Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ DẪN ĐỘNG HỆ BÀN MÁY CNC

CHƯƠNG 2: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ DẪN ĐỘNG HỆ BÀN MÁY CNC

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNCHình 2-14.Quy trình tính tốn

Trang 22THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

1.1.2. Điều kiện làm việc

Tốc độ quay tối đa trong q trình gia cơng trục chính ZΔL0 × E × π × d r2 0,0432 × 2,1 × 104 × π × 30,052

Fθ =ΔLθ × Ks =

=

=536,17

4× L

4 × 1200

n=1000.v 1000.100

=

=397,89

π.D

π.80(vòng/phút)Lượng chạy dao răng (fz) là lượng dịch chuyển của chi tiết trong thời gian 1

răng (1 lưỡi cắt) của dao phay ăn vào kim loại (đơn vị mm/răng )fz =F

900

=

= 0,28

Z.n 8.397,89( mm/răng )( Theo công thức trong cuốn Sổ tay CN-CTM tập 2-trang 26 )

Thông số đầu vào:

-Tiêu chuẩn quốc gia : JIS

Tên vật liệu : SUS440C

Máy phay mặt đầu , D=80mm, Grade 4040, v=100m/phút.

F=900mm/phút

Số lưỡi cắt : 8

Góc cắt : 60

Chiều sâu cắt : t=0.8mm

Chiều rộng phay (ae)

Chọn ae & aei sao cho : ae + aei = Dc = 80mmTa chọn : ae = 80mm , aei =0

Tính tốn lực trên website:www.coroguide.com ta đươc:Trang 23THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC[2]Hình 2-15.Bảng thơng số hãng Sandvik

Tính tốn lực cắt khi phay mặt đầu:

Fm =

Lực cắt chính :2.1000.M c 2.1000.71

=

=1775N=177,5(kgf)

D

801.1.3. Lựa chọn kiểu lắp ổ đỡ cho vít me

1 đầu lắp chặt 1 đầu lắp tùy chỉnh : fixed – supportedHình 2-16. Kiểu lắp fixed – supported

Với kiểu lắp ghép này, hai hệ số phụ thuộc vào kiểu lắp ghép là f và

trị là :f=15,1 và

Trang 24λ=3,927.λnhận các giáTHIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

Tính tốn lực dọc trụcHình 2-17 Sơ đồ lực dọc trục

Các cơng thức tính lực dọc trục:

- Khi tăng tốc về bên trái :F1- Khi chạy đều về bên trái :

- Khi giảm tốc về bên trái :

- Khi tăng tốc về bên phải :

- Khi chạy đều về bên phải :

- Khi giảm tốc về bên phải :

- Khi gia công về bên trái :

- Khi gia công về bên phải := μmg + ma + f

F2

= μmg + f

F3

= μmg - ma + f

F4

= -μmg- ma- f

F5

=- μmg – f

F6

=- μmg + ma – f

F7

Fm

Fmz

=

+μ ( mg +

)+f

F8

Fm

Fmz

=- μ ( mg +

)-fTrong đó:

-Fm= 177,5(kG)

Fmz

Fmz

là lực theo phương Z (thẳng đứng):

=0

- a là gia tốc hoạt động của hệ thống a=0,4g m/s2= 4 m/s2

Trang 25là lực cắt chính của máy:FmTHIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

µ

là hệ số ma sát trượt :

- f là lực chống trượt không tải : f = 0

- m là khối lượng tương ứng tác dụng lên vit me

- Gia tốc trọng trường : g= 10 m/s21.1.4. Lựa chọn tốc độ quay lớn nhất của động cơ và bước vít me

Tốc độ quay lớn nhất của động cơ khi làm việc : n=2000 (vòng/phút)

Bước vít me 1 được xác định theo công thức:

L≥Vmax .1000 V1.1000 20000

=

=

=10

N max

N max

2000mmChọn l = 10mm

Chọn sơ bộ bước vít me l=10 (mm)

1.2. Tính chọn vít me trục X

1.2.1. Tính tốn và lựa chọn vít me

Tính tốn tải dọc trục:

- Khối lượng chi tiết gia công lớn nhất là M = 700 kg

MX

- Khối lượng bàn máy X (cho trước)

=140 kg

mX

MX

- Tổng khối lượng ứng với bàn máy X là :

=M+

= 700 + 140 = 840

kg

Ta có bảng số liệu sau:

Bảng 2.1.Lực dọc trục XTrang 26Lực

(N)

Khơn

g tảiF1

(kgf)F2

(kgf)F3

(kgf)F4

(kgf)F5

(kgf)F6

(kgf)F7

(kgf)F8

(kgf)7014-42-70-1442191,5-191,5Có tải42084-252-420-84252261,5-261,5Lực dọc trục lớn nhất khi khơng gia công :F1max= 191,5 (kgf)THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

