Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng từ các trường ĐH trên thế giới và các trường ĐH tại Việt Nam

1 Định hướng từ các trường ĐH trên thế giới và các trường ĐH tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNội quy trường học chỉ định mối quan hệ của sinh viên đối với nhà trường, … mỗi cơ sở

giáo dục đều phải có trách nhiệm ban hành và bắt buộc sinh viên tuân theo những chuẩn

ứng xử, hành vi đúng mực với mục đích là bảo vệ môi trường học tập và cộng đồng nơi

sinh viên theo học. (Bennet, 2014 )

Ngồi mục đích gìn giữ và bảo vệ môi trường cộng đồng sinh viên, “Bộ quy tắc ứng xử”

còn được sử dụng như là những giá trị đại diện cho chính nhà trường và cộng đồng sinh

viên của trường. Chính vì thế nếu “Bộ quy tắc ứng xử” được soạn thảo và hướng dẫn thi

hành hợp lý sẽ tạo được không những là ảnh hưởng tốt đến văn hóa ứng xử của sinh viên

mà còn tạo ra hình ảnh tích cực về trường, nâng cao vị thế, danh tiếng nhà trường và thu

hút sự quan tâm, ủng hộ cho nhà trường cả về mặt tài chính, chính trị và tinh thần.

Bộ giáo dục Trung Quốc cũng đã ban hành một bộ quy tắc ứng xử cho sinh viên đại học

nước này, trong đó các quy tắc được dựa trên những giá trị truyền thống, chuẩn mực của

các lý tưởng như Các Mác và Mao Trạch Đông. (Bộ Giáo Dục Trung Quốc, 2005)

Có thể thấy rằng ý tưởng về bộ quy tắc ứng xử đã khơng còn xa lạ với các tổ chức, công

ty doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng lại còn khá mới mẻ với những đối tượng là các

trường đại học, cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hiện nay “bộ quy tắc ứng xử” đã được ban hành ở một số cơ sở giáo dục như trường ĐH

nội vụ Hà Nội, trường ĐH Thái Nguyên, cao đẳng y tế Hà Tĩnh …. Và các quy tắc ứng

xử đều có tính áp dụng riêng đối với mỗi trường.

Một bộ quy tắc ứng xử khác cũng khá đầy đủ đó là bộ quy tắc ứng xử giữa thầy và trò

cùng với văn bản hướng dẫn đi kèm là bộ tài liệu quy định chi tiết những tiêu chuẩn ứng

xử giữa thầy và trò trong giảng đường đại học do dự án “giảng đường tươi đẹp” thuộc

khoa quan hệ quốc tế, học viện báo chí và tuyên truyền triển khai.

Nếu xét ở phạm vi rộng lớn hơn trường KTQD, thì thành phố Hà Nội cũng đang sắp ban

hành “ bộ quy tắc ứng xử cho người Hà Nội” vào năm 2015. Bộ quy tắc áp dụng cho 6

đối tượng khác nhau thuộc các ngành nghề, tầng lớp trong xã hội. Bộ quy tắc ứng xử ra

đời trong bối cảnh tại thành phố Hà Nội đã ghi nhận rất nhiều hành động xuống cấp về64Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânvăn hóa ứng xử giữa những người dân với nhau, ví dụ như đánh nhau, gây mất trật tự

công cộng, … tuy nhiên không những dừng lại ở người dân mà đến các cấp có thẩm

quyền cũng có biểu hiện xuống cấp về văn hóa.

Một gợi ý khác cho việc xây dựng văn hóa ứng xử của trường KTQD đó là thơng qua các

hoạt động ngoại khóa. Tại các trường ĐH trên thế giới, các hoạt động ngoại khóa rất

được chú trọng và thường có rất nhiều hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau dành cho

sinh viên, từ các hoạt động thể thao tới các câu lạc bộ tranh luận, các hoạt động tình

nguyện, định hướng, báo chí, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật và kịch … những hoạt động

ngoại khóa này chính là đặc trưng truyền thống của những trường ĐH lâu đời tại Mỹ, và

dần dần được truyền bá rộng rãi ra khắp các trường học trên thế giới. (Massoni, 2011 )

Ảnh hưởng đầu tiên của các hoạt động ngoại khóa tới sinh viên đó chính là thái độ.

Những sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa có xu hướng giảm đáng kể các vấn

đề về hành vi và thái độ. Cụ thể trong hoạt động thể thao, những học sinh này thể hiện sự

nghiêm túc, kỷ luật trong các bài tập và thi đấu. Có trách nhiệm hơn trong vai trò của

mình như là một phần của tập thể. Khi đã có sự nghiêm túc và trách nhiệm, những sinh

viên hướng tới đạt được kết quả tích cực, từ đó tạo dựng được sự tự tin nơi bản thân,

nâng cao lòng tự trọng và xu hướng ứng xử theo chuẩn mực. (Massoni, 2011 )

Ảnh hưởng tích cực thứ hai của các hoạt động ngoại khóa đó là kỹ năng mềm của sinh

viên. Một khảo sát của trường ĐH Dupage đã cho thấy rằng sinh viên học được nhiều kỹ

năng từ việc tham gia các câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện và hội nhóm: từ khả năng

lãnh đạo nhóm, làm việc nhóm, tư duy logic, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, quản

lý thời gian, … (Massoni, 2011)

Khảo sát tại ĐH Dupage cũng chỉ ra rằng những sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa

có cách phản ứng với các vấn đề một cách có trật tự, tuân theo luật lệ nội quy và hòa

