẻ em.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho việc phát triển

mạnh mẽ dịch vụ y tế thành phố, tạo điều kiện cho ngành thực hiện chương

trình xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã

hội hóa y tế để thu hút nguồn lực của xã hội cho sự nghiệp y tế, trong đó có

việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho trẻ em.

- Tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ tình hình chất lượng của

các bệnh viện tuyến dưới, tránh tình trạng mọi người chỉ đưa con em lênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×