Lực dọc trục lớn nhất khi gia công:F2max=420 (kgf)1.2.2. Tính lực tác dụng trung bình và tải trọng tác dụng lên vitme

Lực trung bình:

N max1 =

L=10mm

N max2 =V1 20000

=

=2000

l

10V1 10000

=

=1000

l

10(rpm)(rpm)

Bảng 2.2.Lực tác dụngTải trọng (kgf)

F1maxTốc độ quay (rpm)= 191,5F2maxN max1 =2000Thời gian làm việc

ratio(%)

30N max2 =100070=320

(Trong bảng phần tính lực dọc trục trung bình này ta lấy Fi ở 2 trường hợp khi

không gia công và khi gia công. Với các tỉ lệ thời gian lần lượt 30% và 70%, ta xét

trong giai đoạn ổn định của máy nên Ni là như nhau tại các thời điểm).Fam = 3F13 .n1.t1 +F23.n 2 .t 2 +...+Fn3.n n .t n

n1.t1 +n 2 .t 2 +...+n n .t nTính gần đúng

F13 .n max1.Tmax1 +F23 .n max2 .Tmax2

Fam =

n max1.Tmax1 +n max2 .Tmax2

3Tải trọng tĩnh:C0 =f s ×FamaxTải trọng động:

Trong đó:

Trang 27Ca = 3 60×n×L t ×Fam ×f w ×10-2THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

Famlà lực dọc trục trung bìnhlà tốc độ quay trung bình của trục vitme :

fsf s = 1,5 ÷ 3là hệ số bền tĩnh, với máy cơng cụfwn=n1×0.3.t + n 2 ×0.7.t, chọnfs = 2là hệ số tải động, lựa chọn theo bảng sau:Bảng 2.3.Bảng giá trịLấyfwfwChế độVận tốcfwNhẹ

Trung bình

NặngV<15 (m/min)

15
V>60 (m/min)1,0 – 1,2

1,2 – 1,5

1,5 – 3,0=1,2Ltlà tuổi thọ yêu cầu của vitme, từ 5-7 năm làm việc , tương đương 20000h làm

việc

Thay số vào tính tốn ta được kết quả như sau:

Bảng 2.4.Bảng kết quả

(kG)n (vòng/phút)(kG)(kG)350,713008404880,81Vitme lựa chọn phải có tải trọng độngTrang 28THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

1.2.3. Lựa chọn vít me và kiểm tra sơ bộ, lựa chọn ổ đỡ

a, Lựa chọn kiểu bi và vít me:

Máy phay CNC yêu cầu hệ thống dẫn động có độ cứng vững cao, độ hao phí

khơng q quan trọng , do đó dựa vào catalog của hãng PIM em lựa chọn bi kiểu

lưu chuyển bi ngoài, kiểu FDWC, số bi B.2 hoặc B.3

Kết cấu như hình vẽ:Hình 2-18. Lưu chuyển bi ngoài

Giá trị tương ứng của Ca được cho trong bảng sau ( trích catalog của hãng

PIM – trang và trang )

Bảng 2.5.Bảng thơng số vít me bi

a, Bảng thơng số lựa chon đường kính vít me dựa vào khả năng tải [1]Trang 29THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

b, Bảng thơng số các kiểu vít me [2]

Dựa vào khả năng tải động và bước vít đã tính tốn được ở phần trước kết

hợp với thơng số đã có trong bảng 2.5 , ta lựa chọn vít me bi là : 45 – 10B2 –

FDWC

- Đường kính vitme D = 45 mm

- Bước vitme l = 10 mm

- Tải trọng tĩnh : C0 = 15700 kG

- Tải trọng động: Ca = 5480 kG

- Đường kính lõi ren của trục vitme : dr= 38,05 (mm)b, Kiểm tra sơ bộ

L=tổng chiều dài di chuyển lớn nhất + bán kính bi + chiều dài vùng thoát

L= 900 + 100 + 200 = 1200 (mm)

Chọn tốc độ quay cho động cơ khoảng 80% so với tốc độ quay giới hạn nên

ta có:

n = 80% . Nmax = 80% . 2000 = 1600 vg/ph

f: hệ số phụ thuộc kiểu lắp: f= 15,1

- Đường kính lõi ren:

dr ≥n×L2

12002

×10-7 =1600×

×10 -7 =15,3

f

15,1Mà dr = 38,05 >15,3 (thỏa mãn)

- Tuổi thọ làm việc:

Trang 30(mm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ DẪN ĐỘNG HỆ BÀN MÁY CNC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×