đồng hơn với những người xung quanh. Họ có mối quan hệ rộng trong khi tham gia các

hội nhóm và có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới, nhiều tính cách mới và có kinh nghiệm

trong cách ứng xử đối với những người mới quen.65Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNhư vậy, việc các trường ĐH trên thế giới và cả ở Việt Nam áp dụng “Bộ quy tắc ứng

xử” như là một tập hợp các giá trị chuẩn mực mà sinh viên cần tuân thủ có thể là một gợi

ý rất phù hợp cho trường ĐH KTQD vì hiện nay ĐH KTQD chưa ban hành bất kỳ một bộ

quy tắc ứng xử hay quy tắc giao tiếp nào trong trường học. Nếu được soạn thảo và ban

hành dựa trên những giá trị cốt lõi của trường ĐH KTQD và việc tuyên truyền phổ biến,

hướng dẫn sinh viên tuân thủ một cách đại trà và quy củ thì chắc chắn những thế mạnh

của trường sẽ càng được phát huy dựa trên nền tảng văn hóa ứng xử mà trường sẽ đạt

được.

4.2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD

4.2.1 Về phương diện xã hội

Gia đình và xã hội cũng là những chủ thể có ảnh hưởng lớn tới cách ứng xử của sinh

viên. Vậy nên, nhằm tăng cường nhận thức của sinh viên về mức độ quan trọng của cách

ứng xử, xã hội, cụ thể là các phương tiện thông tin đại chúng cần có những chiến dịch

tuyên truyền, cổ động những hành vi ứng xử đúng mực, có văn hóa. Đây là một lợi thế rất

lớn vì mức độ ảnh hưởng sẽ sâu rộng hơn. Mặt khác, khi xảy ra những hành vi, ứng xử

xấu cần lập tức lên án, xử lý ngay để tình trạng khơng tiếp diễn.

Bên cạnh đó, các chương trình truyền thống tun truyền về những hành vi ứng xử đúng

mực trong cộng đồng lại chưa được đầu tư kĩ lưỡng, không thu hút giới trẻ. Những hành

vi đáng được coi trọng lại không chia sẻ rộng rãi, trong khi những hành vi đáng lên án thì

lại đưa lên những chương trình có tỉ suất người xem rất cao, tạo nên cái nhìn lệch lạc của

xã hội về những sinh viên hiện nay. Vậy nên nhóm nghiên cứu đề xuất nên đầu tư về các

chương trình ứng xử học đường hay những hành vi ứng xử đúng mực, đáng khen của

sinh viên, tạo cho xã hội có cái nhìn đa chiều, khơng đánh giá sinh viên hiện nay một

cách lệch lạc qua các phương tiện thơng tin đại chúng.

Ngồi ra, một bộ quy tắc ứng xử cho một cộng đồng tương tự như bộ quy tắc ứng xử của

người Hà Nội sẽ là nền tảng và thước đo chuẩn mực để văn hóa ứng xử được truyền đi

rộng rãi tới không những sinh viên trường KTQD mà còn tới khắp mọi nơi.66Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânBộ quy tắc này cần được nghiên cứu, tính tốn cẩn thận vì mức độ phổ cập mà nó mang

lại, nếu xác định được đúng đắn những chuẩn mực cần có của một sinh viên KTQD thì

bộ quy tắc ứng xử sẽ đem lại không những một thế hệ sinh viên có văn hóa ứng xử đúng

mực mà còn là một thế hệ tương lai đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.4.2.2 Về phương diện nhà trường

Ngoài việc nâng cao chất lượng kiến thức chuyên môn cho sinh viên, về phía nhà trường

cần có thêm những nỗ lực tun truyền và giảng dạy văn hóa giao tiếp, ứng xử. Sinh viên

là những con người ở trong độ tuổi cần tích lũy kiến thức và kỹ năng cũng như trau dồi

văn hóa giao tiếp để sẵn sàng thích nghi khi bước ra ngoài xã hội, nếu được định hướng

đầy đủ và đúng đắn thì sẽ là tài sản quý giá khơng chỉ cho các tổ chức mà chắc chắn sẽ

đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của nước nhà.

Để làm được điều đó thì nhà trường có vai trò khơng hề nhỏ. Như đã nói, nhà trường

khơng nên tập trung dạy phần chữ mà lơ là dạy phần người, tức là hãy bắt đầu cân nhắc

xem văn hóa ứng xử như là một phần quan trọng có thể đưa vào trong chương trình học.

Tiếp theo là thơng qua các hoạt động ngoài giờ học như hội thảo, tọa đàm hay chuyên đề

và phải tích cực thu hút sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên được thẳng thắn trao đổi ý

kiến với các thầy cô, các cấp lãnh đạo nhà trường với mục đích là giúp sinh viên hiểu rõ

những giá trị và cách ứng xử đúng đắn, chuẩn mực và từ đó tuân thủ theo.

Tiếp theo là mở các lớp bồi dưỡng về văn hóa giao tiếp, ứng xử, đưa giáo dục văn hóa

ứng xử gần gũi với sinh viên hơn. Tổ chức các cuộc thi về văn hóa ứng xử để khuyến

khích sinh viên tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của từng hành xử trong đời sống hằng ngày

có ảnh hưởng như thế nào.

Nhà trường cũng cần ban hành một “Bộ quy tắc ứng xử” bao gồm những quy định về văn

hóa ứng xử, giao tiếp trong học đường, tạo ra sự ràng buộc giữa sinh viên và nhà trường,

hạn chế những hành vi không đúng mực với giảng viên và các sinh viên khác. Từ đó góp

phần bảo vệ mơi trường học đường và xây dựng cộng đồng sinh viên có văn hóa.67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng từ các trường ĐH trên thế giới và các trường ĐH tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×