Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD

2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânBộ quy tắc này cần được nghiên cứu, tính tốn cẩn thận vì mức độ phổ cập mà nó mang

lại, nếu xác định được đúng đắn những chuẩn mực cần có của một sinh viên KTQD thì

bộ quy tắc ứng xử sẽ đem lại không những một thế hệ sinh viên có văn hóa ứng xử đúng

mực mà còn là một thế hệ tương lai đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.4.2.2 Về phương diện nhà trường

Ngoài việc nâng cao chất lượng kiến thức chuyên mơn cho sinh viên, về phía nhà trường

cần có thêm những nỗ lực tuyên truyền và giảng dạy văn hóa giao tiếp, ứng xử. Sinh viên

là những con người ở trong độ tuổi cần tích lũy kiến thức và kỹ năng cũng như trau dồi

văn hóa giao tiếp để sẵn sàng thích nghi khi bước ra ngồi xã hội, nếu được định hướng

đầy đủ và đúng đắn thì sẽ là tài sản quý giá không chỉ cho các tổ chức mà chắc chắn sẽ

đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của nước nhà.

Để làm được điều đó thì nhà trường có vai trò khơng hề nhỏ. Như đã nói, nhà trường

không nên tập trung dạy phần chữ mà lơ là dạy phần người, tức là hãy bắt đầu cân nhắc

xem văn hóa ứng xử như là một phần quan trọng có thể đưa vào trong chương trình học.

Tiếp theo là thơng qua các hoạt động ngồi giờ học như hội thảo, tọa đàm hay chuyên đề

và phải tích cực thu hút sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên được thẳng thắn trao đổi ý

kiến với các thầy cô, các cấp lãnh đạo nhà trường với mục đích là giúp sinh viên hiểu rõ

những giá trị và cách ứng xử đúng đắn, chuẩn mực và từ đó tuân thủ theo.

Tiếp theo là mở các lớp bồi dưỡng về văn hóa giao tiếp, ứng xử, đưa giáo dục văn hóa

ứng xử gần gũi với sinh viên hơn. Tổ chức các cuộc thi về văn hóa ứng xử để khuyến

khích sinh viên tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của từng hành xử trong đời sống hằng ngày

có ảnh hưởng như thế nào.

Nhà trường cũng cần ban hành một “Bộ quy tắc ứng xử” bao gồm những quy định về văn

hóa ứng xử, giao tiếp trong học đường, tạo ra sự ràng buộc giữa sinh viên và nhà trường,

hạn chế những hành vi không đúng mực với giảng viên và các sinh viên khác. Từ đó góp

phần bảo vệ mơi trường học đường và xây dựng cộng đồng sinh viên có văn hóa.67Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNgoài ra để nâng cao văn hóa trường học khơng thể khơng giao lưu cọ xát với những mơi

trường học đường khác, có thể là những cuộc tranh luận hay cuộc thi nhằm học hỏi, trao

đổi tích lũy kinh nghiệm về xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực giữa các trường ĐH với

nhau.

4.2.3 Về phương diện cá nhân.

Phương diện cá nhân có thể chia thành 3 chủ thể:

Về phía sinh viên

Về phía giảng viên

Về phía chuyên viên

4.2.3.1 Về phía sinh viên:

Thế hệ sinh viên hiện nay rất năng động, sáng tạo, thích nghi rất nhanh với những thay

đổi của môi trường xung quanh. Tuy nhiên chính sự thích nghi q nhanh này có thể làm

sinh viên dần mất đi khái niệm về bản chất văn hóa truyền thống. Vậy để sinh viên hiểu

được ý nghĩa của chuẩn mực văn hóa ứng xử thì trước bản thân sinh viên phải định

hướng cho mình được cách ứng xử đúng mực. Điều này có thể được trau dồi qua việc

tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức, ví dụ như cuộc thi ánh sáng soi

đường, hay các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động hội nhóm, câu lạc bộ.

Thơng qua các hoạt động như vậy, sinh viên sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ, giúp

nâng cao sự tự tin, phong thái và bản lĩnh trong cách giao tiếp, ứng xử. Khi đã nhận ra

được vị thế của bản thân, lòng tự trọng của mỗi sinh viên sẽ nhắc nhở họ cư xử đúng

mực, có văn hóa.

Sinh viên cũng nên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng văn hóa ứng xử do nhà trường tổ

chức, trong đó nên mạnh dạn nói lên suy nghĩ và ý kiến của cá nhân để các thầy cô hiểu

và định hướng giúp đỡ sinh viên nâng cao được văn hóa ứng xử của cá nhân mình.

