Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

Tải bản đầy đủ - 0trang

116Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale Mean Variance if Corrected

if ItemItemItem-TotalDeletedDeletedSquaredAlpha ifMultipleItemCorrelation CorrelationDeletedA19.825.509.309.146.264A29.796.095.272.135.311A410.046.095.228.054.355A10.066.782.126.027.454PL2. Kiểm định nhân tố “Đội ngũ Giáo viên”Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Based on

Cronbach's Standardize

Alpha

.801d Items

.803N of

Items

10117Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale Mean Variance if Corrected

if ItemItemDeletedDeletedItem-TotalSquaredAlpha ifMultipleItemCorrelation CorrelationDeletedB129.8950.825.475.396.784B230.0150.341.530.606.778B330.0351.629.420.565.790B429.6349.316.516.596.779B529.7353.859.313.504.801B629.9450.782.420.356.791B729.7648.659.565.443.773B829.6950.097.606.563.771B929.7650.422.517.366.779B29.8251.129.418.402.791PL3. Kiểm định nhân tố “Đội ngũ cán bộ phục vụ”118Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Based on

Cronbach's Standardize

Alpha

.639d Items

.636N of

Items

6119Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale Mean Variance if Corrected

if ItemItemDeletedDeletedItem-TotalSquaredAlpha ifMultipleItemCorrelation CorrelationDeletedC16.9216.238.247.144.641C116.6716.223.306.233.618C217.2613.944.493.314.546C316.8014.783.421.311.576C416.8816.051.274.118.630C517.1613.781.480.320.550PL4. Kiểm định nhân tố “Cơ sở vật chất”120Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Based on

Cronbach's Standardize

Alpha

.748d Items

.751N of

Items

10121Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale Mean Variance if Corrected

if ItemItemDeletedDeletedItem-TotalSquaredAlpha ifMultipleItemCorrelation CorrelationDeletedD130.1037.006.544.415.705D229.9039.746.492.340.716D330.1543.312.198.216.760D430.1638.818.571.416.705D529.7941.557.384.322.731D629.6839.569.454.430.721D730.3043.264.213.185.756D830.4441.330.360.335.735D930.0738.735.552.511.707D29.9141.918.372.423.733PL5. Kiểm định nhân tố “Chương trình bổ trợ”122Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Based on

Cronbach's Standardize

Alpha

.669d Items

.674N of

Items

6123Item-Total Statistics

ScaleCronbach'sScale Mean Variance if Corrected

if ItemItemDeletedDeletedItem-TotalSquaredAlpha ifMultipleItemCorrelation CorrelationDeletedE117.0714.187.502.270.590E216.9614.961.443.211.613E317.0315.036.416.237.621E416.8815.429.404.292.626E517.3514.067.413.217.623E16.8115.934.240.151.685PL6. Các yếu tố phản ánh năng lực “Chương trình đào tạo”

A1Số lượng mơn họcA2Nội dung mơn họcA3Kết cấu chương trìnhA4Lượng kiến thức chương trình cung cấpAĐánh giá chung về chương trình đào tạo124PL7. Các yếu tố phản ánh năng lực “Đội ngũ Giáo viên”

B1Trình độ sư phạmB2Phương pháp giảng dạyB3Khả năng truyền đạtB4Thái độ với học sinhB5Thái độ với phụ huynhB6Sự tận tìnhB7Sự am hiểu, cảm thông với học sinh/phụ huynhB8Sự chia sẻ với giáo viênB9Khả năng phối hợp với gia đình của giáo viênB10Đánh giá chung về Đội ngũ giáo viênPL8. Các yếu tố phản ánh năng lực “Đội ngũ cán bộ phục vụ và hỗ

trợ đào tạo”

C1Khả năng bao quát, quan tâm đến nhu cầu của học sinh125C2Sự tận tìnhC3Thái độ với học sinhC4Sự am hiểu, cảm thông, nắm bắt tâm lý phụ huynh/học sinhC5Sự chia sẻC6Đánh giá chung về Đội ngũ cán bộ phục vụ và hỗ trợ đào tạoPL9. Các yếu tố phản ánh năng lực “Cơ sở vật chất”

D1Phòng họcD2Sách giáo khoa, tài liệu học tậpD3Các trang thiết bị trong phòng họcD4Bàn ghế trong phòng họcD5Lối đi đặc biệt dành cho học sinh khuyết tậtD6Nhà ănD7Khu vệ sinhD8Thư việnD9Khuôn viên trườngD10Đánh giá chung về Cơ sở vật chất126PL10. Các yếu tố phản ánh năng lực “Chương trình bổ trợ”

E1Số lượng các chương trình ngoại khóa/hướng nghiệpE2Nội dung các chương trình ngoại khóa/hướng nghiệpE3Thời gian tổ chức các chương trình ngoại khóa/hướng nghiệpE4Hoạt động nâng cao thể chấtE5Hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng mềmE6Đánh giá chung về Chương trình bổ trợPL11. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×