Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán lựa chọn khớp nối trục

Tính toán lựa chọn khớp nối trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

Vít me trục Y :

-Đường kính D = 50 mmGiá trị momen khởi động của động cơ sẽ tính tốn ở phần chọn động cơ

(em đã tính tốn trước được giá trị của momen để áp dụng chọn khớp nối):

-Momen phát động của động cơ dẫn động trục X: =8,91 N.m-Momen phát động của động cơ dẫn động trục Y: =11,24 N.m

Bảng 2.11.Bảng chọn khớp nối[T] N.m17

79

210

320

670

900

1700

2050n maxVg/phút

8200

5700

4700

4000

3200

2700

2200

1900dDD1Lha÷

15 20

÷

25 28

÷

30 35

÷

40 45

÷

50 55

÷

60 65

÷

70 75

÷

80 8570

100

120

150

180

220

250

29050

60

75

90

110

130

150

17084

124

149

184

224

254

274

30420

20

25

30

40

45

50

6035

55

65

95

90

110

130

150Dựa vào thơng số đã có kết hợp với bảng chọn nối khớp nối em chọn được

khớp nối cho vít me trục X và vít me trục Y có thơng số như sau :

- Khớp nối trục X:

[T] N.m

320n maxVg/phút

4000dDD1Lha÷

40 45150901843095dDD1Lha÷

50 551801102244090- Khớp nối trục Y:

[T] N.m

670

Trang 46n maxVg/phút

3200THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNCTrang 47THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

CHƯƠNG 1: TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

1.Tính chọn động cơ dẫn động trục X

1.1. Momen phát động tác dụng lên trục X

Đối với trục X do thời gian dành cho q trình có gia tốc là rất ngắn, do đó ở đây

ta chỉ tính tốn cho giai đoạn chạy đều ( chiếm phần lớn thời gian gia công )

Mô men đặt trước :

Tp =k×Fa0 ×l

140×1

=0,3×

=6,7 ( kg.cm )

Fa0 =Trong đó ∶ k = 0,3 ;Fmax 420

=

=140(kgf)

3

3Mơ men do lực ma sát:Tc =k×Famax ×l 420×1

=

=74,3 ( kg.cm )

2π×η 2π×0,9Do đó, momen phát động cần thiết bằng tổng momen đặt trước và momen ma sát

khi phay thô:TL =Tc +Tp =74,3+6,7=81(kg.cm)=8,1(N.m)

1.2. Các thông số đầu vào

- Tốc độ quay lớn nhất của động cơ: nmax ≥ 2000 (vòng/phút)

- Momen động lượng:TM ≥ TL =6,17(N.m)- Bước vít me: h=10 mm =0,01 m

- Gia tốc trọng trường: g=10 m/s2

- Hệ số ma sát μ= 0,1

- Khối lượng của phần đầu dịch chuyển: m=840 kg

- Góc nghiêng của trục động cơ và trục vít me: = 0 (do sử dụng phương pháp

nối trục)

- Tỉ số truyền: i= 1

Trang 48- Hiệu suất truyền động chọn:THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

- Lực cắt lớn nhất: Famax= 4200 N = 420 (kgf)

1.3. Tính tốn và lựa chọn động cơ

-Mơ men ma sát :M fric =m×g×μ×h×cosα 840×10×0,1×0,01×cos0

=

=1,49(N.m)

2π×i×η

2π×1×0,9- Mơ men chống trọng lực kết cấu :

m×g×h×sinα 840×10×0,01×sin0

Mw =

=

=0(N.m)

2π×i×η

2π×1×0,9

- Mơ men máy :

h×Famax 0,01×4200

M mach =

=

=7,42(N.m)

2π×i×η 2π×1×0,9

- Mơ men tĩnh :

M stat =M fric +M w +M mach =1,49+0+7,42=8,91(N.m)Tốc độ quay của motor :

v max =π×D×nπ×40×2000

=

=4,2(m/s)

60×1000 60×1000n noml =v max 4,2

=

=420

h

0,01(vòng/phút)Suy ra cần phải lựa chọn động cơ có mơ men phát động :

(N.m)

vòng/phút)

Dưới đây là bảng thơng số một số loại động cơ của hãng ANILAM[5]Trang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán lựa chọn khớp nối trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×