Nếu như sinh viên ln quan tâm đến vấn đề này và có ý chí rèn luyện thì nhất định sẽ

thành một trí thức có văn hóa, có thể giao tiếp, ứng xử thông minh, khéo léo, tế nhị trong68Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânmọi trường hợp. Điều này sẽ góp phần không nhỏ cho thành công trong sự nghiệp và giải

quyết tốt mọi mối quan hệ trong cuộc sống.4.2.3.2 Về phía giảng viên:

Giảng viên, hay những thầy cô giáo đứng lớp chính là những con người ảnh hưởng trực

tiếp tới các em sinh viên. Có thể coi thầy, cơ giáo chính là hình ảnh mẫu mực cho sinh

viên trong việc tiếp thu văn hóa ứng xử. Do đó, nếu thầy cơ có những hành vi, thái độ,

phản ứng khơng chuẩn mực thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hành vi, thái độ, ứng xử của

sinh viên. Bản thân các thầy cô giáo phải ln chú trọng bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho

bản thân thì mới đủ tư cách là người làm sư phạm, là người truyền dạy kiến thức và lý

tưởng cho thế hệ sinh viên.

Để giúp giảng viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình, cần có một bộ quy tắc ứng xử riêng cho

các giảng viên, trong đó gồm các chuẩn mực ứng xử, chú trọng vào:

1. Nâng cao sự chuyên nghiệp trong cách giảng dạy, làm việc.

2. Tạo lập các chuẩn mực về sự trung thực và thái độ với người xung quanh.

3. Chuẩn mực về giá trị cốt lõi cần có của một giảng viên.

4. Chuẩn mực về quá trình phát triển năng lực, kinh nghiệm của giảng viên.

5. Chuẩn mực về cách ứng xử với đồng nghiệp và thái độ hợp tác với đồng nghiệp cũng

như với sinh viên.

4.2.3.3 Về phía chun viên:

Vai trò của chun viên đã được đề cập ở phần mối quan hệ giữa sinh viên và chuyên

viên.

Chúng ta có thể áp dụng một bộ quy tắc ứng xử đối với chuyên viên của trường dựa trên

nhiệm vụ và công việc của các cán bộ này. Nhưng cơ bản bộ quy tắc ứng xử của chuyên

viên sẽ dựa trên bộ quy tắc ứng xử của giảng viên.69Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNgồi ra còn có thêm những chuẩn mực của chuyên viên như sau:

1. Chuyên viên phải luôn giữ được sự trung thực, công bằng, tơn trọng đối với sinh

viên.

2. Chun viên có trách nhiệm hướng dẫn và định hướng sinh viên trong quá trình

phát triển năng lực sinh viên.

3. Chuyên viên phải tôn trọng lợi ích của sinh viên, có trách nhiệm bảo mật thông tin

của sinh viên.70Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN5.1 Kết luận

Sau khi tổng hợp lý thuyết từ trong và ngồi nước, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 7 nhóm

yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của sinh viên bao gồm 5 nhóm yếu tố khách quan

là yếu tố về công nghệ, yếu tố về giảng viên, yếu tố về hoạt động ngoại khóa, yếu tố về

quy định nhà trường, yếu tố về môi trường của đơn vị đào tạo và 2 yếu tố khách quan là

yếu tó về gia đình và yếu tố về tuổi. Sau quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã rút ra

3 nhóm yếu tố chính ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD, đó là:

yếu tố về giảng viên, yếu tố về quy định nhà trường, yếu tố về môi trường giao tiếp của

đơn vị đào tạo. Trong đó, yếu tố về giảng viên ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến văn hóa ứng

xử của sinh viên trường KTQD. Trong tất cả mối quan hệ của sinh viên, giảng viên ln

có ảnh hưởng lớn nhất và tác động tích cực xoay quanh các mối quan hệ học đường của

sinh viên. Yếu tố về quy định nhà trường có ảnh hưởng lớn thứ 2 đến văn hóa ứng xử của

sinh viên và ln có tác động tích cực đến cả 3 mối quan hệ của sinh viên trong trường.

Cuối cùng là yếu tố về môi trường của đơn vị đào tạo, mức độ ảnh hưởng của nhóm yếu

tố này dù không lớn nhưng đối với mỗi mối quan hệ, lại ảnh hưởng mang tính tích cực

hoặc tiêu cực.

Từ q trình nghiên cứu, kiểm định giả thuyết, nhóm nghiên cứu cũng rút ra các yếu tố

ảnh hưởng không đáng kể đến văn hóa ứng xử của sinh viên KTQD là: yếu tố về công

nghệ thông tin, yếu tố về hoạt động ngoại khóa, yếu tố về tuổi, và yếu tố về gia đình. Có

thể nói, các yếu tố này trên thực tế, ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa ứng xử của sinh viên

nhưng dựa trên mẫu khách thể thu được thì số liệu cho thấy trong mơ hình này các yếu tố

trên ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, yếu tố về hoạt động ngoại khóa rõ ràng rất ảnh

hưởng đến mối quan hệ của sinh viên trong trường vì các hoạt động ngoại khóa chính là

mơi trường để sinh viên giao lưu, trao đổi và tương tác với nhau một cách thoải mái nhất

nên yếu tố này lẽ ra phải có ảnh hưởng nhưng với mẫu khách thể thu được thì yếu tố này

khơng ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ, khơng có ý nghĩa về mặt thống kê. Cũng

như yếu tố về gia đình hay tuổi tác cũng vậy, nhưng về gia đình, có thể còn phù thuộc vào71Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânmức độ gần gũi cũng như uy tín của gia đình đối với cá nhân mỗi sinh viên nên đối với

mẫu khách thể trong nghiên cứu này, hai yếu tố chủ quan này hầu như ảnh hưởng khơng

đáng kể đến văn hóa ứng xử của sinh viên trong trường. Về độ lớn thì yếu tố về hoạt

động ngoại khóa và yếu tố về gia đình đều không ảnh hưởng lớn đến cả ba mối quan hệ

giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên hay kể cả giữa sinh viên với

chuyên viên trong trường. Tuy nhiên, các yếu tố về hoạt động ngoại khóa dù khơng ảnh

hưởng lớn nhưng đều có ảnh hưởng tích cực đến các mối quan hệ đó trong khi gia đình

lại đều ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ của sinh viên.

Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng văn hóa ứng xử của sinh viên

trường đại học kinh tế quốc dân trên nhiều phương diện. Về phương diện xã hội, các

phương tiện thông tin đại chúng cần đầu tư kĩ lưỡng hơn, thu hút hơn về những chương

trình tuyên truyền, cổ vũ những hành vi ứng xử đúng mực trong giới trẻ. Những chương

trình về hành vi ứng xử khơng đúng mực của sinh viên được đưa lên những chương trình

có tỉ suất người xem khá cao, chưa kể đến lượng chia sẻ trên mạng cũng khá cao. Điều

này có thể lên án hành vi đó, làm nhiều sinh viên nhận thức được hành vi đó đúng hay

sai. Tuy vậy, những chương trình tuyên truyền, hay cổ vũ những hành vi đúng mực thì lại

khơng thu hút người xem, tạo ra một cái nhìn lệch lạc về sinh viên hiện nay. Ngồi ra, cần

ban hành một bộ quy tắc ứng xử cho sinh viên và được ban hành rộng rãi để có một thước

đo chuẩn mực cho văn hóa ứng xử học đường. Về phương diện nhà trường, cần đưa văn

hóa ứng xử vào chương trình học chứ khơng nên dạy phần chữ mà lơ là phần người. Bên

cạnh đó, nhà trường cần thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, văn nghệ, hoạt động

ngoại khóa tuyên truyền về các hành vi ứng xử đúng mực để thu hút sinh viên tích cực

trao đổi với các thầy cô, hiểu rõ hơn về giá trị của những hành vi đúng mực đó. Ngồi ra,

nhà trường cũng nên tổ chức các lớp bồi dưỡng văn hóa giao tiếp, ứng xử cũng như các

cuộc thi về văn hóa ứng xử, thu hút sinh viên trong và ngồi trường tham gia để khuyến

khích họ tìm hiểu kĩ hơn về ảnh hưởng của văn hóa ứng xử. Hơn nữa, nhà trường nên cân

nhắc ban hành một bộ quy tắc ứng xử trong trường để tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa

sinh viên với nhà trường, từ đó, tạo ra một mơi trường học đường chuẩn mực, một cộng

đồng sinh viên hiện đại, văn minh.72Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânVề phương diện cá nhân, sinh viên cần nhận thức rõ văn hóa ứng xử chuẩn mực và định

hướng cho bản thân cách ứng xử đúng mực bằng cách trau dồi bản thân qua các hoạt

động ngoại khóa, các cuộc thi, các hoạt động tình nguyện để bản thân rèn luyện trở nên

tự tin hơn, năng động hơn, bản lĩnh hơn khi giao tiếp ứng xử. Về phía giảng viên, ln

phải chú trọng bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho bản thân vì họ là những người trực tiếp ảnh

hưởng đến sinh viên hơn nữa còn là những người sinh viên luôn muốn học tập theo. Vậy

nên cần phải cân nhắc có một bộ ứng xử chuẩn mực riêng cho các giảng viên để làm

thang đo mà các giảng viên hướng đến. Về phía chuyên viên, nhà trường cũng nên đưa ra

một bộ quy tắc ứng xử dành cho chuyên viên trong đó cần phải nhấn mạnh vai trò của

chun viên trong trường và sự ảnh hưởng của họ đến sinh viên trong trường cũng như

nhiệm vụ và công việc của họ đối với nhà trường và sinh viên.

5.2 Hạn chế

Hạn chế của nghiên cứu thuộc về mẫu nghiên cứu do các sinh viên tham gia khảo sát

được chọn theo phương pháp thuận tiện, dữ liệu thu thập được có thể bị ảnh hưởng một

phần bởi mẫu chưa mang tính tổng quát cao khi mới chỉ khảo sát hơn 100 sinh viên trong

khi trường KTQD có 17,128 sinh viên. 19

Mơ hình mới chỉ giải thích được vấn đề nghiên cứu ở mức độ nhiều nhất là 20%. Nguyên

nhân có thể do kích thước mẫu q nhỏ so với quy mơ nghiên cứu và nhiều yếu tố chưa

được đưa vào khảo sát trong nghiên cứu này. Thang đo cần được tiếp tục hoàn thiện và

triển khai nghiên cứu theo mẫu tổng quát hơn để tìm ra các yếu tố tiềm ẩn khác có thể

ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của sinh viên các trường đại học.19 Số liệu năm 2014, Phòng cơng tác chính trị và quản lý sinh viên, trường KTQD73Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânTÀI LIỆU THAM KHẢOHồ Chí Minh (2007), Nhật kí trong tù, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (2013), Giáo trình hành vi tổ chức, Nhà xuất bản đại

học KTQD, Hà Nội.

Học viên báo chí và tuyên truyền (2014), Văn hóa ứng xử ở học đường thời hiện đại,

Kênh thơng tin Học viện báo chí và tun truyền, truy cập lần cuối ngày 10 tháng 2 năm

2015,

Trí Phúc (2014), Mơ hình chiến thuật các chiều văn hóa của Hofstede, truy cập lần cuối

ngày 2 tháng 3 năm 2015,

Nguyễn Thị Lan (2014), Ứng xử của sinh viên- một nội dung quan trọng trong văn hóa

học đường, Chuyên san khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An, số 7/2014, truy cập lần

cuối ngày 20 tháng 2 năm 2015

Nguyễn Thị Oanh và Mã Đức Mạnh (2013), Nghiên cứu về văn hóa giao tiếp của sinh

viên trường đại học Tây Nguyên, truy cập lần cuối ngày 25 tháng 2 năm 2015,Hồ Sĩ Vịnh (2012), Văn hóa ứng xử, nói thêm những điều cần nói, truy cập lần cuối ngày

23tháng2năm2015,


dung/van-hoa-giao-tiep/2291-ho-si-vinh-van-hoa-ung-xu-noi-them-nhung-dieu-cannoi.html>

Báo Hội An (2014), Văn hóa ứng xử của người Việt, truy cập lần cuối ngày 21 tháng 2

năm 2015,
lang=vi>74Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânBáo Thanh Niên (2015), Nghĩ về văn hóa ứng xử của người Hà Nội, truy cập lần cuối

ngày 25 tháng 2 năm 2015,

Báo Giáo Dục Việt Nam (2012), Văn hóa ứng xử của giới trẻ: đâu là văn minh?, truy cập

lần cuối ngày 1 tháng 3 năm 2015,

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền (2012), Bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực thầy trò trong

giảng đường đại học, truy cập lần cuối ngày 20 tháng 3 năm 2015 quaBáo Quân Đội Nhân Dân (2015), người Hà Nội ứng xử theo quy tắc, truy cập lần cuối

ngày 23 tháng 3 năm 2015,

Tài liệu tiếng nước ngoài

John Saphire Và Matthew King (1985), Good seeds grow in strong cultures (educational

leadership),truycậplầncuốingày20tháng2năm2015,

Edward Burnett Tylor (1871), Primitive culture: researches in to the development of

mythology, philosophy, religion, art and custom volume 2, truy cập lần cuối ngày 22

tháng 2 năm 2015 qua


noi-tieng/508-edward-bernett-tylor.html>

Carol Harris (2013), Promoting youth engagement and wellbeing through student

volunteer programs in act schools, truy cập lần cuối ngày 20 tháng 2 năm 2015, <

http://www.volunteeringact.org.au/_literature_151861/promoting_youth_engagement_an

d_wellbeing_through_student_volunteer_programs_in_atc_schools>75Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânAkubugwo, Ijeoma1 and Maria Burke (2013), Influence of social media on social

behaviour of post graduate students, truy cập lần cuối ngày 24 tháng 2 năm 2015,

PHỤ LỤC 1. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

PL1. Phân tích kiểm định độ tin cậy của yếu tố tuổiCasesCase processing summary

N

%

Valid

115

100.0

a

Excluded

0

0.0

Total

115

100.0

A. Listwise deletion based on all variables in the procedure.76Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânReliability statistics

Cronbach's alpha.951Cronbach's alpha based

on standardized itemsN of items.952277Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×